Anda di halaman 1dari 88

Sejarah Tingkatan 1

SMK PASOH DUA ( FELDA )

Sejarah Tingkatan 1

BAB 1 ~ SEJARAH DAN KITA British Menjajah Tanah Melayu Membawa masuk buruh Cina dan India Membentuk masyarakat berbilang kaum 1 1 Rajah di atas merujuk pembentukan masyarakat di negara kita. Apakah ciri sejarah yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut ? A B C D Sebab dan akibat Penting dan bermakna Wujud tokok tambah Fakta yang tepat dan bermakna Radio Internet Pita rakaman 5 4 Sejarawan Barat Pemberontak ! Sejawaran Tempatan Pejuang tanah air !

Maklumat di atas merujuk tafsiran terhadap Datuk Maharajalela yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan J.W.W Birch di Pasir Salak, Perak. Mengapakah wujud perbezaan tafsiran tersebut ? A B C D Sumber maklumat kurang Sudut pandangan berlainan Sukar membuktikan kebenaran Sukar memperoleh fakta sebenar Pada 31 Ogos 2008 , Hari Kemerdekaan yang ke-51. Pernyataan di atas merujuk hari kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia setiap tahun sejak 1957. Mengapakah mereka berbuat demikian ? A B C D Peluang untuk berpesta Kebudayaan negara ditonjolkan Tanda bersyukur dan berbangga Semua peristiwa sejarah harus diraikan Salasilah Riwayat Keturunan Asal usul

Kaedah X

Rajah di atas menunjukkan peralatan yang sering digunakan untuk memperoleh sumber sejarah. Apakah kaedah X? A B C D Kaedah lawatan Kaedah arkeologi Kaedah temu ramah Kaedah pandang dengar Batu bersurat Sumber pertama Fail peribadi X Diari

Rajah di atas menunjukkan sumber pertama yang menjadi asas penulisan sejarah. Apakah X ? A B C D Jurnal Risalah Manuskrip Ensiklopedia

Senarai di atas merujuk kepada istilah sejarah dalam bahasa Arab.. X ialah A B C D Tarikh Syajarah Tawarikh Syajaratun

SMK PASOH DUA ( FELDA )

Sejarah Tingkatan 1

Kaedah Pengkajian Sejarah X Lisan Bertulis 7 Rajah di atas merujuk kaedah pengkajian sejarah. Apakah X ? A B C D Saintifik Arkeologi Sosiologi Pandang dengar Tapak ekskavasi Kota Tampan, Lenggong Gua Niah, Sarawak 8 Maklumat di atas merujuk tapak ekskavasi penting di negara kita. Apakah sumber arkeologi yang dapat dikaitkan dengan tapak ekskavasi di atas? A B C D Artifak Monumen Gali cari Batu bersurat Tarikh 31 Ogos 1957 Peristiwa Pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur

Jurnal Akhbar Risalah 10 Senarai di atas merujuk kepada sumber sejarah. Apakah persamaan bahan-bahan tersebut ? A B C D Sumber bertulis Sumber pertama Sumber sekunder Sumber arkeologi Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada sesuatu masa lalu. Muhd Yusof Ibrahim 11 Pernyataan di atas menerangkan pengertian sejarah. Mengapakah setiap warganegara perlu menghayati sejarah ? A B C D Mengingati masa lalu Merangka masa depan Belajar tentang asal-usul Berbangga menjadi warganegara Batu nisan yang dipahat mengandungi nama Sultan Mansor Shah iaitu sultan Melaka telah ditemui 12 Maklumat di atas merujuk penemuan bahan bersejarah. Apakah yang dapat dikaitkan dengan penemuan tersebut ? I Dipanggil sebagai sumber sekunder II Merupakan sumber pertama III Sumber ini bersifat asli dan belum diolah IV Ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Maklumat di atas merujuk satu peristiwa bersejarah yang berlaku di Tanah Melayu. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut ? A B C D Kedaulatan negara perlu dipertahankan Keberanian rakyat menuntut kemerdekaan Kemakmuran negara tanggungjawab bersama Kebijaksanaan memperjuangkan kemerdekaan

SMK PASOH DUA ( FELDA )

Sejarah Tingkatan 1

Ahli arkeologi telah menjalankan aktiviti gali cari di Kota Tampan, Tingkayu dan Gua Niah. 13 Maklumat di atas merujuk aktiviti ahli arkeologi di negara kita . Mengapakah aktiviti-aktiviti tersebut penting ? I II III IV A B C D Khazanah negara dapat dihargai Tamadun negara dapat diterokai Budaya masyarakat dapat dikenali Tanah dapat ditebusguna I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Fosil Artifak Batu bersurat 14 Senarai di atas merujuk kepada sumber pertama. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah sumber pertama merupakan I II III IV A B C D sumber yang sahih sumber yang bersifat asli sumber yang telah diolah sumber yang belum ditafsir I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 15

Maritim Gali cari Angkasa lepas

Maklumat di atas adalah berkaitan cabang memperoleh maklumat sejarah. Apakah X ? A B C D Artifak Pentarikhan Arkeologi Kaedah saintifik

SMK PASOH DUA ( FELDA )

Sejarah Tingkatan 1

BAB 2 ~ ZAMAN PRA SEJARAH X Zaman Prasejarah Setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat Zaman Logam Zaman 4 Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah. Kepercayaan X ialah A B C D Animisme Hinduisme Buddhisme Polithiesme Bekas air Periuk Belanga 5 Peralatan di atas telah dihasilkan oleh masyarakat Zaman Neolitik. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut? A B C D Batu Logam Tembaga Tanah Liat Kegiatan masyarakat Zaman Neolitik

Zaman Paleolitik 1

Rajah di atas menunjukkan Prasejarah yang wujud di Malaysia. Apakah X ? A B C D Zaman batu Zaman purba Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Puak X menetap di negara kita pada Zaman Neolitik , iaitu Kirakira 7000 tahun dahulu.

Puak X besar kemungkinan melibatkan diri dalam aktiviti I II III IV A B C D membuat barang kemas membuat peralatan logam menghasilkan barangan tembikar menjalankan perdagangan barter I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV lukisan X Gali cari di Gua Niah Alatan batu

Bercucuk tanam 6

Menangkap ikan dan menternak binatang

Rajah di atas menunjukkan kegiatan harian masyarakat zaman Neolitik. Apakah kesan kegiatan tersebut ke atas kehidupan masyarakatnya? I II III IV A B C D Wujud kegiatan ekonomi Hidup menetap dan bermasyarakat Mampu menghasilkan makanan sendiri Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV SMK PASOH DUA ( FELDA ) 5

Rajah di atas menunjukkan ahli arkeologi yang telah menjumpai pelbagai barangan tinggalan Zaman Paleolitik. Apakah barangan X ? A B C D Kubur Tembikar Kapak besi Gelang tembaga

Sejarah Tingkatan 1 kehidupan masyarakat zaman prasejarah iaitu masyarakat Neolitik. Apakah ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan masyarakat tersebut ? I II III IV A B C D Tembikar X 8 Rajah di atas menunjukkan perkembangan teknologi masyarakat Prasejarah? Apakah X? A B C D Peralatan kaca Peralatan kayu Peralatan tanah Peralatan logam Zaman Paleolitik X Zaman manusia berpindah randah Memungut hasil hutan 9 Rajah di atas menerangkan ciri-ciri zaman Paleolitik. Apakah X ? A B C D Kegiatan bercucuk tanam Adanya amalan pemujaan Kegiatan menangkap ikan Gua sebagai tempat tinggal 11 Mula bercucuk tanam dan menternak binatang Mewujud sistem bermasyarakat Menggunakan peralatan logam Tinggal di dalam gua I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Sabit Pisau Kapak Senarai di atas merujuk peralatan masyarakat prasejarah yang dijumpai di Pahang dan Selangor ? Apakah yang boleh dibuktikan daripada penemuan tersebut ? A B C D Mula menggunakan peralatan logam Memulakan perdagangan senjata Mempelopori kegiatan perlombongan Menjalankan aktiviti perdagangan Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam 12 Senarai di atas merujuk zaman prasejarah di negara kita. Apakah nilai-nilai positif yang ditonjolkan daripada kemajuan kehidupan masyarakat tersebut ? I II III IV A B C D berdikari kegigihan patriotisme daya kreativiti I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Masyarakat Zaman Logam menghasilkan peralatan logam daripada I II III IV A B C D besi gangsa tembaga tanah liat I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peralatan batu

