P. 1
Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator

Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator

|Views: 20|Likes:
Dipublikasikan oleh Smart Tan
Teaching
Teaching

More info:

Published by: Smart Tan on Aug 27, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

Pengaruh Kepimpinan Pentadbir Sekolah Terhadap Pembelajaran Pelajar : Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator

Oleh Prof Madya Dr. Abdul Ghani Kanesan bin Abdulah (agk@usm.my) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang Dr K.Anandan SMK Lunas, Kedah

ABSTRAK

Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh kepimpinan pentadbir sekolah terhadap efikasi kolektif guru dan pembelajaran pelajar. Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada efikasi kolektif guru menjadi mediator terhadap hubungan di antara kepimpinan transformasi dan kepimpinan pengajaran pentadbir sekolah dengan pembelajaran pelajar. Seramai 320 orang guru dipilih secara rawak dari sekolah menengah kebangsaan harian Kedah Darul Aman dan Pulau Pinang untuk menjadi responden kajian ini. Data bagi kajian tinjauan ini diperoleh melalui soal selidik yang diadaptasi dari instrumen yang digunakan oleh Leithwood dan Jantzi (1999); Ross dan Gray (2006); Kursunoglu dan Tanriogen (2009); Leithwood, Patten dan Jantzi (2010). Data kajian dianalisis dengan menggunakan AMOS 18. Keputusan analisis SEM (structural equation modeling) menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi (β=0.23, p<0.01) dan kepimpinan pengajaran (β=0.19, p<0.01) memberi kesan secara positif terhadap efikasi kolektif guru dengan menjelaskan sejumlah 47% varians. Selain itu, kepimpinan transformasi (β=0.19, p<0.01), kepimpinan pengajaran (β=0.28, p<0.01) dan efikasi kolektif guru (β=0.30, p<0.01) memberi kesan langsung yang positif terhadap pembelajaran pelajar dengan menyumbang sebanyak 44% varians. Manakala efikasi kolektif guru bertindak sebagai mediator separa terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi dengan pembelajaran pelajar dan bertindak sebagai mediator penuh terhadap hubungan antara kepimpinan pengajaran dengan pembelajaran pelajar. Dari segi implikasinya kajian ini menunjukkan bahawa pihak pentadbir sekolah harus menitikberatkan amalan kepimpinan transformasi di samping kepimpinan pengajaran untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Guru-guru pula harus berusaha membentuk keyakinan pengajaran yang dikongsi bersama bagi membantu pembelajaran pelajar. Kata Kunci: Kepimpinan Transformasi; Kepimpinan Pengajaran; Efikasi Kolektif; Pembelajaran Pelajar.

1

Kepimpinan semua pihak di sekolah diperlukan bagi meningkatkan kemajuan sekolah khususnya terhadap pembelajaran pelajar. PENDAHULUAN Sekolah merupakan agen yang penting dalam pembinaan generasi masa depan (Rahimah Haji Ahmad. 2005). terdapat banyak penyelidikan dalam bidang pendidikan yang menyatakan bahawa kepimpinan pengajaran (Hallinger & Murphy. kepimpinan penyertaan. 2004. pentadbir sekolah memainkan peranan sebagai pengurus pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1999 & 2000) dan Leithwood (1994) yang sering dikaitkan dengan penambahbaikan keberkesanan organisasi sekolah. Budaya kepimpinan sekolah daripada model hierarki ‘atas-bawah’ kepada struktur lebih mendatar yang melibatkan semua ahli komuniti sekolah perlu diperluaskan. Griffith. Namun begitu. 2000. 2005. kepimpinan sekolah masa kini perlu berubah atau diperbaharui untuk memastikan sekolah mengalami perubahan yang berterusan (Rahimah Haji Ahmad. Ross & Gray. Menurut Leithwood dan Jantzi (1994). kepimpinan transformasi. Penolong Kanan Pentadbiran. 2007. Leithwood & Jantzi. Ramai mempercayai bahawa pengurusan sekolah hanya diwarnai oleh kepimpinan pengetua sahaja (Abdul Shukor Abdullah. 2005). Kepercayaan atau keyakinan diri secara bersama dalam kalangan ahli-ahli organisasi bagi melaksanakan sesuatu tugas dengan berjaya dirujuk sebagai efikasi 2 . 2003). Kepimpinan yang berkesan adalah asas kepada penambahbaikan sekolah yang berterusan (Muijs & Harris. 2005). Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. cabaran penstrukturan semula sekolah dan persekitaran yang tidak menentu dalam bidang pendidikan telah menyebabkan berlakunya perubahan kepimpinan sekolah daripada kepimpinan pengajaran kepada kepimpinan transformasi (Leithwood & Jantzi. 2004. Hal ini kerana corak kepimpinan dan sistem pendidikan kini sedang mengalami ledakan perubahan yang ketara. Penolong Kanan Petang. terdapat enam kategori kepimpinan yang diamalkan di sekolah iaitu kepimpinan pengajaran. Mortimore. kepimpinan pengurusan dan kepimpinan kontigensi. kokurikulum dan pengurusan sahsiah pelajar. 2006b) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kejayaan sesebuah sekolah disamping mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri guru. Perubahan ini jelas jika diamati kajian-kajian tentang kepimpinan transformasi yang pernah dilakukan oleh Burns (1978) dan Bass (1985) sehinggalah kepada kajian yang pernah dilakukan oleh Leithwood dan Jantzi (1990. 1997). mereka menjadi pemantau pelaksanaan kurikulum. 2004) tanpa menyedari bahawa kepimpinan semua warga sekolah juga turut menyumbang ke arah kejayaan sesebuah sekolah (Hussein Mahmood. Malah pada ketika yang sama.1. Sisum & Muhammad Memon. 1985) dan kepimpinan transformasi (Bass. kepimpinan moral. Dalam perspektif ini. Pada dasarnya kepimpinan sekolah diterajui oleh kumpulan pentadbir yang diterajui oleh Pengetua. Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. Pemimpin sekolah memainkan peranan sebagai ‘role model’ dan memotivasikan guru-guru untuk berkongsi pengalaman bagi meningkatkan mutu pengajaran di bilik darjah. Simkins. 1985. Kejayaan sesebuah sekolah bergantung kepada corak kepimpinan yang diamalkan di sekolah itu (Hussein Mahmood. 2000). Tegasnya. Sehubungan itu.

