DISEDIAKAN OLEH

:

SALMIAH ISHAK GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

1

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

2

SMK PERANTAU DAMAI PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM TAHUN 2010 Falsafah Unit Kokurikulum Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara. VISI Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai berusaha untuk melahirkan para pelajar sekolah yang berilmu, cergas dan berwatak. Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan MISI Usaha Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai melaksanakannya melalui pemantauan dan pengukuhan pengayaan aktiviti kokurikulum berlandaskan kepada pencapaian akademik selaras dengan falsafah Badan Sihat Otak Cergas Budaya fikir, Bersifat global, Berdaya pimpin bertaraf dunia . Berpaksikan nilai-nilai murni selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013

3

Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.2 2. PENDAHULUAN Smk Perantau Damai merupakan sebuah Sekolah harian yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anak-anak didiknya. jujur dan bersih. berdikari dan berimaginatif. membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto. serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah.3 2. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. MATLAMAT Aktiviti Kokurikulum . beradab. 1 Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. bertanggungjawab . tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. disamping mempunyai ciri-ciri intelek. taat setia. SMK Perantau Damai adalah dengan matlamat untuk: 2 2. 2. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. berdisiplin. persatuan dan kelab. logik. kognitif dan afektif.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan bakal-bakal pemimpin negara bertaraf dunia yang beriman. 0 Adalah menjadi matlamat Kolej untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Meningkatkan minat.1.4 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 4 . 3 4 5 2. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan.

Perancangan Strategik Kokurikulum . Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Badan Beruniform.2.2.2.2.2 3. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. 6 7 4. SMK Perantau Damai adalah bertujuan untuk: 3. OBJEKTIF Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.2.3.7 4.5 4. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4.2.6 4. sekolah. masyarakat dan negara. Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social.4 3. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat PEMANTAUAN 4. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara .2.5 4.2 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri. Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara.8 4.4 4.9 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 5 . jasmani. pelajar dengan guru dan kakitangn.3 4.2 4.1 3.3 3.2.2.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Penyelaras Sukan & Permainan.1 4.

Mendedahkan pelbagai permainan dan sukan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah. II. mantap.5. Membolehkan pasukan sukan / pemain Sekolah . IV. Menanamkan kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar-pelajar dan sukan dianggap sebagai keperluan jasmani dan rekreasi. Melahirkan pemain/ ahli sukan yang berdisiplin dan bertanggungjawab. PERANCANGAN STRATEGIK 5. VII. Membolehkan pelajar-pelajar mengurus serta mengelolakan pertandingan antara rumah atau kelas dengn baik. III.1 BIDANG TUGAS: 5. Melahirkan ramai ahli sukan/ pemain Sekolah yang mewakili daerah/ negeri dalam MSSNS. VI. iv. Mewujudkan satu pasukan permainan / olahraga yang berwibawa. Untuk membentuk satu pasukan sukan dan permainan Sekolah yang berkaliber dan dapat menaikkan nama Sekolah Melahirkan ahli sukan/ pemain Sekolah yang cergas dan berkebolehan dalam permainan dan sukan. Membolehkan pelajar-pelajar mengetahui tentang strategi dan peraturan permainan/sukan. V.1.1 MATLAMAT i. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 6 . Daerah dan Negeri. bersemangat. v. Mengenalpasti pemain / ahli sukan yang berpotensi dan menggalakkan mereka mewakili Sekolah. ii.2 OBJEKTIF I. menjadi johan dalam pertandingan peringkat MSSNS. PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN 5.1. mahir dari segi taktik dan mampu memberi tentangan hebat kepada pihak lawan. iii. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam permainan / sukan serta meningkatkan prestasi mereka.MSSM dan SUKMA.

