Anda di halaman 1dari 1

SOAL SELIDIK PANDANGAN MURID TERHADAP PENYOALAN GURU MENGGUNAKAN PERISIAN POWERPOINT

Nama Tahun

: _____________________________ :_______________________

Jawab semua soalan. Sila berikan maklum balas secara jujur dan ikhlas. Kerjasama anda sangat dihargai.

BIL 1. Saya yakin

PERNYATAAN menjawab soalan guru pada

YA

TIDAK

persembahan powerpoint yang bergambar dan mempunyai bunyi-bunyian 2. Saya berminat dan seronok dengan penyoalan guru menggunakan persembahan Powerpoint 3. Saya malu untuk menjawab soalan guru

menggunakan Perisian Powerpoint 4. Saya suka menjawab soalan guru

menggunakan powerpoint kerana saya boleh menjawab dengan tepat. 5. Saya dapat memahami dengan jelas soalan yang ditayangkan menggunakan perisian

Powerpoint 6. Penyoalan guru menggunakan persembahan Powerpoint membantu saya memahami konsep Sains

Anda mungkin juga menyukai