Seterusnya kualiti pengajaran guru pula bergantung pada kepercayaan guru secara individu dan kolektif terhadap keupayaannya untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. bagi meningkatkan pembelajaran pelajar di sekolah maka faktor kepimpinan pentadbir sekolah dan efikasi kolektif guru merupakan faktor penentu yang penting. v. 1986. iv . 3 . Dalam hal ini.1 SOROTAN KAJIAN Teori Kognitif Sosial Teori kognitif sosial adalah salah satu kerangka untuk memahami dan meramal perubahan tingkah laku manusia. sekolah sebagai sebuah organisasi yang melibatkan pelbagai pihak seperti pengetua. Sehubungan itu. Hoy & Hoy. 2. Pengaruh efikasi kolektif guru sebagai mediator terhadap hubungan antara kepimpinan pengajaran dengan pembelajaran pelajar. TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti : Pengaruh kepimpinan transformasi terhadap efikasi kolektif guru dan pembelajaran pelajar. i. pengurus pertengahan. kecemerlangan sekolah pula sentiasa diukur berdasarkan pencapaian akademik pelajar. 2006).kolektif dan aspek ini sentiasa wujud dalam kouminiti profesional sekolah (Muijs & Harris. terdapat organisasi yang mempunyai ahli-ahli yang berpengetahuan dan berkemahiran tetapi tidak berjaya membentuk efikasi secara kolektif. Pengaruh efikasi kolektif guru terhadap pembelajaran pelajar. 3. Teori ini mengenal pasti tingkah laku manusia sebagai satu tindak balas terhadap faktor personal. iii . ii . Pengaruh efikasi kolektif guru sebagai mediator terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi dengan pembelajaran pelajar. Hal ini adalah kerana ahli kumpulannya tidak bekerja sebagai satu unit. Oleh sebab itu. Di samping itu. 2001). 1998). guru dan staf sokongan perlu bekerja sebagai satu pasukan bagi mencapai kejayaan yang ditentukan. Berdasarkan kepada premis di atas. Pengaruh kepimpinan pengajaran terhadap efikasi kolektif guru dan pembelajaran pelajar. Hal ini adalah kerana kecemerlangan sesebuah sekolah lebih banyak bergantung kepada faktor-faktor dalaman sekolah tersebut (Ghazali Othman. kajian ini berfokus untuk mengkaji kesan langsung dan tidak langsung kepimpinan pentadbir sekolah terhadap pembelajaran pelajar menerusi efikasi kolektif guru. Menurut Bandura (2000). Manakala pencapaian akademik pelajar pula diukur melalui pembelajaran pelajar yang bergantung pada kualiti pengajaran guru di sekolah. individu yang dilihat berperanan sebagai pemimpin boleh memainkan peranan penting dalam membangunkan efikasi kolektif guru (Tschannen-moran. 3. Sebagai rumusannya dapat dinyatakan bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung pada kepimpinan yang berkesan. tingkah laku dan persekitaran (Bandura.

TINGKAH LAKU (Pembelajaran Pelajar) PERSEKITARAN (Kepimpinan Pentadbir Sekolah) PERSONAL (Efikasi Kolektif Guru) Rajah 1: Model Bandura (Bandura. hubungan antara penentu personal dengan penentu persekitaran yang meliputi kepercayaan manusia dan kompetensi kognitif. Sebaliknya individu tidak akan mempamerkan tingkah laku yang sama jika hasilan kerja tersebut tidak dihargai atau tidak memberikan keuntungan (Goddard. 1997) 3. Bass (1985) mengenal pasti tiga dimensi kepemimpinan transformasi iaitu dimensi karismatik. hubungan pertama yang wujud adalah antara penentu personal dengan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh tanggapan dan tindakan individu sendiri. keprihatinan individu dan stimulasi intelek. Biasanya individu mempercayai hasilan kerjanya akan dihargai atau mendapat pujian. Dalam kajian ini. dan pada masa yang sama tingkah laku pula mempengaruhi persekitaran dan situasi tersebut. 2004). dua faktor lain yang turut mewakili gaya perlakuan transaksi ialah pengurusan 4 . Kedua.1997). 1986).2 Kepimpinan Transformasi Sekolah Teori kepemimpinan transformasi diperkenalkan oleh Bass (1985) berdasarkan kepada teori kepemimpinan karismatik House (1977) dan teori kepemimpinan transformasi Burns (1978). Hal ini termasuklah pengubahsuaian oleh pengaruh sosial dan struktur bersama persekitaran. kepimpinan pentadbir sekolah pula mewakili penentu persekitaran dan pembelajaran pelajar mewakili penentu tingkah laku. Di samping itu. adalah antara penentu persekitaran dengan penentu tingkah laku di mana tingkah laku individu akan menentukan persekitaran dan persekitaran pula akan menentukan perubahan tingkah laku. tingkah laku juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kognitif dan peribadi. Individu memilih persekitaran yang ingin didiaminya dan pada masa yang sama persekitaran pula akan mempengaruhi individu yang memilih persekitaran tersebut. Teori kognitif sosial menjelaskan fungsi sosiopsikologi dalam bentuk triadic reciprocal causation (Bandura. Ketiga. Tingkah laku dalam sesuatu situasi dipengaruhi oleh ciri persekitaran dan situasi. Dalam model ini. efikasi kolektif guru mewakili penentu personal. Malah tingkah laku juga mempengaruhi faktor-faktor kognitif dan peribadi. Selain itu. Hoy & Hoy.