ii Menjemput pakar-pakar yang mahir di dalam bidang sukan dan permianan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar akan masa depan sukan di alaf baru. Ini menimbulkan perebutan pemain untuk permainan tertentu seperti Sepak Takraw dan Bola Sepak.3 PERMASALAHAN i Pelajar yang sama merupakan pemain dan ahli sukan Sekolah. v Mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk mendapatkan pengalaman dalam permainan. iv Memberi insentif/bantuan kepada pelajar-pelajar yang mewakili Sekolah atau negeri agar mereka lebih komited. vi Mengutamakan latihan-latihan berbentuk kemahiran. vii Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar yang berpotensi. v Jadual harian terlalu padat menyebabkan masa latihan agak pendek iaitu 1 jam 2 kali seminggu. ii Pelajar yang sama terlibat dalam lebih daripada satu permainan. Pemain terlalu bergantung kepada jurulatih.1. vii Kurang mempunyai ketahanan dan keyakinan diri terutama semasa menghadapi tekanan dalam sesuatu pertandingan penting.1. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 7 . viii Memberi pendedahan tentang kemahiran aas sukan / permainan kepada pelajar tingkatan 1 melalui mata pelajaran PJK ix Mengadakan pasukan pelapis.0 5. viii Tekanan daripada ibubapa yang lebih menitikberatkan pencapaian akademik 1 5.4 STRATEGI i Merancang program menyeluruh – pendedahan dan penglibatan latihan berterusan untuk jangka panjang dan jangka pendek. iii Tidak ramai pelajar terlibat secara aktif apabila berada di Tingkatan 5. vi Pelajar kurang mahir dari segi teknik dan strategi permainan. iv Guru penasihat kurang mahir / berpengalaman dlam permainan / sukan yang dipertanggungjawabkan. iii Menggalakkan pertandingan peringkat rumah dan kelas untuk mengvungkil lebih ramai bakat-bakat baru.

5.5 PROGRAM I. FASA 2 i ii iii iv III. penumpuan kepada daya tahan fizikal dan kemahiran-kemahiran asas. FASA 1 (SEBELUM PERTANDINGAN) i ii II.1. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 8 . Meningkatkan kemahiran dan teknik-teknik (SEMASA PERTANDINGAN) Mengekalkan tahap kecergasan dan fizikal Meningkatkan persefahaman kumpulan / kerjasama kumpulan Mengadakan perlawanan persahabatan dan strategi permainan Penyertaan pertandingan (SELEPAS PERTANDINGAN) Latihan ringan Permainan rekreasi Menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat baru Mengadakan pertandingan persahabatan. FASA 3 i ii iii iv Pembinaan kecergasan fizikal.

Mengenalpasti penceramah dan fasilitator.Pelan strategik pengurusan Kokurikulum 2010-2013 Jangkamasa pelaksanaan Program Pengurusan Kokurikulum 1. Takwim tahunan / jadual waktu gerakkerja / aktiviti / lokasi disediakan. Memastikan semua guru dapat menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. 2. Mengenalpasti peserta. buku laporan disediakan dan dilengkapkan oleh guru 4. 1. mesyuarat jawatankuasa 2 kali. Fail / Manual pengurusan. 2. Mengenalpasti peserta. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 9 . kemudahan dan tempat Mac Guru-guru penasihat persatuan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti.Sukan dan permainan . 3.Pasukan pakaian seragam . 5. kemudahan dan tempat. Meningkatkan kebolehan mengurus AJK Tertingi tara 1. 1.Persatuan dan kelab Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Pemantauan Penilaian 1. Disket. Januari Januari Januari / Julai Januari / Jun Januari / Jun Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. Meningkatkan kualiti pengurusan ketiga-tiga bidang iaitu . 1. 2. mesyuarat kokurikulum 2 kali. Mac Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah GPK Kokurikulum Diisi selepas selesai aktiviti. Mengendalikan Buku Laporan dan Fail Kewangan 1. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator.

