DISEDIAKAN OLEH

:

SALMIAH ISHAK GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

1

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

2

SMK PERANTAU DAMAI PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM TAHUN 2010 Falsafah Unit Kokurikulum Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara. VISI Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai berusaha untuk melahirkan para pelajar sekolah yang berilmu, cergas dan berwatak. Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan MISI Usaha Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai melaksanakannya melalui pemantauan dan pengukuhan pengayaan aktiviti kokurikulum berlandaskan kepada pencapaian akademik selaras dengan falsafah Badan Sihat Otak Cergas Budaya fikir, Bersifat global, Berdaya pimpin bertaraf dunia . Berpaksikan nilai-nilai murni selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

3

kognitif dan afektif. PENDAHULUAN Smk Perantau Damai merupakan sebuah Sekolah harian yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anak-anak didiknya.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan bakal-bakal pemimpin negara bertaraf dunia yang beriman. 3 4 5 2. beradab. bertanggungjawab . Meningkatkan minat. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan. berdikari dan berimaginatif.3 2. 0 Adalah menjadi matlamat Kolej untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.1. SMK Perantau Damai adalah dengan matlamat untuk: 2 2. taat setia. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah. membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto. logik. jujur dan bersih. persatuan dan kelab.2 2. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. 1 Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. 2. berdisiplin.4 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 4 . MATLAMAT Aktiviti Kokurikulum . tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. disamping mempunyai ciri-ciri intelek. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah.

1 3.5 4.2 4.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Penyelaras Sukan & Permainan. Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara . Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social. Perancangan Strategik Kokurikulum .2 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri.2.2.3 3. SMK Perantau Damai adalah bertujuan untuk: 3. jasmani.2. sekolah.4 3. pelajar dengan guru dan kakitangn. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4.3. masyarakat dan negara.2.5 4.9 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 5 . 6 7 4.2.3 4.4 4. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Badan Beruniform.1 4. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat PEMANTAUAN 4.7 4.2.2.6 4.2.2 3. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. OBJEKTIF Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.2.8 4.

Mendedahkan pelbagai permainan dan sukan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah. Melahirkan ramai ahli sukan/ pemain Sekolah yang mewakili daerah/ negeri dalam MSSNS.1 BIDANG TUGAS: 5. Membolehkan pelajar-pelajar mengetahui tentang strategi dan peraturan permainan/sukan. Menanamkan kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar-pelajar dan sukan dianggap sebagai keperluan jasmani dan rekreasi. V. mahir dari segi taktik dan mampu memberi tentangan hebat kepada pihak lawan. iii. iv. II. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam permainan / sukan serta meningkatkan prestasi mereka. PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN 5. Membolehkan pasukan sukan / pemain Sekolah . mantap.5. Melahirkan pemain/ ahli sukan yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Mengenalpasti pemain / ahli sukan yang berpotensi dan menggalakkan mereka mewakili Sekolah. Untuk membentuk satu pasukan sukan dan permainan Sekolah yang berkaliber dan dapat menaikkan nama Sekolah Melahirkan ahli sukan/ pemain Sekolah yang cergas dan berkebolehan dalam permainan dan sukan. III. v.1. VI. PERANCANGAN STRATEGIK 5. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 6 . ii. Mewujudkan satu pasukan permainan / olahraga yang berwibawa. Daerah dan Negeri.1 MATLAMAT i. Membolehkan pelajar-pelajar mengurus serta mengelolakan pertandingan antara rumah atau kelas dengn baik.1. menjadi johan dalam pertandingan peringkat MSSNS. VII.2 OBJEKTIF I. bersemangat.MSSM dan SUKMA. IV.

iii Menggalakkan pertandingan peringkat rumah dan kelas untuk mengvungkil lebih ramai bakat-bakat baru. v Jadual harian terlalu padat menyebabkan masa latihan agak pendek iaitu 1 jam 2 kali seminggu.1. ii Pelajar yang sama terlibat dalam lebih daripada satu permainan. iii Tidak ramai pelajar terlibat secara aktif apabila berada di Tingkatan 5. iv Memberi insentif/bantuan kepada pelajar-pelajar yang mewakili Sekolah atau negeri agar mereka lebih komited.1. vii Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar yang berpotensi.0 5. iv Guru penasihat kurang mahir / berpengalaman dlam permainan / sukan yang dipertanggungjawabkan. v Mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk mendapatkan pengalaman dalam permainan. vii Kurang mempunyai ketahanan dan keyakinan diri terutama semasa menghadapi tekanan dalam sesuatu pertandingan penting. viii Memberi pendedahan tentang kemahiran aas sukan / permainan kepada pelajar tingkatan 1 melalui mata pelajaran PJK ix Mengadakan pasukan pelapis. vi Mengutamakan latihan-latihan berbentuk kemahiran.3 PERMASALAHAN i Pelajar yang sama merupakan pemain dan ahli sukan Sekolah. Ini menimbulkan perebutan pemain untuk permainan tertentu seperti Sepak Takraw dan Bola Sepak.4 STRATEGI i Merancang program menyeluruh – pendedahan dan penglibatan latihan berterusan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 7 . viii Tekanan daripada ibubapa yang lebih menitikberatkan pencapaian akademik 1 5. Pemain terlalu bergantung kepada jurulatih. vi Pelajar kurang mahir dari segi teknik dan strategi permainan. ii Menjemput pakar-pakar yang mahir di dalam bidang sukan dan permianan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar akan masa depan sukan di alaf baru.

1. penumpuan kepada daya tahan fizikal dan kemahiran-kemahiran asas. FASA 2 i ii iii iv III. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 8 . FASA 1 (SEBELUM PERTANDINGAN) i ii II.5.5 PROGRAM I. FASA 3 i ii iii iv Pembinaan kecergasan fizikal. Meningkatkan kemahiran dan teknik-teknik (SEMASA PERTANDINGAN) Mengekalkan tahap kecergasan dan fizikal Meningkatkan persefahaman kumpulan / kerjasama kumpulan Mengadakan perlawanan persahabatan dan strategi permainan Penyertaan pertandingan (SELEPAS PERTANDINGAN) Latihan ringan Permainan rekreasi Menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat baru Mengadakan pertandingan persahabatan.

kemudahan dan tempat Mac Guru-guru penasihat persatuan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. buku laporan disediakan dan dilengkapkan oleh guru 4. 2. Meningkatkan kualiti pengurusan ketiga-tiga bidang iaitu . Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. Takwim tahunan / jadual waktu gerakkerja / aktiviti / lokasi disediakan. 2. 3. 5. 1. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 9 . Mengenalpasti peserta. Mac Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. Meningkatkan kebolehan mengurus AJK Tertingi tara 1.Persatuan dan kelab Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Pemantauan Penilaian 1. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. mesyuarat kokurikulum 2 kali. 2. Memastikan semua guru dapat menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. Fail / Manual pengurusan. Mengendalikan Buku Laporan dan Fail Kewangan 1. Januari Januari Januari / Julai Januari / Jun Januari / Jun Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. Disket. 1. 1. mesyuarat jawatankuasa 2 kali.Pasukan pakaian seragam .Sukan dan permainan .Pelan strategik pengurusan Kokurikulum 2010-2013 Jangkamasa pelaksanaan Program Pengurusan Kokurikulum 1. Mengenalpasti peserta. kemudahan dan tempat.

Mengiktiraf dan menghargai kehadiran. 1. pertandingan / perlawanan • • • • MSSM Rompin MSSM Pahang MSSM PPD/JPNP/PERTUBUHAN LUAR. Taklimat semasa Minggu orientasi. Hebahan dan pengumuman. 2. Menanamkan minat kepada aktiviti kokurikulum. 3. Jangkamasa pelaksanaan Januari – Oktober Pelaksana Guru penasihan persatuan Pemantauan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 2. Sistem peminjaman bahan. Edaran maklumat semasa pendaftaran pelajar. pertandingan antara rumah / kelas dan badan beruniform 3. Mesyuarat agung persatuan 4. Mengenalpasti senarai bahan yang perlu ditambah 2. 4. Menyelenggara bahan. Januari Januari / Februari GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Guru Penasihat Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Menambah bilangan pelajar yang berjaya dalam peringkat Negeri Kebangsaan Antarabangsa Program Kecemerlangan 1. Latihan asas dan sesi latihan tambahan. Pelaksanaan Hari Q Oktober GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Pengetua Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Post Mortem 1. 4. Memanam kesedaran / kepentingan aktiviti kokurikulum kepada diri pelajar. Pemilihan peserta lebih teliti menerusi uji bakat dan latihan. Mengenalpasti pemenang. pengurusan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum. Januari hingga Oktober Guru-guru penasihat Semua pelajar GPK Kokurikulum Guru-guru penasihat Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 10 . Bilik pengurusan stor dan stok sukan. 2. 3.Program Objektif Memastikan semua pelajar dapat kemudahan peralatan Strategi Pelaksanaan 1.

Bawah 15 th. Johan N Johan 2010 MSSM SUKMA / ASEAN 2 SEPAK TAKRAW 3 PING PONG 4 BOLA BALING 5 BOLA SEPAK 6 PETANQUE Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 11 .5. Bawah 15 thn Bawah 18 thn Bawah 15 th. SUKAN / PERM AINAN OLAHRAGA PASUKAN Bawah 15 th. Bawah 18 th.1. Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Naib Johan Separuh Akhir Separuh Akhir Emas Kelima Johan Johan Johan Johan Johan Johan N Johan N Johan Emas Johan Naib Johan MSSD MSSM P MSSM Gangsa Gangsa SUKMA / ASEAN MSSD Johan Johan Johan MSSNS N Johan N. Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th.6 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERMAINAN DAN OLAHRAGA 2009 / 2010 2009 BIL 1. Bawah 18 th.

5.7 Jadual Aktiviti dan Pelaksanaan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PERMAINAN SUKAN Olahraga Sepak Takraw Ping Pong Bola Baling Bola Sepak Pentanqe AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pemain Utama Pemilihan Pemain Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung X J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 12 .1.

mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. Tayangan video 4. latihan kelembutan 6. pertandingan antara rumah 8. 2010 -2013 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. menambah bilangan pelajar yang berjaya mendapat markah penuh dalam ujian tara 1. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. Objektif 2. latihan kelembutan 2010 -2013 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Latihan kecergasan 3. latihan bebanan 4. latihan daya tahan 7.Pelan strategik pengurusan sukan 2010-2013 Bidang Pelan Strategik Pengurusan Olahraga Matlamat Menjadikan sukan olahraga sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar. lompatan. Latihan kecergasan 3. Menarik minat pelajar dalam sukan olahraga. latihan ketangkasan 7. Tayangan video 2. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. Strategi Pelaksanaan 1. Latihan kecergasan 5. Ujian tara Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. pertandingan antara rumah 8. latihan kelembutan 6. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. Tempoh 2010 -2013 Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Pemantauan Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. latihan daya tahan 5. latihan daya tahan 5. Tayangan video 2. Merentas Desa Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. latihan ketangkasan 7. latihan bebanan 4. 3. lempar cakera dan lompat tinggi. Menambah bilangan ahli 3. Menambah pengetahuan pelajar tentang olahraga 5. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 13 . latihan bebanan 6. Menarik minat pelajar menyerti acara merentas desa 3.

penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.Bidang Pelan Strategik Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan 8. Tempoh Pelaksana olhraga Pemantauan Penilaian Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 14 . pertandingan antara rumah 10. latihan ketangkasan 9.

6 7 8 9 9 10 AKTIVITI OLAH RAGA SEPAK TAKRAW PING PONG BOLA BALING BOLA SEPAK PETANQUE PERALATAN LATIHAN/ PERTANDINGAN LAINLAIN JUMLAH Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 15 . 5. 4.1 PEROLEHAN DAN SUMBER BIL 1 2 3.

pantun.2.3 PERMASALAHAN i ii 5. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 16 . pidato. bertanggungjawab. choral speaking dan lain-lain untuk mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli. pameran dan pertunjukan. Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur.4. Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan. pidato.2 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN 5. Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik.2.3. Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab. berpidato. Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh. hormat menghormati. Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah.1 MATLAMAT Membimbing pelajar-pelajar SMK Perantau Damai agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada sekolah. bahas. 4.4 STRATEGI 4. pertandingan . berdaya saing tinggi dan berdisiplin 5.2. forum. 4.1. Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas. Oleh itu kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan.5. Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar. bekerjasama.2.2. berbahas dan sebagainya. membimbing. agama dan negara.2 OBJEKTIF i ii iii iv v Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib-Johan. 5. kerana ramai ahli yang terlibat degan latihan pancaragam dan lain-lain yang memerlukan mereka membuat latihan intensif. masyarakat . Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara. Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu. deklamasi sajak dan sebagainya. memudahcara serta menunjukkan teknik / kemahiran tertentu dalam penulisan. 4.

Bahas Piala Menteri Besar 3. Kuiz Koperasi KELAB DEBAT BAHASA INGGERIS 1.5. MELAYU Forum Remaja Pidato Piala Diraja Pesta Pantun PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Pertandingan Scrabble KELAB KEUSAWANAN Kuiz Pengguna PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Kuiz Sains Nasional Pertandingan Projek Sains Kejuruteraan Negeri Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket Johan Johan Johan Johan Johan Penyertaan Penyertaan Johan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Johan Johan Johan Naib Johan N Johan Ketiga Ketiga N Johan N Johan N Johan Johan Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Daerah Peringkat Negeri 2010 Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan Johan N.Bahas B. Inggeris Ppm 2. Hafazan 4.2.Johan Johan Johan Johan Ketiga Ketiga Johan Johan Johan Johan 2 3 N Johan N Johan N Johan 4 5 6 7 Johan Ketiga Johan Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 17 .. Pertandingan Khat 5.Bahas Piala Jemputan Uia PERSATUAN B. Nasyid KOPERASI 1. Bahas Piala Dato’ Wira BAHASA MELAYU 1.2010 2009 BIL 1 PERSATUAN / KELAB BADA Majlis Tadarus Alquran 1.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERSATUAN DAN KELAB 2009 . Tilawah Alquran 2. Syarahan Agama 3. Bahas Bahasa Melayu Ppm 2.

2009 BIL 8 9 PERSATUAN / KELAB KELAB IT Maxis/Star .cyberlinq KANIVAL SLAD Pertandingan Dikir Barat Pertandingan Nasyid BRIGED SENI Tarian Nyayian Solo Koir Caklempong Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Johan Peringkat Daerah Peringkat Negeri 2010 Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan Johan Ketiga Saguhati Johan Ketiga Penyertaan Penyertaan Johan 10 Johan Johan Johan Johan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 18 .

Kelab BSB PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER AGAMA ISLAM KHB/ERT SAINS & MATEMATIK SEJ & GEOGRAFI AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pendebat Utama Pemilihan Pendebat Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung J X X X F M A M J J O S O N D KOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 19 .

3 4. menyediakan kemudahan untuk berlatih. mengundang jurulatih yang berwibawa. mengundang jurulatih yang berwibawa. pemantauan dan motivasi yang berterusan 2010-2013 Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa Melayu Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Menjadi Johan 1. 3. Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Menjadi Johan Kebangsaan dalam drama bahasa Inggeris. Strategi Pelaksanaan latihan berterusan. pemantauan dan motivasi yang berterusan latihan berterusan. Pertandingan Johan Kebangsaan 1. 2. Berani meluahkan idea. Bersemangat untuk bertanding 1. Berani meluahkan idea. 3. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 3. 2. 2. Latihan yang konsisten. 2. pemantauan dan motivasi yang berterusan Tempoh 2010 -2013 Pelaksana Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa iInggeris Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Pemantauan Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 3. Dorongan yang berterusan. 4. 1. 3. Pelajar belajar mengadaptasi skrip dalam kehidupan.Pelan Strategik Pengurusan Kelab dan Persatuan 2010 Bidang Pelan Strategik Bahas B. Bersemangat untuk bertanding 1. 2010 Jurulatih pasukan Diisi selepas Diisi selepas Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 20 . 1. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 2. latihan berterusan. Bahas Bahasa Melayu Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Melayu 1. Pemilihan lagu yang sesuai. skrip yang baik dan pemilihan pelakon yang berkarisme. 4. mengundang jurulatih yang berwibawa. 4. Inggeris ( Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh ) Matlamat Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Inggeris Objektif 1. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berbahasa. 2. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berbahasa. 2010 Jurulatih pasukan Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti.

3. 5. Strategi Pelaksanaan Latihan yang konsisten Dorongan yang berterusan Kemudahan latihan yang baik Bekerjasama dalam kumpulan Tempoh Pelaksana Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum Pemantauan pemantauan Penilaian selesai aktiviti. 4. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 21 . Objektif kebangsaan. 3. Menyemai budaya bersih dalam hiburan Menyampaikan dakwah melalui lagu 2.Bidang Pelan Strategik Nasyid Matlamat 2.

3 BIDANG TUGAS: PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 22 . 4.1 ANGGARAN PERUNTUKAN BIL 1 2 3. 6 7 8 9 BSB PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER KHB/ERT SAINS & MATEMATIK AGAMA ISLAM SEJARAH & GEOGRAFI AKTIVITI AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH 5. 5.

3.1 MATLAMAT i ii iii iv v Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin.4 STRATEGI Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 23 .3. Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan. Membolehkan pelajar mewkili sekolah hingga ke peringkat negeri. Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar.3.3 PERMASALAHAN Sukar mendapatkan pakaian sragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal. kebangsaan maupun antarabangsa. Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka. Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan.3. Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah.2 OBJEKTIF i ii iii iv v vi 0 i ii 1 Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik. 2 5. Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan.5. 5. Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni ntara satu sama lain. 5. Pelajar dapat melatih diri saying-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak orang lain.

Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis. kawat dan lain-lain. Memberi peluang kepda pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah. 5. Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap.i ii iii iv Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan.3. tentera dan lain-lain. negeri dan kebangsaan.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN BADAN BERUNIFORM 2010 -2013 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 24 .

2009 BIL 1 2 3 4 5 6 KRS PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Penyertaan Penyertaan Penyertaan BADAN BERUNIFORM Peringkat Daerah Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan Emas SUKMA N Johan Johan N Johan N Johan Johan Johan Peringkat Daerah 2010 Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan N Johan Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 25 .

6 KRS AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Pelan Strategik Pengurusan pasukan Badan Beruniform 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 26 . 5.1 ANGGARAN PERBELANJAAN PERALATAN/ BAHAN AKTIVITI/ LATIHAN BIL 1 2 3. 4.

Pemantauan yang berterusan 2006 Jurulatih Guru penyelaras Guru kanan kokurikulum Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Berdisiplin dan mematuhi peraturan Latihan dan kefahaman tentang disiplin. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Melahirkaninsan yang lebih seimbang. 1. 5. 2. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi Kem latihan dan kemahiran yang sesuai. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. Objektif Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. Latihan yang konsisten Jurulatih yang berwibawa. 3. 3. Melahirkaninsan yang lebih seimbang. menyediakan kemudahan yang diperlukan. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi . Tempoh 2006 -2009 Pelaksana Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. menyediakan kemudahan yang diperlukan. 4. Mahir mempertahankan diri Sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan. 2. SEPULUH HAK PELAJAR DALAM SUKAN Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 27 . latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. • Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. KADET REMAJA Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Strategi Pelaksanaan latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. Pemantauan Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 1.Bidang Pelan Strategik Pengurusan KADET POLIS Matlamat Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. • • SILAT Menjadikan insant yang berdisiplin memamuhi peraturan. 2006 -2009 Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum.

Hak untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah. 7.1. Hak untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman. Hak untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat. 2. Hak untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa. 9. Hak untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing. 10. Hak untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan. 8. 5. 4. 6. Hak untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan. SASARAN KERJA TAHUNAN 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 28 . Hak untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan. Hak untuk mengambil bahagian. 3. Hak untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan.

Khidmat Masyarakat. vii. Majalah 2 Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2006 bagi : i.PENGURUSAN KOKURIKULUM JADUAL PELAKSANAAN Januari BIL 1 AKTIVITI Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2006 bagi peringkat daerah. vi. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 29 . iii. vi. Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan. ii. iv. Majalah viii. negeri dan kebangsaan bagi perkara berikut ii. iii. iv. Penyelidikan dan Pembangunan Khidmat Masyarakat. v. v. Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan Penyelidikan dan Pembangunan Sekali Januari Akan disiapkan selepas Mesyuarat Guru 1/2006 ( Minggu Pertama Januari ) vii. KUANTITI KOS Sekali CATATAN viii. ix.

Menyediakan draf surat akuan kokurikulum x. Sekali Sekali Akhir tahun Sepanjang tahun Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 30 . semakan untuk semua tingkatan untuk tingkatan lima ( 5 ) Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang ada. Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru Khususnya permainan utama seperti Bola jaring dan Bola Keranjang Mesyuarat Induk Kokurikulum Memilih ahli jawatankuasa Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Menetukan jadual aktiviti kokurikulum. v. Menentukan keselamatan pelajar semasa aktiviti dijalankan. vi. Bendahari dan guru persatuan ) viii. Menentukan semua stok dan peraltan disimpan dengan baik dan rekod dikemaskinikan ix. xi. Setiausaha. ii. KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Dengan kerjasama unit Sukan JPNS.BIL 3 AKTIVITI Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum i. Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi . iii. iv. Dua kali Berterusan 2 kali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Awal dan semester 1 dan 2 Januari Sepanjang tahun Sepanjang tahun Januari vii.

2.11 Perjumpaan dan aktiviti kelab Pertandingandrama bahasa inggeris Hari koperasi Hari Kecemerlangan Kokurikulum Karnival bahasa ketiga Pertandingan.2 Latihan rumah dan permainan Kejohanan olahraga KTK Kejohanan Olahraga MSSDSU Pertandingan permainan peringkat MSSDSU.1.2.10 4.7 4.1. SBP Pertandingan Piala Priemier Bola jaring dan Hoki Pertandingan Piala Tuanku Ampuan Najihah Pertandingan Bola Keranjang PPM Pertandingan antara rumah. 4.2.3 4.9 4.BIL 4 AKTIVITI Pelaksanaan dan pemantauan Program Kokurikulum 4.2 4.2.2.6 4.1.2.2.2.5 4.3 4.1 4.8 4.8 4.1 Sukan dan Permainan 4.5 4.1 4. MSSNS. Peperiksaan Literasi Komputer. Dato’ Wira. Pertandingan tilawah al Quran Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Pertandingan debat PPM.7 4.1. Pertandingan muzik. kuiz dan pidato umum.2 4. Piala Menteri Besar.1. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 31 .6 4.2.4 4.2.4. Kelab dan Persatuan 4.1. KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Sepanjang tahun Sekali Mengikut peringkat Mengikut peringkat Sekali SBP Zon Selatan dan kebangsaan Sekali sebulan Sekali Sekali Sepanjang tahun Februari Mengikut peringkat Julai Mengikut peringkat Sepanjang tahun Februari Mac Sepanjang tahun JK Pengelola ( SMKA SHAM ) Sepanjang tahun.1.2. MSSM.1.

4 6.3 6.3 Badan Beruniform Perjumpaan ahli 4.1 4.4. Jepun Lawatan Bahasa Ketiga.5 Badan Beruniform Terbaik Kelab Terbaik Sukan dan Permainan Terbaik Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Pencapaian Negeri & Kebangsaan Dua kali Akhir semester 1 Akhir semester 2 Menghantar setiap laporan ke Unit SBP Putrajaya. Pertandingan pancaragam 4.4. Singapura / KTK Program Akashi Nishi. negeri dan kebangsan.2 6.4. Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penghargaan dan Penganugerahan 6.3 5 6 Program Raffles Girls School.BIL 4.2 4. Ke Perancis Berdasarakan Mou yang ditandatangani. Sekali Sekali Sekali Sekali Berdasarkan Pencapaian Sekali Akhir semester 2 7 Menyediakan post Mortem dan program tindak susul kokurikulum bagi tahun 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 32 .4 Program Pengantarabangsaan 4. Sepanjang tahun Pertandingan kawad kaki Perkhemahan kokurikulum.2 AKTIVITI KUANTITI KOS Sepanjang tahun Sepanjang tahun Mengikut peringkat Sekali Berdasarkan perkembangan semasa.3.1 6. dan ditanggung oleh pelajar dan sekolah serta PIBG JADUAL PELAKSANAAN Mei dan oktober CATATAN Pertandingan peringkat daerah.

Setiausaha.CARTA GANTT UNIT KOKURIKULUM KOLEJ TUNKU KURSHIAH 2006 BULAN BIL AKTIVITI JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mesy JK Kokurikulum Mesy Pembangunan Kokurikulum Pelaporan Tahunan Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi . Bendahari dan guru persatuan ) Pengurusan Stok & Inventori Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Perkembangan Staf Kursus kepegawaian/kejurulatihan Klinik kecemerlangan Kokurikulum Menyediakan draf surat akuan kokurikulum Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Latihan Permainan/Sukan Latihan Unit Berunifom x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X x X X X X X X x x x x x x x x x x x x x X x X X X X FEB MAC APR MEI JUN X JUL OGO SEP OKT X NOV DIS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 33 .

Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penganugerahan & Penghargaan Program Pengantarabangsaan Program Khidmat Masyarakat Post Mortem Dan Program Tindak Susul Kokurikulum x x x x x x x x X X x x X X x X x x FEB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 34 .BULAN BIL AKTIVITI JAN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kejohanan Olahraga Sekolah Program RGS KTK Pertandingan sukan dan Permainan Pertandingan kelab dan Persatuan Hari Kokurikulum Pertandingan Pancaragam Hari Kecemerlangan SBP Zon Selatan / Keb Perkhemahan Tahunan Hari koperasi Peperiksaan Literasi Komputer.

Disediakan Oleh HASHIM OSMAN GPK KOKURIKULUM Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 35 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful