Anda di halaman 1dari 3

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (RPI) PENDIDIKAN PEMULIHAN

Nama Murid

: Muhammad Saad bin Ijaz

Tahun

: Tahun 2 C

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahap Pencapaian Semasa : Dapat mengenal nombor 1 10

Matlamat

: Dapat menambah dalam lingkungan 18

Kekuatan

: Rajin bertanya

Kelemahan

: Tidak yakin dengan pengiraan yang dibuat

Bil.

Kemahiran

Objektif P&P

Strategi P&P 1. Latih tubi dalam bentuk ayat lazim dan ayat matematik 2. Bahan maujud mengira pembilang

Catatan: Penilaian/Tarikh

1.

Operasi tambah dalam lingkungan 18

1. Dapat

membilang

Murid angka

dapat menyata 1 hingga 50

dan menulis angka mengikut bilangan

dengan cekap

dalam lingkungan 18

menggunakan

seperti blok asas 10, jalur kekacang dan batang ais krim.

Tarikh: 26 Mac 2012

2.

2. Dapat nombor

menyusun mengikut

Latih tubi tangga menaik dan menurun Tunjuk video nyanyi lagu 123 Permainan dam ular

Murid

dapat menyusun

nombor secara menaik mengikut lirik lagu. Tarikh: 27 Mac 2012

turutan menaik.

Saya membuat rancangan pengajaran individu murid ini kerana saya dapat dia mempunyai masalah dalam kemahiran penambahan dalam lingkungan 18. Tahap penguasaan kemahiran mengira murid ini berada ditahap yang rendah. Pengetahuan sedia ada murid ini juga terhad dan kurang memuaskan. Dia hanya dapat mengenal nombor 1 hingga 50 yang mudah. Jadi saya membuat keputusan untuk membuat RPI kepada murid ini.

Teknik yang saya jalankan terhadap murid ini ialah menggunakan bahan maujud, latih tubi dan membuat ulangan. Teknik-teknik ini

digabungkan dalam satu-satu masa pengajaran supaya murid ini cepat belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Perjumpaan setengah jam dalam sehari bersama murid ini dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Saya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencuba meningkatkan tahap

pencapaiannya.

Selama 2 hari menjalankan pengajaran individu kepada murid ini, saya dapat merasai bahawa ada sedikit perubahan terhadap tahap kognitif murid ini. Murid sudah dapat menyusun nombor secara menaik mengikut lirik lagu.