TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

KANDUNGAN:
 TEORI PEMBELAJARAN

1. Behavioris
2. Kognitif 3. Sosial 4. Humanis 5. Konstruktivis

TOKOH-TOKOH TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Pavlov (R – G) Watson (Pem Emosi/ Pel Operan) Skinner (Operan) Thorndike (Operan) .

. dikawal dan diramal Gerak balas itu boleh dilazimkan  Gerak balas itu melahirkan paten tertentu hasil daripada pengalaman Sambungan ….TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS   Menekankan perubahan tingkah laku merupakan hasil pembelajaran Perubahan tingkah laku itu hasil daripada rangsangan dan gerak balas (automatik)    Gerak balas tersebut biasanya dapat diramalkan Pembelajaran boleh diperhatikan.

. Teori Pembelajaran Behavioris       Pembelajaran merupakan proses penggantian tabiat (Edwin Guthrie) Ganjaran penting dalam sesuatu pembelajaran Tingkah laku adalah dipelajari dan pola tingkah laku membentuk personaliti Tingkah laku boleh diperhati dan diukur Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh pengalaman luaran Personaliti manusia dipengaruhi oleh peneguhan dan dendaan Sambungan …..Sabungan….

kajian terhadap Albert) – Watson. marah dan kasih sayang wapaupun lahir secara semula jadi tetapi boleh dibangkitkan melalui rangsangan (spt. Teori Pembelajaran Behavioris   Untuk menghasilkan gerak balas baru.Sambungan …. Hukum Latihan dan Hukum Kesan .    Peneguhan positif dan peneguhan negatif boleh membentuk gerak balas positif/negatif (skinner) `Trial and error’ dan `selecting and connecting’ menghasilkan pembelajaran (Thorndike) Thorndike menghasilkan Hukum Kesediaan. rangsangan baru diperlukan Emosi seperti takut.

TOKOH-TOKOH TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF - Kofka Kohler Max Wertheimer - Gagne Brunner Ausubel .

sedar kewujudan diri. mendapat celik akal Sambungan …… .TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF   Fokus kepada peranan minda terhadap tingkah laku manusia Percaya manusia mempunyai banyak keistimewaan seperti boleh menggunakan bahasa. membuat perkaitan. membina hubungan. boleh menilai dan boleh belajar    Pembelajaran adalah proses dalaman / proses minda Kadang-kadang tidak dapat diperhatikan Pembelajaran berlaku apabila seseorang itu dapat menyelesaikan masalah.

Sambungan …. memproses dan mengeluarkan kembali apa yang terdapat dalam stor ingatan .. Teori Pembelajaran Kognitif   Pembelajaran adalah merupakan kebolehan seseorang menguasai persekitaran Pembelajaran berlaku apabila seseorang itu dapat menyimpan.

TOKOH-TOKOH TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL - Adler Formm Sullivan Bandura Mischel .

minat dan keinginan (motivasi) Sambungan …. pemerhatian dan peniruan Wujudnya pembelajaran kerana ada keinginan untuk meniru aksi persekitaran dan orang lain  Pembelajaran wujud apabila berlakunya pemerhatian.TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL   Juga dipanggil teori Neobehavioris Pembelajaran berlaku melalu interaksi sosial    Proses modeling dan peniruan merupakan aspek penting dalam pembelajaran (Bandura) Pemelajaran berlaku akibat medeling. .

agama. kebudayaan.Sambungan …. Teori Pembelajaran Sosial   Persekitaran. adat. memainkan peranan penting dalam pembentukan pembelajaran Pembelajaran berlaku hasil pemikiran dalaman I I = Individu P = Persekitaran T = Tingkah Laku P T .

TOKOH-TOKOH TEORI PEMBELAJARAN HUMANIS Carl Rogers Kurt Goidstein Abraham Maslow .

Sambungan …. .TEORI PEMBELAJARAN HUMANIS     Manusia dilahirkan dengan sifat baik (Feisr. meningkatkan naluri ingin tahu dan menambah keyakinan diri. 1994) Pembelajaran berlaku secara dalaman pemikiran dan perasaan) Manusia mempunyai kuasa memilih untuk belajar Pendemokrasian pendidikan     Faktor pemdorong pembelajaran ialah `self’ Matlamat pembelajaran ialah pemenuhan kendiri Daya cipta dan daya reka diutamakan Objektif pengajaran ialah meningkatkan minat.

Sambungan …..  . Teori Pembelajaran Humanis      Mazhab Humanis melihat manusia sebagai individu yang unik dan berpotensi Emosi dan perasaan memainkan peranan penting dalam pembelajaran Personaliti mempunyai hubungan yang rapat dengan tingkah laku pelajar Matlamat akhir pembelajaran ialah `self-actualization” Konsep kendiri (self concept) dan esteem kendiri (self esteem) juga penting dalam menentukan kejayaan pembelajaran Tahap pembelajaran hendaklah berdasarkan kepada perkembangan perkembangan emosi Sambungan ….

Sambungan …… Teori Pembelajaran Humanis   Kuasa dalaman (inner force) adalah lebih penting dalam menentukan kejayaan pembelajaran Pembelajaran hendaklah menekankan perbezaan individu .

TOKOH-TOKOH TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS Piaget Vygotsky Von Glaserfeld .

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS   Ilmu tidak boleh wujud di luar minda Ia mesti dibina berdasarkan pengalaman sebenar    Pembelajaran terhasil daripada pembinaan konsep di dalam minda Pembelajaran adalah terhasil daripada proses pengaruh mempengaruhi antara pengetahuan lama dan baru Pembelajaran berlaku apabila ada keinginan mental untuk belajar  Pembelajaran adalah proses menilai kembali apa yang telah dipelajari Sambungan …. .

Sambungan … Teori Pembelajaran Konstruktivis  Seseorang itu dianggap berilmu apabila dapat membuat penyesuaian dengan alam sekitar   Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu Pembelajaran merupakan proses metakognitif yang melibatkan proses merancang. memproses dan menilai pemikiran serta mengaitkan pengalaman dengan maklumat baru Oleh kerana pengalaman dan maklumat yang berbeza pengetahuan yang diperolehi oleh setiap individu tidak serupa  .