Anda di halaman 1dari 10

A

Isikan tempat kosong dengan kalimah yang diberi supaya menjadi ayat yang lengkap

______________

.1

______________

.2

_____________

.3

_______________

.4

______________

.5

10
1


Berpandukan keratan surah di bawah susun kalimah supaya menjadi ayat yang lengkap

.2

.3

10
2

.1

.4

.5


Berdasarkan ayat berikut tuliskan kalimah yang mengandungi Alif Lam Qamariah dan Alif Lam Syamsiah.

1.

1.

2.

2.

3.

10
3

(
Suaikan ayat di bawah dengan pengertiannya.


.1


.2

.3

.4

.5

10
4

(1

Bulatkan jawapan yang betul sahaja

(c
(b (a


(2

(c (b (a

(3
(c (b (a

(4

(b
(a

(c

(5

(a
(c
(b

10
5


Kelaskan rukun solat di bawah

.3

.4

.5
.6

Garis jawapan yang betul.

.1
.2

.3
6 73 4

( x ) ( )
Tandakan betul

( )

pada pernyataan yang benar dan pangkah (

x)

pada penyataan yang salah.

35

10
7

10

Padankan gambar dengan pernyataan yang betul.

(1

(2

(3

(4

...

(5


Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

_____

________

________

__________

_________

.1

.2

.3

.4

________________________________
____

________________________________
_

________________________________
_
10

.1

.2

.3