Anda di halaman 1dari 1

Pada umumnya pantun memiliki ciri-ciri dam hukum kepuitisan yang tersendiri antaranya lain ialah 1.

Memiliki rangkap-rangkap yang berasingan. 2. Setiap rangkap terdiri daripada baris-baris atau kerat-kerat, misalnya; pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat, pantun sepuluh kerat, pantun dua belas kerat dan pantun enam belas kerat. 3. Jumlah suku kata dalam setiap baris adalah antara lapan hingga dua belas. 4. Setiap rangkap ada bahagian pembayang dan bahagian maksud. Pembayang tersebut juga sebagai sampiran atau pembayang maksud. 5. Skema rimanya ialah a-b-a-b 6. Setiap rangkap atau stanza pantun memiliki kesatuan fikiran yang lengkap dan sempurna. 7. Memiliki lambang-lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. 8. Terdapat hubungan makna antara pembayang atau sampiran dengan bahagian maksud