Anda di halaman 1dari 27

15 DOSA DI KEPALA WANITA 1. Tidak berhijab (menutup aurat).

Allah berfirman, yang artinya: Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mumin:Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59). Allah Taala juga berfirman, yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An Nuur: 24). 2. Menyambung rambut / memakai konde. 5. Memakai bulu mata palsu. Dari Asma binti Abi Bakr, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata, Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung (HR Bukhari no 5591 dan Muslim no 2122). 3. Mewarnai / menyemir rambut dengan warna hitam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. (HR. Abu Daud, An Nasai, Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Al Hakim. Al Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib mengatakan bahwa hadits ini shahih). Fatwa: "...Menurut hemat saya, tidak diperbolehkan memasang bulu mata buatan (palsu) pada kedua matanya, karena hal tersebut sama dengan memasang rambut palsu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang memasang dan yang minta dipasangi rambut palsu. Jika Nabi telah melarang menyambungkan rambut dengan rambut lainnya (memasang rambut palsu) maka memasang bulu mata pun tidak boleh. Juga tidak boleh memasang bulu mata palsu karena alasan bulu mata yang asli tidak lentik atau pendek. Selayaknya seorang wanita muslimah menerima dengan penuh kerelaan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah, dan tidak perlu melakukan tipu daya atau merekayasa kecantikan, sehingga tampak kepada sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti memiliki pakaian yang tidak patut dipakai oleh seorang wanita muslimah..." (Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman al-Jibrin. Sumber : Fatwa-Fatwa Terkini jilid 3, hal.80-81 cet, Darul Haq, Jakarta.) 6. Bertabarruj. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih (seperti kapas, artinya beliau telah beruban). Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. (HR. Muslim). 4. Mencabut uban. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. (HR. Abu Daud dan An Nasai. Syaikh Al Albani dalam Al Jami Ash Shagir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya: Dan janganlah kalian (para wanita) bertabarruj (keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu [al-Ahzaab:33]. 7. Merenggangkan / mengikir gigi. Dari Ibn Masud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang orang mencukur alis, mengkikir gigi, menyambung rambut, dan mentato, kecuali karena penyakit. (HR. Ahmad 3945 dan sanadnya dinilai kuat oleh Syuaib Al-Arnaut). Dari ibn Masud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhari 4886). 8. Membuat tatto. Lihat point ke-7. 9. Memakai jilbab gaul / tidak memenuhi syarat hijab. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan telah memperingatkan kita dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: Ada dua golongan penghuni Neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia; wanita-wanita yang berpakaian (namun) telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka (tidak taat), kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. (Hadits shahih. Riwayat Muslim (no. 2128) dan Ahmad (no. 8673). 10. Memakai rambut palsu.

Memakai wig/rambut palsu hukumnya haram, karena termasuk al-washl yaitu menyambung rambut yang diharamkan. (Fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah). Seandainya tidak dianggap al-washl, maka wig itu menampakkan rambut si wanita lebih panjang daripada yang sebenarnya sehingga menyerupai al-washl. Padahal wanita yang melakukannya dilaknat sebagaimana disebutkan oleh hadits: Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan rambutnya. (HR. alBukhari no. 5941, 5926 dan Muslim no. 5530). (Fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah). Perbuatan al-washl ini diharamkan, sama saja apakah si wanita melakukannya dengan izin suami atau tidak, karena perbuatan haram tidak terkait dengan izin dan ridha. 11. Mencukur rambut menyerupai laki-laki atau wanita kafir. a. Potongan yang menyerupai potongan laki-laki maka hukumnya haram dan dosa besar, sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dari Ibn Abbas radliallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. (H.r. Bukhari) b. Potongan yang menyerupai potongan khas wanita kafir, maka hukumnya juga haram, karena tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibn Umar radliallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang meniru-niru (kebiasaan) suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut (H.r. Abu Daud, dan dishahihkan al-Albani) (Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=ulgi9xGoDuQ. Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Deman Pembina Konsultasi Syariah) 12. Mencukur / mencabut bulu alis. Lihat point ke-7.

13. Memakai lensa kontak berwarna untuk tabarruj. Syaikh Muhammad shalih Al-Munajjid hafidzahullah berkata: "...lensa kontak berwana untuk perhiasan (untuk bergaya). Maka hukumnya sama dengan perhiasan, jika digunakan untuk berhias bagi suaminya maka tidak mengapa. Jika digunakan untuk yang lain maka hendaknya tidak menimbulkan fitnah. Dipersyaratkan juga tidak menimbulkan bahaya (misalnya iritasi dan alergi pada mata, pent) atau menimbulkan unsur penipuan dan kebohongan misalnya menampakkan pada laki-laki yang akan melamar. Dan juga tidak ada unsur menyia-nyiakan harta (israaf) karena Allah melarangnya." [Sumber: http://islamqa.info/ar/ref/926] 14. Operasi plastik untuk kecantikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, Bagaimana hukum melaksanakan operasi kecantikan dan hukum mempelajari ilmu kecantikan? Jawaban beliau,Operasi kecantikan (plastik) ini ada dua macam. Pertama, operasi kecantikan untuk menghilangkan cacat yang karena kecelakaan atau yang lainnya. Operasi seperti ini boleh dilakukan, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memberikan izin kepada seorang lelakiyang terpotong hidungnya dalam peperanganuntuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, operasi yang dilakukan bukan untuk menghilangkan cacat, namun hanya untuk menambah kecantikan (supaya bertambah cantik). Operasi ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, karena dalam sebuah hadis (disebutkan), Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang membuat tato, dan orang yang minta dibuatkan tato. (H.R. Bukhari). (Fatawa Al-Marah AlMuslimah, hlm. 478479). Sumber: Majalah As-Sunnah, edisi 5, tahun IX, 1426 H/2005 M. 15. Memakai kawat gigi untuk kecantikan / tabarruj. Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, Apa hukumnya memperbaiki gigi? Syaikh menjawab, Memperbaiki gigi ini dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, jika tujuannya supaya bertambah cantik atu indah, maka ini hukumnya haram. Nabi shalallahu alaihi wa sallam melaknat wanita yang menata giginya agar terlihat lebih indah yang merubah ciptaan Allah. Padahal seorang wanita membutuhkan hal yang demikian untuk estetika (keindahan), dengan demikian seorang laki-laki lebih layak dilarang daripada wanita. Kedua, jika seseorang memperbaikinya karena ada cacat, tidak mengapa ia melakukannya. Sebagian orang ada suatu cacat pada giginya, mungkin pada gigi serinya atau gigi yang lain. Cacat tersebut membuat orang merasa jijik untuk melihatnya. Keadaan yang demikian ini dimaklumi untuk membenarkannya. Hal ini dikategorikan sebagai menghilangkan aib atau cacat bukan termasuk menambah kecantikan. Dasar argumentasinya (dalil), Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerintahkan seorang laki-laki yang hidungnya terpotong agar menggantinya dengan hidung palsu dari emas, yang demikian ini termasuk menghilangkan cacat bukan dimaksudkan untuk mempercantik diri. Allahu alam. (Dijawab oleh Tim Redaksi Konsultasi Syariah). Oleh Abu Fahd Negara Tauhid.

"INI BARU WANITA HEBAT" Wanita yang mampu membalut LUKA HATINYA dengan KESABARAN. Wanita yang mampu meredam AMARAH dengan ISTIGHFAR. Wanita yang mampu menghapus DENDAM dengan MEMBERI MAAF. Wanita yang mampu BERTERIMAKASIH atas segala nikmat Allah dengan BERSYUKUR. Wanita yang mampu menerima KETETAPAN Allah dengan DOA DAN TAWAKKAL. Kerana baginya.. Apapun yang hadir dalam kehidupan tiada yang sia-sia. Allah telah mempunyai rencana baginya. Dan Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hamba_Nya. Ya Allah.. Jadikan wanita yang membaca catatan ini, Menjadi wanita yang HEBAT. Menjadi wanita yang selalu TAAT. Menjauhi perbuatan MAKSIAT. Dan tidak gemar melanggar SYARIAT. Aamin Allahumma Aamiin.

"CIRI-CIRI CALON ISTERI IDAMAN KAUM LELAKI" Ia adalah seorang muslimah yang baik. Ia adalah seorang wanita yang kokoh berpegang teguh atas keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala. Ia adalah seorang wanita yang selalu patuh dan taat kepada orang tua. Ia adalah seorang wanita yang ikhlas dalam menjaga dan menutupi auratnya. Ia adalah seorang wanita yang merendahkan suara dan santun jika bertutur kata. Ia adalah seorang wanita yang senantiasa menjaga kemuliaan akhlak (tingkah laku) dimanapun ia berada. Ia adalah seorang wanita yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dibanding berada di luar untuk hal2 yang tidak bermanfaat. Ia adalah seorang wanita yang tidak suka berkumpul-kumpul untuk berghibah (memperbincangkan kejelekan orang lain). Ia adalah seorang wanita yang tidak suka bersolek berlebihan dan tidak suka bertabarruj (sengaja menampakkan kecantikan diri) yang pada akhirnya mengundang nafsu lelaki. Dan ia adalah seorang wanita lebih mengedepankan menuntut ilmu dibanding keinginan untuk sekedar mempunyai pasangan yang belum halal. Jika seorang wanita mempunyai ciri2 seperti diatas, maka insyaAllah ia akan mendapatkan calon imam yang baik. Karena kelak yang akan menjadi pasangan kita adalah cermin dari diri kita sendiri...Insya Allah ..

HIJAB ITU MELINDUNGI & MEMULIAKAN DIRI Ada sebagian yang terkesan meremehkan.. Bahwa wanita yang berhijab itu belum tentu baik kelakuannya. Akan tetapi wanita yang baik iman sudah pasti berhijab bukan? Ada juga yang terkesan menyepelekan.. Bahwa wanita yang menutup aurat belum tentu tak berbuat dosa. Ada pula yang terkesan apatis.. Bahwa wanita berhijab itu bukan jaminan akan dekat dengan Allah. Dan yang lebih parah ada pula yang berkata : "LEBIH BAIK TIDAK BERHIJAB KALAU KELAKUAN MASIH PENUH MAKSIAT" Itu adalah perkataan yang menyesatkan. Yang sudah seharusnya kita abaikan. Yang baik ditampakkan jelek. Yang jelek ditampakkan baik. Ketahuilah.. Berhijab (menutup aurat) itu adalah bentuk ketaatan. Minimal ia telah menggugurkan dosa kewajiban menutup aurat. Wanita berhijab itu ingin mendekat kepada Allah. Hijab itu adalah untuk memperjelas jati diri. Membedakan yang baik dan yang tidak baik. Melindungi kehormatan dan kemuliaan yang tak akan tergantikan. (Q.S. Al-Ahzab 59) Hijabmu akan sangat menentukan pasangan hidupmu. Kerana wanita yang taat sangat berhak mendapatkan pendamping yang taat. Itu janji Allah dalam firman_Nya. Bukan hanya sekedar kata-kata manis tanpa makna.

Hijab itu adalah penjaga diri bagi godaan lelaki yang tidak taat. Dan wanita berhijab adalah Perhiasan Terindah bagi lelaki yang taat. Mengapa harus berhijab? Kerana itu adalah perintah_Nya. Kerana itu akan melindungi wanita dari gangguan lelaki yang suka maksiat. Seperti yang ditegaskan dalam firman_Nya. Maka mulialah wanita berhijab di hadapan Allah. Dan berbahagialah..

... EMPAT TANDA SHALAT KITA DITERIMA ALLAH ... Bismillahir-Rahmaanir-Rahim ... Dalam Hadis Qudsi disebutkan mengenai orang2 yg diterima sholatnya oleh Allah Swt, "Sesungguhnya Aku (Allah SWT) hanya akan menerima sholat dari orang yg dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapan-Ku. Dia tidak sombong dengan makhluk-Ku yg lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepada-Ku. Dia menyayangi orang2 miskin dan orang2 yag menderita. Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaran-Ku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepada-Ku, Aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhluk-Ku yang lain adalah seperti perumpamaan firdaus di surga." Dalam hadis qudsi tersebut disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Swt., adalah: PERTAMA .. Dia datang untuk melaksanakan sholat dengan merendahkan diri kepada-Nya. Dalam Al-Quran, keadaan seperti itu disebut dengan khusyu'. Dan sholat yang khusyu' adalah salah satu tanda orang yang mukmin. Yang disebut dengan sholat yang khusyu' itu bukan yang tidak ingat apa pun. Karena orang yang tidak ingat apa pun itu disebut pingsan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila hendak melakukan sholat, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Sehingga ketika ada orang yg bertanya kepadanya, "Mengapa Anda ya Amirul Mukiminin?" Sayyidina Ali menjawab, "Engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan menghadapi waktu amanah." Kemudian, Sayyidina Ali membacakan sebuah ayat Al-Quran,

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung2, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh" (QS 33: 72). Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan ucapannya, "sholat adalah suatu amanat Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan bukit untuk memikulnya. Tetapi, mereka menolaknya dan hanya manusia yang sanggup memikulnya. Memikul amanat berarti mengabdi kepadaNya." KEDUA .. Dia tidak sombong dengan makhluk-Ku yang lain. Jadi, tanda orang yang diterima sholatnya ialah tidak takabur. Takabur, menurut Imam Al-Ghazali, ialah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikannya. Kalau Anda merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang enteng orang lain, maka Anda sudah takabur. Dan sholat Anda tidak diterima. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Takkan masuk surga seseorang yg dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja." Biasanya masyarakat akan menjadi rusak kalau di tengah2 masyarakat itu ada orang yg takabur. Kemudian takabur itu ditampakkan untuk memperoleh perlakuan yg istimewa. Dan anehnya, seringkali sifat takabur ini menghinggapi para aktivis masjid atau aktivis kegiatan keagamaan. Mereka biasanya takabur dengai ilmunya dan menganggap dirinya paling benar. KETIGA ..

Tanda orang yang diterima sholatnya ialah orang yg tidak mengulangi maksiatnya kepada Allah Swt. Nabi yang mulia bersabda, "Barangsiapa yang sholatnya tidak rnencegahnya dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Swt." Dalam hadis yang lain, Rasulullah Saw. bersabda, "Nanti, pada Hari Kiamat, ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Swt. Kemudian sholatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipatlipatnya pakaian yang kotor dan usang. Lalu sholat itu dibantingkan ke wajahnya." Allah tidak menerima sholat itu karena sholatnya tidal dapat mencegah perbuatan maksiatnya setelah ia melakukan maksiat tersebut. Bukankah AlQuran telah mengatakan, "...Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatanperbuatan keji dan mungkar..." (QS 29:45). KEEMPAT ... Orang yg diterima sholatnya ialah orang yang menyayangi orang2 miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yg mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan rukuk dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Kalau dalam sholat Anda, Anda sudah merasakan kebesaran Allah dan tidak takabur; dan kalau Anda sudah tidak mengulangi perbuatan maksiat sesudah sholat; dan kalau Anda sudah mempunyai perhatian yang besar terhadap kesejahteraan orang lain, maka Allah akan melindungi Anda dengan jubah kebesaran-Nya. Allah akan memberi kepada Anda kemuliaan dengan kemuliaan-Nya, dan membungkus Anda dengan busana kebesaran-Nya. samping itu, Allah akan menyuruh para malaikat untuk menjaga Anda; dan para malaikat itu akan berkata sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran,

"Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Didalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu" (QS 41: 31)

TIPS UNTUK MEMILIH PENDAMPING HIDUP 1. Pilihlah kerana Agamanya.. 2. Kenali dengan cara menanyakan kepada orang yang paling dekat dengannya dan dapat kita percaya.. 3. Letakkan niat pada tempat yang benar, kerana segala perbuatan membutuhkan dan sangat dipengaruhi niat.. 4. Shalat Istikharah untuk mohon petunjuk kepada ALLAH juga patut dilakukan.. 5. Apabila semua ini telah dilakukan, maka pasrahkan diri kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala akan keputusan_NYA, jangan keluh kesah, kerana itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah.. 6. Dan terakhir, jangan bosan untuk berbekal ilmu pernikahan , karena berbekal ilmu adalah lebih baik daripada tidak membekali diri pada saat masuk ke dunia yang baru.. Masalah jodoh hanya ALLAH yang tahu, siapa pasangan kita sebenarnya, itulah rahasia ALLAH.. Kita hanya diminta untuk berusaha, dan ALLAH-lah penentunya.. Terkadang DIA menentukan Pilihan_NYA itu diluar dugaan dan rasio kita sebagai seorang manusia, tapi itulah ketentuan ALLAH.. Jika memang harus menerima kenyataan di luar kehendak kita, maka ingatlah untuk tidak sembarangan memberikan cinta kepada siapapun.. Kerana kadar cinta kita kepada ALLAH harus lebih tinggi dari itu semua..

Yang terbaik menurut ALLAH, itulah yang paling utama.. Selamat berjuang akhi, selamat berjuang ukhti.. Mulailah dengan Bismillah dan niat yang benar,Insya ALLAH Ridho_NYA akan selalu menghampiri.. Semoga ALLAH selalu memudahkan urusan kita dan Memberikan pendamping hidup yang Sholeh/Sholehah..

MUHASABAH DIRI ! Jangan terlalu akrab sama lawan jenis sebagai sahabat kerana rasa suka bisa muncul kerana terlalu dekat. Sahabatmu adalah sahabatmu, dia bukan target calon istri atau suamimu.Bersahabatlah yang tulus tanpa niat terselubung. Banyak wanita ingin tobat dari persahabatan yg terlalu dekat tapi rayuan laki2 membuatnya selalu tetap di tempat. Bukankah lebih enak bila jarak itu tetap ada, seperti mobil truk, tetap jaga jarak aman.Terlalu dekat bisa senggolan. Sahabat laki2 dan perempuan tidak bisa dan tidak boleh sedekat sahabat cewe sama cewe. Sahabat itu tidak perlu dibuktikan dengan kata2 dusta(manis), atau perhatian lebih.Intinya hanya tabur dan sok perhatian. Awalnya hanya berbagi sharing, lama_lama suka dan cinta. Kalau sudah begitu takut kehilangan.Nafsu muncul gembira. Terlalu sering omong kosong, berbagi apa saja, hingga sampai berbagi hati. Kalau sudah begini lebih akrab dari sepasang kekasih.Kenapa tidak boleh ? Sebab dalam Islam pergaulan ada aturannya. Persahabatan putra dan putri tetap menghajatkan adanya hijab membatasi, baik fisik maupun perasaan.Becanda berlebihan, bahkan sampai soal pernikahan akan mengurangi kehormatan dan melemahkan kecemburuan. Sahabat itu akan peduli pada Surga dan Nerakamu maka jagalah dia dengan tidak terlalu dekat dengannya. Curhat kepada sahabat? setiap suara yang kamu dengar akan menjadi panah setan yang menusuk hati dan perasaan. Suara lembutnya akan melalaikan hati dan menghajar pertahanan iman kamu. Sifat lelakimu muncul dan itu bahaya lho. Kita sahabatan pakai cara islam bukan cara barat.Dimana sahabat boleh memeluk sahabatnya. Boleh bersahabat asal tahu aturan dan tahu batasan. Bukan nabrak lintasan dan garis yang sudah ditetapkan.

" MELUPAKAN MASA LALU YANG MENYAKITKAN " Bismillahirrahmaanirrahim,,,,, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh... Jika pada masa lalu engkau pernah disakiti seseorang. Jika pada masa lalu engkau pernah dikecewakan seseorang. Maka tak ada alasan bagimu untuk tidak memberi maaf padanya. Akan tetapi.. Sudah ada cukup alasan bagimu untuk tidak mempercayainya kembali. Sudah ada cukup alasan bagimu untuk tidak mengharapkannya kembali. Berhentilah memikirkan orang2 yang telah mengecewakanmu di masa lalumu. Berhentilah berharap kepada orang2 yang telah dengan sengaja menyakitimu di masa lalumu. Kerana hal itu akan membuat banyak waktumu terbuang percuma dan sia-sia. Berprasangka baiklah kepada Allah.. Kerana Dia pasti punya alasan kenapa ia tidak berada bersamamu pada masa sekarang. Kerana Dia pasti punya alasan kenapa ia tidak berada bersamamu pada masa depanmu. Ada saatnya Dia tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Ada saatnya Dia tidak selalu menuruti apa yang kita harapkan. Tapi yang pasti.. Allah lebih Mengetahui apa yang kamu butuhkan daripada sekedar apa yang kamu inginkan. Akan ada waktu yang tepat kapan Dia akan memberimu sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan apa yang telah hilang dari genggamanmu.

Dan itulah sebenar-benarnya Karunia Nikmat_Nya yang terkadang banyak dari kita tidak menyadarinya...

Bismillahirrahmaanirrahim,,,,, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh... Tak perlu mencari pasangan yang begitu sempurna untuk menjadi calon pendamping hidupmu. Cukuplah sosok yang sederhana saja. Seseorang yang akan merasa bahagia telah mendapatkanmu. Seseorang yang akan merasa bangga telah memilikimu. Seseorang yang selalu rela berkorban demi bahagiamu. Kerana dia punya satu alasan. Iaitu ingin selalu hidup setia bersamamu.. Aamiin ..

10 NASEHAT TUK ISTRI 1- Selalu menerima suami apa adanya.. 2- Selalu mentaati perintah suami selama itu baik.. 3- Sejak dini tanamkn pengetahuan agama pada anak2mu.. 4- Hendaklah selalu berbau harum di depan suami.. 5- Perhatikan suami ketika dia makan dan tidur.. 6- Jangan menolak ajakan suami ketika bersetubuh.. 7- Jangan berkata kasar di hadapannya.. 8- Jangan menyebarkan rahasia suami.. 9- Pandai-pandailah menjaga harta suami.. 10-Dan pandai-pandailah menjaga rahasia keluarga.. Ingatlah Nasehat Ini..Insya ALLAH dirimu akan selalu di sayang suami..Dan kelak akan mndapatkan hadiah Syurga dari Illahi..

Bismillahirrahmanirrahim ,,, :: BEBERAPA KEISTIMEWAAN SHOLAT SHUBUH :: -Wanita yang SHOLEHAH itu adalah wanita yang berpegang teguh pada Agamanya dan mampu Menjaga harga dirinya. -Wanita yang SHOLEHAH itu adalah wanita yang selalu patuh dan taat pada suaminya. Semoga ukhty yang membaca status ini adalah wanita yang berpegang teguh kepada Agama dan akan taat pada suaminya jika sudah menikah nanti.....dan semoga akhy yang membaca status ini akan mendapat isteri yang SHOLEHAH.... Aamiin Aamiin Ya Allah ... 1. MENJADI PENGHALANG MASUK NERAKA Rasulullah SAW bersabda : "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan shalat sebelum terbitnya matahari (yaitu shalat shubuh) dan shalat sebelum tenggelamnya matahari (yaitu shalat ashar)." (H.R. Muslim no. 634) 2. JAMINAN MASUK SURGA Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang mengerjakan shalat bardain (yaitu shalat shubuh dan ashar) maka dia akan masuk surga." (H.R. Bukhari no. 574 - Muslim no. 635) 3. DAPAT PAHALA SEPERTI SHOLAT SEMALAMAN

Bissmillahirrahmannirrahim..

Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang shalat isya' berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat malam selama separuh malam. Dan barangsiapa yang shalat shubuh berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat seluruh malamnya." (H.R. Muslim no. 656) 4. MENDAPAT JAMINAN KESELAMATAN Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang shalat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminanNya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan-Nya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam." (H.R. Muslim no. 163) 5. BERCAHAYA DI HARI KIAMAT Rasulullah SAW bersabda : "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan (Isya' dan Shubuh) menuju Masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari Kiamat kelak." (H.R. Ibnu Majah - Tirmidzi) 6. LEBIH BAIK DARI DUNIA DAN ISINYA Rasulullah SAW bersabda : "Dua rakaat shalat shubuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya." (H.R. Muslim - Ahmad) 7. PARA MALAIKAT MENYAKSIKAN Allah SWA berfirman :

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh tu disaksikan (oleh malaikat)." (Q.S. Al-Isra' 78) Rasulullah SAW bersabda : "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada shalat fajar (subuh)." (H.R. Bukhari no. 137 - Muslim no. 632) SubhanAllah.. Begitu banyak keistimewaan yang tersembunyi dibalik shalat shubuh. Sungguh merugilah kita yang telah sengaja meninggalkan serta melalaikannya. Semoga kita tetap menjadi Umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakannya. Niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia juga di akhirat kelak. InsyaAllah. Semoga catatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan menjadikan kita sebagai insan yang selalu istiqamah menjalankan sholat shubuh.. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

TIPS MENJAGA HARGA DIRI BUATMU WANITA MUSLIMAH,,, 1. Kenakanlah pakaian yang sopan. Akan lebih baik jika selalu memakai pakaian yang selalu menutupi aurat. 2. Hindarilah memakai potongan pakaian terlalu ketat yang dengan mudah dapat memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. 3. Hindari juga pakaian yang sangat transparan. Agar tidak memancing nafsu lelaki yang kebetulan melihatnya.

4. Usahakan banyak menundukkan pandangan dan tidak banyak lirik sana lirik sini agar tidak terkesan jelalatan. 5. Biasakanlah menjaga lisan dan merendahkan suara ketika berbicara dengan siapapun. 6. Usahakan menjaga tingkah laku dan adab kesopanan dalam bertatakrama dengan sebaik-baiknya. 7. Jika kebetulan bersama teman-teman, hindarilah bercanda yang berlebihan. Agar tak terkesan urakan. 8. Jika ada hal yang lucu, berusahalah untuk tertawa yang tidak berlebihan. Akan lebih baik jika cukup tersenyum saja. 9. Jika kebetulan ada lelaki yang tidak dikenal sebelumnya sekedar menyapa, jawablah sapaannya dengan sopan. 10. Jika berbicara dengan orang yang baru dikenal, usahakanlah tidak terlalu banyak bicara. Apalagi terkesan bawel. Jika seorang wanita berperilaku sopan dan bersikap seperti tersebut diatas, maka insyaAllah lelaki yang hendak usil ataupun meremehkan akan sungkan dengan sendirinya. Akan tetapi jika seorang wanita berperilaku sebaliknya, maka jangan heran kalau banyak lelaki yang suka menggoda dan terkesan memandang seorang wanita dengan remeh dan cenderung melecehkan.