stimulasi intelek. pemimpin transformasi merupakan pemimpin yang melibatkan diri dengan orang lain melalui satu cara yang tertentu sehingga pemimpin dan pengikutnya dapat meningkatkan motivasi dan semangat bekerja ke suatu tahap yang lebih tinggi. 1994. penyediaan sokongan pengajaran. kepemimpinan transformasi dilihat dapat membantu mewujudkan semangat dalam kalangan pengikut tetapi proses mewujudkannya agak sukar (Bass & Riggio. motivasi berinspirasi. 5 . 1996. Model amalan kepemimpinan transformasi sekolah dibahagikan kepada tiga dimensi utama iaitu menentukan arah. Tomlinson dan Genge (1996) pula ialah merangsang pembentukan dan menzahirkan wawasan. harapan tinggi dan simbol. pembangunan individu dan mereka bentuk organisasi. menunjukkan harapan yang tinggi. visi. Manakala Burns (1978) menyatakan bahawa terdapat dua jenis kepemimpinan asas iaitu kepemimpinan transformasi dan transaksi. stimulasi intelek. penglibatan dalam membuat keputusan. pembinaan budaya. dan cabaran yang ada dalam persekitaran ke arah yang baru. tidak ada definisi yang khusus mengenai konsep kepemimpinan transformasi (Leithwood & Jantzi. Leithwood (1994) membina dimensi kepemimpinan transformasi sekolah berdasarkan hasil kerja teori dua faktor Bass (1985) yang mewakili kepemimpinan transformasi dan kepimpinan transaksional. penghargaan. Dalam literatur kepemimpinan pendidikan. Manakala Bass (1985) pula menggambarkan kepemimpinan transformasi sebagai pemimpin yang memiliki prestasi serta keupayaan kepimpinan yang luar biasa. merangsang intelek dalam organisasi. 2006). keprihatinan individu dan ganjaran kontingensi. Leithwood & Jantzi. simbol amalan dan nilai profesional. Model kepemimpinan transformasi sekolah tersebut dibangunkan berdasarkan satu siri penyelidikan di sekolah (Leithwood.menerusi pengecualian dan ganjaran kontingensi. Antara sub dimensi yang terdapat dalam kepemimpinan ialah visi dan misi sekolah. keterampilan peribadi (role model). Kesemua pengkaji diatas menghuraikan kepemimpinan transformasi dengan merujuk kepada keupayaan seseorang individu melihat. perkongsian matlamat. mengiktiraf dan mengeksploitasi keperluan dan kehendak pengikutnya. jangkaan dan keyakinan yang tinggi pada guru. Antara dimensi-dimensi gaya kepemimpinan transformasi yang dinyatakan oleh Abdullah Sani Yahya. 1999). kepemimpinan transaksional digantikan dengan dimensi pengurusan. Secara khususnya kepemimpinan transformasi sekolah mempunyai enam sub dimensi ‘kepemimpinan’ dan empat sub dimensi ‘pengurusan’. peluang. Manakala Hallinger (2003) pula berpendapat wujud tujuh komponen utama dalam model kepemimpinan transformasi pendidikan iaitu sokongan individu. Leithwood & Jantzi. stimulasi intelek dan pertimbangan individu. Sehubungan itu. menjana permuafakatan. Dimensi-dimensi kepemimpinan transformasi yang dikonstruk oleh Avolio dan Bass (2004) serta Zaidatol Akmaliah dan Foo Say Fooi (2003) ialah pengaruh unggul (ciri-ciri unggul dan tingkah laku unggul). Selain itu. Manakala kepemimpinan transaksi pula merujuk kepada hubungan penukaran ganjaran antara pemimpin dengan pengikut. Avolio dan Bass (2004) pula menyatakan bahawa kepemimpinan transformasi sebagai satu proses untuk mempengaruhi dan menggubah kesedaran orang bawahan tentang perkara yang penting. Menurut Burns (1978). sokongan individu. serta menggerakkan mereka mengenal diri sendiri. Abdul Rashid Mohamed dan Abdul Ghani Abdulah (2007) yang merujuk penyelidikan Leithwood. Manakala sub dimensi pengurusan pula ialah amalan perwujudan kakitangan berkesan. 2000).

(9) menggalakkan perkembangan profesional dengan menggunakan pelbagai cara dalam usaha memajukan pengajaran dengan memajukan perkembangan profesional guru. (2) menguruskan programprogram pengajaran dan (3) mewujudkan iklim pembelajaran untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah. (6) mengawal dan melindungi waktu pengajaran dengan melakukan kawalan terhadap waktu pengajaran melalui polisi sekolah. (10) menetapkan piawaian akademik dan menggerakkan piawaian untuk mencapai harapan tinggi pencapaian sekolah. Banyak kajian telah dilakukan untuk menjelaskan bagaimana setiap amalan kepemimpinan transformasi dipraktikkan oleh pentadbir-pentadbir sekolah dalam persekitaran sekolah. Tiga dimensi utama ini dibahagikan kepada sebelas fungsi kepimpinan pengajaran. Manakala Weber (1997) dan Krug (1992) pula menyatakan bahawa kepimpinan pengajaran mempunyai lima dimensi utama iaitu (1) mentafsir dan menyampaikan matlamat sekolah. 3. (2) memperjelaskan matlamat sekolah kepada guru. Antaranya ialah (1) merangka matlamat sekolah dengan menentukan pencapaian matlamat-matlamat tahunan akademik yang dirangka melalui sumber-sumber yang ada di sekolah. (7) mengekalkan kelihatan di sekolah dengan memberi petunjuk kepada guru dan pelajar berupaya memperuntukkan waktu berada di sekolah serta membuat rondaan di bilik darjah. ibu bapa dan pelajar.pemantauan aktiviti sekolah dan penyediaan tumpuan komuniti. (3) memupuk suatu persekitaran pembelajaran yang positif.3 Kepimpinan Pengajaran Kepimpinan pengajaan merupakan satu amalan kepimpinan sekolah yang menekankan kepada keberkesanan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. (3) menyelia dan menilai pengajaran dengan memastikan matlamat sekolah diterjemahkan kepada amalan pengajaran di bilik darjah. (5) pemantauan kemajuan akademik pelajar dengan menilai hasil ujian dan membincang dengan guru. Kepimpinan pengajaran dikatakan semakin penting kerana sekolah dianggap sebagai sebuah organisasi pembelajaran dan masyarakat menuntut pencapaian akademik yang tinggi. (4) mencerap dan memberi maklum balas kepada guru-guru dan (5) menilai program-program pengajaran. (8) menyediakan ganjaran kepada guru dengan mencipta iklim kondusif serta struktur kerja yang jelas dan memberi insentif atau penghargaan lain terhadap prestasi guru. Sekolah menekankan proses pengajaran dan pembelajaran di mana penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran adalah dimensi tingkah laku yang berorientasikan kepada tugas dan bukan berorientasikan kepada hubungan kemanusiaan untuk mencapai kejayaan akademik. Kepimpinan pengajaran lebih difokuskan kepada pelaksanaan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. (4) menyelaras kurikulum dengan menjamin kurikulum sekolah dilaksanakan secara baik di bilik darjah yang kepiawaiannya dari hasil ujian. tingkah laku kepimpinan pengajaran mempunyai tiga dimensi utama iaitu (1) menentukan matlamat sekolah. (11) menyediakan ganjaran kepada pelajar dengan memberi ganjaran sebagai tanda menghargai peningkatan pencapaian akademik dan menggalakkan pelajar untuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik dengan lebih cemerlang. 6 . (2) menguruskan kurikulum dan pengajaran. Menurut Hallinger dan Murphy (1985).

