DISEDIAKAN OLEH

:

SALMIAH ISHAK GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

1

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

2

SMK PERANTAU DAMAI PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM TAHUN 2010 Falsafah Unit Kokurikulum Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara. VISI Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai berusaha untuk melahirkan para pelajar sekolah yang berilmu, cergas dan berwatak. Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan MISI Usaha Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai melaksanakannya melalui pemantauan dan pengukuhan pengayaan aktiviti kokurikulum berlandaskan kepada pencapaian akademik selaras dengan falsafah Badan Sihat Otak Cergas Budaya fikir, Bersifat global, Berdaya pimpin bertaraf dunia . Berpaksikan nilai-nilai murni selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

3

2 2. 3 4 5 2. serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah. Meningkatkan minat. berdikari dan berimaginatif. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. PENDAHULUAN Smk Perantau Damai merupakan sebuah Sekolah harian yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anak-anak didiknya. bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. kognitif dan afektif. 0 Adalah menjadi matlamat Kolej untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. taat setia. MATLAMAT Aktiviti Kokurikulum .4 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 4 . persatuan dan kelab. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah. disamping mempunyai ciri-ciri intelek.1.3 2. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan bakal-bakal pemimpin negara bertaraf dunia yang beriman. beradab. bertanggungjawab . tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. jujur dan bersih. berdisiplin. membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. 2. 1 Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. logik. SMK Perantau Damai adalah dengan matlamat untuk: 2 2.

2 4. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara. OBJEKTIF Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.2.2 3.6 4. pelajar dengan guru dan kakitangn.2.3 4. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat PEMANTAUAN 4. sekolah.4 3. Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social. 6 7 4.2.9 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 5 .2.2. SMK Perantau Damai adalah bertujuan untuk: 3.3 3.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Penyelaras Sukan & Permainan.5 4.7 4.2.8 4.2.2 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri.1 3. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Badan Beruniform. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara .3.2. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4. masyarakat dan negara. Perancangan Strategik Kokurikulum .5 4.1 4.4 4. jasmani.2.

Melahirkan ramai ahli sukan/ pemain Sekolah yang mewakili daerah/ negeri dalam MSSNS. mahir dari segi taktik dan mampu memberi tentangan hebat kepada pihak lawan. Mewujudkan satu pasukan permainan / olahraga yang berwibawa. Membolehkan pelajar-pelajar mengurus serta mengelolakan pertandingan antara rumah atau kelas dengn baik.MSSM dan SUKMA. Mengenalpasti pemain / ahli sukan yang berpotensi dan menggalakkan mereka mewakili Sekolah. III. Membolehkan pasukan sukan / pemain Sekolah . Menanamkan kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar-pelajar dan sukan dianggap sebagai keperluan jasmani dan rekreasi. IV. mantap. Membolehkan pelajar-pelajar mengetahui tentang strategi dan peraturan permainan/sukan. PERANCANGAN STRATEGIK 5.1. PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN 5. menjadi johan dalam pertandingan peringkat MSSNS.2 OBJEKTIF I.5. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam permainan / sukan serta meningkatkan prestasi mereka. VII.1 BIDANG TUGAS: 5. V. iv. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 6 . VI. Untuk membentuk satu pasukan sukan dan permainan Sekolah yang berkaliber dan dapat menaikkan nama Sekolah Melahirkan ahli sukan/ pemain Sekolah yang cergas dan berkebolehan dalam permainan dan sukan.1 MATLAMAT i. Melahirkan pemain/ ahli sukan yang berdisiplin dan bertanggungjawab. v. Mendedahkan pelbagai permainan dan sukan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah. iii. II.1. bersemangat. Daerah dan Negeri. ii.