Kota Palestina tak dibangun dalam sehari, Namun bisa hancur dalam sedetik. Perkawinan tak dirajut dalam pertimbangan sesaat, Namun bisa saja musnah dalam sekejap..! Ukhti... Janganlah engkau sampai kehilangan jati diri dalam proses penantian itu. Jikalau ingin berlari, belajarlah berjalan dahulu. Jikalau ingin berenang, belajarlah mengapung dahulu. Jikalau ingin dicintai, belajarlah mencintai dahulu. Tentunya, tetap lebih baik menunggu ikhwan yang tepat. Ikhwan yang engkau inginkan, Ikhwan yang engkau idamkan. Sabarlah ukhti sholehah... Bukankah mentari akan selalu menghiasi pagi dengan kemewahan sinar keemasannya. Malam masih indah walau tanpa sinar lembut rembulan yang dipagar bintang gemintang. Kicauan bening burung malam pun selalu riang bercanda di kegelapan. Senyumlah, laksana senyum mempesona butir embun pagi yang selalu setia menyapa. Wahai Ukhtiku.. Indah, penawar hati senyummu dikala malam menjelang. Sejuk, dan anggun langkahmu menjalani kehidupan yang fana. Hati-hati bicaramu dalam memutuskan perkara. Kebijaksanaanmu menjelaskan kecantikanmu. Tenangmu membawa ketentraman hati ini.. Wahai ukhtiku Ambillah hatiku sebagai uji dan coba dari Tuhan untukmu. Simpanlah hati itu dengan baik dan ikhlas,

BINTANG ENGGAN BERSINAR MALAM TERASA GELAP....... AKHIRNYA KU MENEMUKANMU " Ukhti... Bunga mawar tak mekar dalam semalam, Namun bisa layu dalam sedetik.

Serta dudukkanlah ia disamping hatimu dan selimutilah ia dengan selimut kasih sayangmu. Agar kelak luka-luka yang pernah tertoreh dihati itu hilang sirna tak berbekas diterpa obat cintamu. Ukhti.. Janganlah kau risau.......Gelisah hati pun jangan Saat itu insya Allah kan datang... Saat ku datang padamu Saat kukatakan dengan indah..... Izinkan aku meminangmu.... " MENIKAHLAH DENGANKU " Jadikan aku raja bagimu......... Dalam istana hatimu !!!

Kerana kecantikannya itu, wanita dapat mengumpulkan pahala yang sebesarbesarnya dari Allah Ta`ala. Caranya? Bersyukurlah atas nikmat yang Allah Ta`ala berikan itu & pandailah menjaga diri. Rasulullah (shalallahu `alaihi wasallam) mengajarkan cara bersyukur itu dengan membiasakan diri membaca doa tatkala bercermin,

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengelokkan parasku, elokkan pulalah akhlakku Tak ada yang salah dengan kecantikan, kerana, seperti kata pepatah, kecantikan bukanlah suatu dosa tapi sungguh itu tak bererti bahawa setiap wajah yang cantik berhak dijadikan barang tontonan. Kami kaum pria sangat bersedih kerana sekarang ini banyak di antara kawan2 ukhti yang gemar memajang wajah cantik mereka di profil Facebook juga di blog2 yang katanya peribadi, tapi nyatanya dapat diakses oleh sesiapa pun. Ini adalah satu hal yang sangat marak belakangan ini. Satu hal yang dianggap lumrah, sehingga para gadis berjilbab itu memasang pose2 mereka di foto2 yang kian hari kian bertambah jumlahnya. Seakan nama saja sudah tidak cukup. Mohon ukhti tanyakan pada mereka, apa sesungguhnya tujuan mereka memajang foto tersebut di tempat2 publik? Yakni foto dengan gaya yang menggoda serta senyum yang memikat. Jika tujuan berjilbab itu adalah agar menutupi aurat & terhindar dari pandangan2 jahat, apakah itu pula yang menjadi tujuan mereka saat bergaya di depan kamera & memamerkannya pada setiap orang? Jika berjilbab itu tujuannya adalah mencari redha Allah Ta`ala, apakah tujuan memperlihatkan foto2 itu pun adalah redha Allah Ta`ala? Apakah betul Allah Ta`ala akan redha pada wanita yang melakukan hal itu?

SURAT TERBUKA UNTUK CALON AHLI SYURGA YANG AKHLAK MEREKA DICEMBURUI BIDADARI


Ukhti, Kecantikan adalah anugerah. Senyum manis adalah berkah. Sungguh kurnia dari Allah Ta`ala bahawa wanita diciptakan memiliki kecantikan yang sangat mempesona & kecantikan itulah yang akan menjadi jalannya menuju ke syurga jika ia mampu membarenginya dengan akhlak yang mulia. Rasulullah (shalallahu `alaihi wasallam) menjelaskan bahawa di antara fitrah lelaki adalah menyukai kecantikan wanita. Bahkan Aisyah yang merupakan salah seorang Shahabiyah paling pandai di masa itu, terkenal pula kerana kecantikannya. Rasulullah (shalallahu `alaihi wasallam) menjulukinya Humaira, gadis yang pipinya merona merah.

Kami kaum pria sangat bersedih menghadapi fenomena ini. Mengapa? Kerana mungkin saja di antara gadis2 yang fotonya tersebar di seantero jagad ini adalah isteri atau calon isteri kami yang seharusnya menunjukkan caranya menjaga diri, bukan dengan menunjukkan hal2 yang seharusnya disembunyikan. Apakah mereka tidak tahu bahwa foto mereka tersimpan dalam komputer puluhan, ratusan atau bahkan mungkin jutaan pria lain yang tidak berhak? Yang mungkin saja dijadikan sarana oleh para pendosa sebagai ajang bermaksiat? Apakah mereka mengizinkan pria2 selain suami mereka itu menyimpan foto2 tersebut? Apakah semua ini akan dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian? Tanpa ada seorang pun yang berani menegur serta mengingatkannya, memberitahukan bahawa itu adalah sebuah kesalahan? Atau harus menunggu tangan2 jahat memanfaatkannya untuk merosak harga diri & menyebarkan aib yang seharusnya ditutup rapat2? Ukhti,,Terima kasih banyak kerana ukhti tetap pandai menjaga diri dari sekecil apapun celah2 kealpaan. Tapi tolong sampaikan pula pada kawan2 ukhti, agar mereka pun mengikuti jejak ukhti dengan menghapus foto2 mereka dari Facebook & blog2 mereka. Sampaikanlah pada mereka agar menahan diri dari keinginan menunjukkan eksistensi diri di hadapan pria yang tidak berhak. Jika mereka ingin menunjukkan kepada orang2 bahawa mereka cantik, cukuplah tunjukkan pada suami mereka saja atau orang tua & anak2 mereka saja kerana Allah Maha Tahu segala sesuatu. Jika mereka membutuhkan sanjungan atas kecantikan yang telah dianugerahkan Allah Ta`ala pada mereka, biarlah Allah Ta`ala saja yang menyanjungnya dengan balasan berlipat-lipat ganda di hari akhirat kelak. Jika mereka ingin kecantikan mereka dikagumi, biarkanlah suami mereka saja yang mengagumi, lalu memberikannya sejuta hadiah cinta yang tidak akan pernah ada bandingnya.

Sementara kami, kaum pria yang tidak atau belum berhak atas itu semua, biarlah asyik masyuk tenggelam dalam doa, agar dianugerahi isteri yang cantik & solehah, ibu yang baik & bersahaja, guru yang taat & menjaga martabatnya. Agar Allah Ta`ala mengumpulkan kita kelak di surga_Nya. Meraih redha & ampunan_Nya serta dihindarkan dari adzab neraka.

"SEDIKIT NASEHAT UNTUK WANITA" (Renungan untukku,untukmu dan untuk kita semua ) Sebelum ada ikatan pernikahan.. Jangan pernah sekali-kali memberi peluang kepada lelaki untuk dengan bebasnya menyentuh apapun yang ada pada dirimu. Kerana sekali saja engkau menurutinya, maka ia akan meminta lebih.Dan selanjutnya ia akan terus meminta yang lebih lagi. Ketika semua itu engkau turuti. Maka bersiap-siaplah engkau untuk dipermainkan dengan seenak hatinya oleh mereka. Maka bersiap-siaplah dirimu dirundung penyesalan. Sebelum semua itu terjadi. Pandai-pandailah dirimu untuk selalu menjaga maruahmu. Menjaga kemuliaanmu. Menjaga kehormatanmu. Kerana jika semua telah terenggut. Maka hal itu tak akan pernah kembali lagi. Dan tentu saja tak akan pernah tergantikan. Wanita yang baik itu : Tak akan mudah digoda lelaki. Tak akan mudah dirayu-rayu lelaki. Tak akan mudah hanyut pada janji manis lelaki.

