Anda di halaman 1dari 16

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

[Year]

PENGISIANKURIKULUM KURIKULUM PENGISIAN

KEWARGANEGA RAAN ILMU

NILAI

PERATURAN SOSIOBUDAY A

KEMAHIRAN MENILAI TAMBAH

KEMAHIRAN BERFIKIR

KECERDASAN PELBAGAI

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR

KAJIAN MASA DEPAN

PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL

.0NILAI NILAI 2.Penyerapan nilai murni dalam pendidikan bahasa melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.Penyerapan nilai murni dalam pendidikan bahasa melayu adalah .pemahaman dilanjutkan mengikut pengalaman yang dilanjutkan . membentuk generasi muda yang berhemah tinggi -membentuk generasi muda yang berhemah tinggi pemahaman dilanjutkan mengikut pengalaman yang dilanjutkan .0 . untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] 2.

0 PERATURAN SOSIOBUDAYA Meliputi kesantunan bahasa.0 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH .PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] 4. 5. laras bahasa dan peribahasa yang di amalkan dalam masyarakat Malaysia.

5.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. kemahiran belajar cara belajar. kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran. menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat . serta pembelajaran konstruktivisme. kajian masa depan. Penjelasan tentang kemahiran bernilai tambah telah dinyatakan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Sehubungan dengan itu.1 KEMAHIRAN BERFIKIR Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. dan kontekstual. kecerdasan pelbagai . Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir.

2 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI .PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] pertimbangan yang wajar. Kemahiran berfikir dapat dibahagikan kepada 2 iaitu: CONTOH KRITIS Menbanding dan membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Membuat insferens KREATIF Mmebuat analogi Menjana dan menghasilkan idea baru Mencipta metafora 5. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang di alami.

• • Maklumat pula diberi maksud maklulaman atau pemberitahuan. Jika dierankumkan secara konseptua. pertanian. Sebagai contohnya mereka dapa menghantar e-mail kepada orang lain atau menyiapkan sesetuatu tugasan yang diberikan dengan menggunakan komputer. perubatan. komunikasi pula diberi erti perhubungan. mendapatkan 5. dan sains gunaan.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] • Kemahiran ini mestilah diajar kepada murid agar mereka dapat menggunakan komputer dalam melakukan sesuatu urusan harian mereka dengan baik.3KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR .murid dapat didedahkan dengan penggunaan internet untuk mendapatkan maklumat dalam melakukan tugasan atau maklumat tambahan. perniagaan.nya dapatlah kita katakan kemahiran dan kebolehan menggunakan peralatan yang saintifik untuk mendapatkan maklumat atau memaklumkan maklumat frmham adanya perhubungan jaringan maya yang wujud daripada teknologi dan sebagainya. Manakala teknologi pula diberi erti aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri. • menurut kamus dewan edisi keempat Kemahiran diberi erti sebagai satu kecekapan dan kebolehan seseorang. • Dengan adanya kemahiran ini.

Bagi peringkat sekolah. Kemahiran membaca yang betul akan dapat meningkatkan pemahaman dengan lebih berkesan. kemahiran membaca seharusnya tidak dipandang remeh oleh pelajar.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] Cara belajar merupakan salah satu perkara yang perlu diajar kepada murid agar mereka tahu cara belajar yang berkesan dan peka terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. pengetahuan. MEMBACA SECARA BERHATI-HATI . Penguasaan kemahiran ini membolehkan mereka meningkatkan kemahiran. Oleh demikian pelajar hendaklah menguasai setiap komponen kemahiran belajar dengan baik. kemahiran belajar dapat membantu pelajar untuk menguasai sesuatu topik dengan lebih cepat dan baik. Oleh itu teknik membaca yang betul amat penting dalam suatu proses pembelajaranberikut adalah beberapa teknik mempertingkatkan kemahiran membaca iaitu membaca secara: 1. cekap bertindak dan dapat mengamalkaan pembelajaran sepanjang hayat. Kemahiran belajar terbahagi kepada 3 iaitu Kemahiran membaca Kemahiran mencatat nota Kemahiran mengingat Dalam proses Kemahiran Belajar.