Bandura (2000) berpendapat bahawa efikasi kolektif bukan hasil tambah efikasi setiap individu dalam kumpulan malah adalah suatu ciri yang wujud pada peringkat kumpulan. Beberapa dekad yang lalu. Leithwood et al. 2006. 1990. 3. Keberkesanan kepimpinan dibentuk berdasarkan kepada kekangan dan peluang-peluang yang wujud di dalam organisasi sekolah dan persekitarannya. Pujukan sosial pula merujuk kepada kemahiran yang diperoleh oleh seseorang apabila menghadiri pelbagai latihan dalaman dan luaran organisasi. Manakala dalam kaedah kedua pula berfokus kepada keyakinan atau kepercayaan yang dikongsi bersama dalam kumpulan bagi mencapai sesuatu matlamat organisasi. Kepimpinan pembelajaran wujud di dalam satu konteks persekitaran dan organisasi. Efikasi kolektif tersebut terbentuk daripada empat sumber utama. 2011). Menurut Hallinger (2011) pemimpin-pemimpin sekolah beroperasi dalam satu sistem terbuka yang mengandungi bukan sahaja komuniti. hasil kerja kumpulan bukan sahaja bergantung pada kemahiran dan pengetahuan individu setiap ahli kumpulan tetapi bergantung pada interaksi dan saling berhubung antara satu dengan yang lain. Pengalaman masteri merujuk kepada pengalaman kejayaan atau kegagalan yang dialami oleh ahli kumpulan. Sementara itu. Leithwood et al. Kepimpinan pengajaran pada asalnya berfokus kepada peranan pengetua sebagai pemimpin untuk pembelajaran (Hallinger. Ada kalanya kumpulan yang mempunyai ahli-ahli berpengetahuan dan berkemahiran tidak mencapai kejayaan yang diharapkan disebabkan oleh kegagalan ahli-ahlinya bekerja sebagai satu unit (Bandura. 2006.4 Efikasi Kolektif Guru Efikasi kolektif merujuk kepada kepercayaan bersama oleh sekumpulan ahli organisasi dalam menggabungkan kebolehan untuk merancang dan melaksanakan tindakan yang diperlukan bagi menghasilkan sesuatu pencapaian (Bandura. Pada peringkat organisasi. penyelidik-penyelidik kepimpinan (contohnya Bass. Selain itu. 2000). 2003. kebolehan. 1985. dan kemahiran yang dimiliki secara individu diagregatkan untuk mencapai sesuatu matlamat. (3) pujukan sosial dan (4) keadaan afektif. Pengalaman kejayaan akan membina kepercayaan efikasi kolektif yang kuat manakala kegagalan pula akan melemahkan kepercayaan efikasi kolektif ahli kumpulan. 2010) telah mengenal pasti beberapa andaian penting mengenai kepimpinan untuk pembelajaran. 2010). Selain itu.3. Amalan 7 . Keadaan afektif organisasi pula merujuk kepada cara-cara sesebuah organisasi menginterpretasikan cabaran-cabaran yang dihadapi dan dapat mengatasi cabarancabaran tersebut.5 Kepimpinan untuk Pembelajaran Pelajar Kepimpinan untuk pembelajaran menggambarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pemimpin sekolah untuk mencapai hasilan sekolah khususnya pembelajaran pelajar (Hallinger. Hallinger & Murphy. efikasi kolektif diukur dengan menggunakan dua kaedah iaitu melalui agregat efikasi individu dan efikasi keseluruhan ahli organisasi. pengalaman peniruan pula bukan terbentuk melalui pengalaman peribadi seseorang bagi membina efikasi kolektif tetapi bergantung pada pengalaman yang disampaikan oleh rakan mereka. Kaedah pertama bertumpu kepada keyakinan terhadap pengetahuan. tetapi juga sistem institusi dan budaya sosial. 1997). (2) pengalaman peniruan. Antaranya ialah (1) pengalaman masteri.

Leithwood et al. 4. Sebanyak 400 soal selidik diedarkan dan 352 soal selidik sahaja dapat dikutip. hanya 320 soal selidik sahaja dapat digunakan dan kadar pulangan soal selidik ialah 80%. Kepimpinan Transformasi Efikasi Kolektif Guru Pembelajaran Pelajar Kepimpinan Pengajaran Rajah 2: Kerangka Kajian 8 . kepimpinan sekolah juga adalah proses pengaruh dan dipengaruhi oleh tahap sekolah dan syarat (Hallinger & Heck. Kursunoglu dan Tanriogen (2009). Bahagian D (14 item) bertujuan untuk menguji efikasi kolektif guru dan Bahagian D (11 item) adalah mengenai persepsi pembelajaran pelajar. Soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian iaitu Bahagian A (4 item) bagi memperoleh maklumat latar belakang responden. Bahagian B (12 item) bertujuan mengukur gaya kepimpinan transformasi pentadbir sekolah. Persampelan kajian terdiri daripada 320 orang guru dari sekolah-sekolah menengah kebangsaan harian biasa Kedah Darul Aman dan Pulau Pinang yang dipilih secara rawak mudah. Hal ini merupakan sumber kepada amalan kepimpinan. 1996. Bahagian C (53 item) pula mengukur gaya kepimpinan pengajaran pentadbir sekolah. Patten dan Jantzi (2010). kepercayaan. Soal selidik kajian ini pula diadaptasi dari instrumen yang pernah digunakan oleh Leithwood dan Jantzi (1999). penekanan terhadap nilai-nilai peribadi. Oleh itu. Sebanyak 48 soal selidik tidak dapat dikutip semula manakala 32 soal selidik pula adalah tidak lengkap. pengetahuan dan pengalaman pemimpin. kepimpinan tidak memberikan kesan langsung terhadap pembelajaran pelajar malah kesannya adalah melalui mediator seperti tahap sekolah dan syarat (Hallinger & Heck. Ross dan Gray (2006).1 Kerangka Kajian Berdasarkan perbincangan di atas.kepimpinan pula bergantung pada sifat-sifat peribadi para pemimpin sendiri khususnya. 2010). 4. Selain itu. 2010). Leithwood. 1996. Di samping itu. kerangka kajian ditunjukkan melalui Rajah 2. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan.

. Hair et al.69 35. Manakala kesahan merujuk kepada sejauh mana alat itu mengukur data yang sepatutnya ia dikehendaki mengukur (Sekaran & Bougie.70 atau ke atas dan purata varian yang diekstrak melebihi 0. dua kriteria utama yang digunakan untuk mengukur goodness of measures ialah (1) kesahan dan (2) kebolehpercayaan.94 28.2. kesemua nilai komposit kebolehpercayaan adalah melebihi 0.25 14. Jadual 1: Profil Responden Variabel Jantina Bangsa Kategori Lelaki Perempuan Melayu Cina India Lain-lain Siswazah Bukan Siswazah Kurang 30 tahun 30-40 tahun 41-50 tahun 50 tahun ke atas Kekerapan 122 198 147 92 61 20 252 68 47 113 119 41 Peratus 38.75 19. bangsa. al.87 45.2 Analisis Data AMOS versi 18.1 Model Pengukuran Kesahan gagasan sesuatu alat kajian merujuk kepada sejauh mana alat itu menghasilkan gerak balas yang mewakili gagasan yang diukur.50 dianggap boleh diterima. Kesemua varians yang diekstrak adalah melebihi 9 .70.0 digunakan untuk menganalisis hipotesis kajian. (2010) komposit kebolehpercayaan 0. Kebolehpercayaan merujuk kepada betapa konsisten sesuatu alat ukur dalam mengukur variabel atau gagasan. Analisis statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratus digunakan bagi menerangkan profil responden yang merangkumi jantina.06 6. (2010) mencadangkan penganalisisan dua langkah iaitu menilai model pengukuran dan model struktural.13 61. Menurut Hair et. kategori perkhidmatan dan umur. 5. Sehubungan itu.75 21. Jadual 2 menunjukkan.19 12.0 (partial least squares) adalah perisian yang boleh digunakan untuk menganalisis Structural Equation Modeling (SEM). Kesemua maklumat ini diperoleh dari Jadual 1. 2010).5. Amos dan SmartPLS M2 Version 2.1 DAPATAN KAJIAN Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada 320 orang guru dari sekolah-sekolah menengah kebangsaan harian biasa Kedah Darul Aman dan Pulau Pinang. 5.31 37.25 78.81 (%) Kategori Perkhidmatan Umur 5.

164 0.2 Model Struktural Model struktural dianggarkan dengan menggunakan kaedah maximum likelihood estimation (MLE). Kepimpinan pengajaran dan efikasi kolektif guru memberi kesan yang banyak terhadap pembelajaran pelajar. Padanan statistik dibentangkan dalam Jadual 4. 10 . Kepimpinan transformasi pula memberi kesan yang banyak terhadap efikasi kolektif guru. Jadual 2: Keputusan CFA bagi Model Pengukuran Kesahan Konvegen CRa AVEb 0. Menurut Fornell dan Larcker (1981) apabila punca kuasa dua varian purata diekstrak melebihi nilai korelasi antara semua variabel maka kesahan diskriminan telah dibentuk (lihat Jadual 3).940 0.742 0.77 0.01.78 0.912 0.55 0. H2.51 0.53 0. kesahan diskriminan ditakrif sebagai sesuatu pengukuran tidak membayangkan variabel lain.73 0. alat ukuran kajian ini mempunyai kesahan gagasan yang dikehendaki. Jadual 2 membentangkan keputusan-keputusan tersebut.728 0. Semua padanan yang diukur daripada kajian ini adalah melebihi nilai-nilai yang dicadangkan untuk satu model yang baik. Keputusan-keputusan model struktural juga menyokong hipotesis-hipotesis yang dibentuk seperti H1.54 Konstruk Kepimpinan Transformasi Kepimpinan Pengajaran Efikasi Kolektif Guru Pembelajaran Pelajar Cronbach Alpha 0.228 (3) (4) 0. Oleh itu.853 Nota: a Composite Reliability (CR) = (square of the summation of the factor loadings)/{(square of the summation of the factor loadings) + (square of the summation of the error variances)} b Average Variance Extracted (AVE) = (summation of the square of the factor loadings)/{( summation of the square of the factor loadings) + (summation of the error variances)} Jadual 3: Konstruk Kesahan Diskriminan Konstruk (1) Kepimpinan Transformasi (2) Kepimpinan Pengajaran (3) Efikasi Kolektif Guru (4) Pembelajaran Pelajar (1) 0. Model ini memberikan sumbangan sebanyak 47% varian terhadap efikasi kolektif guru dan menerangkan 44% varian terhadap pembelajaran pelajar.052 0.195 0. Hal ini dapat dimantapkan dengan korelasi yang rendah antara semua variabel atau konstruk.897 0.714 0.735 Nota: Diagonals represent the square root of the average variance extracted while the other entries represent the squared correlation 5.0. Selain itu.231 (2) 0. Semua laluan adalah signifikan pada paras 0.254 0.50.2.69 0. H3. H4 dan H5 (lihat Jadual 5).

p<0.471 0.967 Rajah 3 menunjukkan variabel kepimpinan transformasi (β=0.30 Pembelajaran Pelajar .19 Efikasi Kolektif Guru Kepimpinan Pengajaran .28.19 e2 .079 0. p<0. p<0.01) memberi kesan langsung yang positif terhadap efikasi kolektif guru.30. keputusan juga menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap efikasi kolektif guru berbanding kepimpinan pengajaran. Selain itu.08 ≥ 0. p<0.28 Rajah 3: Model Struktural Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa variabel-variabel seperti kepimpinan transformasi (β=0.23 . Ketiga-tiga variabel ini memberikan sumbangan sebanyak 44% 11 .988 0.991 0.23.90 ≤ 0.90 ≥ 0.00 ≥ 0.01) dan efikasi kolektif guru (β=0.Jadual 4: Indeks Fit Pengukuran Fit df χ2 χ2/df GFI AGFI CFI RMSEA NNFI (TLI) Nilai Cadangan ≤ 3.01) dan kepimpinan pengajaran (β=0. Kedua-dua variabel ini memberikan sumbangan sebanyak 47% kepada varian efikasi kolektif guru.19.80 ≥ 0.90 Nilai Kajian 1 2.47 e1 . Kepimpinan Transformasi .01) memberi kesan langsung yang positif terhadap pembelajaran pelajar.27 .471 2.947 0.44 . kepimpinan pengajaran (β=0. p<0.19.01).