Mesyuarat agung persatuan 4. Hebahan dan pengumuman. Bilik pengurusan stor dan stok sukan. 4. Sistem peminjaman bahan. 2. Menyelenggara bahan. Menanamkan minat kepada aktiviti kokurikulum. Jangkamasa pelaksanaan Januari – Oktober Pelaksana Guru penasihan persatuan Pemantauan GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 3. pertandingan / perlawanan • • • • MSSM Rompin MSSM Pahang MSSM PPD/JPNP/PERTUBUHAN LUAR. 2. pertandingan antara rumah / kelas dan badan beruniform 3. Taklimat semasa Minggu orientasi. 3. Mengenalpasti senarai bahan yang perlu ditambah 2. 4. Januari Januari / Februari GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Guru Penasihat Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Menambah bilangan pelajar yang berjaya dalam peringkat Negeri Kebangsaan Antarabangsa Program Kecemerlangan 1. Pelaksanaan Hari Q Oktober GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Pengetua Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Post Mortem 1. pengurusan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum. Latihan asas dan sesi latihan tambahan. Mengenalpasti pemenang. Januari hingga Oktober Guru-guru penasihat Semua pelajar GPK Kokurikulum Guru-guru penasihat Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 10 .Program Objektif Memastikan semua pelajar dapat kemudahan peralatan Strategi Pelaksanaan 1. Mengiktiraf dan menghargai kehadiran. 2. Edaran maklumat semasa pendaftaran pelajar. Memanam kesedaran / kepentingan aktiviti kokurikulum kepada diri pelajar. 1. Pemilihan peserta lebih teliti menerusi uji bakat dan latihan.

1. Bawah 18 th.6 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERMAINAN DAN OLAHRAGA 2009 / 2010 2009 BIL 1. Bawah 15 th. SUKAN / PERM AINAN OLAHRAGA PASUKAN Bawah 15 th. Bawah 15 th.5. Johan N Johan 2010 MSSM SUKMA / ASEAN 2 SEPAK TAKRAW 3 PING PONG 4 BOLA BALING 5 BOLA SEPAK 6 PETANQUE Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 11 . Bawah 15 th. Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Naib Johan Separuh Akhir Separuh Akhir Emas Kelima Johan Johan Johan Johan Johan Johan N Johan N Johan Emas Johan Naib Johan MSSD MSSM P MSSM Gangsa Gangsa SUKMA / ASEAN MSSD Johan Johan Johan MSSNS N Johan N. Bawah 18 th. Bawah 18 th. Bawah 18 th. Bawah 18 th. Bawah 15 thn Bawah 18 thn Bawah 15 th.

5.7 Jadual Aktiviti dan Pelaksanaan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PERMAINAN SUKAN Olahraga Sepak Takraw Ping Pong Bola Baling Bola Sepak Pentanqe AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pemain Utama Pemilihan Pemain Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung X J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 12 .1.

menambah bilangan pelajar yang berjaya mendapat markah penuh dalam ujian tara 1. mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian. latihan bebanan 4. 3. Latihan kecergasan 3. 2010 -2013 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. latihan kelembutan 6. latihan daya tahan 7. latihan daya tahan 5. Tayangan video 4. Objektif 2. Menambah bilangan ahli 3. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. latihan daya tahan 5. pertandingan antara rumah 8. Menarik minat pelajar menyerti acara merentas desa 3. lompatan. Strategi Pelaksanaan 1. latihan bebanan 6. Latihan kecergasan 3. Menambah pengetahuan pelajar tentang olahraga 5. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.Pelan strategik pengurusan sukan 2010-2013 Bidang Pelan Strategik Pengurusan Olahraga Matlamat Menjadikan sukan olahraga sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar. latihan kelembutan 2010 -2013 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. Tayangan video 2. Tayangan video 2. Merentas Desa Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. latihan kelembutan 6. latihan ketangkasan 7. Menarik minat pelajar dalam sukan olahraga. Tempoh 2010 -2013 Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Pemantauan Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 13 . latihan bebanan 4. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. latihan ketangkasan 7. Ujian tara Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. Latihan kecergasan 5. pertandingan antara rumah 8. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. lempar cakera dan lompat tinggi.

pertandingan antara rumah 10. Tempoh Pelaksana olhraga Pemantauan Penilaian Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 14 . latihan ketangkasan 9. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.Bidang Pelan Strategik Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan 8.