Suasana tempat membaca hendaklah sunyi dan senyap. BERASA DALAM KEADAAN SELESA . Jika perlu pasang kipas. Udara sekitar mestilah mencukupi Suhu bilik sederhana.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH • • • 2. • • • 4. • • • • Beri tumpuan terhadap apa yang dibaca Cuba fahami fakta-fakta penting sepenuhnya Elakkan gangguan radio dan televisyen MEMBACA SECARA MENYELURUH [Year] Bacaan hendaklah menyeluruh daripada pengenalan hingga ayat terakhir Jangan anggap bahagian pengenalan kurang apenting Bahagian pengenalan memberi gambaran tentang isi kandungan bab. 5. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. MEMBACA SECARA BERULANG-ULANG Bacaan berulang membantu mengingat fakta dengan lebih baik Isi-isi juga dapat difahami secara mendalam Ini dapat mengelakkan kamu tertinggal membaca fakta penting. MEMBACA DALAM SUASANA YANG SELESA Lampu hendaklah dipasang dengan terang. • • • 3.

selsema dan sebagainya. Kamu mungkin tertidur atau mengantuk. mengingat. pening. mencatat.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] • • • 6. • • CATATKAN ISI YANG DIBACA Dengan mencatat kamu menggunakan tiga kaedah sekali gus: membaca. BACA SECARA PERPERINGKAT Peringkat permulaan : baca sekali imbas untuk mendapatkan isi keseluruhan. Jangan berbaring ketika membaca. • CUBA BENTUK SOALAN KETIKA MEMBACA Gunakan kaedah 1 husband 6 wives HOW WHAT WHO WHEN WHERE WHICH WHY • Dengan membentuk soalan kamu akan lebih ingat isi yang dibaca. • • Duduk dengan betul Pastikan kamu tidak deman. membaca isi untuk mendapatkan maklumat: pada peringkat ini teknik mengingat dan menulis nota digunakan. Ketika mencatat kamu berfikir “Apakah yang perlu dicatat?” Ingatan kamu menjadi lebih tajam. 8. . Peringkat seterusnya . 7.

Kemahiran mencatat nota memerlukan salah satu kemahiran berbasahasa iaitu kemahiran mendengar disamping kemahiran membaca turut terlibat dalam mencapai objektif untuk mencatat nota. • • • • GUNAKAN BAHAN PEMBELAJARAN LAIN KETIKA MEMBACA Pastikan pen. penanda buku ada di sisi. • • • Digunakan semasa menyalin nota daripada buku. Bahan-bahan dapat disusun dengan teratur. KEMAHIRAN MEMBACA LAJU. Gunakan kamus untuk mencari perbendaharaan kata yang sukar. 2. Gunakan penanda buku untuk merujuk semula sesuatu bahagian. Berikut adalah beberapa kemahiran asas bagi kemahiran mencatat nota. Tandakan isi-isi penting dengan highlighter. kamahiran belajar juga merangkumi dengan kemahiran mencatat nota . Menjimatkan masa menceduk idea-idea utama.. 1. kamus.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] 9. highlighter. KEMAHIRAN MENDENGAR • • • Digunakan semasa proses pembelajaran Boleh dilakukan serentak Kefahaman dan pengetahuan boleh ditingkatkan. Selain itu. .

Hanya kamu yang faham apa yang kamu tulis. NOTA RINGKAS DAN PADAT • • • Nota yang dibuat mesti kamu fahami sendiri Nota yang ringkas danpadat boleh menyegarkan ingatan kamu Nota yang dibuat mestilah nota yang boleh meningkatkan tahap ingatan kamu. . 6. Dapatkan rumusan yang boleh mengukuhkan kefahaman kamu. GUNAKAN PERKATAAN SENDIRI • • • Cara ini menambahkan lagi daya ingatan atau penghafalan kamu. 4. • • • Memilih isi-isi penting sahaja. KEMAHIRAN MENULIS • • • Tulisan perlu jelas kerana jika tidak hanya membuat kerja sia-sis sahaja. 5. Pastikan penggunaan kata kunci yang dipilih boleh difahami.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] 3. Mampu menulis dengan cepat dan kemas. Hal ini kerana nota kamu adalah hak kamu. Tahu menulis menggunakan huruf singkatan boleh melipatgandakan usaha kamu. CATATKAN KATA KUNCI SAHAJA.

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] 7.4 KAJIAN MASA DEPAN . Kemahiran belajar tidak lengkap jika kamu tidak melalui proses mengingat. FAHAM SETIAP KATA KUNCI • • Jangan menggunakan kata kunci yang mengelirukan kamu. Justeru disini. Segala fakta yang diterika hendaklah disimpan agar tidak lupa uantuk dikeluarkan apabila diperlukan. dicadangkan beberapa kaedah yang dapat membantu mempertingkatkan teknik mengingat 5. Masa akan terbuang dan usaha kamu adalah sia-sia sahaja jika nota yang dibuat tidak difahami. Kemahiran komponen yang terakhir dalam kemahiran belajar cara belajar ialah kemahiran mengingat .

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Merupakan satu pendekatan terhadap pelajar [Year] bagi memupuk pelajar yang prihatin terhadap sesuatu perkara di masa haddapan. jangkaan serta dapat mengedalikan perubahan supaya murid dapat manfaat semaksimun yang mungkin. pendekatan yang berkaitan dengan kajian masa depan dapatlah dilihat dengan adanya tema yang berkaitan alam sekitar dan persoalan ditimbulkan agar pelajar dapat berfikir apa yang akan berlaku andai kita tidak menjaganya dan sebagainya. Ada sesetengah pelajar kita lebih menguasai sestauatu bidang berbandiang dengan apa yang kita belajar. Sebagai contohnya.5 KECERDASAN PELBAGAI Setiap individu mempunyai kecerdasan yang tersendiri. Oleh yang demikian amat penting guru memehami kecerdasan pelbagai ini bagi membolehkan guru mengasah dan meningkatkan kecerdasan atau bakat seseorang pelajar tersebut. Dengan membuat ramalan.kecerdasan inilah yang membezakan setiap individu yakni pelajar kita. Menurut H. 5. Kecerdasan terbahagi kepada 8 iaitu : Verbal-linguistik Logik-matematik Visualruang Interpersonal muzik kinestetik Intrapersonal Naturalis . Gardner.

ritma melodi atau bunyi-bunyi persekitaraan Logik -matematik : Berupaya menggunakan angka secara berkesan. kekuatan dan kelemahan kendiri Naturalis : Peka tentang pola dan corak persekitaran dan alam semula jadi. Visual-ruang :Boleh mencipta imej grafik bagi menjelaskan dan memanipulasikan sesuatu yang digubah secara mental. matlamat.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Verbal-linguistik [Year] : Boleh menggunakan bahasa secara berkesan secara lisan dan penulisan . tujuan dan dapat berkerjasama dengan orang lain secara berkesan. tujuan. menyedari tentang objektif. Interpersonal : Boleh memahami orang lain. menjelas dan mengingati ciri-ciri alam semula jadi secara terperinci Kinestetik : Berkemampuan mengguna seluruh anggota badan untuk melahirkan idea dan meluahkan perasaan dan menggunakan tangan untuk menggubah sesuatu. membuat persembahan atau mencipta karya seni muzik dan peka kepada pic. serta mampu menyerap. menaakul secara deduktif atau induktif. . Muzik : Dapat menikmati. matlamat. kekuatan dan kelemahan secara kendiri Intrapersonal : Boleh memahami perasaan. Mengenal pasti serta memanipulasi pola-pola abstrak dan hubungan corak. motivasi. Berupaya memahami emosi.

• Pembelajaran ini menjadikan meraka lebih faham. yakin. dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat.7 PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL .6 PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME • Dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada. 5.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH [Year] 5.

masyarakat dan alam pekerjaan. Guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang.Guru dikehendaki melibatkan pelajar secara aktif dalam membuat uji kaji dan menemui idea dan fakta 3. 4. secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir.pengujian dan mencari jawaban . Bekerja sama iaitu pengajaran dalam konstek berkongsi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain.Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. . CIRI-CIRI PENGAJARAN SECARA KONSTEKTUAL 1. Guru perlu membantu pelajar memahami tujuan membelajari sesuatu tajuk dan menghubung kaitkan pengetahuan baru dan pra pengetahuan pengajar 2. Dalam pengajaran guru memberi pendedahan penemuan dan penciptaan kepada pelajar. • Disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. • Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevenan pembelajaran dengan kehidupan seharian mereka. Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara konstekstualdengan cara timbal balik. Guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. 5.PENGAJIAN SUKATAN PELAJARANBAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH • [Year] Kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu..