Anda di halaman 1dari 3

Kajian Tempatan

Cuaca
Kelas :

tarikh :

1. Senaraikan kegiatan harian semasa:


Hujan : ______________________________________________________________________

Panas: _______________________________________________________________________

Mendung : ____________________________________________________________________

Redup: ________________________________________________________________________

Berangin : _____________________________________________________________________

2. Senaraikan lapan langkah keselamatan semasa banjir.

LURUH SEJUK
BUNGA
PANAS
HUJAN
REDUP

MENDUNG
BERANGIN