4. 5.1 PEROLEHAN DAN SUMBER BIL 1 2 3. 6 7 8 9 9 10 AKTIVITI OLAH RAGA SEPAK TAKRAW PING PONG BOLA BALING BOLA SEPAK PETANQUE PERALATAN LATIHAN/ PERTANDINGAN LAINLAIN JUMLAH Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 15 .

pidato. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 16 . Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah. Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. pertandingan . agama dan negara. bahas. berbahas dan sebagainya. 4.1 MATLAMAT Membimbing pelajar-pelajar SMK Perantau Damai agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada sekolah. Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas.2. 5.4 STRATEGI 4. pameran dan pertunjukan. Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan. Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar. choral speaking dan lain-lain untuk mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli. Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara. masyarakat .2. bekerjasama. 4.1. Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab.3. Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh.2 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN 5. bertanggungjawab.3 PERMASALAHAN i ii 5.2. pantun.2 OBJEKTIF i ii iii iv v Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib-Johan. 4. hormat menghormati.2.2. forum. memudahcara serta menunjukkan teknik / kemahiran tertentu dalam penulisan. membimbing. deklamasi sajak dan sebagainya.5. berpidato.4. Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu. Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur. pidato. kerana ramai ahli yang terlibat degan latihan pancaragam dan lain-lain yang memerlukan mereka membuat latihan intensif. Oleh itu kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan. berdaya saing tinggi dan berdisiplin 5. Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik.

Bahas Piala Dato’ Wira BAHASA MELAYU 1. Nasyid KOPERASI 1.5.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERSATUAN DAN KELAB 2009 . Inggeris Ppm 2. Bahas Bahasa Melayu Ppm 2. Pertandingan Khat 5.. Kuiz Koperasi KELAB DEBAT BAHASA INGGERIS 1.2.Bahas B.Johan Johan Johan Johan Ketiga Ketiga Johan Johan Johan Johan 2 3 N Johan N Johan N Johan 4 5 6 7 Johan Ketiga Johan Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 17 . MELAYU Forum Remaja Pidato Piala Diraja Pesta Pantun PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Pertandingan Scrabble KELAB KEUSAWANAN Kuiz Pengguna PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Kuiz Sains Nasional Pertandingan Projek Sains Kejuruteraan Negeri Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket Johan Johan Johan Johan Johan Penyertaan Penyertaan Johan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Johan Johan Johan Naib Johan N Johan Ketiga Ketiga N Johan N Johan N Johan Johan Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Daerah Peringkat Negeri 2010 Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan Johan N.Bahas Piala Jemputan Uia PERSATUAN B. Syarahan Agama 3. Bahas Piala Menteri Besar 3. Tilawah Alquran 2.2010 2009 BIL 1 PERSATUAN / KELAB BADA Majlis Tadarus Alquran 1. Hafazan 4.

cyberlinq KANIVAL SLAD Pertandingan Dikir Barat Pertandingan Nasyid BRIGED SENI Tarian Nyayian Solo Koir Caklempong Peringkat Daerah Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Johan Peringkat Daerah Peringkat Negeri 2010 Peringkat Zon Peringkat Kebangsaan Johan Ketiga Saguhati Johan Ketiga Penyertaan Penyertaan Johan 10 Johan Johan Johan Johan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 18 .2009 BIL 8 9 PERSATUAN / KELAB KELAB IT Maxis/Star .

Kelab BSB PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER AGAMA ISLAM KHB/ERT SAINS & MATEMATIK SEJ & GEOGRAFI AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pendebat Utama Pemilihan Pendebat Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung J X X X F M A M J J O S O N D KOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 19 .

Pelan Strategik Pengurusan Kelab dan Persatuan 2010 Bidang Pelan Strategik Bahas B. 4. 3. 3. Dorongan yang berterusan. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berbahasa. Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Menjadi Johan Kebangsaan dalam drama bahasa Inggeris. Berani meluahkan idea. 3. 2. Bersemangat untuk bertanding 1. mengundang jurulatih yang berwibawa. latihan berterusan. 3. mengundang jurulatih yang berwibawa. 2. 2. 3. Pemilihan lagu yang sesuai. 1. Bersemangat untuk bertanding 1. 4. 3 4. 2. menyediakan kemudahan untuk berlatih. Strategi Pelaksanaan latihan berterusan. pemantauan dan motivasi yang berterusan latihan berterusan. Inggeris ( Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh ) Matlamat Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Inggeris Objektif 1. Pelajar belajar mengadaptasi skrip dalam kehidupan. menyediakan kemudahan untuk berlatih. Menjadi Johan 1. 2. 2010 Jurulatih pasukan Diisi selepas Diisi selepas Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 20 . 4. Bahas Bahasa Melayu Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Melayu 1. 2. Pertandingan Johan Kebangsaan 1. skrip yang baik dan pemilihan pelakon yang berkarisme. pemantauan dan motivasi yang berterusan 2010-2013 Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa Melayu Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. 1. mengundang jurulatih yang berwibawa. Berani meluahkan idea. menyediakan kemudahan untuk berlatih. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berbahasa. pemantauan dan motivasi yang berterusan Tempoh 2010 -2013 Pelaksana Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa iInggeris Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Pemantauan Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. Latihan yang konsisten. 2010 Jurulatih pasukan Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum Diisi selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 21 .Bidang Pelan Strategik Nasyid Matlamat 2. 3. 5. 4. Menyemai budaya bersih dalam hiburan Menyampaikan dakwah melalui lagu 2. Objektif kebangsaan. Strategi Pelaksanaan Latihan yang konsisten Dorongan yang berterusan Kemudahan latihan yang baik Bekerjasama dalam kumpulan Tempoh Pelaksana Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum Pemantauan pemantauan Penilaian selesai aktiviti. 3.

4. 5.3 BIDANG TUGAS: PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 22 . 6 7 8 9 BSB PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER KHB/ERT SAINS & MATEMATIK AGAMA ISLAM SEJARAH & GEOGRAFI AKTIVITI AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH 5.1 ANGGARAN PERUNTUKAN BIL 1 2 3.

Pelajar dapat melatih diri saying-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak orang lain. Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan.3.3.4 STRATEGI Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 23 .5. 5. Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah. 2 5.2 OBJEKTIF i ii iii iv v vi 0 i ii 1 Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik. Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar. Membolehkan pelajar mewkili sekolah hingga ke peringkat negeri. 5. Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni ntara satu sama lain. Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka.3 PERMASALAHAN Sukar mendapatkan pakaian sragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan. Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin.1 MATLAMAT i ii iii iv v Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin. Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan.3. kebangsaan maupun antarabangsa.3.

Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis.3. negeri dan kebangsaan. 5. tentera dan lain-lain.i ii iii iv Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN BADAN BERUNIFORM 2010 -2013 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 24 . Memberi peluang kepda pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah. kawat dan lain-lain. Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap.

2009 BIL 1 2 3 4 5 6 KRS PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Penyertaan Penyertaan Penyertaan BADAN BERUNIFORM Peringkat Daerah Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan Emas SUKMA N Johan Johan N Johan N Johan Johan Johan Peringkat Daerah 2010 Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan N Johan Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 25 .

5. 4.1 ANGGARAN PERBELANJAAN PERALATAN/ BAHAN AKTIVITI/ LATIHAN BIL 1 2 3. 6 KRS AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Pelan Strategik Pengurusan pasukan Badan Beruniform 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 26 .

Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Latihan yang konsisten Jurulatih yang berwibawa. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. menyediakan kemudahan yang diperlukan. 2. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi . SEPULUH HAK PELAJAR DALAM SUKAN Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 27 . • • SILAT Menjadikan insant yang berdisiplin memamuhi peraturan. Pemantauan Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. Mahir mempertahankan diri Sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan. 1. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. 2006 -2009 Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. 3. Melahirkaninsan yang lebih seimbang.Bidang Pelan Strategik Pengurusan KADET POLIS Matlamat Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. menyediakan kemudahan yang diperlukan. 2. • Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. Melahirkaninsan yang lebih seimbang. Pemantauan yang berterusan 2006 Jurulatih Guru penyelaras Guru kanan kokurikulum Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. 4. Strategi Pelaksanaan latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. 5. Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. 1. Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. 3. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. KADET REMAJA Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Berdisiplin dan mematuhi peraturan Latihan dan kefahaman tentang disiplin. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi Kem latihan dan kemahiran yang sesuai. Objektif Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. Tempoh 2006 -2009 Pelaksana Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum.

9. Hak untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing. Hak untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman. Hak untuk mengambil bahagian. Hak untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan. Hak untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan. Hak untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan. Hak untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan. Hak untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa. 4. 6. 10. SASARAN KERJA TAHUNAN 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 28 . Hak untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah. 8. 2. 7. 3. Hak untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat.1. 5.

PENGURUSAN KOKURIKULUM JADUAL PELAKSANAAN Januari BIL 1 AKTIVITI Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2006 bagi peringkat daerah. vi. v. ii. Penyelidikan dan Pembangunan Khidmat Masyarakat. Majalah viii. v. iii. iv. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 29 . Majalah 2 Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2006 bagi : i. negeri dan kebangsaan bagi perkara berikut ii. KUANTITI KOS Sekali CATATAN viii. ix. Khidmat Masyarakat. Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan. iv. vii. Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan Penyelidikan dan Pembangunan Sekali Januari Akan disiapkan selepas Mesyuarat Guru 1/2006 ( Minggu Pertama Januari ) vii. iii. vi.

vi.BIL 3 AKTIVITI Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum i. semakan untuk semua tingkatan untuk tingkatan lima ( 5 ) Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang ada. Bendahari dan guru persatuan ) viii. iv. ii. Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru Khususnya permainan utama seperti Bola jaring dan Bola Keranjang Mesyuarat Induk Kokurikulum Memilih ahli jawatankuasa Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Menetukan jadual aktiviti kokurikulum. Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi . v. Sekali Sekali Akhir tahun Sepanjang tahun Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 30 . Menentukan semua stok dan peraltan disimpan dengan baik dan rekod dikemaskinikan ix. iii. xi. Dua kali Berterusan 2 kali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Awal dan semester 1 dan 2 Januari Sepanjang tahun Sepanjang tahun Januari vii. Menyediakan draf surat akuan kokurikulum x. KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Dengan kerjasama unit Sukan JPNS. Setiausaha. Menentukan keselamatan pelajar semasa aktiviti dijalankan.

7 4.4 4.2. kuiz dan pidato umum.1.1.8 4. Pertandingan tilawah al Quran Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Pertandingan debat PPM.1.2 4.3 4.1 Sukan dan Permainan 4.2.7 4. Pertandingan muzik.1.2.1 4.2.1. Peperiksaan Literasi Komputer.2.5 4.6 4.2.6 4.2.2. Kelab dan Persatuan 4. MSSNS. Dato’ Wira. SBP Pertandingan Piala Priemier Bola jaring dan Hoki Pertandingan Piala Tuanku Ampuan Najihah Pertandingan Bola Keranjang PPM Pertandingan antara rumah.BIL 4 AKTIVITI Pelaksanaan dan pemantauan Program Kokurikulum 4.5 4.1. MSSM.1.2.11 Perjumpaan dan aktiviti kelab Pertandingandrama bahasa inggeris Hari koperasi Hari Kecemerlangan Kokurikulum Karnival bahasa ketiga Pertandingan.1 4.2.2 Latihan rumah dan permainan Kejohanan olahraga KTK Kejohanan Olahraga MSSDSU Pertandingan permainan peringkat MSSDSU. Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 31 .8 4.2 4.4.10 4.1. KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Sepanjang tahun Sekali Mengikut peringkat Mengikut peringkat Sekali SBP Zon Selatan dan kebangsaan Sekali sebulan Sekali Sekali Sepanjang tahun Februari Mengikut peringkat Julai Mengikut peringkat Sepanjang tahun Februari Mac Sepanjang tahun JK Pengelola ( SMKA SHAM ) Sepanjang tahun.2.3 4. 4. Piala Menteri Besar.9 4.

1 6. dan ditanggung oleh pelajar dan sekolah serta PIBG JADUAL PELAKSANAAN Mei dan oktober CATATAN Pertandingan peringkat daerah. Sepanjang tahun Pertandingan kawad kaki Perkhemahan kokurikulum.3 Badan Beruniform Perjumpaan ahli 4.5 Badan Beruniform Terbaik Kelab Terbaik Sukan dan Permainan Terbaik Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Pencapaian Negeri & Kebangsaan Dua kali Akhir semester 1 Akhir semester 2 Menghantar setiap laporan ke Unit SBP Putrajaya.4 6. Pertandingan pancaragam 4. negeri dan kebangsan.4.2 4. Jepun Lawatan Bahasa Ketiga.4. Sekali Sekali Sekali Sekali Berdasarkan Pencapaian Sekali Akhir semester 2 7 Menyediakan post Mortem dan program tindak susul kokurikulum bagi tahun 2006 Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 32 . Singapura / KTK Program Akashi Nishi.3 5 6 Program Raffles Girls School.3.4 Program Pengantarabangsaan 4.4.BIL 4.3 6. Ke Perancis Berdasarakan Mou yang ditandatangani.1 4.2 AKTIVITI KUANTITI KOS Sepanjang tahun Sepanjang tahun Mengikut peringkat Sekali Berdasarkan perkembangan semasa. Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penghargaan dan Penganugerahan 6.2 6.

Setiausaha.CARTA GANTT UNIT KOKURIKULUM KOLEJ TUNKU KURSHIAH 2006 BULAN BIL AKTIVITI JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mesy JK Kokurikulum Mesy Pembangunan Kokurikulum Pelaporan Tahunan Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi . Bendahari dan guru persatuan ) Pengurusan Stok & Inventori Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Perkembangan Staf Kursus kepegawaian/kejurulatihan Klinik kecemerlangan Kokurikulum Menyediakan draf surat akuan kokurikulum Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Latihan Permainan/Sukan Latihan Unit Berunifom x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X x X X X X X X x x x x x x x x x x x x x X x X X X X FEB MAC APR MEI JUN X JUL OGO SEP OKT X NOV DIS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 33 .

BULAN BIL AKTIVITI JAN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kejohanan Olahraga Sekolah Program RGS KTK Pertandingan sukan dan Permainan Pertandingan kelab dan Persatuan Hari Kokurikulum Pertandingan Pancaragam Hari Kecemerlangan SBP Zon Selatan / Keb Perkhemahan Tahunan Hari koperasi Peperiksaan Literasi Komputer. Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penganugerahan & Penghargaan Program Pengantarabangsaan Program Khidmat Masyarakat Post Mortem Dan Program Tindak Susul Kokurikulum x x x x x x x x X X x x X X x X x x FEB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 34 .

Disediakan Oleh HASHIM OSMAN GPK KOKURIKULUM Perancangan Strategik Kokurikulum 2013 35 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful