Anda di halaman 1dari 30

TEORI MODELING ALBERT BANDURA

PSIKOLOGI PENDIDIKAN PA 2043

PENGENALAN
Sejarah Hidup Albert Bandura Lahir pada 4 Disember 1925 di Mundare, Northern Alberta, Canada. Terima ijazah pertama dalam psikologi di Universiti of Columbia pada tahun 1949. Dapat PHD dalam psikologi klinikal pada 1952.

TEORI MODELING
Penjelasan dan perngertian Teori Modeling Albert Bandura

Albert Bandura Stressed how children learn by observation and imitation. Believed that children gradually become more selective in what they imitate.

Maksud Modeling dan Model


Modeling/Peniruan Proses meniru model dan menghasilkan tingkah laku hampir menyerupai tingkah laku model tersebut. Model Individu yang dirujuk atau ditiru serta mempunyai pengaruh mengubah tingkah laku pemerhati.

Teori Modeling
Prinsip-prinsip
Model yang ditiru mempunyai keistimewaan tertentu seperti terkenal atau berjaya. Individu akan memperoleh kepuasan atau peneguhan yang tinggi.

Contoh Model
Ibu bapa Ahli keluarga yang lain Rakan sebaya Individu terkenal atau berjaya ; guru, artis, pemimpin dsb.

BENTUK-BENTUK PENIRUAN

Peniruan secara langsung (direct) Peniruan secara tidak langsung. Peniruan melalui huraian bahasa. Peniruan gabungan. Peniruan sekat lakuan. Peniruan tidak sekat lakuan. Peniruan elistasi.

Peniruan Secara Langsung (direct).


Meniru tingkah laku model yang dilihat. Contoh; Ali meniru Abu menconteng meja di dalam kelas.

Peniruan secara tidak langsung


Peniruan tingkah laku yang hampir sama dengan watak-watak lain yang ditonton, dilihat dalam majalah, buku, filem dsb. Contoh ; Siti berpakaian seperti bintang filem Inggeris zaman 60-an.

Peniruan melalui huraian bahasa

Meniru atau bercakap menggunakan bahasa yang dituturkan oleh individu lain dalam masyarakatnya. Contoh ; Lee Hong bertutur dalam bahasa Melayu kerana rakan-rakan sekelasnya bertutur dalam bahasa tersebut.

Peniruan Gabungan
Menggabungkan tingkah laku yang dilakukan oleh orang lain . Contoh ; Zaiton lihat Siti padam papan tulis. Dia juga lihat Rozi berdiri di atas kerusi. Zaitun tiru perlakuan itu dengan berdiri di atas kerusi dan padam papan tulis di dalam kelas.

Peniruan Sekat Lakuan


Peniruan mengikut kesesuaian situasi. Contoh ; pelajar bebas buang sampah di luar kawasan sekolah tetapi tidak boleh membuang sampah di merata-rata tempat dalam kawasan sekolah.

Peniruan Tidak Sekat Lakuan


Tingkah laku yang boleh ditiru dan dilakukan dalam semua situasi. Contoh; Individu bebas membaca di mana sahaja.

Melakukan sesuatu yang telah diketahui apabila melihat orang lain melakukannya. Contoh; Ana lihat pelajar lain baca buku dalam kelas, Ana pun mengeluarkan buku dan membacanya.

Peniruan Elistasi

BAGAIMANA PELAJAR BELAJAR MELALUI MODELING

Proses penumpuan. Proses pengingatan. Proses Produksi. Proses Motivasi.

Proses Penumpuan
Menumpukan perhatian kepada model yang menarik perhatian.

Proses Pengingatan
Bertindak untuk Mengingat tingkah laku model.

Proses Produksi
Individu bertindak menghasilkan semula tingkah laku tersebut.

Proses Motivasi
Individu bermotivasi untuk melakukannya lagi dengan adanya peneguhan atau pemberian ganjaran.

Proses Pembelajaran

Pemerhatian Pengingatan

Motivasi

Peneguhan

Peniruan

APLIKASI TEORI MODELING DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Guru sebagai model. Modifikasi tingkah laku. Peniruan secara tidak langsung. Model-libat diri. Kaedah Demontrasi Rakan sebagai model. Memberi motivasi dan peneguhan.

Guru sebagai model


Guru menjadi role model kepada murid. Contoh ; permainan sofbol, guru menunjuk cara memukul bola. Murid ikut.

Modifikasi Tingkah Laku


Tingkahlaku yang baik ditunjukkan agar dijadikan teladan untuk ditiru. Contoh; Guru pergi menunaikan sembahyang apabila masuk waktu. Murid tergerak ikut bersama.

Peniruan Secara Tidak Langsung


Guru gunakan pelbagai ABM semasa sesi pembelajaran. Contoh, tayangan TV pendidikan.

Model-libat diri
Melibatkan pelajar dalam aktiviti.

Kaedah Demontrasi
Demontrasi aktiviti atau kemahiran yang hendak diajar. Contoh; guru/pelajar menunjukkan cara menyepak bola dengan teknik yang betul.

Rakan sebagai model


Pelajar cemerlang menjadi model kepada pelajar lain. Aktiviti kumpulan campuran pelajar pintar dan pelajar lemah.

Memberi motivasi dan peneguhan


Guru memberi motivasi dan peneguhan samada menggunakan ganjaran intrinsik atau ekstrinsik.

IMPLIKASI
Bantu pelajar untuk mengingat. Guru penting sebagai model kerana punyai pengaruh yang tinggi. Rakan sebaya penting sebagai model kerana teman terdekat semasa P&P. Merangsang kreativiti pemerhati. Peniruan tingkah laku negatif turut berlaku.