Anda di halaman 1dari 1

Bab 3 1

)

Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid

Pengenalan; Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar. • Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah. • Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi. • Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku, sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya.

2)

Tanda-tanda Awal Gangguan Emosi

aspek emosi yang semakin sukar dilihat dalam kehidupan pelajar kini adalah seperti yang berikut; Ø empati iaitu memahami orang lain secara mendalam Ø mengungkapkan dan memahami perasaan Ø mengendalikan amarah Ø kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari Ø kemampuan untuk menyesuaikan diri Ø disukai oleh orang lain Ø kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling Ø semangat setiakawan Ø keramahan Ø sikap hormat-menghormati