Anda di halaman 1dari 15
ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU BAB 5: PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH Disediakan oleh:  Zaharah Aida Md Yunus  Maizatul Wahida Mohd Naurudi  Dalilah Omar Unit : PISMP MATEMATIK 1 SEMESTER 8 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH PENGAMAL ILMU & KEMAHIRAN PENYELIDIK PENGGANTI IBU BAPA PEMBIMBING AGEN SOSIALISASI PEMBENTUK TINGKAH LAKU PENGAMAL REFLEKTIF AGEN PERUBAHAN PENGURUS PEMBELAJARAN PENGENALAN  Menjadi guru yang profesional memerlukan masa dan penglibatan guru dalam proses mengajar, mendidik dan membimbing -akan memperoleh kepuasan apabila murid-murid mencapai kejayaan -mengajar dijadikan suatu kehidupan atau kewujudan  Guru merupakan faktor penentu kejayaan seseorang murid - mempengaruhi interaksi bilik darjah dan persekitaran psikososial -pengetahuan dan kemahiran luas dalam menentukan kaedah & sumber P&P - mendidik dan membimbing kanak-kanak yang berdaya ingin tahu yang tinggi - berusaha mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan : insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan sosial GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU DAN KEMAHIRAN PENGAMAL ILMU ??? PENGAMAL ILMU:  Mencintai, menguasai, sentiasa mencari dan meningkatkan pengetahuan, menggunakan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek kehidupan  Tidak kedekut dengan ilmunya dan percaya bahawa ilmu yang dikongsi akan berlipat ganda manfaatnya GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU ???  Guru yang sentiasa mencari dan mengamalkan ilmu bagi memenuhi keperluan pendidikan dan memikirkan masa depan generasi muda negara.  Tugas guru adalah amanah untuk berbakti dan berkongsi ilmu tanpa mengharapkan habuan atau pengiktirafan demi bangsa dan negara.  Sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi kandungan pelajaran - membaca, berbincang dengan guru berpengalaman, hadir kursus, menjalankan penyelidikan dan bersikap terbuka dalam memperoleh ilmu  Memupuk budaya cintakan ilmu dalam kalangan murid-murid supaya ilmu dapat diperkembang dan dimanfaatkan dalam semua aspek kehidupan mereka - meningkatkan adab dan martabat diri murid KEMAHIRAN  Guru pengamal ilmu pengetahuan kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge) apabila berjaya mensintesis dan mensepadukan tiga teras pengetahuan iaitu : 1. Isi kandungan 2. Pengetahuan pedagogi am 3. Pengetahuan konteks pendidikan GURU PENGAMAL ILMU  Guru mengintegrasikan unsur-unsur kemahiran belajar dan kemahiran berfikir dalam penyampaian isi kandungan.  Peranan sebagai penyampai ilmu berubah kepada Fasilitator yang berkemahiran. KEMAHIRAN 1. Kompetensi kecerdasan emosi 2. Kemahiran komunikasi 3. Kemahiran penggunaan teknologi pengajaran 4. Kemahiran memotivasikan pelajar GURU SEBAGAI FASILITATOR/ PEMBIMBING/PEMUDAH CARA KEMAHIRAN KATA KUNCI “BELAJAR UNTUK MENGAJAR” GURU PENGAMAL ILMU “PELAJAR SEPANJANG HAYAT” “ILMU TANPA AMAL IBARAT POHON TANPA BUAHNYA” GURU SEBAGAI PEMBIMBING Menyemai minat & motivasi terhadap akademik Mengenalpasti & membantu murid yang mengalami masalah Mengenalpasti kekuatan & kelemahan, minat & kecenderungan diri murid Menanam minat dan sikap yang sihat terhadap persekolahan GURU SEBAGAI PENGAMAL REFLEKTIF • Amalan refleksi amat berkesan dalam membantu guru menstruktur pemikiran ke arah penguasaaan isi kandungan dan pengetahuan am pedagogi. • Refleksi membolehkan pengamalnya menilai, memahami dan belajar dari pengalaman. Ciri-ciri Guru yang Menjadi Pengamal Reflektif • Selalu bertanyakan soalan-soalan seperti berikut kepada dirinya : Apakah yang saya buat? Apakah hasilnya? Mengapakah menjadi demikian? Apakah perasaan saya? Apakah yang saya belajar? Apakah tindakan saya selepas ini? Proses Refleksi Diskripsi • Apakah yang telah berlaku? Pelan Tindakan • Jika peristiwa yang sama berlaku sekali lagi, apakah tindakan yang akan saya ambil? Perasaan • Apakah yang saya fikirkan dan rasa pada masa itu? Penilaian Kesimpulan • Apakah tindakan lain yang mungkin saya ambil? • Apakah yang baik dan buruk mengenai pengalaman itu? Analisis • Apakah pengertian situasi itu kepada saya? Manfaat Amalan Reflektif Mengenalpasti kelemahan & kekuatan untuk mencapai tahap prestasi yang baik. Menjadi guru yang lebih yakin Pengajaran yang lebih berkesan berdasarkan prinsip, model & kepelbagaian teknik mengajar. Tindakan & keputusan berasaskan ilmu & pengetahuan pedagogi berkesan. Sebagai rujukan sumbangan idea baharu untuk dirujuk oleh rakan sejawat dan guru sekolah lain. Dapat meningkatkan kualiti P&P. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Guru boleh menjalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes, soal selidik, pemerhatian & temubual. Guru agen sosialisasi. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah, sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.