SASARAN KERJA TAHUNAN 2011 HAJI YUSOF BIN ABD.

KARIM GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN SULAIMAN 1 KUALA TERENGGANU

4.(b) Melaksanakan Program kecemerlangan akademik UPSR Gred Purata Sekolah Gred Purata Sekolah 1. Menyelia P & P guru 1. (a) Melaksanakan program kecemerlangan akademik tahun 1-5 1.Memeriksa dan menandatangani BRM guru 1.6.63 1.6.3. Mengajar di bilik darjah 1. Kuala Terengganu Tarikh : 28 NOVEMBER 2011 Bil Aktiviti/ Projek / Keterangan 1 Pengurusan Kurikulum : 1.PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2011 Nama : HAJI YUSOF BIN ABD.63 Melebihi target Mencapai target % buku diperiksa Bil waktu mengajar 80% diperiksa 6 waktu seminggu 80 % 6 waktu Capai target tercapai % BRM diperiksa % guru diselia 100% BRM diperiksa 80 % guru diselia 100 % 85 % Mencapai target Melebihi target Bil.5. Mesyuarat 4 kali setahun 5 kali Melebihi target Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos) Sasaran Kerja Pencapaian Sebenar Ulasan .2.82 1. KARIM Sekolah : Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman 1.85 1.1. Memeriksa dan menandatangani buku latihan murid 1. Mengendalikan mesyuarat JK Kurikulum Sekolah 1.

2. Mesyuarat 3 kali setahun 5kali setahun Melebihi target 3 Pengurusan Hal Ehwal Murid 3.1. daerah. Teguran audit Sifar Sifar Pengurusan Odit Baik % murid bayar 100% 100 % Tercapai . Mengendalikan mesyuarat JK Kokurikulum 2.2 Pengurusan Kokurikulum : 2.3. Aktiviti yang disertai (i) % hadir sekolah (ii) % salahlaku disiplin Skor markah % kelas skor gred A Tempoh masa menunggu mendapat perkhidmatan Rumusan Skor 92% 96.2 % Melebihi target 5 minit Tercapai Tercapai 90% ke atas 100% 94 % 96 % Melebihi target Hampir capai target 98% Sifar salahlaku 98 % Sifar salahlaku Tercapai tercapai 20 aktiviti 28 aktiviti Melebihi target % kehadiran murid 90% 92 % Melebihi target Bil.1. Melaksanakan penilaian kendiri SKPM 5 Pengurusan Kewangan : 5. Mempastikan aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut jadual 2. Mempastikan bayaran tambahan sekolah dibayar semua murid 5. Mempastikan tiada teguran audit Bil. Mempastikan tahap disiplin murid yang baik 3.2.1. Melaksanakan perkhidmatan kaunter dengan cekap 4.2. kondusif. ceria dan selamat 4 Pengurusan Pentadbiran Pejabat : 4. Mewujudkan kelas yang bersih.1.2. Mempastikan perkhidmatan kantin di tahap yang baik 3. Meningkatkan penyertaan aktiviti di peringkat zon.5. negeri dan kebangsaan Bil.

. Meningkatkan hubungan ibubapa/ penjaga dengan pihak sekolah 8.Satu setiap bangunan ii.....2. Membolehkan staff berkongsi maklumat............ Bekerjasama dengan agensi luar menjayakan program / aktiviti sekolah .... Meningkatkan keceriaan bangunan dan kawasan sekolah Bil hari diambil untuk tindakan (i) Bil Mural (ii) Bil pokok hiasan berpasu 3 hari 2 hari Melebihi target i... 2 pokok hiasan/ kelas Tercapai Satu bangunan satu mural 7 Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia : 7.............2....................1... Menyelenggarakan kerosakan / pembaikian kecil 6........ Tandatangan PPP Tarikh : ... pengetahuan dan kemahiran Bil program % kehadiran ibubapa / penjaga dalam aktiviti sekolah Bil agensi terlibat 2 8 agensi Melebihi target 80% 90 % Melebihi target 4 kali setahun 6 kali Melebihi target Bil program 4 kali setahun 6 kali Melebihi target 8 Pengurusan Hubungan Komuniti : 8........1...............1... Tandatangan PYD Tarikh : ...6 Pengurusan Persekitran dan Fizikal 6..2. Mengadakan program perkembangan staff 7............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful