Anda di halaman 1dari 3

PENYUSUNAN BAND MENGIKUT TAJUK BAHAGIAN TERAS

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI B1D1E1 B1D1E2 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B4D1E1 Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek. Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek. Menerangkan dua bahan projek dari segi sifatnya. Menyediakan jadual kerja Menghasilkan projek reka bentuk. Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosedur (melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan dan seterusnya membina , mencantum dan membuat kemasan ) B5D1E1 - Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha ( i. Cantuman kukuh ii. Kemasan sempurna) B6D1E1 - Menghasilkan projek reka bentuk dengan nilai tambah ( Penambahan sesuatu bahan yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid) -

ELEKTRONIK B1D2E1 - Menyatakan empat simbol komponen elektronik. B2D2E1 - Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya. B3D2E1 - Membaca nilai satu perintang tetap. (bacaan nilali mengikut kod warna) B3D2E2 - Menterjemah semua kompnen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar. (Minimum 4 jenis perintang , suis, LED, kapasitor, transistor atau buzzer) B4D2E1 - Membaca nilai satu perintang tetap mengikut prosedur (Bacaan yang tepat) B4D2E2 - Menterjemahkan semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur. (Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul) LUKISAN TEKNIK B1D3E1 - Menyatakan empat alatan lukisan teknik. B2D3E1 - Menerangkan empat alatan lukisan teknik dari segi fungsinya. B3D3E1 - Melukis unjuran ortografik. B4D3E1 - Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur (Kaedah dan teknik yang betul) B5D2E1 - Melukis unjuran ortografik dengan daya usaha i. Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat (had terima 1mm) ii. Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. Hasil lukisan betul dan bersih.

MASAKAN B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B2D4E1 Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap. Menerangkan lima adab dan sopan semasa makan.

TANAMAN HIASAN B1D5E1 - Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. B1D5E2 - Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula.

BAHAGIAN ELEKTIF
PEMAKANAN DAN PENGURUSAN SAJIAN B1D6E1 B1D6E2 B1D6E3 B2D5E1 B3D4E1 B4D4E1 Menyatakan pengertian makanan bekal. Menyatakan dua factor penting memilih bekas untuk membungkus makanan. Menyatakan tiga faktor utama merancang menu untuk makanan bekal. Menerangkan dua faktor utama merancang menu untuk makanan bekal. Membungkus makanan bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisang. Membungkus makana bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisang mengikut prosedur ( i. Daun pisang - bersih dan buang bahagian keras) (ii. Kertas lilin - bersih dan makanan dibungkus di bahagian yang berlilin) B5D3E1 - Membungkus makanan bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisang dengan daya usaha. (Cara pembungkusan rapi - makanan tidak terkeluar) -

JAHITAN B1D7E1 - Menyatakan dua jenis belah. B2D6E1 - Menerangkan maksud belah. B3D5E1 - Menjahit lengan padanan rata. ( boleh dijahit pada contoh jahitan atau minimum satu lengan pada blaus.) B3D5E2 - Menyusun atur pola blaus atas fabrik. B3D5E3 - Menggunting fabrik. B4D5E1 - Menjahit lengan padanan rata mengikut prosedur. ( menjahit mengikut urutan langkah yang betul) B4D5E2 - Menyusun atur pola blaus atas fabrik mengikut prosedur ( Menyusun atur pola mengikut prinsip) B4D5E3 - Menggunting fabrik mengikut prosedur ( menggunting mengikut prinsip) B5D4E1 - Menjahit lengan padanan rata dengan daya usaha. ( Lengan tidak berkedut) B5D4E2 - Menyusun atur pola blaus atas fabrik dengan daya usaha ( Kedudukan pola rata) B5D4E3 - Menggunting fabrik dengan daya usaha (Guntingan tepat dan tidak berjerumbai )

KEUSAHAWANAN B1D8E1 - Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan. B2D7E1 - Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan.