Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh Masa

: :

22 Februari 2010

Tingkatan Bilangan Murid

: :

2 Arif /17

Tajuk Umum Tajuk Pelajaran Objektif Am Hasil Pembelajaran

: : : :

Ibadah. Puasa Menjana Keperibadian Muslim. Pelajar dapat memahami kepentingan berpuasa dalam menjana keperibadian muslim. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1) Menyatakan takrif berpuasa dari sudut bahasa dan istilah. (2) Menerangkan 4 syarat wajib berpuasa. (3) Menjelaskan di hadapan kelas tentang 6 syarat sah puasa. Pelajar dapat menilai manfaat berpuasa dari sudut sains. (1) Menanamkan sifat ikhlas dalam menunaikan ibadah berpuasa.

Kemahiran Berfikir Penghayatan Nilai

: :

Penggabung Jalinan Pengetahuan Ada Bahan Bantu Mengajar Sedia

: :

Sains: Sistem pencernaan manusia. 1) Rukun Islam yang keempat iaitu menunaikan puasa.

(1)

Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1.

Rujukan Guru

(1) (2)

Zul alkarnain Yunus, Mohd Salam Kamil.( 2008). Nexus Xpress PMR Tingkatan 1, 2, & 3 Pendidikan Islam. Sasbadi Sdn Bhd. Maimon Husin, Mohd. Sukki Othman. (2009). Nexus Vista PMR 1,2,3. Percetakan Rina Sdn. Bhd.

Isi Pelajaran

(1) (2) (3) (4)

Dalil yang mewajibkan berpuasa Takrif puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat sah puasa.
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

KOMPONEN PENGAJARAN Induksi Set 1. 2. Guru menyoal pelajar-pelajar soalan: Apakah malam yang lebih baik dari seribu bulan dalam Islam? Dalam bulan apakah terdapatnya malam itu? Guru merumuskan jawapan pelajar dan mengaitkannya dengan topik pada hari ini iaitu puasa dalam menjana keperibadian muslim. Isi Pelajaran 1. Dalil yang mewajibkan berpuasa. - Surah al-Baqarah:183 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru membacakan ayat 183, surah al-Baqarah dan diikuti oleh semua pelajar dengan tajwid dan bacaan yang betul. Catatan

Perkembangan Isi

Allah berfirman: Maksudnya: Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Guru meminta seorang wakil untuk membacakan maksudnya.

2.

Takrif puasa: Dengan berpasang-pasangan, (1) (2) Bahasa: menahan diri. Istilah: menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari yang disertakan dengan niat. Guru menyoal jawapan pelajar secara rawak dan mencatatkannya di papan hitam. Hasil pembelajaran 1 dinilai. pelajar dikehendaki berbincang selama 1 minit tentang apa yang mereka faham dengan maksud berpuasa. Menggunakan teknik sumbang saran.

3.

Syarat-syarat wajib puasa: - Islam. - Baligh. - Berakal. - Bebas daripada uzur

Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menjawab persoalan-persoalan

Melakukan aktiviti di dalam kumpulan. Hasil

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

syarie. Uzur terbahagi kepada 2: 1. Uzur yang menegah daripada puasa seperti haidh & nifas. 2. 4. Uzur yang diharuskan berbuka seperti sakit. Syarat-syarat sah puasa: 1. 2. 3. 4. Islam. Mumayyiz. Suci daripada haidh dan nifas. Menahan diri daripada melakukan yang puasa. 5. Niat malam fardu. 6. Berakal. pada bagi waktu puasa perkara membatalkan

yang telah disediakan di dalam sampul surat (lihat lampiran). Masa perbincangan diberi selama 5 minit. Setiap kumpulan dikehendaki memilih 1 orang wakil membuat pembentangan tentang jawapan kumpulan masing-masing. Masa setiap pembentangan adalah selama 5 minit. Guru mencatat jawapan pelajar di papan hitam dan membetulkan kesalahan dan menambah isi yang tertinggal berdasarkan pembentangan pelajar. Guru menyimpulkan jawapan-jawapan pelajar dan mengaitkan dengan syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa.

pembelajaran 2 dan 3 dinilai.

Rumusan 1. Penilaian 1. Berikan takrif berpuasa pada sudut bahasa dan istilah. 2. Apakah 4 syarat-syarat wajib puasa? 3. Nyatakan 6 syarat-syarat sah puasa. Latihan Susulan Pelajar dekehendaki membuat peta minda di dalam buku nota tentang: Definisi puasa. 1. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat sah puasa Penilaian Kendiri Guru membantu pelajar membuat rumusan tentang topik yang telah dipelajari pada hari ini..

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

Lampiran 1.

Kumpulan 1 Anda dikehendaki membincangkan tentang syarat-syarat wajib puasa. Anda diberi masa selama 5 minit. Tuliskan jawapan anda dalam bentuk peta minda dengan sekreatif yang mungkin di dalam kertas mahjong yang disediakan.

Kumpulan 2 Anda dikehendaki membincangkan tentang syarat-syarat sah puasa. Anda diberi masa selama 5 minit. Tuliskan jawapan anda dalam bentuk peta minda dengan sekreatif yang mungkin di dalam kertas mahjong yang disediakan.

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

Anda mungkin juga menyukai