190* 0. Selain itu. Jadual 6: Keputusan pengaruh Mediator Efikasi Kolektif Guru terhadap Hubungan Kepimpinan Transformasi dan Pengajaran dengan Pembelajaran Pelajar Variabel Bebas Variabel Mediator Efikasi Kolektif Guru Efikasi Kolektif Guru Model 1 (IV & DV) Std.01) dan juga signifikan bersama efikasi kolektif guru (β=0.727 Nilai p 0.281* Model 2 (IV & DV Bersama MV) Std.terhadap varian pembelajaran pelajar. H3: Efikasi kolektif guru secara positif mempengaruhi pembelajaran pelajar. Beta 0. H4: Kepimpinan transformasi secara positif mempengaruhi pembelajaran pelajar. Beta 0.000 0. Jadual 5: Pengujian Hipotesis Hipotesis Kajian H1: Kepimpinan transformasi secara positif mempengaruhi efikasi kolektif guru. H2: Kepimpinan pengajaran secara positif mempengaruhi efikasi kolektif guru. keputusan kajian ini juga menunjukkan bahawa kepimpinan pengajaran memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap pembelajaran pelajar berbanding kepimpinan transformasi.138* 0. p<0. Jadual 5 menunjukkan ringkasan keputusan hipotesis-hipotesis kajian. p<0.138.01) serta nilai 12 .217 Keputusan Kepimpinan Transformasi Kepimpinan Pengajaran * p<.001 0.869 4.005 Keputusan Disokong Disokong Disokong Disokong Disokong Panduan Baron dan Kenny (1986) digunakan bagi menjawab hipotesis H6 yang menyatakan bahawa efikasi kolektif guru berperanan sebagai mediator terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi dengan pembelajaran pelajar.000 0. H5: Kepimpinan pengajaran secara positif mempengaruhi pembelajaran pelajar.911 3.190.690 2. Manakala hipotesis H7 pula menyatakan bahawa efikasi kolektif guru berperanan sebagai mediator terhadap hubungan antara kepimpinan pengajaran dengan pembelajaran pelajar. Nisbah Kritikal (CR) 2.001 Mediator Separa Mediator Penuh Jadual 6 menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi memberi kesan signifikan terhadap pembelajaran pelajar tanpa kehadiran efikasi kolektif guru (β=0.003 0.378 5.

Di samping itu. pentadbir sekolah pula kurang diberikan pendedahan tentang kepimpinan transformasi oleh Kementerian Pelajaran dan Jabatan Pelajaran Negeri berbanding kepimpinan pengajaran.beta koefisien (β) berkurangan. efikasi kolektif guru bertindak sebagai mediator penuh terhadap hubungan antara kepimpinan pengajaran dengan pembelajaran pelajar. Maka hipotesis H7 disokong penuh. Oleh itu. Kepimpinan pengajaran juga kerap diamalkan di sekolah kerana pengajaran dan pembelajaran adalah core business di sekolah (Leithwood. Hal ini berlaku kerana pentadbir sekolah sering diberikan kursus dan pendedahan tentang kepimpinan pengajaran supaya melakukan perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1996. p<0.217. Selain itu. kedua-dua jenis kepimpinan ini adalah perlu untuk meningkatkan pembelajaran pelajar.281. 1994). Pada masa yang sama. Leithwood & Jantzi. Sungguhpun demikian. Pentadbir sekolah terpaksa berlumba-lumba meningkatkan prestasi akademik sekolah kerana pencapaian akademik pelajar dianggap sebagai kriteria kejayaan sesebuah sekolah. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi berupaya mengubah sikap. 1999). efikasi kolektif guru bertindak sebagai mediator separa terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi dengan pembelajaran pelajar. Oleh itu. kepimpinan transformasi juga didapati mempunyai pengaruh yang lebih tinggi terhadap efikasi kolektif guru berbanding kepimpinan pengajaran. PERBINCANGAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa kepimpinan pengajaran memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap pembelajaran pelajar berbanding kepimpinan transformasi. kesan kepimpinan sekolah terhadap pembelajaran pelajar adalah tidak langsung (Hallinger & Heck. Dapatan ini menjelaskan bahawa pemimpin sekolah mempunyai kemampuan untuk memberikan kesan positif yang signifikan terhadap pembelajaran pelajar. Namun begitu.01) serta nilai beta koefisien (β) berkurangan. Manakala kepimpinan pengajaran pula menunjukkan kesan signifikan terhadap pembelajaran pelajar tanpa kehadiran variabel mediator efikasi kolektif guru (β=0. Hasil kajian ini menyokong dapatan kajian Ross dan Gray (2006) yang menyatakan bahawa efikasi guru 13 . dasar Kementerian Pelajaran dan Jabatan Pelajaran Negeri yang memberikan tumpuan terhadap pemantauan kurikulum berkualiti dan pencapaian akademik pelajar juga menyebabkan para pentadbir sekolah lebih menumpukan perhatian terhadap pengurusan kurikulum dan pembelajaran pelajar di sekolah. Keadaan ini menyebabkan amalan kepimpinan pengajaran tidak dapat dikesampingkan. 1994). 6. Leithwood. Selain itu. Maka hipotesis H6 hanya disokong separa. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa efikasi kolektif guru bertindak sebagai mediator separa terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi dengan pembelajaran pelajar dan mediator penuh terhadap hubungan antara kepimpinan pengajaran dengan pembelajaran pelajar. Hal ini adalah kerana teori Bandura (1997) menyatakan bahawa kepimpinan dapat meningkatkan efikasi kolektif guru dengan mewujudkan peluangpeluang untuk menguasai kemahiran dan pengalaman kerja orang lain. p>0. 1985.01) dan tidak signifikan bersama efikasi kolektif guru (β=0. pemikiran dan tingkah laku melebihi jangkaan dalam kalangan guru (Bass.

Kroeck dan Sivasubramaniam (1996) yang menyatakan kepimpinan transformasi mempunyai hubungan yang positif terhadap sikap bekerja dan tingkah laku pada tahap individu serta organisasi. 8. pihak pentadbir sekolah harus menyediakan peluang kepada para guru bagi meningkatkan efikasi kolektif yang mana akan membantu meningkatkan pembelajaran pelajar. 2000. Sumbangan varian yang kecil ini berkemungkinan wujudnya disebabkan variabel pelenyap di dalam variabel bebas yang mengurangkan sumbangan variabel yang lain. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Berdasarkan kepada dapatan kajian ini. Di samping itu. Joshi dan Beaubien (2002) mendapati efikasi kolektif mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian tinggi dan matlamat berkongsi. model kajian ini perlu diuji dengan anteseden pembelajaran pelajar yang lain. Kedua-dua jenis kepimpinan ini adalah perlu untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. 2006). kepimpinan transformasi adalah peramal kuat yang dapat mempengaruhi perubahan sikap. Kepimpinan pengajaran berupaya memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar manakala kepimpinan transformasi telah dibuktikan bahawa mampu mempengaruhi efikasi kolektif guru (Leithwood & Jantzi. Kajian yang dijalankan oleh Gully. Selain itu. 7. (2004). 14 . Oleh hal yang demikian pentadbir sekolah harus mengamalkan gaya kepimpinan transformasi dan kepimpinan pengajaran untuk membentuk dan mengubah sikap para guru yang suka bekerja berseorangan kepada pasukan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Menurut Walumbwa dan Lawler (2003) pula pemimpin transformasi mampu memotivasikan pengikut bagi meningkatkan penglibatan diri dalam kerja. Ross & Gray. Incalcaterra. variabel pelenyap perlu dikesan dan dikeluarkan daripada model kajian. Menurut Bandura (2000). Jantzi dan Steinbach (1999). IMPLIKASI KAJIAN Dapatan kajian ini menjurus kepada beberapa implikasi terhadap kepimpinan di sekolah. Menurut Leithwood. Dicadangkan kajian lanjutan mengambil kira analisis yang lebih komprehensif bagi mengesan variabel pelenyap. Lowe. Kepimpinan pengajaran dan kepimpinan transformasi harus diamalkan serentak di sekolah.memberi kesan terhadap hubungan di antara kepimpinan dengan membawa perubahan terhadap pembelajaran pelajar. Dengan ini. Pendapat ini disokong pula oleh Avolio et al. kumpulan yang memiliki tahap efikasi kolektif yang tinggi akan terus mencuba bagi menyelesaikan sesuatu masalah. amalan kepimpinan pengajaran dan kepimpinan transformasi adalah tanggungjawab bersama dan harus dikongsi bersama bagi mewujudkan perubahan yang positif terhadap pembelajaran pelajar. Oleh sebab itu. Amalan kepimpinan pengajaran dan kepimpinan transformasi di sekolah perlu mendapat sokongan daripada semua pihak bagi mewujudkan efikasi kolektif guru yang tinggi bagi mempengaruhi pembelajaran pelajar. sumbangan variabel lain akan meningkat. Dapatan keseluruhan kajian menunjukkan sumbangan variabel-variabel bebas terhadap varian-variabel bersandar agak kecil.

Leadership and performance beyond expectations. Abdul Rashid Mohamed. B. Bandura. pentadbir sekolah harus mengamalkan gabungan gaya kepimpinan transformasi dan kepimpinan pengajaran dalam usaha mengubah sikap guru-guru terhadap pengajaran serta meningkatkan pembelajaran pelajar. D. (2004). Bandura. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Journal of Organizational Behavior. (1985).). Justeru itu. Publishers. RUJUKAN Abdul Shukor Abdullah.. & Bass. kepimpinan transformasi dan efikasi kolektif guru terhadap pembelajaran pelajar. W. J. Journal of Personality and Social Psychology.).). (1986). Kuala Lumpur: PTS Professional. kepimpinan pengajaran.. pengkaji berharap agar kajian lanjutan dapat memberi sumbangan yang lebih berhubung dengan amalan kepimpinan transformasi. kepimpinan transformasi dan kepimpinan pengajaran memberikan kesan positif terhadap efikasi kolektif guru. efikasi kolektif guru dan pembelajaran pelajar. R. New York: Free Press. M. Bass. Baron. & Bhatia. Bass. 14(1). (2006). Zhu. (1997). Bandura. A. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Redwood City. KESIMPULAN Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat pengaruh amalan kepimpinan pengajaran. A. CA: Mind Garden. Multifactor leadership questionnaire: Manual and sampler set (3 ed. Di samping itu. J. 25. B. Bass. guru-guru pula perlu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan secara kolektif mengikut budaya kerja sekolah masing-masing. (2004). Hal ini akan membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar. (1986). Exercise of human agency through collective efficacy. (2004). New York: The Free Press. M. 18-30. R. B. W. (1990). & Abdul Ghani Abdullah. Transformational leadership (2nd ed. Current Directions In Psychological Science. (Eds. 951968. B. & Kenny. 75-78. (2000). Guru sebagai pemimpin. Abdullah Sani Yahaya. Koh. & Riggio. E. Selain itu. Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. Inc. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall. Kepimpinan unggul tonggak pengurusan pendidikan cemerlang... New York: Freeman. Avolio. B. 9(3). mediator lain perlu diuji bagi memperkukuhkan lagi hubungan antara variabel kepimpinan sekolah dengan variabel pembelajaran pelajar. M. 56(6). 9. Oleh itu. A.Selain itu. 1173-1182. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual. 15 . B. (2007). strategic and statistical considerations. M. A. Bass and Stogdill’s Handbook of Leadership (3rd ed).. Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance.. P. Avolio. Self-efficacy: The exercise of control.

1(4). & Woolfolk-Hoy. J. & Jantzi. (1977). School Leadership and Management. (1999b). School Effectiveness and School Improvement. K. Leithwood.. & Tanrıogen. Educational Researcher. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. 39-50. 451-479. F. (2003).H. Diges Pendidik.. M.. J. H. K. (2004). The relative effects of principal and teacher sources of leadership on student engagement with school. Transformational leadership: How principals can help reform school cultures. 30(2). (2010). P. 333-356. F. 42(3). 217-248. 249280. P. K. Multivariate Data Analysis. staff turnover. F. R. R. (1999a). Transformational school leadership effects: A replication. Elementary School Journal. Hallinger. Fornell. A. The relationship between teachers’ perceptions towards instructional leadership behaviors of their principals and teachers’ attitudes towards change. House. (1990). K. Griffith. W. 32(1). 329-351. (2010). Leadership. 3-13. and school performance. 125-142. Hoy. Reassessing the principal's role in school effectiveness: A review of the empirical research.. (1996). 33(3). Journal of Educational Administration. J. Hunt & L. K. Upper Saddle River. (1985). (1981). 30(4). A. (2005). R. Babin. J. D. 1980-1995. 86(2). 16 . P.). Larson (Eds. G. G. Instructional leadership: A constructivist perspective. Sekolah berkesan dan program pembaikan sekolah di Malaysia.E. Collaborative leadership and school improvement: understanding the impact on school capacity and student learning. W. (1992). C. Leadership for school restructuring. & Anderson.. Collective efficacy beliefs: Theoretical development. (2004). D. In J.. (1978). R. & Jantzi. 252-258. A 1976 theory of charismatic leadership. Leithwood.. E.. Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. Hallinger.Burns. 430-443. 35. Educational Administration Quarterly. Hallinger. 28(3). School Effectiveness and School Improvement. Carbondale. Kursunoglu. Procedia Social and Behavioral Sciences 1. & Murphy. (2001). Journal of Educational Administration. Kepimpinan profesionalisme : Satu utopia? Pemimpin. Goddard. New York: Harper & Row. Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership.. Hussein Mahmood. C. Hallinger. Educational Administrarive Quarterly. & Heck. Leithwood. IL: Southern Illinois University Press. Leithwood. P. & Larcker. D. J.. (2009). 679-706. J. Journal of Marketing Research. 498-518. empirical evidence and future directions. Cambridge Journal of Education. Educational Administration Quarterly. D. Educational Administration Quarterly. Krug. R. & Jantzi. B. 1(2). Hair. S. 95-110. (2011). Black. Ghazali Othman. 10(4). Relation of principal transformational leadership to school staff job satisfaction. 33.. (1994). Assesing the instructional leadership behavior of principals. 49(2). NJ: Prentice-Hall. L. 5. 18(1). 3951. & Heck. A. 1-8. P. Hallinger. 27-31.

671-706. S.. Jurnal Pemimpin.Leithwood. Sergiovanni. M. Transformational leadership and teacher commitment to organizational values: The mediating effects of collective teacher efficacy. Hallinger. Second international handbook of educational leadership (561612). 275-291. 961–972. 1-8. 22. & Gray. and Middlewood. D.. Rahimah Haji Ahmad. L. School leadership and student achievement: The mediating effects of teacher beliefs. Journal of Educational Administration. Teaching and Teacher Education.. (2010).). Leithwood. Canadian Journal Of Education. J.. 35(1). (1996). (Eds. 1-35. The Principles of Educational Leadership and Management. In K. J. Research methods for business: A skill building approach. Pemimpin. S. Educational Management Administration & Leadership. 798-822. 7.. C. & Jantzi. (2001). Leadership and school results. R. Leithwood. Simkins. The effects of transformational leadership on organizational conditions and student engagement with school. Leithwood. K. J.). The principalship: A reflective practice perspective (4th ed. Mascall.. D. (2007). UK: Wiley. (2003). the Netherlands: Kluwer. & Gray. T. H. P. (2010). & Jantzi. & Harris. (1997). D. (2004). Teacher led school improvement: Teacher leadership in the UK. K.. (2006a). Key characteristics of effective schools. A. Transformational school leadership. School leaders’ influences on student learning: the four paths. K. B. Day. Kepengetuaan dan kepimpinan sekolah: Pembangunan dan penambahbaikan pengajaran. & Sivasubramaniam. Leadership Quarterly.. D. Muijs.. 112-129. Boston: Allyn & Bacon. & Strauss. 1(1). A. Ross.. G. Jendela Minda. Hallinger & A. in Bush. National College of School Leadership. Corson. Testing a conception of how school leadership influences student learning. Bell. K. P. & Mulford. Harris.. School Effectiveness and School Improvement. & Hopkins. Leithwood. 29(3). New York: Kluwer. B. Nottingham. (2000). D. (2006). (1996). T. Tomlinson. 1-10. N. London: Sage Publications. 14(3). B.. 111-134. Anderson. (2005). T. Kroeck. School Effectiveness and School Improvement. 17(2). C. T. 385-425. 179-199. Chapman. Patten.. 4. Sammons. (2006).. A.. (2010). 17 . Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytical review of the literature. A.. U. P. & Muhammad Memon. & Genge. & Bougie. Ross. Muijs. P.. (Eds). K. (2006b). Educational Administration Quarterly. P. Kepimpinan dan kepengetuaan di alaf baru: Pengetua dan pembaharuan sekolah. (2002). A. In K. Leithwood. 38(2). Dordrecht.. Seven strong claims about successful school leadership. D. 46(5). Rahimah Haji Ahmad. Lowe.. Mortimore. Silins. 5. D.. D. School leadership in Pakistan: Exploring the headteacher’s role. Sekaran. Teacher leadership in (In) action: Three case studies of contrasting schools.. Sisum. Weaver-Hart (Eds. K.J. International Handbook of Educational Leadership and Administration. Leithwood & P. & Harris.). K.

Lawler. (Eds). Eugene. Joumal of Human Resource Management. Clearinghouse on Educational Management.. S. 11(3). 18 . K. 68(2). Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. 253-278. F. Journal of Leadership and Organizational Studies. Building effective organizations: transformational leadership. J. J. O. 14.Tschannen-Moran. Piele. & Kan Shi. 202-248. J. 2-16. Leading the instructional program. 1083-1101.. W. & Lawler. Oregon.K. Walumbwa. P. School Leadership: Handbook for Excellence.. work-related attitudes. Review of Educational Research. B. Avolio. Pengurusan dan kepemimpinan pendidikan: satu langkah ke hadapan. Transformational leadership and work-related attitudes: The moderating effects of collective and self-efficacy across cultures.. Peng Wang. F. (1997). (3rd ed). A..C. Weber. collectivist orientation. Walumbwa. (1998). (2003). M. & Foo Say Fooi. J.R. Woolfolk-Hoy. and withdrawal behaviors in three emerging economies. J. In Smith.. Teacher efficacy: Its meaning and measure.. O. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. (2003). J. (2005). Educational Resources Information Centre. & Hoy.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->