Tak akan mudah diajak untuk bermaksiat. Ia akan pandai menjaga kehormatan dirinya. Hanya untuk untuk pasangan halalnya nanti. Ingatlah Lelaki yang baik itu : Tak akan mudah menggoda wanita. Tak akan mudah merayu-rayu wanita. Tak akan mudah tebar janji pada wanita. Tak akan mau menjerumuskan wanita.

10. Mengenakan sifat taqwa sebagai pakaian tetap anda setiap hari.. " Sesungguhnya ALLAH tidak melihat pada rupa dan tubuh kalian. Akan tetapi ALLAH melihat pada hati dan amal kalian " (HR Muslim). Marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kecantikan sejati..Semoga kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya.. Aamiin

TIPS AGAR SENATIASA CANTIK DALAM PANDANGAN-NYA EMPAT HAL SEBELUM TIDUR Amat penting untuk kita menjaga kecantikan kta dan gunakanlah kecantikan yang ada pada kita dengan betul. Berikut sedikit Tips Cantik Semoga bermanfaat 1. Selalu sirami hati kita dengan dzikir.. 2. Suburkan jiwa kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.. 3. Aktifkan tubuh kita untuk sentiasa beribadah kepada-NYA.. 4. Tekadkan hati kita dengan mencintai ALLAH dan Rasul-NYA.. 5. Berbuat baiklah kepada orang tua dan kepada orang lain.. 6. Jadikan sifat jujur sebagai pengharum mulut.. 7. Sematkan kesabaran anda pada setiap langkah.. 8. Taburi benih-benih cinta dan kasih sayang dalam setiap waktu kepada ALLAH.. 9. Menjadikan syukur sebagai benteng pertahanan diri.. Bertanya siti Aisyah : Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? Rasul tersenyum dan bersabda : 1. Jika engkau akan tidur, membacalah surat Al-Ikhlas tiga kali. Seakan-akan engkau telah meng-khatamkan Al-Qur'an. 2. Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberimu syafaat di hari Kiamat. 3. Beristighfarlah untuk para mukminin, maka mereka akan meridhai engkau. Rasulullah berpesan kepada siti Aisyah : Ya, Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu: 1. Sebelum khatam Al-Qur'an. 2. Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari Kiamat. 3. Sebelum para muslimin meridhai engkau. 4. Sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah.

4. Dan perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wallahu a'lam.

Tak akan mudah dirayu-rayu lelaki. Tak akan mudah hanyut pada janji manis lelaki. Tak akan mudah diajak untuk bermaksiat. Ia akan pandai menjaga kehormatan dirinya. Ia akan melindungi hatinya dari nafsu yang akan menjebaknya. Ia akan membentengi dirinya dengan keteguhan iman. Ia akan selalu berhati-hati dan selalu menjaga. Kapan waktu yang tepat untuk melabuhkan cintanya. Kapan waktu yang tepat untuk menambatkan hatinya. Dan kepada siapa orang yang tepat untuk menjadi pendampingnya. Ia sudah berketetapan hati. Untuk siapa kasih sayangnya akan diberikan. Untuk siapa nafas cintanya akan diserahkan. Tiada lain.. Hanya untuk untuk pasangan halalnya nanti.

Bismillahirrahmaanirrahiim... Apabila kamu teringatkan seseorang, perbanyaklah olehmu ISTIGHFAR Apabila kamu lupa tentang apa yg kamu pelajari, perbanyakkanlah SELAWAT Apabila kamu ingin wajah berseri & sejuk mata memandang, perbanyaklah SOLAT DHUHA Apabila kamu inginkan perlindungan & kekuatan hati, perbanyaklah TAHAJUD dan... Apabila kamu inginkan malaikat mendampingimu & mengelak dari pandangan nafsu syaitan, hendaklah kamu sentiasa berada dalam keadaan BERWUDHU.

Bismillahirrahmanirrahim, Sahabat''Tanggung jawab Suami Selepas Ijab Kabul,Saat Ijab Qabul terucap''.

"LELAKI DAN WANITA YANG BAIK" Lelaki baik itu : Tak akan mudah menggoda wanita. Tak akan mudah merayu-rayu wanita. Tak akan mudah tebar janji pada wanita. Tak akan mau menjerumuskan wanita. Wanita baik itu : Tak akan mudah digoda lelaki.

Saya terima nikahnya si.... binti si.... dengan mas kawin......di bayar tunai..... Singkat, padat dan jelas.Tapi tahukan makna perjanjian atau ikrar tersebut? Itu tersurat. Tetapi apa pula yang tersirat? Yang tersirat ialah : Artinya: Maka aku tanggung dosa-dosanya si dia (perempuan yang ia jadikan istri) dari ayah dan ibunya.Dosa apa saja yang telah dia lakukan.

Dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat.Semua yang berhubungan dgn si dia (perempuan yang ia jadikan istri), aku tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung. Serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku.Ak u juga sadar,sekiranya- aku gagal dan aku lepas tangan dalam menunaikan tanggung jawab,maka aku fasik,suami yang dayus dan aku tahu bahwa nerakalah tempatku kerana akhirnya isteri dan anak-anakku yg akan menarik aku masuk kedalam Neraka Jahanam.. dan Malaikat Malik akan melibas aku hingga pecah hancur badanku.Akad nikah ini bukan saja perjanjian aku dengan si isteri dan si ibu bapa isteri, tetapi ini adalah perjanjian terus kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala ". Jika aku GAGAL (si Suami)? Maka aku adalah suami yang fasik,ingkar dan aku rela masuk neraka.Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku.(HR. Muslim) Duhai para istri... Begitu beratnya pengorbanan suamimu terhadapmu.Kare- na saat Ijab terucap,Arsy-Ny- a berguncang karena beratnya perjanjian yang dibuat olehnya di depan ALLAH,dengan disaksikan para malaikat dan manusia.Maka andai saja kau menghisap darah dan nanah dari hidung suamimu,maka itupun belum cukup untuk menebus semua pengorbanan suami terhadapmu... Semoga jadi untuk pengalaman yg sudah nikah maupun yg belum...

Subhanallah.. beratnya beban yang di tanggung suami.Bukankah untuk meringankan tanggung jawabnya itu berarti seorang istri harus patuh kepada suami,menjalank- an perintah ALLAH dan menjauhi larangan-Nya? Juga mendidik putra-putri kita nanti agar mengerti tentang agama dan tanggung jawab.Semoga kita semua menjadi orang tua yang dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita kelak dengan agama dan cinta kasih sehingga tercipta keluarga kecil yang sakinah,mawadda- h,dan warahmah. Aamin Yaa Rabbal'alaminn.- ... Sahabat semoga kita selalu dalam lindungan-Nya yang dilimpahkan kesehatan,kebah- agiaan,keselama- tan dan kemudahan untuk selalu beribadah kepada-Nya..Aam-iin Yaa Rabbal'alaminn. Gabung yukk di page Wahai Calon Imamku,Takkan Habis Ku Berdo'a Jadi Kekasih Halalmu Sebuah Renungan,inpirasi dan Motivasi Islam..

Bismillahirrahmaanirrahiim.. Sahabat " BUAT YANG SEDANG GALAU, BACA NIH....!!! " Jangan tangisi mereka yg meninggalkanmu demi orang lain. Jika mereka cukup bodoh melepasmu,kamu harus cukup pintar melupakannya. Setiap org punya masalah.Lebih baik mencari solusi masalahmu daripada membandingkan masalahmu dengan orang lain. Kadang kamu bertemu seseorang yg sangat berarti dlm hidupmu hanya tuk menyadari pada akhirnya kamu harus melepaskannya.

Pikirkan apapun yang akan kamu ucapkan.Karena setiap ucapan yang keluardari mulutmu,tak akan bisa kamu tarik kembali. Cintai apapun yang ada didunia dengan sewajarnya. Karena apapun yangada di dunia tak ada yang abadi. Belajar memahami bahwa tak semua keinginan bisa terpenuhi, barang kali obatterbaik tuk mencegah kecewa dan sakit hati. Jangan pernah menyepelekan apapun yang telah kamu miliki, karena mungkin yg kamu miliki itu sangat diinginkan oleh orang lain. Selalu lakukan kebaikan dengan cara terbaik. Karena dengan cara itulah kedamaian akan tercipta.

kau harus pandai menundukkan pandangan pada banyak lelaki, Agar suamimu pun menundukkan pandangan pada wanita selain dirimu. Kau harus pandai memperbaiki diri sebaik-baiknya, kau harus pandai menghias kecantikan akhlakmu dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah yang akan membahagiakan hati seorang suami. Dan jika engkau menginginkan lelaki baik yang akan menjadi suamimu. Maka engkau juga harus menjadi wanita yang baik terlebih dahulu. Kerana ALLAH telah menjanjikan lelaki yang baik itu untuk wanita yang baik pula, Begitu juga sebaliknya... Aamiin ya Rabbal'alamin...

BUAT SEMUA WANITA... Jangan ingin dipandang cantik oleh banyak lelaki, Tapi inginkanlah dipandang cantik dimata suamimu nanti. Jangan ingin menjadi wanita idaman banyak lelaki, Tapi inginkanlah menjadi wanita idaman suamimu sendiri. Jangan merasa bangga jika menjadi rebutan banyak lelaki, Tapi banggalah jika selalu menjadi pujaan hati suamimu sendiri. Jangan biarkan dirimu tebar pesona kepada banyak lelaki, Jangan biarkan dirimu memberi harapan dan janji-janji kepada banyak lelaki. Karena pada akhirnya engkau akan menjadi penyebab kecewanya banyak lelaki. Kelak jika engkau telah bersuami.. Bismillaahirrahmaanirrahiim... PERNIKAHAN SUCI itu... Sudah ditentukan.. Sudah digariskan.. Sudah ditaqdirkan.. Oleh_Nya dan tetap menjadi rahasia_Nya juga.. Agar kita terus berikhtiar dan meminta kepada_Nya.. Andai kita telah dibertahu_Nya siapa jodoh kita.. Pasti kita tidak bersusah payah mencari dan menemukannya.. Dan jodoh itu bukan hanya untukku.. Untukmu atau untuk mereka.. Tapi untuk semua hamba_Nya.. Kerana untuk itulah kita diciptakan berpasang-pasangan..

Agar dengannya yang nanti menjadi jodoh kita.. Cita merasa nyaman dalam melabuhkan fitrah kasih sayang.. Cinta dan nafsu yang ada dalam diri kita. Di jalan yang di halalkan_Nya.. Yakni dalam PERNIKAHAN..

Sahabat SEHB Ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang sedang berjalan melintasi gurun pasir.Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan suaminya menghardik istrinya dengan sangat keras.Istri yang kena hardik, merasa sakit hati, tapi tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir : HARI INI SUAMIKU MENYAKITI HATIKU. Mereka terus berjalan, sampai menemukan sebuah oasis d. imana mereka memutuskan untuk mandi. Si Istri, mencoba berenang namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan suaminya. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya hilang dia menulis di sebuah batu : HARI INI SUAMIKU YG BAIK MENYELAMATKAN NYAWAKU. Suami bertanya:Kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir dan sekarang kamu menulis di atas batu?. Istrinya sambil tersenyum menjawab:Ketika hal buruk terjadi, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan itu dan aku bisa melupakannya Dan bila sesuatu yang baik dan luar biasa diperbuat suamiku, aku harus memahatnya di atas batu hatiku, agar tidak bisa hilang tertiup angin waktu dan akan kuingat selamanya.. Sahabat SEHB dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda.Terkadang malah sangat menyakitkan, oleh karenanya cobalah untuk saling memaafkan dan melupakan masalah yang lalu.Yang terpenting dari pelajaran di atas, adalah : Belajarlah untuk selalu BISA MENULIS DI ATAS PASIR untuk semua hal yang MENYAKITKAN dan selalu MENGUKIR DI ATAS BATU untuk semua KEBAIKAN. "

Bismillaahirrahmaanirrahiim.... ( RENUNGAN UNTUKKU ,UNTUKMU DAN UNTUK KITA SEMUA ..) 1.Boleh kita mencintai seseorang asalkan tidak mengajaknya berduaan. 2.Boleh kita mencintai seseorang asalkan tidak mengajaknya kepada kemaksiatan. 3.Boleh kita mencintai seseorang asalkan tidak mengajaknya berpegangan tangan. 4.Boleh kita mencintai seseorang asalkan tidak mengajaknya kepada jalan syaitan. 5.Boleh kita mencintai seseorang asalkan tidak keluar dari Syariat Islam. 6.Boleh kita mencintai seseorang asalkan tidak mengajaknya berpacaran.. 7.Jika engkau mencintainya... Maka ajaklah kepada pernikahan..

Bismillahirrahmanirrahim Suamiku Menyakiti Hatiku...

9 SIFAT PERLU ADA PADA WANITA... 1.Sikap Keibuan Banyak lelaki yg terpikat pada wanita yg bersikap keibuan, lembut,mengambil berat dan penuh kasih sayang. Wajah yg keibuan mampu membuatlelaki berasa tenteram ketika sedang stress, cemas dan gelisah dan senang hati ketika mahu bermanja. Jangan tunggu sampai melahirkan baru nak tonjolkan sikap keibuan. Setiap wanita ada potensi keibuan dalam diri masing2. 2.Keanak-anakkan Dalam batas yg wajar, sifat keanak-anakan seorang wanita menjadi daya tarikan di mata lelaki. Mereka berasa terhibur dengan keletah anda. tetapi tentulah bukan sifat keanak-anakkan yg melampau dan menyakitkan hati tetapi sikap keanak-anakan yg menyenangkan. Misalnya, kemanjaan wanita yg membangkitkan naluri kebapaan dan kelakian lelaki. Wanita ceria membuat lelaki lebih berghairah. 3.Penuh Pengertian Sikap pengertian wanita membuat lelaki berasa dihargai dan diterima seadanya. Sikap ini tercermin dari perasaan mudah memaafkan, memilih waktu yg tepat utk berbincang masalah dan sebagainya. Contohnya ketika lelaki melakukan kesilapan, wanita yg berpengertian tidak terus mengeluarkan kata2 yg kasar atau menuduh bukan2 sebaliknya cuba mengerti duduk persoalannya. 4.Menghargai Wanita yg menghargai lelaki adalah wanita idaman lelaki. Berbeza dgn wanita yg suka diperlakukan dgn lembut, lelaki suka dihargai, dipuji dgn tulus ikhlas dan diberi kepercayaan. Penghargaan dari wanita membuat lelaki berasa bangga. 5.Menjaga Penampilan Lelaki menyukai wanita yg pandai menjaga penampilannya agar sentiasa kelihatan cantik, bersih, kemas dan menarik. Penampilan yg baik menunjukkan wanita tersebut menghargai dirinya.Dia akan murah senyuman,

pandai merawat tubuhnya, meningkatkan kualiti hidupnya dan memberi yg terbaik kepada dirinya.Dia suka dan bersyukur dengan dirinya dan secara tidak langsung memancarkan pesona yg menyebabkan lelaki juga menyukainya. Apabila sudah berumahtangga, wanita tersebut terus menjaga penampilan dirinya dan kesihatan tubuh badan walau sudah beranak-pinak. Siapa yg tidak suka isteri yg masih kelihatan cantik dan ramping walau dah punya anak 3?? 6.Pandai berbicara Lelaki tertarik dgn wanita yg pandai berkomunikasi dan boleh diajak berbual. Walau topik perbualan yg disukai lelaki berbeza dgn topik kegemaran wanita,wanita tersebut dapat mengimbanginya. Dia bukan sekadar teman berbual yg pasif, tetapi dapat memberi respon dan pendapat yg baik.Dia juga tahu menjadi pendengar yg baik, serta mengalihkan topik yg agak serius kepada perbualan yg lebih menarik. Lelaki juga suka dengan wanita yg suka bergurau dan pandai berjenaka serta boleh menerima jenaka lelaki dgn baik dab berfikiran terbuka. 7.Pandai Bergaul dan Menyesuaikan Diri Wanita yg pandai bergaul dan menyesuaikan diri mempunyai nilai lebih di mata lelaki. Wanita tersebut tahu menghadapi orang yg lebih tua dan cara berhadapan dgn orang yg lebih muda. Apabila berhadapan dgn suasana yg baru, wanita tersebut tidak gentar malah cepat menyesuaikan diri. Dia mudah di ajak ke mana saja dan tidak kekok samada di bandar atau di kampung. 8.Menghormati Diri Sendiri Lelaki suka dgn wanita yg menghormati dirinya sendiri sebagai seorang wanita, bersikap sopan dan mempunyai etika. Wanita yg menghormati dirinya sendiri mempunyai keyakinan dan tahu apa yg baik dan buruk diperlakukan oleh seorang lelaki terhadap dirinya. Jadi dia tahu apa yg dia inginkan dan mahu elakkan serta menjaga maruah dirinya. Dia tidak akan merendah-rendahkan dirinya dan tidak akan membiarkan lelaki memperlakukan dirinya sesuka hati. 9.Simpati dan prihatin

Lelaki suka wanita yg murah hati, mengambil berat, simpati pada nasib yg susah, sayangkan kanak-kanak dan tidak memilih bulu. Kebaikan yg wajar dan spontan mencerminkan hati yg mulia. Ada kecantikan dalaman pada dirinya yg memancar keluar dgn indah dan mempesona.