vi Pelajar kurang mahir dari segi teknik dan strategi permainan. vi Mengutamakan latihan-latihan berbentuk kemahiran. Ini menimbulkan perebutan pemain untuk permainan tertentu seperti Sepak Takraw dan Bola Sepak. vii Kurang mempunyai ketahanan dan keyakinan diri terutama semasa menghadapi tekanan dalam sesuatu pertandingan penting. viii Memberi pendedahan tentang kemahiran aas sukan / permainan kepada pelajar tingkatan 1 melalui mata pelajaran PJK ix Mengadakan pasukan pelapis. ii Pelajar yang sama terlibat dalam lebih daripada satu permainan. ii Menjemput pakar-pakar yang mahir di dalam bidang sukan dan permianan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar akan masa depan sukan di alaf baru.1. v Jadual harian terlalu padat menyebabkan masa latihan agak pendek iaitu 1 jam 2 kali seminggu.3 PERMASALAHAN i Pelajar yang sama merupakan pemain dan ahli sukan Sekolah.1. iv Memberi insentif/bantuan kepada pelajar-pelajar yang mewakili Sekolah atau negeri agar mereka lebih komited. vii Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar yang berpotensi. iv Guru penasihat kurang mahir / berpengalaman dlam permainan / sukan yang dipertanggungjawabkan. iii Menggalakkan pertandingan peringkat rumah dan kelas untuk mengvungkil lebih ramai bakat-bakat baru. iii Tidak ramai pelajar terlibat secara aktif apabila berada di Tingkatan 5. viii Tekanan daripada ibubapa yang lebih menitikberatkan pencapaian akademik 1 5. Pemain terlalu bergantung kepada jurulatih.0 5. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 7 . v Mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk mendapatkan pengalaman dalam permainan.4 STRATEGI i Merancang program menyeluruh – pendedahan dan penglibatan latihan berterusan untuk jangka panjang dan jangka pendek.

1. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 8 . FASA 1 (SEBELUM PERTANDINGAN) i ii II. FASA 2 i ii iii iv III.5. Meningkatkan kemahiran dan teknik-teknik (SEMASA PERTANDINGAN) Mengekalkan tahap kecergasan dan fizikal Meningkatkan persefahaman kumpulan / kerjasama kumpulan Mengadakan perlawanan persahabatan dan strategi permainan Penyertaan pertandingan (SELEPAS PERTANDINGAN) Latihan ringan Permainan rekreasi Menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat baru Mengadakan pertandingan persahabatan. penumpuan kepada daya tahan fizikal dan kemahiran-kemahiran asas.5 PROGRAM I. FASA 3 i ii iii iv Pembinaan kecergasan fizikal.

Meningkatkan kebolehan mengurus AJK Tertingi tara 1. Mengendalikan Buku Laporan dan Fail Kewangan 1.Pasukan pakaian seragam . 2. 3. Disket. Takwim tahunan / jadual waktu gerakkerja / aktiviti / lokasi disediakan. Januari Januari Januari / Julai Januari / Jun Januari / Jun Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. Meningkatkan kualiti pengurusan ketiga-tiga bidang iaitu . Fail / Manual pengurusan.Pelan strategik pengurusan Kokurikulum 2010-2013 Jangkamasa pelaksanaan Program Pengurusan Kokurikulum 1. Mengenalpasti peserta. buku laporan disediakan dan dilengkapkan oleh guru 4. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator.Persatuan dan kelab Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Pemantauan Penilaian 1. Mac Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. 5.Sukan dan permainan . kemudahan dan tempat. 1. mesyuarat kokurikulum 2 kali. 2. 1. kemudahan dan tempat Mac Guru-guru penasihat persatuan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. 2. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 9 . 1. mesyuarat jawatankuasa 2 kali. Memastikan semua guru dapat menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. Mengenalpasti peserta. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator.

Program Objektif Memastikan semua pelajar dapat kemudahan peralatan Strategi Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Hari Q Oktober GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Pengetua Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Post Mortem 1. Latihan asas dan sesi latihan tambahan. 3. Bilik pengurusan stor dan stok sukan. Hebahan dan pengumuman. Pemilihan peserta lebih teliti menerusi uji bakat dan latihan. Edaran maklumat semasa pendaftaran pelajar. Menanamkan minat kepada aktiviti kokurikulum. Sistem peminjaman bahan. Januari hingga Oktober Guru-guru penasihat Semua pelajar GPK Kokurikulum Guru-guru penasihat Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 10 . Taklimat semasa Minggu orientasi. Mesyuarat agung persatuan 4. 2. Mengenalpasti pemenang. 2. 1. 4. Mengenalpasti senarai bahan yang perlu ditambah 2. Januari Januari / Februari GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Guru Penasihat Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Menambah bilangan pelajar yang berjaya dalam peringkat Negeri Kebangsaan Antarabangsa Program Kecemerlangan 1. pengurusan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum. Memanam kesedaran / kepentingan aktiviti kokurikulum kepada diri pelajar. Mengiktiraf dan menghargai kehadiran. 3. Jangkamasa pelaksanaan Januari – Oktober Pelaksana Guru penasihan persatuan Pemantauan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 2. pertandingan / perlawanan • • • • MSSM Rompin MSSM Pahang MSSM PPD/JPNP/PERTUBUHAN LUAR. 4. pertandingan antara rumah / kelas dan badan beruniform 3. Menyelenggara bahan.

