Anda di halaman 1dari 1

ISL 1 Senarai buku – buku rujukan

:

 Mok Soon Sang (2011). Falsafah Pendidikan, Kurikulum dan Profesionalisme Keguruan

 Jamilah Abdul Hamid & Norashimah Ismail (2005). Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan. Teori, Polisi dan Pelaksanaan.

 Yahya Don (2005). Kepimpinan Pendidikan di Malaysia.

 Sonia Blandford (2008). Mengurus Pembangunan Profesional di Sekolah.

 John West-Burnham & Fergus O’Sullivan (2010). Mengembangkan Profesionalisme di Sekolah. Leadership & Profesional Development in Schools.