Anda di halaman 1dari 1

Laporan Akhir Dari 10 March 2009- 13 March 2009, saya telah menjalani PBS saya SJK (C) Lee

Min di Perlabuhan Klang, Selangor. Tugasan PBS pada kali adalah dikehendaki membuat permerhatian, mengumpul maklumat, berbincang dengan guru dan merekod maklumat terhadap mengenai semasa membuat permerhatian terhadap kelas Pendidikan Jasmani. Melalui permerhatian ini, pelajar dikehendaki membuat permerhatian mengenai aktiviti pemanasan badan, warm down, peralatan yang digunakan dan juga pembahagian masa yang dijalankan semasa kelas Pendidikan Jasmani. Dalam permerhatian ini, saya telah memasuki kelas Tahun 1 untuk membuat memerhati kelas Pendidikan Jasmani. Pada masa itu, guru tersebut yang mengajar dan melatih pelajar-pelajar membaling dan menyambut bola, supaya dapat membantu mereka berkembang dari segi perkembangan koordinasi pelajarnya. Guru tersebut tidak lupa untuk menyuruh pelajar-pelajar aktivit pemanasan badan sebelum menjalani aktiviti dan menjalani warm down selepas menjalani aktivti. Selain itu, peralatan dan pembahagian masa sangat sesuai digunakan dalam kelas berikut. Melalui permerhatian ini guru tersebut begitulah berpengalaman dalam mengajar kelas Pendidikan Jasmani dan bersanggup meluangkan masanya untuk membuat perbincangan bersama dengan saya. Pelajar-pelajar sangat gembira semasa mengikuti kelas Pendidikan Jasmani. Dengan menjalani permerhatian ini, saya sangat gembira kerana saya telah mendapat pengalaman baru dalam P&P Pendidikan Jasmani.