10

Lukisan di atas mungkin menunjukkan SMK PASOH DUA ( FELDA ) 6

Sejarah Tingkatan 1

13

Apakah sistem kepercayaan masyarakat zaman Neolitik?Kepercayaan X ialah A B C D Teokrasi Hinduismo Politheisme Animisme

Zaman X Hidup menetap Penempatan di tepi sungai Mula wujud adat resam 14 Rajah merujuk ciri-ciri masyarakat satu zaman prasejarah di negara kita. Apakah zaman X ? A B C D Zaman batu Zaman Logam Zaman Paleolitik Zaman Neolitik

SMK PASOH DUA ( FELDA )

Sejarah Tingkatan 1 pemerintah BAB 3 ~ KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA X Kerajaan Awal di Asia Tenggara Maritim 1 Rajah di atas menunjukkan bentuk kerajaan awal di rantau Asia Tenggara. Apakah X ? A B C D 2 Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Kerajaan Angkor Kerajaan Funan 5 Baray telah dibina oleh Kerajaan Agraria Pernyataan di atas merujuk penting oleh kerajaan Agraria. Apakah fungsi baray ? A B C D Istana pemerintah Tempat upacara keagamaan Kolam untuk menakung air Ladang ternakan binatang binaan

Apakah ciri-ciri kerajaan Agraria ? I II Mengutip hasil hutan Perdagangan merupakan kegiatan utama III Menjalankan kegiatan penangkapan ikan IV Terletak di lembangan sungai dan Pedalaman A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Kerajaan Srivijaya X Laut Jawa Selat Melaka 6 Rajah di atas merujuk pencapaian dan penguasaan Kerajaan Srivijya. Apakah X ? A B C D Selat Tebrau Selat Sunda Laut Cina Selatan Lautan Andaman Raja Hayam Wuruk Kegemilangan Majapahit X 7 Rajah merujuk faktor kegemilangan Kerajaan Majapahit. Siapakah tokoh X ? A B C D Kaundinya Gajah Mada Bhadravarnom Sultan a-Mutawakil Raja di Gunung Maharaja di pulau 8 Pernyataan di atas merujuk kepada konsep raja yang diamalkan dalam pemerintahan kerajaan A B C Champa Srivijaya Majapahit SMK PASOH DUA ( FELDA ) 8

X : Saya seorang petani. Saya berasal dari salah sebuah kerajaan agraria. 3 Dialog di atas diucapkan oleh penduduk X yang besar kemungkinan berasal dari A B C D Srivijaya Champa Chih Tu Funan Membina empangan dan terusan 4 Pernyataan di atas merujuk kemahiran dan kemampuan masyarakat agraria. Apakah tujuan mereka membina empangan ? A B C D Mengawal limpahan banjir Melicinkan kegiatan perdagangan Menjalankan kegiatan pertanian Mempamerkan kehebatan

Sejarah Tingkatan 1 D Kedah Tua Kerajaan X Diasaskan pada abad pertama Masihi Merupakan kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat pemerintahan di Vyadhapura 9 Rajah di atas menerangkan kerajaan awal yang terdapat di Asia Tenggara. Kerajaan X ialah A B C D Funan Angkor Champa Srivijaya Membuat kapal X Menguasai ilmu pelayaran 10 Rajah di atas menunjukkan kepakaran yang dimiliki oleh masyarakat A B C D Agraria Maritim Zaman Logam Zaman Neolitik Pentadbiran Kerajaan Srivijaya 12 Kataha Cheh-Cha Istilah di atas juga merujuk kepada kerajaan A B C D Kedah Tua Majapahit Srivijaya Chih Tu Tarikh diasaskan Abad ketujuh Masihi jadual di Tapak Sekitar kawasan Tasik Tonle Sap atas, X ialah

Kerajaan

13

Berdasarkan kerajaan A B C D Funan Angkor Champa Kedah Tua

Penduduk X : Kampung saya di Angkor Penduduk Y : saya pula berasal dari kampung di Funan 14 Berdasarkan dialog di atas , besar kemungkinan mereka terlibat dalam aktiviti yang berasaskan A B C D perikanan Pertanian perdagangan perlombongan Diasaskan oleh Chu-Lien pada 192 masihi Pelabuhan utama ialah Inderapura Dipengaruhi agama Hindu dan pengaruh China 15 Senarai di atas merujuk sebuah kerajaan awal yang terkenal di Asia Tenggara. Apakah kerajaan awal tersebut ? A B C D Tan-tan Funan Champa Chih-Tu SMK PASOH DUA ( FELDA ) 9

Pentadbiran diraja 11

Pentadbiran ketenteraan

X sistem

Rajah di atas menerangkan pentadbiran kerajaan Srivijaya. X ialah pentadbiran A B C D negeri daerah jajahan kampung

Sejarah Tingkatan 1 tebing sungai daripada hakisan BAB 4 ~ PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA 1 Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan I II III IV A B C D 2 pantai pelanduk pokok Melaka Parameswara I dan II II dan III III dan IV I dan IV 5 A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Apakah alasan yang digunakan oleh Parameswara untuk menuntut haknya ke atas Temasik? A B C D Temasik pernah menjadi naungan Siam. Temasik pernah menjadi naungan Majapahit. Temasik pernah menjadi naungan Palembang. Temasik pernah menjadi naungan Palembang dan Majapahit.

Biduanda juga dikenali sebagai I juak-juak II budak raja III orang suruhan IV budak kundang A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya telah melarikan diri dari Temasik menuju ke perkampungan nelayan 6

Kuasa X yang menaungi Kerajaan Temasik ialah A B C D Siam China Srivijaya Palembang

Mengapakah perkampungan tersebut dianggap amat baik oleh Parameswara? I Bekalan makanan yang banyak. II Terdapat banyak pokok nipah dan ru. III Bentuk mukabumi yang berbukit-bukau IV Terlindung daripada tiupan angin monsun A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Parameswara telah disambut baik oleh pemerintah Temasik. Siapakah pemerintah Temasik pada waktu itu? A B C D Tulagu Temagi Temasik Tamangi Palembang Temasik

Bagaimanakah pokok bakau dan api-api boleh menjadi pelindung semulajadi? I II akarnya dapat menahan ombak besar akar dan batangnya dapat menahan daripada tiupan angin III akarnya berkemampuan untuk menahan lumpur yang termendap IV akarnya dapat menahan pantai serta

Mengapakah Parameswara berundur ke Temasik? A Kerana ingin menakluk Temasik. B Kerana serangan balas Majapahit. C Kerana menerima jemputan Temangi D Kerana gagal membebaskan Palembang

SMK PASOH DUA ( FELDA )

10

Sejarah Tingkatan 1 12 Menurut Sejarah Melayu, sewaktu Parameswara sedang berehat di bawah pokok Melaka, telah berlaku peristiwa luar biasa. 9 Apakah peristiwa tersebut? A B C D Pelanduk menyerang seekor gajah Pelanduk menendang anjing pemburuannya. Anjing dan pelanduk menendang Parameswara. Anjing perburuannya menendang seekor pelanduk Dalam usaha menyusun pentadbiran yang teratur, Parameswara telah melantik pembesar, 40 orang bentara dan biduanda kecil. 10 Apakah tugas biduanda kecil? A B C D Menjadi pengawal raja Menjalankan perintah raja. Membawa alat-alat kebesaran raja. Menjaga hal ehwal dalam balairung seri. berasal 13 Rajah menunjukkan bahawa Melaka juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam. Mengapakah Melaka menjalin hubungan diplomatik dengan negara berkenaan? A B C D Untuk Untuk Siam. Untuk Siam. Untuk Siam. mengelakkan serangan Siam mendapatkan askar daripada mendapatkan beras daripada mendapatkan modal daripada yang disediakan di pelabuhan Melaka Apakah X? A B C D Tenaga kerja Khidmat masyarakat Pusat membayar cukai. Tempat mendapatkan lesen.

