Anda di halaman 1dari 14

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM)

Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu KBSM mengandungi:


i. Hasil Pembelajaran (Utama dan Khusus) ii. Kemahiran Bahasa (Mendengar, Bertutur,

Membaca dan Menulis) iii. Sistem Bahasa iv. Komponen Kesusasteraan Melayu

i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan,

dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan; ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat; iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan; iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera; v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan; dan vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.
3

Memastikan

SEMUA murid melepasi standard yang

ditetapkan
Penetapan

ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas


pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

Mengenal

Mengatasi

masalah murid keciciran dalam pembelajaran pentaksiran berasaskan sekolah


4

Pelaksanaan

Pentaksiran P&P
Dijalankan

secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran
kaedah pentaksiran pelbagai

Menggunakan

Bersifat

autentik dan holistik


5

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

BAND

Label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu. Disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan murid

PERNYATAAN

STANDARD

Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid

DESKRIPTOR

Pernyataan yang menerangkan perkara yang dikuasai oleh murid berdasarkan standard kualiti yang ditetapkan
EVIDENS

Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan

Band

Standard Prestasi
Tahu
Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Misali

1 2 3 4 5 6

PERNYATAAN STANDARD B1: (B4 SK) Mengetahui perkara yang didengardituturkan, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR B1 DL1: Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah . (T1 1.0 Aras 1(i))

10

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

B3: Memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.

B3 DB1: Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting.


(T1 8. 7 Aras 1(iii))
11

PERNYATAAN STANDARD B6: Menilai sesuatu perkara yang didengardituturkan, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR B6 DT1: Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh. (T1 12.0 )

12

Band

1 2 3 4 5 6

Pernyataan Standard Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis Mengetahui dan memahami perkara yang didengardituturkan, dibaca dan ditulis Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis Memproses maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis
13

SEKIAN TERIMA KASIH


LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14