Bawah 15 th. Bawah 18 th. SUKAN / PERM AINAN OLAHRAGA PASUKAN Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th. Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Naib Johan Separuh Akhir Separuh Akhir Emas Kelima Johan Johan Johan Johan Johan Johan N Johan N Johan Emas Johan Naib Johan MSSD MSSM P MSSM Gangsa Gangsa SUKMA / ASEAN MSSD Johan Johan Johan MSSNS N Johan N. Bawah 15 th.6 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERMAINAN DAN OLAHRAGA 2009 / 2010 2009 BIL 1.1. Johan N Johan 2010 MSSM SUKMA / ASEAN 2 SEPAK TAKRAW 3 PING PONG 4 BOLA BALING 5 BOLA SEPAK 6 PETANQUE Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 11 . Bawah 15 thn Bawah 18 thn Bawah 15 th. Bawah 18 th.5.

1.5.7 Jadual Aktiviti dan Pelaksanaan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PERMAINAN SUKAN Olahraga Sepak Takraw Ping Pong Bola Baling Bola Sepak Pentanqe AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pemain Utama Pemilihan Pemain Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung X J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 12 .

latihan ketangkasan 7. Strategi Pelaksanaan 1. latihan kelembutan 6. 3. latihan daya tahan 7. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. Tayangan video 2. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. Tayangan video 4. Ujian tara Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. Tayangan video 2. latihan ketangkasan 7. Menarik minat pelajar dalam sukan olahraga. menambah bilangan pelajar yang berjaya mendapat markah penuh dalam ujian tara 1. latihan kelembutan 2010 -2013 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. latihan bebanan 6. Latihan kecergasan 5. lompatan. lempar cakera dan lompat tinggi. Tempoh 2010 -2013 Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Pemantauan Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. latihan bebanan 4. latihan kelembutan 6. Merentas Desa Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. Menarik minat pelajar menyerti acara merentas desa 3. pertandingan antara rumah 8. mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian. latihan bebanan 4. Latihan kecergasan 3. latihan daya tahan 5. Latihan kecergasan 3. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. Menambah bilangan ahli 3. Objektif 2.Pelan strategik pengurusan sukan 2010-2013 Bidang Pelan Strategik Pengurusan Olahraga Matlamat Menjadikan sukan olahraga sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. pertandingan antara rumah 8. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 13 . 2010 -2013 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. latihan daya tahan 5. Menambah pengetahuan pelajar tentang olahraga 5.

Tempoh Pelaksana olhraga Pemantauan Penilaian Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 14 . penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.Bidang Pelan Strategik Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan 8. latihan ketangkasan 9. pertandingan antara rumah 10.

1 PEROLEHAN DAN SUMBER BIL 1 2 3. 4. 6 7 8 9 9 10 AKTIVITI OLAH RAGA SEPAK TAKRAW PING PONG BOLA BALING BOLA SEPAK PETANQUE PERALATAN LATIHAN/ PERTANDINGAN LAINLAIN JUMLAH Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 15 . 5.

pidato. bertanggungjawab. choral speaking dan lain-lain untuk mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli. 5. Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur. berdaya saing tinggi dan berdisiplin 5. berbahas dan sebagainya. pantun.2. hormat menghormati. deklamasi sajak dan sebagainya.4.3 PERMASALAHAN i ii 5. Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab. Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu.2. bekerjasama. pameran dan pertunjukan.1 MATLAMAT Membimbing pelajar-pelajar SMK Perantau Damai agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada sekolah. 4. agama dan negara.2. forum. Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan.5. Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik. masyarakat . kerana ramai ahli yang terlibat degan latihan pancaragam dan lain-lain yang memerlukan mereka membuat latihan intensif.2.1. Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas. bahas. 4. Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar.2 OBJEKTIF i ii iii iv v Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib-Johan. pidato. pertandingan .3.2 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN 5. Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. Oleh itu kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan. Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh. Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah. memudahcara serta menunjukkan teknik / kemahiran tertentu dalam penulisan. berpidato. 4. membimbing. Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 16 .4 STRATEGI 4.2.

