Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5 TARIKH MASA TAHUN BIL.

MURID TEMA TAJUK PENGETAHUAN SEDIA ADA : : : : : : : 03 April 2013 12.00 1.00 tengah hari 5 Dedikasi 36 orang Menyiasat Daya dan Tenaga Tenaga Murid pernah melihat kipas berputar, mendengar bunyi-bunyian, merasai bahang panas dan murid pernah merasai letih HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat 1. menyatakan empat daripada tujuh bentuk tenaga dengan betul 2. menyatakan bahawa tenaga boleh berubah bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan tepat KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR : : memerhati, berkomunikasi, membuat gambaran mental, membanding beza, membuat kesimpulan menganalis, menghubungkait, menjana idea

KREATIF DAN KRITIS NILAI : bekerjasama, yakin pada diri sendiri, berfikir secara rasional,mematuhi arahan dan semangat ingin tahu SUMBER P&P : lilin, lampu suluh, marker pen, kad imbasan, lembaran kerja

FASA / MASA

ISI KANDUNGAN

STRATEGI / AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ULASAN / CATATAN

Orientasi (5 Minit)

Guru menyalakan lilin, lampu suluh, menghidupkan kipas dan menjatuhkan marker pen Guru mengajukan beberapa soalan kepada murid - Apakah yang kamu lihat? - Adakah kesemua aktiviti yang dilakukan melibatkan tenaga?

KPS : memerhati KBKK : menganalisis, menghubungkait Nilai : berfikir secara rasional Sumber P&P : lilin, lampu suluh, marker pen

Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan dipelajari iaitu Perubahan Tenaga

Pencetusan Idea (10 Minit)

Bentuk bentuk tenaga i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Tenaga kinetik Tenaga keupayaan Tenaga haba Tenaga cahaya Tenaga elektrik Tenaga bunyi Tenaga kimia

Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan bentuk-bentuk tenaga yang mereka tahu Setiap kumpulan diberi masa sebanyak 3 minit untuk membuat perbincangan

KPS : berkomunikasi, membuat gambaran mental KBKK :

Seorang wakil kumpulan menyatakan jawapan hasil menjana idea Nilai : perbincangan secara lisan Guru menyemak jawapan murid bekerjasama

Penstrukturan Semula Idea (25 Minit)

Perubahan tenaga

Guru memberi penerangan kepada murid Guru membuat peta minda bentuk-bentuk tenaga Murid berada dalam kumpulan yang sama. Sebanyak enam kumpulan dibentuk dan setiap kumpulan diberikan satu jadual Guru menyediakan 6 stesyen iaitu A, B, C, D, E dan F

KPS : memerhati, berkomunikasi KBKK : menganalisis, menghubungkait Nilai : berfikir secara rasional, bekerjasama, semangat ingin tahu Sumber P&P : kad imbasan

i.

Radio Tenaga elektrik Tenaga bunyi

ii.

Mesin basuh Tenaga elektrik Tenaga kinetik + Tenaga bunyi

Setiap stesyen akan diletakkan dengan satu kad imbasan. Setiap kumpulan perlu mengenalpasti perubahan tenaga yang berlaku dalam setiap peralatan di

iii.

Pengering rambut Tenaga elektrik Tenaga haba + Tenaga bunyi

dalam kad imbasan tersebut Perubahan tenaga direkodkan dalam jadual yang diberikan Masa yang diberikan untuk berada di setiap stesyen ialah 3 minit. Kemudian murid dikehendaki

iv.

Kereta kontrol Tenaga kimia Tenaga elekrik Tenaga kinetik

berpindah ke stesyen berikutnya. Guru berbincang jawapan bersama murid

v.

Dapur gas Tenaga kimia Tenaga haba + Tenaga cahaya

vi.

Telefon Tenaga elektrik Tenaga bunyi

Aplikasi Idea (15 Minit)

Lembaran kerja dilampirkan di muka surat seterusnya

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid tentang tajuk bentuk-bentuk tenaga dan tenaga yang boleh berubah bentuk.

KPS : membuat gambaran mental KBKK : menganalisis, menghubungkait Nilai : Berfikir secara rasional Sumber P&P : Lembaran kerja

Lembaran kerja hendaklah ditampal di dalam buku latihan Guru mrnyemak jawapan murid

Refleksi (5 Minit)

Kognitif : Pengukuhan tentang topik tenaga : bentuk-bentuk tenaga

Guru membimbing murid membuat rumusan atau kesimpulan dengan mengemukan beberapa soalan Contoh soalan - Nyatakan bentuk-bentuk tenaga - Adakah tenaga boleh berubah bentuk?

KBKK : membuat kesimpulan Nilai : yakin pada diri sendiri, bersyukur atas nikmat yang diberikan

Sosial : Murid bekerjasama

Guru memberi senyuman dan pujian kepada murid