11

Nama Melaka juga dikatakan daripada perkataan Arab iaitu I Malakat II Mulaqah III Malaikat IV Malaidekat A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Sejarah Melayu mengumpamakan hubungan raja dengan rakyat seperti "rakyat itu umpama akar, raja umpama pohonnya; Jikalau tiada akar, nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. 14 Pada pendapat anda apakah mesej yang ingin disampaikan melalui perumpamaan di atas? A B C D Rakyat dipaksa membangunkan negara Raja tidak memerlukan bantuan rakyat. Rakyat berperanan membangunkan Melaka. Raja boleh bertindak sesuka hati terhadap rakyatnya.

Rajah di atas menyenaraikan kemudahan SMK PASOH DUA ( FELDA ) 11

Sejarah Tingkatan 1

Tahun 1404 1405 dan 1409 15

Peristiwa Laksamana Yin Ching melawat Melaka. Lawatan Laksamana Cheng Ho.

Pernyataan di atas merujuk kepada lawatan pegawai China ke Melaka. Kesan daripada lawatan laksamana di atas terhadap Melaka ialah A B C D China menyerang Majapahit Melaka mendapat ancaman Siam China menghantar tentera ke Melaka Melaka menjadi negeri naungan China.

SMK PASOH DUA ( FELDA )

12

Sejarah Tingkatan 1

BAB 5 ~ KEGEMILANGAN MELAKA Penguasa bandar dan Kota Melaka Protokol Istana Ketua Polis dan Penjara 1 Maklumat di atas merujuk kepada peranan yang dimainkan oleh salah seorang pembesar berempat. Pembesar tersebut ialah A B C D 2 Bendahara Laksamana Temenggung Penghulu Bendahari Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannnya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu Penyataan di atas menggambarkan kemajuan perdagangan di negeri Melaka. Apakah faktor yang penarik ramai pedagang ke Melaka? A B C D 5 Kedudukan yang strategik Sistem pemerintahan beraja Kekayaan bahan mentah Sistem politik yang stabil menyebabkan

Apakah tujuan Sultan menganugerahkan kawasan pegangan kepada pembesar? A B C D Meluaskan pengaruh Mendapatkan sokongan Memudahkan pemerintahan Memajukan kawasan jajahan Pembesar Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari Kawasan Pegangan Muar, Bentan Temasik X

Apakah faktor yang perdagangan Melaka maju? I II III IV A B C D

Terlindung daripada tiupan angin monsoon Keselamatan pedagang terjamin Pengecualian daripada cukai Kemudahan pelabuhan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Senarai di atas merujuk kepada Kawasan Pegangan pembesar-pembesar Melayu. X ialah I II III IV A B C D Siantan Kampar Sungai Raya Sening Ujong I dan II II dan III III dan IV I dan IV 6

Jong Perahu Gajah Senarai di atas merupakan kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka? Apakah fungsi kemudahan tersebut? A B C D Menarik kapal Memunggah barang Mengangkut bekalan makanan Memudahkan pergerakan pedagang

SMK PASOH DUA ( FELDA )

13

Sejarah Tingkatan 1

Pedagang yang berdagang di Melaka dikehendaki mendapatkan surat kebenaran berniaga. 7 Apakah kegunaan surat kebenaran tersebut? I Melancarkan urusan perdagangan II Mendapatkan kawasan perdagangan III Menggantikan tiket untuk berdagang IV Merupakan sumber pendapatan kerajaan A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV di pelabuhan Melaka biasanya terdapat lapan puluh empat bahasa dituturkan, tiap-tiap satunya berlainan.. Tom Pires 8 Penyataan di atas menunjukkan Melaka telah muncul sebagai pusat A perdagangan antarabangsa B pertembungan budaya C perkembangan politik D perkembangan ilmu Bagaimanakah hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dan Pasai terjalin? I Penaklukan II Perdagangan III Perkahwinan IV Pertukaran pendapat A B C D 10 I dan II II dan III III dan IV I dan IV

11

Bagaimanakah cara Melaka menyebarkan agama Islam ke rantau Asia Tenggara? I Perkahwinan II Perdagangan III Penaklukan IV Perjanjian A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12

Perkembangan agama Islam telah meninggalkan beberapa kesan dalam sejarah Kesultanan Melaka. Apakah kesan tersebut? A B C D Sistem ekonomi Konsep devaraja Institusi kesultanan Hubungan diplomatik

Pengarang

Tugas 1. Mengarang sejarah 2. Menghasilkan pelbagai jenis kesusasteraan 3. X 4. Mencatat diari istana

13

Rajah di atas merupakan maklumat tentang tugas pengarang dalam Kesultanan Melayu Melaka. X ialah A B C D menggubal perjanjian menyusun salasilah raja mengarang surat rasmi raja menulis dan menterjemah kitab agama Islam

Apakah tujuan Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam? A B C D Meluaskan tanah jajahan Menjamin kestabilan politik Menjaga kepentingan ekonomi Memperkembangkan ilmu pengetahuan

14

Mengapakah Tun Perak mengarahkan pengikutnya membawa keluarga bersama semasa serangan Siam pada tahun 1445? A Menaikkan semangat B Menakutkan tentera Siam C Membantu tentera Melaka D Menambahkan bilangan tentera

SMK PASOH DUA ( FELDA )

14

Sejarah Tingkatan 1

15

Apakah faedah yang diperoleh oleh Melaka hasil daripada dasar perluasan kuasa? I II III IV A B C D Perkembangan agama Islam Mengawal perairan Melaka Menerima pelbagai ufti Perkembangan ekonomi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Melaka mempunyai jajahan takluk yang luas. Kebanyakan raja di negeri taklukan Melaka turut memeluk agama Islam. 19 Mengapakah raja-raja di negeri taklukan Melaka memeluk agama Islam? I II III IV A B C D 20 Pengecualian daripada membayar ufti Menjamin keselamatan negeri Syarat sebagai tanah jajahan Menunjukkan taat setia I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Kerajaan Kampar dan Siak menggunakan istilah sembah apabila berurusan dengan Melaka. 16 Maklumat di atas menggambarkan A B C D Kampar dan Siak dengan Melaka Kampar dan Siak dengan Melaka Kedudukan Kampar tinggi dari Melaka Kedudukan Kampar rendah dari Melaka setaraf dengan

tiada perbezaan dan Siak yang dan Siak lebih

Apakah kesan perkembangan agama Islam terhadap sistem pendidikan Melayu tradisional Melaka? I II III IV A B C D Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Al- Quran asas sistem pendidikan Bahasa Arab mula diperkenalkan Tulisan Jawi diperkenalkan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Hikayat Raja-raja Pasai Bustanus Salatin 17 Menurut senarai sumber di atas kedatangan Islam ke Melaka berasal dari A B C D 18 Makkah India Pasai Siak

Apakah peranan istana Melaka dalam usaha membantu perkembangan agama Islam? I II III IV A B C D Pusat penterjemahan Pusat penyaduran kitab Tempat menyimpan kitab Tempat pengajian Al-Quran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SMK PASOH DUA ( FELDA )

15

Sejarah Tingkatan 1 BAB 6 ~ KEMEROSOTAN MELAKA Alfonso de Albuquerque semasa tiba di Melaka pada tahun 1510? I II III IV A B C D Meminta gantirugi Berdagang di Melaka Pembebasan tawanan Mendirikan kubu di Melaka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Tun Mutahir difitnah cuba mengatasi kekayaan sultan, lalu dijatuhi hukuman bunuh. 1 Berdasarkan peristiwa di atas, apakah pengajaran yang boleh diambil dari tindakan Sultan Mahmud? A B C D 2 Bersikap adil Bertolak ansur Bertimbang rasa Berhati-hati dalam tindakan

Apakah faktor yang membawa kepada kejatuhan Melaka pada tahun 1511? I II III IV A B C D Masalah pemimpin Masalah perpaduan Kelemahan ekonomi Kelemahan askar Melaka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Gospel, Gold and Glory 7 6

Tarikh 25 Julai 1511

Peristiwa Serangan pertama Portugis ke atas Melaka berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka.

Maklumat di atas berkaitan serangan yang dilakukan oleh Portugis ke atas Melaka. Apakah faktor kejayaan serangan tersebut? A B C D Kebocoran maklumat pertahanan Melaka Kemerosotan moral askar Melaka Kekuatan pasukan Portugis Kelemahan sultan Melaka

Ungkapan di atas menjadi matlamat utama penjelajahan Portugis ke Timur. Siapakah tokoh yang menjadi pendorong pelayaran orang Portugis ke Timur? A B C D Putera Henry Vasco da Gama Bartholomew Diaz Lopez de Sequeira 8

Walaupun Melaka sudah jatuh di tangan Portugis, Sultan Mahmud Shah masih berusaha mendapatkan semula Melaka. Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap Sultan Mahmud Shah? A B C D Tidak berputus asa Cintakan Negara Bertimbang rasa Gigih berusaha

Apakah tujuan Portugis datang ke Melaka? A B C D Mencari pasaran baru Menunjukkan kekuasaan Meluaskan tanah jajahan Menguasai perdagangan rempah

Apakah senjata yang digunakan oleh askar Melaka semasa menghadapi serangan Portugis? I II III IV A B C D Keris Tombak Meriam Sumpit beracun I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV tindakan Sultan Mahmud 16

Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh

Apakah kesan

SMK PASOH DUA ( FELDA )

Sejarah Tingkatan 1 9 Shah menyerahkan pemerintahan kepada Raja Ahmad? A B C D 10 Melaka Melaka Melaka Melaka semakin semakin semakin semakin maju lemah kukuh moden A B C D 15 Mengharumkan nama Melaka Mengisahkan sejarah Melaka Menaikkan semangat askar Melaka Memperkaya khazanah sastera Melaka

Siapakah yang memfitnah Tun Mutahir sehingga beliau dihukum bunuh oleh sultan Melaka? A B C D Raja Mahmud Raja Mendeliar Tun Perpatih Putih Laksamana Khoja Hassan

Setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, Sultan Mahmud Shah telah mendirikan sebuah kerajaan baru. Di manakah kerajaan itu didirikan? A B C D Muar Johor Bentan Pahang

11

Persaingan antara orang Melayu dan India Muslim telah menyebabkan rakyat Melaka berpecah belah. Apakah matlamat mereka? A B C D Takhta kerajaan Pengaruh politik Hak perdagangan Kekayaan hasil bumi

Bendahara : Tuanku, patik dengar khabar orang Tun Mutahir Portugis ingin ingin menguasai perdagangan dan menentang agama Islam. Sultan Melaka : Apa! Dato Bendahara, beta perintahkan siasat segera latar belakang orang-orang Portugis tersebut. 16 Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A B C D 17 Pedagang Portugis dihalau keluar Barang dagangan Portugis dirampas Tentera Portugis menyerang Melaka Pedagang Arab memboikot pedagang Portugis

12

Apakah yang menyebabkan keadaan politik Melaka yang tidak stabil? A B C D Perebutan takhta Kelemahan pemimpin Campurtangan kuasa asing Sikap pilih kasih pemimpin

13

Apakah faktor orang Portugis datang ke Melaka? I II III IV A B C D Meneruskan Perang Salib Mendapatkan rempah ratus Memajukan perdagangan Melaka Membuka penempatan di Melaka I dan II II dan III III dan IV I dan IV 18

Alfonso de Albuquerqe telah mengemukakan beberapa tuntutan kepada Sultan Mahmud Shah. Apakah reaksi Sultan Mahmud terhadap tuntutan tersebut? A B C D Membayar ganti rugi Menolak semua tuntutan Membebaskan tawanan Portugis Menunaikan semua tuntutan tersebut

Mengapakah Tun Mutahir difitnah cuba mengatasi kekayaan sultan Melaka? A B C D Bersikap pilih kasih Tidak cekap mentadbir Amalan rasuah berleluasa Membolot aktiviti perdagangan

14

Apakah kepentingan hikayat Muhammad Ali Hanapiah terhadap sejarah Melaka?

SMK PASOH DUA ( FELDA )

17

Sejarah Tingkatan 1 19 Apakah kesan daripada pelantikan Tun Perpatih Putih sebagai bendahara? A B C D Sultan Mahmud tidak berminat mentadbir Pentadbiran Melaka semakin lemah Pentadbiran Melaka semakin mantap Rakyat tidak menyokong kerajaan Acheh Patani Brunei Bantam 20 Apakah sebabnya pedagang-pedagang yang berdagang di Melaka memilih pelabuhan di atas untuk berdagang? A B C D Kerajaan Melaka mengenakan pelbagai peraturan Kerajaan Melaka mengamalkan dasar Monopli Kadar cukai yang tinggi di Melaka Kekurangan barangan dagangan

SMK PASOH DUA ( FELDA )

18

Sejarah Tingkatan 1 A B C D 5 I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Johor

BAB 7 ~ JOHOR MENEGAK SEMULA KEWIBAWAAN MELAKA 1 Sebuah kota pertahanan telah dibina bagi menjaga keselamatan Ibu Negeri Johor. Kota tersebut ialah A B C D 2 Ujong Tanah Kota Kara Pekan Tua Pagoh

Mengapakah pusat pentadbiran sentiasa berubah-ubah? A B C D Mempertahankan diri Mengawal tanah jajahan Menguasai sumber ekonomi Memperkukuhkan kedudukan Pusat Pemerintahan Pekan Tua Batu sawar X Sultan

Bagaimanakah Johor memperkukuhkan penguasaan terhadap jajahan takluknya? I II III IV A B C D Pemerintah tanah jajahan dilantik oleh Sultan Johor Menempatkan wakilnya di setiap tanah jajahan Jajahan takluk dikehendaki membayar cukai Menempatkan tentera Johor di negeri jajahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Bijih Timah Kayu Gaharu Gading Gajah 7

Sultan Alaudin Riayat Shah II Sultan Ibrahim Shah Sultan Mahmud Shah

Senarai di atas merujuk kepada pusat pemerintahan dan sultan yang memerintah. X ialah A B C D Kota Tinggi Tanah Putih Johor Lama Pulau Tembelan

Tun Sri Lanang merupakan seorang tokoh Johor yang terpenting. Apakah sumbangan Tun Sri Lanang? I II III IV A B C D Utusan Johor ke Goa Utusan Johor ke Acheh Perancang perang menawan Melaka Menyusun pertahanan menghadapi serangan Acheh I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pegu Benggala Acheh Turki Sri Lanka

Senarai di atas merupakan barangan eksport yang dibekalkan oleh salah satu negeri jajahan Johor. Negeri tersebut ialah A B C D Siak Jambi Klang Kampar

Johor sentiasa diancam oleh kuasa-kuasa luar. Apakah kuasa-kuasa luar tersebut? I II III IV Siak Jambi Acheh Portugis

Rajah di atas menunjukkan perubahan pedagang dari Melaka ke Acheh setelah Portugis menakluk Melaka. SMK PASOH DUA ( FELDA ) 19

Sejarah Tingkatan 1 Mengapakah pedagang-pedagang berdagang di Melaka? I II III IV A B C D 9 enggan A B C D 12 I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Cukai yang tinggi Kekurangan bahan mentah Keselamatan tidak terjamin Peraturan perdagangan yang ketat I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Antara berikut, manakah matawang yang diperkenalkan oleh Sultan Alaudin Riayat Shah II? I II III IV A B C D Mas Pitis Katun Kupang I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Pada tahun 1641, kerajaan Johor telah berjaya membina empayar yang luas. Apakah faktor kejayaan Johor mencapai kegemilangan? I II III IV A B C D Kekuatan tentera Kecekapan pemerintah Kemajuan perdagangan Kemajuan bidang persuratan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 13

Perang Tiga Segi merupakan persaingan antara tiga kuasa. Kuasa yang terlibat dalam peperangan tersebut ialah I II III IV A B C D Acheh Johor Belanda Portugis I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Bilangan kapal yang berlabuh di pelabuhan Johor terlalu banyak. Thomas Silcher 10 Penyataan di atas menggambarkan kesibukan pelabuhan Johor. Apakah faktor kemajuan pelabuhan Johor? I II III IV A B C D 11 Kepelbagaian dagangan Kemudahan pelabuhan Keselamatan pedagang Kekuatan tentera I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 14

Gelaran Seri Nara Diraja telah wujud sejak zaman kesultanan Melayu Melaka lagi. Apakah tugas Seri Nara Diraja? I II III IV A B C D Mengawal pendapatan Negara Mengawal hamba sultan Memungut cukai Mentadbir istana I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah tugas orang Laut di Johor? I II III IV Pengawal istana Mengumpul hasil laut Mengumpul hasil hutan Pendayung kapal kerajaan

SMK PASOH DUA ( FELDA )

20

Sejarah Tingkatan 1

X 15

Memperkukuhkan penguasaan Johor abad ke-17 19

Jambi yang terletak di pantai timur Sumatera merupakan jajahan takluk Johor. Mengapakah Jambi menyerang Johor pada abad ke-17? A B C D Memonopoli perdagangan di Johor Merampas takhta kerajaan Johor Membebaskan diri dari Johor Meluaskan pengaruh ke Johor Laksamana Tun Abdul Jamil Bendahara Tun Habib Abdul Majid 20 Senarai di atas merujuk kepada dua orang pembesar Johor yang berpengaruh. Apakah kesan daripada persengketaan di antara kedua-dua tokoh di atas? A B C D Jambi menyerang Johor Perdagangan Johor merosot Kestabilan politik Johor terjejas Belanda meluaskan pengaruhnya

Maklumat dalam rajah di atas merujuk kepada tanggungjawab pemimpin tempatan di Johor. Siapakah X? A B C D Seri Nara Diraja Tun Sri Lanang Laksamana Tun Abdul Jamil Bendahara Tun Habib Abdul Majid

16

Matawang asing yang digunakan di pelabuhan Johor pada abad ke-18 ialah I II III IV A B C D Dolar Sepanyol Duit Belanda Dolar Mexico Dolar Portugis I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Raja Ali Haji Raja Raja Haji Ahmad

17

Siapakah tokoh-tokoh di atas dalam kesultanan Melayu Johor? A B C D Pedagang terkenal Pahlawan terkenal Pemerintah terkenal Pengarang terkenal

18

Johor mengamalkan sistem cukai yang berpatutan. Berapakah bayaran yang dikenakan bagi setiap bahara timah yang diperdagangkan? A B C D Lima keping emas Enam keping emas Lapan keping emas Sepuluh keping emas

SMK PASOH DUA ( FELDA )

21

Sejarah Tingkatan 1 BAB 8 ~ KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU Cheh-cha Kataha Kalah A B C D 5 Perak Kedah Pahang Kelantan

X 1

Maklumat di atas merujuk kepada kerajaan Melayu Tua. X ialah A B C D Perak Kedah Pahang Kelantan Kota Palas Langkawi Kota Ulu 6

Perak mengamalkan sistem pelantikan pemerintah yang berbeza dengan negerinegeri lain. Apakah sistem yang diamalkan oleh negeri Perak? A B C D Sistem Sistem Sistem Sistem wasiat warisan giliran pertababalan

Sejarah awal negeri Perak boleh dikaji melalui dua sumber iaitu I II III IV A B C D Sejarah Melayu Salasilah Perak Cura Si Manjakini Hikayat Merong Mahawangsa I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Senarai di atas merujuk kepada negerinegeri yang telah dibahagikan oleh Sultan Muzaffar Shah. Apakah peranan kawasan tersebut? A B C D Pusat Pusat Pusat Pusat pentadbiran perdagangan keagamaan kesenian 7

Apakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kedah untuk memajukan pelabuhan entrepotnya? I II III IV A B C D Pengenalan matawang Pengenalan sistem sukat Sistem cukai yang berpatutan Mengamalkan undang-undang Melaka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Pada 17 Mac 1753, satu perjanjian telah ditandatangai antara Sulltan Iskandar Zulkarnain dan Thomas Acheppers. Apakah kesan perjanjian tersebut ke atas Perak? A B C D Mengakui penguasaan Belanda Menjadi negeri jajahan Belanda Bersetuju menerima penasihat Belanda Bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda PERISTIWA Kedah menyerang Perak atas arahan Siam

Laut

TAHUN 1816, 1818 dan 1819 8

1528 Tun Saban telah menghadap Sultan Mahmud memohon seorang putera raja dirajakan. 4 Maklumat di atas pengasasan kerajaan berkaitan dengan

Maklumat di atas berkaitan dengan peristiwa serangan Kedah ke atas Perak. Apakah kesan serangan tersebut? I II III IV Menghantar bunga emas Siam bebas berdagang di Perak Mengakui penguasaan Siam di Perak Siam membeli bijih timah tanpa membayar cukai

SMK PASOH DUA ( FELDA )

22

Sejarah Tingkatan 1 A B C D 9 I dan II II dan III III dan IV I dan IV 14 Negeri kelantan telah mengeluarkan matawang sendiri. Apakah nama matawang tersebut? I II III IV A B C D 15 Pitis Dinar Katun Kupang I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Bendahara Megat Terawis telah menentukan sempadan antara Perak dengan Siam. Apakah tujuan persempadanan itu dibuat? A B C D Mengelakkan serangan siam Mengukuhkan pengaruh Bendahara Mempertahankan kedaulatan Perak Memudahkan pembesar memungut cukai Pahang Perak

Terenganu mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan A B C D Sultan Omar Sultan Mansur Shah Sultan Zainal Abidin I Sultan Mansur Shah I

10

Senarai di atas merujuk kepada kerajaan Melayu Tua. Apakah persamaan antara kedua-dua negeri di atas? A B C D Menerima pengaruh Siam Mengamalkan sistem warisan Diasaskan oleh kesultanan Johor Diasaskan oleh kesultanan Melaka

16

Antara yang berikut, manakah barang dagangan kerajaan Terengganu? I II III IV A B C D Emas Gading Lada hitam Bijih timah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jeram Kelang Langat Kuala Selangor

11

Mengapakah Kelantan menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam? A B C D Memajukan ekonomi Menjamin keselamatan Memperkukuhkan kuasa Meluaskan tanah jajahan

12

Pada tahun 1795 dan 1800 Terengganu telah menyerang Kelantan dengan bantuan A B C D Siam Perak Kedah Patani

17

Senarai di atas merujuk kepada wilayahwilayah yang terdapat dalam pemerintahan kerajaan Selangor. Apakah persamaan antara wilayah-wilayah di atas? A B C D Wilayah jajahan Melaka Pusat pentadbiran Selangor Kawasan petempatan orang Bugis Kawasan Perlombongan bijih timah

13

Siapakah pemerintah Kelantan yang telah memindahkan Ibu Kota Kelantan dari Kota Kubang Labu ke Kota Bharu? A B C D Raja Long Yunus Sultan Zainal Abidin Sultan Mahmud Shah Raja Long Muhammad

SMK PASOH DUA ( FELDA )

23

Sejarah Tingkatan 1 18 Raja Lumu telah dilantik menjadi Sultan Selangor pada tahun 1766. Baginda memakai gelaran A B C D 19 Sultan Ibrahim Shah Sultan Muzaffar Shah Sultan Salehudin Shah Sultan Muhammad Shah

Antara berikut, yang manakah merupakan hasil keluaran Negeri Sembilan? I II III IV A B C D Beras Damar Bijih timah Hasil Hutan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

20

Mengapakah orang Minangkabau yang datang ke Negeri Sembilan menunjukkan taat setia kepada Sultan Melaka? A B C D Sultan Melaka berpengaruh Sultan Melaka beragama Islam Sultan Melaka berasal dari MelayuJambi Sultan Melaka berkuasa melantik pemerintah Negeri Sembilan

SMK PASOH DUA ( FELDA )

24

Sejarah Tingkatan 1 BAB 9 ~ WARISAN KESULTANAN MELAYU 1 Bagaimanakah raja-raja memperkukuhkan kedaulatannya? A B C D 2 Melayu I II III IV A B C D 6 Jelebu Naning Rembau Sungai Ujong I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 5 Luak merupakan daerah di Negeri Sembilan yang diperintah oleh Undang. Luak yang terdapat di Negeri Sembilan ialah

Melalui alat-alat kebesaran Mendapatkan sokongan pembesar Mempunyai bala tentera yang ramai Menjalin hubungan dengan negara jiran

Nobat merupakan alat muzik diraja yang dimainkan semasa upacara diraja. Apakah upacara tersebut? I II III IV A B C D Pertabalan raja Perkahwinan raja Kemangkatan raja Ketibaan raja ke balairung seri I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Mengapakah perkahwinan sesama suku dilarang dalam adat perpatih? A B C D Melanggar hukum syarak Memecah belahkan suku Suku yang sama bersaudara Menyukarkan pembahagian harta

Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah? I II III IV A B C D Memungut cukai Menjaga keamanan Menyediakan bala tentera Menguruskan perdagangan I, II dan III I, III dan IV I, III dan IV II, III dan IV 8 7

Undangundang X

Digubal pada tahun 1596 Berasal dari Parsi Terdapat 99 kesalahan hukuman dan undangundang

Maklumat di atas menerangkan undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu. Apakah X A B C D Undang-undang Undang-undang Undang-undang Undang-undang Kedah Pahang 99 Perak Laut Melaka

Golongan agama merupakan kumpulan cerdik pandai Islam yang penting dalam urusan pemerintahan masayarakat. 4 Apakah peranan yang dimainkan oleh ahli agama di peringkat kampung? I II III IV A B C D Imam Khatib Juru nikah Pemungut zakat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah kegunaan kuku kambing? A B C D Menuai padi Menangkap ikan Memburu binatang Menanam anak padi

Apakah peralatan yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional untuk menangkap ikan? I II III IV Tanggul Tangguk Tenggala Serkap

SMK PASOH DUA ( FELDA )

25

Sejarah Tingkatan 1 A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Bakul Tikar Tudung Saji 10 Senarai di atas merupakan hasil kraftangan masyarakat Melayu tradisional. Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada usaha tersebut? I II III IV A B C D 11 Kreatif dan berkemahiran Bijak memanfatkan sumber Berusaha dan gigih Berdaya maju I dan II II dan III III dan IV I dan IV 14 13 Sistem serah merupakan sistem yang penting dalam masyarakat Melayu? Sistem ini menggambarkan masyarakat Melayu mempunyai sikap I II III IV A B C D berganding bahu sedia berkorban taat setia pemurah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Matawang jenis logam yang dikenali sebagai kaleng. Diperbuat daripada timah. Senarai di atas adalah jenis matawang yang digunakan di negeri Melayu. Apakah yang menggunakan matawang di atas A B C D Melaka Johor Perak Kedah Kaul Cupak Gantang 15 Senarai di atas merupakan alatan yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyukat I II III IV A B C D beras emas garam rempah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Puteri Sadong Cik Siti wan Kembang 16 Cerita di atas tergolong dalam cerita A jenaka B binatang C penglipur lara D cerita dongeng

Apakah kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional untuk melombong bijih timah? I II III IV A B C D Melampam Pam Kelikir Lombong dedah Lombong Siam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Cukai dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai. 12 Berdasarkan maklumat di atas, apakah jenis cukai tersebut? A B C D Cukai Cukai Cukai Cukai kepala tanaman labuh batu bebas kuala

SMK PASOH DUA ( FELDA )

26

Sejarah Tingkatan 1

Bendera diturunkan dan digantikan dengan bendera putih. Tembakan meriam dilepaskan. 17 Tindakan di atas dilakukan apabila berlaku satu peristiwa. Apakah peristiwa tersebut? A B C D 18 Pertabalan raja Perkahwinan raja Kemangkatan raja Kedatangan tetamu diraja

Mengapakah adat menjunjung duli diamalkan oleh pemerintah Melayu tradisional? A B C D Tanda kekuasaan raja Lambang kedaulatan raja Lambang kekuasaan pembesar Tanda hormat dan taat dan pembesar

19

Apakah tujuan upacara merisik dalam adat resam perkahwinan Melayu? A B C D Mengetahui status gadis Mengenali keluarga gadis Menetapkan tarikh perkahwinan Menghantar cincin pertunangan

20

Dalam masyarakat Melayu, pendidikan tidak formal disampaikan kepada kanak-kanak melalui I II III IV A B C D Cerita lisan pemerhatian Pantang larang Institusi agama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SMK PASOH DUA ( FELDA )

27

Sejarah Tingkatan 1

BAB 10 ~ SARAWAK 1 Antara berikut, manakah berkaitan dengan asal usul nama Sarawak? A B C D Buah Pokok Sungai Binatang

Sarawak dibahagikan kepada beberapa jajahan. Setiap jajahan ditadbir oleh seorang pembesar. 5 Apakah bentuk kuasa yang diberikan kepada pembesar tersebut? A B C D 6 Mutlak Autonomi Autikratik Demokrasi tajau kepada

Sejak abad ke-15, negeri Sarawak ditadbir oleh Kesultanan Brunei. 2 Bagaimanakah Kesultanan Brunei mentadbir Sarawak? A B C D Melantik pembesar dari Brunei Mengamalkan pemerintahan secara langsung Melantik pembesar yang diberi kuasa autonomi Menyerahkan Sarawak kepada kerabat diraja Brunei Tokoh Syarif Sahap X

Apakah kepentingan masyarakat Iban? I II III IV A B C D

Dianggap harta pusaka Diwarisi turun temurun Mempamerkan kegagahan Simbol kekuatan dan kekayaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Kawasan Sungai Skrang Sungai Sarawak 3

Tuai rumah ialah ketua bagi rumah panjang. Apakah tanggungjawab tuai rumah? I II III IV A B C D Menetapkan tarikh perayaan Memajukan kawasan pertanian Menjaga keselamatan kawasan Menyelesaikan masalah penceraian I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Etnik X Dilarang menetap secara kekal Dilarang menebang pokok Dilarang melapangkan kawasan hutan

Berdasarkan jadual di atas, siapakah X yang mentadbir kawasan Sungai Sarawak? A B C D Pangeran Datuk Patinggi Pangeran Mahkota Syarif Masahor Syarif Wahab ini tinggal di

Kumpulan etnik persisiran pantai. 4

Kumpulan etnik dalam penyataan di atas merujuk kepada I II III IV A B C D Iban Melayu Bidayuh Melanau I dan II II dan III III dan IV I dan IV 8

Larangan di atas berkaitan kepercayaan satu suku kaum di Sarawak. Etnik tersebut ialah

SMK PASOH DUA ( FELDA )

28

Sejarah Tingkatan 1 A B C D 9 Iban Penan Kayan Kelabit

13

Apakah peristiwa yang menyebabkan orang Penan berpindah? A B C D Kematian Kelahiran Pemujaan Perkahwinan Tumbuh di kawasan paya Isi pokoknya dipanggil ripo.

Antara berikut, yang manakah hari perayaan suku etnik Sarawak? I II III IV A B C D Hari Gawai Pesta Menuai Pesta Kaamatan Perayaan Beranyi I dan II II dan III III dan IV I dan IV 14

Apakah jenis tanaman di atas? A B C D Sagu Damar Gambir Lada hitam Emas Antimoni

10

Tarian Ngajat terkenal di kalangan masyarakat Iban di Sarawak. Bilakah tarian ini diadakan? A B C D Menuai padi Gotong royong Mendirikan rumah Pulang dari berburu 15

Siapakah yang mengusahakan perlombongan bahan galian di atas? A B C D Orang Orang Orang Orang Bisaya Melayu Bidayuh Melanau

11

Mengapakah orang Melanau merayakan perayaan Kaul? A B C D Memuja Memuja Memuja Memuja ipok semangat kuasa ajaib roh nenek moyang 16

Menanam padi sawah di kawasan hulu Sungai Baram. Terkenal dengan pengeluaran beras Bario. Maklumat di atas berkaitan dengan etnik yang terdapat di Sarawak. Etnik tersebut ialah A B C D Murut Kayan Kelabit Kenyah

12

Antara berikut, yang manakah perayaan Hari Gawai orang Iban? I II III IV A B C D Gawai Gawai Gawai Gawai Batu Padi Burung Kenyalang

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SMK PASOH DUA ( FELDA )

29

Sejarah Tingkatan 1 A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Sape Suling Engkurai 17 Senarai di atas merupakan peralatan suku etnik di Sarawak. Senarai tersebut merujuk kepada alat A B C D 18 Muzik Senjata Pertanian Timbang sukat

Antara berikut, yang manakah galian utama di Sarawak sejak kurun ke-19? I II III IV A B C D Emas Antimoni Petroleum Bijih Timah I dan II II dan III III dan IV I dan IV Tanah yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah. Bunyi burung ketupung menandakan tidak boleh mendirikan rumah.

19 Kepercayaan di atas berkaitan suku etnik A B C D 20 Iban Penan Kayan Murut

Antara berikut, yang manakah kegiatan ekonomi kumpulan etnik Kelabit? I II III IV Menjadi nelayan Memburu binatang Menanam padi sawah Memungut hasil hutan

SMK PASOH DUA ( FELDA )

30

Sejarah Tingkatan 1

Bab 11 ~ SABAH X 1 Sabah Kesultanan Sulu 4 Sogit Babas Kepanasan Senarai di atas ada kaitan dengan amalan kumpulan etnik di Sabah. Apakah tujuan mereka melaksanakan amalan tersebut ? A B C D Memberi kuasa Mengeratkan hubungan Memperbaiki taraf hidup Melahirkan semangat juang Mereka mengadakan Pesta Keaamatan setiap tahun menandakan kesyukuran selepas menuai. 5 Pernyataan di atas menerangkan antara amalan yang dilakukan oleh satu suku kaum di Sabah. Apakah suku kaum tersebut ? A Bajau B Suluk C Murut D Kadazandusun Orang Murut tinggal di kawasan pedalaman terutamanya di Rundum dan Pensiangan 6 Maklumat di atas berkaitan dengan etnik Murut di Sabah. Apakah kegiatan ekonomi mereka ? I II III IV A B C D Memburu Binatang Menanam Padi Sawah Memungut Hasil Laut Memungut Hasil Hutan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Rajah di atas menunjukkan kerajaan yang pernah menguasai Sabah. Apakah kuasa X ? A B C D Kesultanan Melaka Kesultanan Brunei Kesultanan Sarawak Kesultanan Johor Meminta hujan Mengubati penyakit Meminta tanaman supaya subur

Rajah di atas berkaitan dengan kepercayaan Orang Murut di Sabah. Apakah kuasa X tersebut ? A B C D Roh Antu Babalian Aki Kopuno kinorohingan Tinggal di kawasan persisiran pantai Terkenal sebagai pelaut dan nelayan

Maklumat di atas merujuk kumpulan etnik di Sabah iaitu I II III IV A B C D Bajau Suluk Murut kadazandusun I dan II II dan III III dan IV I dan IV

SMK PASOH DUA ( FELDA )

31

Sejarah Tingkatan 1

Tarian etnik Murut Ditarikan dalam perayaan Hari Magavau 7

Sistem pemerintahan Sabah X Sistem politik kesukuan Sistem politik kesultanan 10 Rajah di atas menunjukkan sistem pemerintahan di Sabah sebelum abad ke16. Apakah sistem X ? A B C D 11 Sistem Sistem Sistem Sistem politik politik politik politik masyarakat ketua bebas daerah orang tua

Maklumat di atas merujuk sejenis tarian yang menjadi kebanggaan negeri Sabah. Apakah tarian X tersebut ? A B C D Tarian Limbai Tarian Mangalang Tarian Magunatip Tarian Sumazau Babalian Bobohizan

Senarai di atas memainkan peranan penting dalam etnik Murut dan Kadazandusun di Sabah. Apakah peranan mereka itu ? A B C D Bomoh Penghulu Penari Orang tua Pasar Tamu Pelbagai etnik bertukar barangan Aktiviti jaul beli dilakukan 12

Suku kaum Sabah mempunyai tarian tradisional yang berbeza. Antara berikut , yang manakah tarian tradisional di Sabah ? I II III IV A B C D Sumazau Isun-isun Sompotan Mangalang I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Bilakah Tarian Manggalang ditarikan? I II III IV A B C D Sewaktu menyambut tetamu Ketika berpindah rumah Pada Pesta Menuai Padi Jika ada kematian I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Mengamalkan kepercayaan animisme Sebilangan kecil menganut Islam Tuhan mereka Kinorohingan

Pernyataan di atas ialah penerangan aktiviti yang dijalankan di pasar tamu, Sabah. Apakah kebaikan aktiviti di pasar tamu tersebut ? I II III IV A B C D Mengekalkan pengaruh dan kuasa Mengeratkan perhubungan Mewujudkan keharmonian dan muhibah Menambahkan pendapatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

13

Maklumat di atas merujuk kepada agama dan kepercayaan salah satu etnik di Sabah. Apakah etnik yang dimaksudkan itu ? SMK PASOH DUA ( FELDA ) 32