Hafazan 4.. Nasyid KOPERASI 1.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERSATUAN DAN KELAB 2009 .5.2.Johan Johan Johan Johan Ketiga Ketiga Johan Johan Johan Johan 2 3 N Johan N Johan N Johan 4 5 6 7 Johan Ketiga Johan Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 17 . Kuiz Koperasi KELAB DEBAT BAHASA INGGERIS 1. Tilawah Alquran 2.2010 2009 BIL 1 PERSATUAN / KELAB BADA Majlis Tadarus Alquran 1. MELAYU Forum Remaja Pidato Piala Diraja Pesta Pantun PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Pertandingan Scrabble KELAB KEUSAWANAN Kuiz Pengguna PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Kuiz Sains Nasional Pertandingan Projek Sains Kejuruteraan Negeri Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket Johan Johan Johan Johan Johan Penyertaan Penyertaan Johan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Johan Johan Johan Naib Johan N Johan Ketiga Ketiga N Johan N Johan N Johan Johan Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Daerah Peringkat Negeri 2010 Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan Johan N.Bahas B.Bahas Piala Jemputan Uia PERSATUAN B. Bahas Piala Menteri Besar 3. Bahas Bahasa Melayu Ppm 2. Inggeris Ppm 2. Syarahan Agama 3. Pertandingan Khat 5. Bahas Piala Dato’ Wira BAHASA MELAYU 1.

2009 BIL 8 9 PERSATUAN / KELAB KELAB IT Maxis/Star .cyberlinq KANIVAL SLAD Pertandingan Dikir Barat Pertandingan Nasyid BRIGED SENI Tarian Nyayian Solo Koir Caklempong Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Johan Peringkat Daerah Peringkat Negeri 2010 Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan Johan Ketiga Saguhati Johan Ketiga Penyertaan Penyertaan Johan 10 Johan Johan Johan Johan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 18 .

Kelab BSB PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER AGAMA ISLAM KHB/ERT SAINS & MATEMATIK SEJ & GEOGRAFI AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pendebat Utama Pemilihan Pendebat Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung J X X X F M A M J J O S O N D KOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 19 .

pemantauan dan motivasi yang berterusan Tempoh 2010 -2013 Pelaksana Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa iInggeris Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Pemantauan Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 2. 1. 2. Menjadi Johan 1. 2. 2. latihan berterusan. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 3. 2. 1. 3 4. mengundang jurulatih yang berwibawa. Bersemangat untuk bertanding 1. Pemilihan lagu yang sesuai. Bersemangat untuk bertanding 1. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 2010 Jurulatih pasukan Diisi selepas Diisi selepas Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 20 . Dorongan yang berterusan. 2. Latihan yang konsisten. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berbahasa. Bahas Bahasa Melayu Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Melayu 1. Pelajar belajar mengadaptasi skrip dalam kehidupan. pemantauan dan motivasi yang berterusan 2010-2013 Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa Melayu Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Strategi Pelaksanaan latihan berterusan. Berani meluahkan idea. 3. Inggeris ( Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh ) Matlamat Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Inggeris Objektif 1. 2010 Jurulatih pasukan Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 3. mengundang jurulatih yang berwibawa. pemantauan dan motivasi yang berterusan latihan berterusan. 4. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berbahasa. mengundang jurulatih yang berwibawa. skrip yang baik dan pemilihan pelakon yang berkarisme. 3. Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Menjadi Johan Kebangsaan dalam drama bahasa Inggeris. 3. Berani meluahkan idea. Pertandingan Johan Kebangsaan 1. 4. 4.Pelan Strategik Pengurusan Kelab dan Persatuan 2010 Bidang Pelan Strategik Bahas B.

3. Strategi Pelaksanaan Latihan yang konsisten Dorongan yang berterusan Kemudahan latihan yang baik Bekerjasama dalam kumpulan Tempoh Pelaksana Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum Pemantauan pemantauan Penilaian selesai aktiviti. Menyemai budaya bersih dalam hiburan Menyampaikan dakwah melalui lagu 2. Objektif kebangsaan. 5.Bidang Pelan Strategik Nasyid Matlamat 2. 4. 3. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 21 .

3 BIDANG TUGAS: PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 22 .1 ANGGARAN PERUNTUKAN BIL 1 2 3. 5. 4. 6 7 8 9 BSB PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER KHB/ERT SAINS & MATEMATIK AGAMA ISLAM SEJARAH & GEOGRAFI AKTIVITI AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH 5.

5. 2 5. Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar.3.3 PERMASALAHAN Sukar mendapatkan pakaian sragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal. Pelajar dapat melatih diri saying-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak orang lain. Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah.3. Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin.3. kebangsaan maupun antarabangsa. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan. Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan. Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan.1 MATLAMAT i ii iii iv v Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin. Membolehkan pelajar mewkili sekolah hingga ke peringkat negeri.3.4 STRATEGI Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 23 . 5. Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka.2 OBJEKTIF i ii iii iv v vi 0 i ii 1 Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik. Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni ntara satu sama lain. 5.

5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN BADAN BERUNIFORM 2010 -2013 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 24 . kawat dan lain-lain. Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis.i ii iii iv Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan. Memberi peluang kepda pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah. 5. tentera dan lain-lain. negeri dan kebangsaan.3. Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap.

2009 BIL 1 2 3 4 5 6 KRS PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Penyertaan Penyertaan Penyertaan BADAN BERUNIFORM Peringkat Daerah Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan Emas SUKMA N Johan Johan N Johan N Johan Johan Johan Peringkat Daerah 2010 Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan N Johan Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 25 .

5. 6 KRS AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Pelan Strategik Pengurusan pasukan Badan Beruniform 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 26 . 4.1 ANGGARAN PERBELANJAAN PERALATAN/ BAHAN AKTIVITI/ LATIHAN BIL 1 2 3.

latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. SEPULUH HAK PELAJAR DALAM SUKAN Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 27 . 2006 -2009 Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. Latihan yang konsisten Jurulatih yang berwibawa. Tempoh 2006 -2009 Pelaksana Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. 4. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. 3. KADET REMAJA Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. • • SILAT Menjadikan insant yang berdisiplin memamuhi peraturan. 1. Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Pemantauan Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 2. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi . menyediakan kemudahan yang diperlukan. Melahirkaninsan yang lebih seimbang. 2. menyediakan kemudahan yang diperlukan. Strategi Pelaksanaan latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Berdisiplin dan mematuhi peraturan Latihan dan kefahaman tentang disiplin. Melahirkaninsan yang lebih seimbang. 1. Objektif Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. • Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. Mahir mempertahankan diri Sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan.Bidang Pelan Strategik Pengurusan KADET POLIS Matlamat Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi Kem latihan dan kemahiran yang sesuai. 3. Pemantauan yang berterusan 2006 Jurulatih Guru penyelaras Guru kanan kokurikulum Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. 5. Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej.

10. Hak untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman. 3. 2. 9. 7. Hak untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat. Hak untuk mengambil bahagian. 4. Hak untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan. Hak untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa. Hak untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan. 5. Hak untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan. Hak untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan. SASARAN KERJA TAHUNAN 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 28 .1. Hak untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing. Hak untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah. 6. 8.

ix. Penyelidikan dan Pembangunan Khidmat Masyarakat.PENGURUSAN KOKURIKULUM JADUAL PELAKSANAAN Januari BIL 1 AKTIVITI Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2006 bagi peringkat daerah. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 29 . KUANTITI KOS Sekali CATATAN viii. Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan. iv. vi. iii. iv. iii. Majalah viii. negeri dan kebangsaan bagi perkara berikut ii. Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan Penyelidikan dan Pembangunan Sekali Januari Akan disiapkan selepas Mesyuarat Guru 1/2006 ( Minggu Pertama Januari ) vii. v. ii. Khidmat Masyarakat. Majalah 2 Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2006 bagi : i. vii. vi. v.

Bendahari dan guru persatuan ) viii. iv. ii. Menentukan semua stok dan peraltan disimpan dengan baik dan rekod dikemaskinikan ix. Menyediakan draf surat akuan kokurikulum x.BIL 3 AKTIVITI Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum i. v. Dua kali Berterusan 2 kali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Awal dan semester 1 dan 2 Januari Sepanjang tahun Sepanjang tahun Januari vii. KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Dengan kerjasama unit Sukan JPNS. Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi . vi. Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru Khususnya permainan utama seperti Bola jaring dan Bola Keranjang Mesyuarat Induk Kokurikulum Memilih ahli jawatankuasa Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Menetukan jadual aktiviti kokurikulum. Menentukan keselamatan pelajar semasa aktiviti dijalankan. iii. Sekali Sekali Akhir tahun Sepanjang tahun Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 30 . semakan untuk semua tingkatan untuk tingkatan lima ( 5 ) Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang ada. xi. Setiausaha.

3 4.2.5 4.2.4.2. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 31 . Piala Menteri Besar.4 4.1.2.BIL 4 AKTIVITI Pelaksanaan dan pemantauan Program Kokurikulum 4.1.6 4.2.2.1 Sukan dan Permainan 4.1.1.11 Perjumpaan dan aktiviti kelab Pertandingandrama bahasa inggeris Hari koperasi Hari Kecemerlangan Kokurikulum Karnival bahasa ketiga Pertandingan.3 4. KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Sepanjang tahun Sekali Mengikut peringkat Mengikut peringkat Sekali SBP Zon Selatan dan kebangsaan Sekali sebulan Sekali Sekali Sepanjang tahun Februari Mengikut peringkat Julai Mengikut peringkat Sepanjang tahun Februari Mac Sepanjang tahun JK Pengelola ( SMKA SHAM ) Sepanjang tahun.2. Kelab dan Persatuan 4.7 4.8 4.2 4.2 4.6 4.1 4. Dato’ Wira.2.2 Latihan rumah dan permainan Kejohanan olahraga KTK Kejohanan Olahraga MSSDSU Pertandingan permainan peringkat MSSDSU.1. Pertandingan tilawah al Quran Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Pertandingan debat PPM.1.7 4.2. Pertandingan muzik.8 4.2.9 4.1 4. kuiz dan pidato umum. SBP Pertandingan Piala Priemier Bola jaring dan Hoki Pertandingan Piala Tuanku Ampuan Najihah Pertandingan Bola Keranjang PPM Pertandingan antara rumah.10 4.5 4.1. MSSM.2. 4.1. MSSNS. Peperiksaan Literasi Komputer.

2 6. Singapura / KTK Program Akashi Nishi.BIL 4.5 Badan Beruniform Terbaik Kelab Terbaik Sukan dan Permainan Terbaik Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Pencapaian Negeri & Kebangsaan Dua kali Akhir semester 1 Akhir semester 2 Menghantar setiap laporan ke Unit SBP Putrajaya.3. Ke Perancis Berdasarakan Mou yang ditandatangani.3 6.1 6. Jepun Lawatan Bahasa Ketiga. negeri dan kebangsan. Sekali Sekali Sekali Sekali Berdasarkan Pencapaian Sekali Akhir semester 2 7 Menyediakan post Mortem dan program tindak susul kokurikulum bagi tahun 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 32 .3 5 6 Program Raffles Girls School.4.4 Program Pengantarabangsaan 4. Pertandingan pancaragam 4.4. Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penghargaan dan Penganugerahan 6.4. Sepanjang tahun Pertandingan kawad kaki Perkhemahan kokurikulum. dan ditanggung oleh pelajar dan sekolah serta PIBG JADUAL PELAKSANAAN Mei dan oktober CATATAN Pertandingan peringkat daerah.2 4.2 AKTIVITI KUANTITI KOS Sepanjang tahun Sepanjang tahun Mengikut peringkat Sekali Berdasarkan perkembangan semasa.1 4.3 Badan Beruniform Perjumpaan ahli 4.4 6.

Bendahari dan guru persatuan ) Pengurusan Stok & Inventori Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Perkembangan Staf Kursus kepegawaian/kejurulatihan Klinik kecemerlangan Kokurikulum Menyediakan draf surat akuan kokurikulum Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Latihan Permainan/Sukan Latihan Unit Berunifom x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X x X X X X X X x x x x x x x x x x x x x X x X X X X FEB MAC APR MEI JUN X JUL OGO SEP OKT X NOV DIS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 33 . Setiausaha.CARTA GANTT UNIT KOKURIKULUM KOLEJ TUNKU KURSHIAH 2006 BULAN BIL AKTIVITI JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mesy JK Kokurikulum Mesy Pembangunan Kokurikulum Pelaporan Tahunan Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi .

Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penganugerahan & Penghargaan Program Pengantarabangsaan Program Khidmat Masyarakat Post Mortem Dan Program Tindak Susul Kokurikulum x x x x x x x x X X x x X X x X x x FEB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 34 .BULAN BIL AKTIVITI JAN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kejohanan Olahraga Sekolah Program RGS KTK Pertandingan sukan dan Permainan Pertandingan kelab dan Persatuan Hari Kokurikulum Pertandingan Pancaragam Hari Kecemerlangan SBP Zon Selatan / Keb Perkhemahan Tahunan Hari koperasi Peperiksaan Literasi Komputer.

Disediakan Oleh HASHIM OSMAN GPK KOKURIKULUM Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 35 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful