Anda di halaman 1dari 4

PELAN TINDAKAN MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF 1 Meningkatkan peranan komuniti dalam pembangunan sekolah Meningkatkan Hubungan Baik Dengan

Komuniti Untuk Mendapat Sokongan Kewangan Yang Kukuh SASARAN T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/ SUMBER GPK HEM 1 hari Mei Setiap tahun RM1000.00 PIBG Mengisi tabung PIBG OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI

PROGRAM/ BIL PROJEK Jogathon PIBG

Warga sekolah dan komuniti

Jumlah kutipan diperoleh

Jualan Amal

MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF 2

Meningkatkan peranan komuniti dalam pembangunan sekolah Membina hubungan baik dengan komuniti serta memanipulasi bilangan staf tempatan yang ramai untuk membantu menambahbaik infra struktur sekolah yang daif SASARAN T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/ SUMBER GPK 1 1 hari Sabtu pertama dalam bulan tersebut Setiap tahun RM30000.00 PIBG Keceriaan dan naik taraf infra struktur OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI

PROGRAM/ BIL PROJEK Gotong Royong Perdana

Bangunan sekolah, bilik darjah dan bilik guru

Bilangan kelas yang kondusif

Pembelian terus/Gunakan khidmat kontraktor

MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF 3

Meningkatkan peranan komuniti dalam pembangunan sekolah Menggunakan sumber kewangan dan kepakaran komuniti yang melibatkan semua guru dan komuniti luar SASARAN T/JAWAB TEMPOH/TARIK H KOS/ SUMBER RM1000/PIB G Ibu Bapa/Penjag a lebih berkeyakina n OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI

PROGRAM/ BIL PROJEK Program Kecemerlanga n ibu bapa

Bulan Mei(Hari Ibu)

Ibu bapa dan guru-guru

Guru Bimbinga n Kaunselin g

1 hari

Bilangan ibu bapa/Penjag a yang lebih prihatin terhadap pelajaran dan sasiah

Tonton video tentang hubungan kekeluargaa n

MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF 4

Meningkatkan peranan komuniti dalam pembangunan sekolah

Menggunakan kemahiran komunikasi GB untuk menarik komuniti luar bagi menyumbang kepakaran pendapat dan idea SASARAN T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/ SUMBER Guru Besar 1 hari Bulan Ogos RM1000/PIBG Memberi inspirasi pendidikan dan kerjaya OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI

PROGRAM/ BIL PROJEK Dialog Pendidikan dan kerjaya

Ibu bapa dan guru-guru

Bilangan ibu bapa/Penjaga yang lebih prihatin terhadap masa depan anak-anak

Jerayawara Pendidikan