Ketahuilah putriku Akhwat sejati bukan dilihat dari keberaniannya dalam berpakaian tetapi dilihat dari sejauh mana ia berani mempertahankan kehormatannya. Akhwat sejati bukan dilihat dari kekhawatirannya digoda orang di jalan tetapi dilihat dari Kekhawatiran dirinyalah yang mengundang orang jadi tergoda. Akhwat sejati bukanlah dilihat dari seberapa banyak dan besarnya ujian yang ia jalani tetapi dilihat dari sejauhmana ia menghadapi ujian itu dengan penuh rasa syukur. Dan ingatlah Akhwat sejati bukan dilihat dari sifat supelnya dalam bergaul, tetapi dilihat dari sejauhmana ia bisa menjaga kehormatan dirinya dalam bergaul. Setelah itu sang anak kembali bertanya, Siapakah yang dapat menjadi kriteria seperti itu, Abi? Sang ayah memberikannya sebuah buku dan berkata, Pelajarilah mereka! Sang anak pun mengambil buku itu dan terlihatlah sebuah tulisan Istri Rasulullah.

AkHwaT SeJaTi Posted on Januari 26, 2009 by youre| 1 Komentar Message:Seorang gadis kecil bertanya pada ayahnya, Abi ceritakan padaku tentang Akhwat sejati? Sang ayah pun menoleh sambil kemudian tersenyum. Anakku Seorang akhwat sejati bukanlah dilihat dari kecantikan paras wajahnya, tetapi dilihat dari kecantikan hati yang ada di baliknya. Akhwat sejati bukan dilihat dari bentuk tubuhnya yang mempesona, tetapi dilihat dari sejauh mana ia menutupi bentuk tubuhnya. Akhwat sejati bukan dilihat dari begitu banyaknya kebaikan yang ia berikan tetapi dari keikhlasan ia memberikan kebaikan itu. Akhwat sejati bukan dilihat dari seberapa indah lantunan suaranya, tetapi dilihat dari apa yang sering mulutnya bicarakan. Akhwat sejati bukan dilihat dari keahliannya berbahasa, tetapi dilihat dari bagaimana caranya ia berbicara.

Duhai Akhwat .. Sang ayah diam sejenak sembari melihat ke arah putrinya. Lantas apa lagi Abi? sahut putrinya. Duhai Akhwat Yang memiliki iman di hati Dengarlah suara hati para ikhwan

Sudahi menebar simpati Hentikan bermanja pada kami Kami ikhwan biasa yang tidak suci Yang ingin teguh di jalan Ilahi. Duhai Akhwat ... Yang memiliki malu, hormat & martabat Kami adalah pria biasa yang mudah terpikat Iman kami tidak sekuat para Nabi & Sahabat Fotomu bertebaran menggoda & mengusik syahwat Kecantikanmu menembus hati yang taat syariat. Duhai Akhwat ... Jangan hajar emosi & jiwa kami Dengan perhatian yang murah Jiwa ini terasa gerah Dengan pujian yang membuncah. Duhai Akhwat ... Engkau adalah mutiara berharga Harapan bangsa & agama Bukan hanya fizikal yang harus dijaga Akhlak juga harus dihiasi Dengan lembaran hidup Islami. Duhai Akhwat ... Engkau akan terlihat anggun Bukan kerana pengagummu yang berjibun Tapi kerana sikapmu yang santun Engkau semakin mempesona Dengan izzahmu yang terjaga Engkau semakin cantik memikat Kerana kepribadianmu yang sesuai syari'at Renungkanlah duhai akhwat.

Semoga apa yang kita peroleh mendapat Keberkahan dan Rahmat dari Allah.. amiin..

Hanya ada satu kekurangan wanita. May 25,2010 by Ratna Nataliani Ketika Tuhan menciptakan wanita, Dia lembur pada hari ke-6. Malaikat datang dan bertanya, Mengapa begitu lama Tuhan? Tuhan menjawab, Sudah kah engkau liat semua detail yang Aku buat untuk menciptakan mereka? 2 tangan ini harus bisa dibersihkan, tetapi bahannya bukan dari plastik. Setidaknya terdiri dari 200 bagian, yang bisa digerakkan dan berfungsi baik untuk segala jenis makanan. Mampu menjaga banyak anak saat bersamaan, punya pelukan yang dapat menyembuhkan sakit hati dan keterpurukan dan semua dilakukannya dengan 2 tangan ini. Malaikat itu Takjub. Hanya dengan 2 tangan..?! Tidak mungkin!! Tuhan menjawab, OhTidak!! Aku akan menyelesaikan ciptaan hari ini, karena ini adalah ciptaan favoritKu. Yadia juga akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan bisa bekerja selama 18 jam sehari. Malaikat mendekat dan mengamati bentuk wanita ciptaan Tuhan itu. Tapi Engkau membuatnya begitu lembut Tuhan? Yah Aku membuatnya begitu lembut, tapi engkau belum bisa bayangkan kekuatan yang Aku berikan agar mereka dapat mengatasi banyak hal yang luar biasa.

CINTANYA TANPA SYARAT. Dia bisa berpikir? tanya malaikat. Dia menangis saat melihat anaknya adalah pemenang. Tuhan menjawab, Tak hanya berpikir,dia mampu bernegosiasi. Dia girang dan bersorak saat melihat temannya tertawa. Malaikat itu menyentuh dagunya. Tuhan Engkau buat ciptaan ini kelihatannya lelah dan rapuh! Seolah terlalu banyak beban baginya. Itu bukan lelah atau rapuhitu AIR MATA Untuk apa?tanya malaikat. Hanya 1 kekurangan dari wanita, Tuhan melanjutkan, AIR MATA adalah salah satu cara dia mengekspresikan kegembiraan, kegalauan, cinta, kesepian, penderitaan dan kebahagiaan.. Engkau memikirkan segala sesuatunya. Wanita ciptaanMu ini akan sungguh menakjubkan! Ya mesti! Wanita ini akan mempunyai kekuatan mempesona bagi laki-laki. Dia dapat mengatasi beban bahkan laki-laki. Dia Mampu menyimpan kebahagiaan dan pendapatnya sendiri. Dia mampu tersenyum bahkan saat hatinya menjerit. Mampu menyanyi saat menangis, menangis saat terharu, terharu saat tertawa, bahkan tertawa saat ketakutan. Dia berkorban demi orang yang dicintainya. Dia tidak menolak kalau melihat yang lebih baik. Dia menerjunkan dirinya untuk keluarganya. Dia membawa temannya yang sakit untuk berobat. DIA LUPA BETAPA BERHARGANYA DIA. PS: tulisan ini repost, tidak ada sumber yang jelas saat mendapatkannya. =) Dia begitu bahagia mendengar kelahiran. Hatinya begitu sedih saat mendengar berita sakit dan kematian tetapi dia selalu punya kekuatan untuk mengatasi hidup, dia tahu bahwa sebuah ciuman dan pelukan dapat menyembuhkan luka.

Terkadang orang heran dan bertanya, kenapa harus mereka? Yang bajunya panjang, tertutup rapat, dan malu-malu kalau berjalan.. Aku menjawab.. Karena mereka, lebih rela bangun pagi menyiapkan sarapan buat sang suami dibanding tidur bersama mimpi yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan lain saat ini.. Ada juga yang bertanya, mengapa harus mereka? Yang sama laki-laki-pun tak mau menyentuh, yang kalau berbicara ditundukkan pandangannya.. Bagaimana mereka bisa berbaur Aku menjawab.. Tahukah kalian.. bahwa hati mereka selalu terpaut kepada yang lemah, pada pengemis di jalanan, pada perempuan-perempuan renta yang tak lagi kuat menata hidup. Hidup mereka adalah sebuah totalitas untuk berkarya di hadapan-Nya.. Bersama dengan siapapun selama mendatangkan

manfaat adalah kepribadian mereka.. Untuk itu, aku menjamin mereka kepadamu, bahwa kau takkan rugi memiliki mereka, kau takkan rugi dengan segala kesederhanaan, dan kau takkan rugi dengan semua kepolosan yang mereka miliki.. Hati yang bening dan jernih dari mereka telah membuat mereka menjadi seorang manusia sosial yang lebih utuh dari wanita di manapun.. Sering juga kudengar.. Mengapa harus mereka? Yang tidak pernah mau punya cinta sebelum akad itu berlangsung, yang menghindar ketika sms-sms pengganggu dari para lelaki mulai berdatangan, yang selalu punya sejuta alasan untuk tidak berpacaran.. bagaimana mereka bisa romantis? bagaimana mereka punya pengalaman untuk menjaga cinta, apalagi jatuh cinta? Aku menjawab.. Tahukah kamu.. bahwa cinta itu fitrah, karena ia fitrah maka kebeningannya harus selalu kita jaga. Fitrahnya cinta akan begitu mudah mengantarkan seseorang untuk memiliki kekuatan untuk berkorban, keberanian untuk melangkah, bahkan ketulusan untuk memberikan semua perhatian. Namun, ada satu hal yang membedakan antara mereka dan wanita-wanita lainnya.. Mereka memiliki cinta yang suci untuk-Nya.. Mereka mencintaimu karena-Nya, berkorban untukmu karena-Nya, memberikan segenap kasihnya padamu juga karena-Nya Itulah yang membedakan mereka.. Tak pernah sedetikpun mereka berpikir, bahwa mencintaimu karena fisikmu, mencintaimu karena kekayaanmu, mencintaimu karena keturunan keluargamu.. Cinta mereka murni.. bening.. suci.. hanya karena-Nya.. Kebeningan inilah yang membuat mereka berbeda Mereka menjadi anggun, seperti permata-permata surga yang kemilaunya akan memberikan cahaya bagi dunia. Ketulusan dan kemurnian cinta mereka akan membuatmu menjadi lelaki paling bahagia..

Sering juga banyak yang bertanya.. mengapa harus mereka? Yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran dibanding ke salon, yang lebih sering menghabiskan harinya dari kajian ke kajian dibanding jalan-jalan ke mall, yang sebagian besar waktu tertunaikan untuk hajat orang banyak, untuk dakwah, untuk perubahan bagi lingkungannya, dibanding kumpul-kumpul bersama teman sebaya mereka sambil berdiskusi yang tak penting. Bagaimana mereka merawat diri mereka? bagaimana mereka bisa menjadi wanita modern? Aku menjawab.. Tahukah kamu, bahwa dengan seringnya mereka membaca al Quran maka memudahkan hati mereka untuk jauh dari dunia.. Jiwa yang tak pernah terpaut dengan dunia akan menghabiskan harinya untuk memperdalam cintanya pada Allah.. Mereka akan menjadi orang-orang yang lapang jiwanya, meski materi tak mencukupi mereka, mereka menjadi orang yang paling rela menerima pemberian suami, apapun bentuknya, karena dunia bukanlah tujuannya. Mereka akan dengan mudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan orang banyak dibanding menghabiskannya untuk diri sendiri. Kesucian ini, hanya akan dimiliki oleh mereka yang terbiasa dengan al Quran, terbiasa dengan majelis-majelis ilmu, terbiasa dengan rumah-Nya. Jangan khawatir soal bagaimana mereka merawat dan menjaga diri Mereka tahu bagaimana memperlakukan suami dan bagaimana bergaul di dalam sebuah keluarga kecil mereka. Mereka sadar dan memahami bahwa kecantikan fisik penghangat kebahagiaan, kebersihan jiwa dan nurani mereka selalu bersama dengan keinginan yang kuat untuk merawat diri mereka. Lalu apakah yang kau khawatirkan jika mereka telah memiliki semua kecantikan itu? Dan jangan takut mereka akan ketinggalan zaman. Tahukah kamu bahwa kesehariannya selalu bersama dengan ilmu pengetahuan.. Mereka tangguh menjadi seorang pembelajar, mereka tidak gampang menyerah jika harus terbentur dengan kondisi akademik. Mereka adalah orang-orang yang tahu

dengan sikap profesional dan bagaimana menjadi orang-orang yang siap untuk sebuah perubahan. Perubahan bagi mereka adalah sebuah keniscayaan, untuk itu mereka telah siap dan akan selalu siap bertransformasi menjadi wanita-wanita hebat yang akan memberikan senyum bagi dunia. Dan sering sekali, orang tak puas.. dan terus bertanya.. mengapa harus mereka? Pada akhirnya, akupun menjawab Keagungan, kebeningan, kesucian, dan semua keindahan tentang mereka, takkan mampu kau pahami sebelum kamu menjadi lelaki yang shalih seperti mereka.. Yang pandangannya terjaga.. yang lisannya bijaksana.. yang siap berkeringat untuk mencari nafkah, yang kuat berdiri menjadi seorang imam bagi sang permata mulia, yang tak kenal lelah untuk bersama-sama mengenal-Nya, yang siap membimbing mereka, mengarahkan mereka, hingga meluruskan khilaf mereka Kalian yang benar-benar hebat secara fisik, jiwa, dan iman-lah yang akan memiliki mereka. Mereka adalah bidadari-bidadari surga yang turun ke dunia, maka Allah takkan begitu mudah untuk memberikan kepadamu yang tak berarti di mata-Nya Allah menjaga mereka untuk sosok-sosok hebat yang akan merubah dunia. Menyuruh mereka menunggu dan lebih bersabar agar bisa bersama dengan para syuhada sang penghuni surga Menahan mereka untuk dipasangkan dengan mereka yang tidurnya adalah dakwah, yang waktunya adalah dakwah, yang kesehariannya tercurahkan untuk dakwah.. sebab mereka adalah wanita-wanita yang menisbahkan hidupnya untuk jalan perjuangan. Allah mempersiapkan mereka untuk menemani sang pejuang yang sesungguhnya, yang bukan hanya indah lisannya.. namun juga menggetarkan lakunya.. Allah mempersiapkan mereka untuk sang pejuang yang malamnya tak pernah lalai untuk dekat dengan-Nya.. yang siangnya dihabiskan dengan

berjuang untuk memperpanjang nafas Islam di bumi-Nya.. Allah mempersiapkan mereka untuk sang pejuang yang cintanya pada Allah melebihi kecintaan mereka kepada dunia.. yang akan rela berkorban, dan meninggalkan dunia selagi Allah tujuannya.. Yang cintanya takkan pernah habis meski semua isi bumi tak lagi berdamai kepadanya.. Allah telah mempersiapkan mereka untuk lelaki-lelaki shalih penghulu surga Seberat itukah? Ya Takkan mudah.. sebab surga itu tidak bisa diraih dengan hanya bermalas-malasan tanpa ada perjuangan

(Yaitu) orang orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (dijalan Alloh), dan yang memohon ampun di waktu sahur (waktu sebelum fajar mentingsing mendekati subuh) (QS Ali Imran : 17) Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan di akhir akhir malam, mereka memohon ampun (kepada Alloh). (QS. Adz-Dzaariyaat : 17-18) Saat saat sahur itu sangat penting, sebagaimana diinformasikan Rasulullah Saw : Alloh Swt. Berkenan turun ke langit dunia tiap malam waktu fajar dan berfirman: Siapakah yang meminta akan Kuberinya, siapakah yang berdoa akan Kuperkenankan doanya, dan siapakah yang beristighfar akan ku ampuni dosanya. (HR Bukhari dan Muslim) Hendaklah kalian melakukan sholat malam. Sesungguhnya shalat malam adalah kebiasaan orang orang shalih, pendekatan diri kepada Alloh, pencegah dosa, penghapus kesalahan, dan pengusir penyakit dari tubuh.(HR.Ahmad) Jadidari keterangan Nabi Saw di atas, dalam sholat tahajjud setidaknya mengandung lima makna penting. Yakni : Pertama, sholat malam merupakan kebiasaan orang orang shalih; kedua, sholat malam merupakan pendekatan diri kepada Alloh yang sangat efektif karena dilakukan di waktu sepertiga malam terakhir di saat kebanyakan orang terlelap tidur, sehingga suasananya sangat hening; ketiga, sholat malam

merupakan pencegah dosa; keempat, shalat malam bisa sebagai penghapus kesalahan dan dosa; kelima, sholat malam sebagai pengusir penyakit dari badan. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan sholat tahajjud. Duhbukankah kita termasuk orang orang yang lalai ketika sudah diberikan keutamaan yang begitu besar namun kadang kita masih bermalas malasan untuk mengerjakannya. Bahkan terkadang kita acuhkan. Ayo kawanmulai kita dirikan sholat malamuntuk menyongsong umat islam..karena ketahuilah bahwa umat ini akan bangkit dengan kita ataupun tanpa kitabukankah indah berukhuwah fillahberjihad fisabilillah

Bismillah... Hijab wanita itu ada empat... Hijab pada wajahnya, Hijab pada mata, Hijab pada suara, Hijab pada hati. Apa artinya? 1. Hijab pada wajah... Jangan sampai wajahnya mengundang fitnah. Kecantikan adalah buat suami, bukan pameran untuk lelaki ajnabi. 2. Hijab pada mata... Jangan matanya memandang lelaki lain selain muhramnya. Solehah yang hakiki, tidak dipandang, tidak memandang. 3. Hijab pada suara... Jangan dilunak-lunakkan dengan tujuan memikat dan mempersona. 4. Hijab pada hati... Mengingati Allah Taalla ... dengan tasbih Siti Fatimah, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. [Kepada kaum Hawa, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan.]