Sejarah Tingkatan 1 A B C D 14 Bajau Murut Suluk Kadazandusun

Pendidikan tidak formal disampaikan kepada generasi muda Sabah adalah bertujuan untuk mewarisi I II III IV A B C D agama dan kepercayaan peraturan dan adat resam kemahiran mencari rezeki kekayaan keluarga mereka I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV Penetapan hari perkahwinan Diadakan pada 14 dan 15 Hijrah Cahaya bulan terang Diadakan pada hari Rabu dan Ahad

15

Etnik Sabah yang manakah mengamalkan adat di atas? A B C D Bajau Suluk Murut Melayu-Brunei

Latihan Modul Tamat

SMK PASOH DUA ( FELDA )

33

Sejarah Tingkatan 2

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH 4 Pusat pengumpulan barang Pelabuhan persinggahan Pangkalan tentera 1 Penyataan di atas mengambarkan kepentingan Pulau Pinang kepada Inggeris. Apakah kesan penyataan di atas kepada Pulau Pinang ? A B C D Inggeris mengambil Pulau Pinang Inggeris menjajah kepulauan Melayu Inggeris menubuhkan Negeri-negeri Selat Inggeris memajukan Singapura dan Melaka

Burma dan Bugis Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai ? I II III IV A B C D Sebagai benteng pertahanan Untuk bercucuk tanam Sebagai pangkalan tentera Untuk meluaskan tanah jajahannya I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Rajah di atas menunjukkan masalah pewarisan takhta yang dihadapi oleh Kerajaan Johor. Bagaimanakah Stamford Raffles memperolehi Singapura dari peristiwa tersebut ? I II III IV A B C D Muslihat Berperang Berbincang Memperdaya I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Peta di atas menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh Kedah. Apakah tindakan Sultan untuk mengatasinya? A B C D Sultan menyerah kalah Sultan melarikan diri ke Perak Sultan meminta bantuan Inggeris Sultan menyerang Siam, Burma dan Bugis.

Mengapakah Negeri-Negeri Selat ditubuhkan pada tahun 1826 ? I II III IV A B C D Menyeragamkan pentadbiran Mewujudkan empayar Inggeris Menyekat monopoli empayar Belanda Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Sultan Abdullah dan Franscis Light menandatanganai Perjanjian Inggeris-Kedah pada tahun 1786. Apakah kesan Perjanjian tersebut kepada Kedah ? A B C D Inggeris Inggeris Kedah Inggeris Kedah menduduki Pulau Pinang memonopoli hasil negeri Kedah mendapat bantuan tentera berjaya mengalahkan Siam,

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

Tahun 1786 9

Peristiwa Sultan Abdullah membenarkan Francis Light menduduki Pulau Pinang

Peristiwa di atas berkaitan perjanjian antara Inggeris dengan Sultan Kedah. Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian ? A B C D Mengatasi masalah kewangan Menghapuskan ancaman lanun Memejukan bidang perdagangan Mendapatkan bantuan ketenteraan Masalah Pewarisan Takhta
Sultan Mahmud lll (Mangkat pada tahun 1812)

Dialog merujuk kepada perbalahan antara British dengan Belanda di Kepulauan Melayu. Bagaimanakah mereka menyelesaikan perbalahan tersebut ? A B C D Negeri-Negeri Selat ditubuhkan Perjanjian Pangkor ditandatangani Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan 10

Tengku Hussein (Putera sulung diketepikan)

Tengku Abdul Rahman (Dilantik menjadi sultan)

Mana boleh, Pulau ini dalam lingkungan pengaruh kami.

Pulau ini hak kami. Ini disahkan dalam perjanjian dengan Sultan Hussein.

Bagaimanakah Raffles menggunakkan masalah pewarisan takhta untuk mendapatkan Singapura ? A B C D Memaksa Temenggung menandatangani perjanjian Memperdaya Belanda menyerahkan Singapura kepada Inggeris melantik Tengku Abdul Rahman yang kecewa kerana tidak ditabalkan memperalatkan Tengku Hussein yang kecewa kerana tidak ditabalkan

11 8 Karikatur di atas mengambarkan perebutan penguasaan Singapura antara British dengan Belanda. Apakah pengajaran daripada situasi tersebut ? A Bersatu padu mengekalkan kemerdekaan B Bertolak ansur terhadap pendatang C Berwaspada terhadap kuasa asing D Bermuafakat membuat keputusan

Pada 11 Ogos 1786, upacara menaikkan bendera Union Jack telah diadakan oleh Francis Light. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada upacara tersebut ? A B C D Bermula pengambilan Seberabg Perai Berakhirnya kuasa sultan di Tahan Melayu Bermula penjajahan British di Tanah Melayu Bermula pelantikan residen di Tanah Melayu SMK PASOH DUA (FELDA) 3

Sejarah Tingkatan 2

12

Mengapakah kerabat diraja Kedah berpakat dengan Bugis untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa ? I II III IV Perebutan takhta di Kedah Pelantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Perlantikan Tunku Abdullah yang bukan anak gahara Pembunuhan Raja Haji oleh Sultan Muhammad Jiwa I dan II II dan III III dan IV I dan IV

15

Mengapakah Pulau Pinang dianggap gagal mencapai kemajuan seperti yang diharapkan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris ? A B C D Menghadapi ancaman lanun Menghadapi ancaman daripada Siam Penduduk Pulau Pinang tidak berkembang Pulau Pinang gagal menyaingi pelabuhan Betawi

A B C D 13

16

Stamford Raffles mendapati perjanjian pada tahun 1819 tidak membolehkan beliau berkuasa ke atas Singapura. Oleh itu dua lagi perjanjian telah ditandatandatangi. Apakah perjanjian tersebut ? I II III IV A B C D Perjanjian Inggeris Belanda 1824 Perjanjian 7 Jun 1823 Perjanjian 2 0gos 1824 Perjanjian Burney 1826 I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peristiwa Pembukaan Singapura 1819 Perjanjian Inggeris Belanda 1824 Penubuhan Negeri-negeri Selat 1826 17

Perjanjian Inggeris Belanda 1824 telah menamatkan persaingan antara British dengan Belanda untuk menguasai Singapura. Apakah faedah yang diperoleh oleh British melalui perjanjian tersebut ? A B C D British memonopoli perdagangan rempah British menguasai perdagangan bijih timah British berjaya menguasai perdagangan Siam British berjaya meluaskan pengaruh ke Tanah Melayu

Antara berikut yang manakah menjadi ancaman kepada Kedah mengekalkan kedaulatannya ? I II III IV A B C D Burma Siam Johor Singapura I dan II II dan III III dan IV I dan IV

14

Senarai di atas menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu. Apakah kesan peristiwa di atas ? A B C D British menguasai negeri-negeri Melayu British menjalin hubungan baik dengan Belanda British menguasai perdagangan rempah di Timur British mewujudkan pangkalan tentera yang besar

18

Apakah perjanjian yang memberikan laluan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris menduduki Seberang Perai ? A B C D Perjanjian Burney 1826 Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

19

Siapakah yang menguasai Singapura pada 2 Ogos 1824 ? A B C D John Crawfurd Sultan Hussein Stamford Raffles Sultan Abdul Rahman

20

Stamford Raffles telah menandatangani perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman pada 30 Junuari 1819. Apakah tujuan beliau ? A B C D Membuka loji Membina pengkalan tentera Memasarkan hasil perindustrian Membuka kawasan persinggahan

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

BAB 2 :KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH Revolusi Perindustrian di Eropah 1 Pernyataan di atas menggambarkan perubahan sistem industri yang berlaku di Eropah. Apakah keperluan utama dalam perubahan tersebut ? A B C D 2 Keperluan tanah jajahan Keperluan bahan mentah Keperluan petempatan ketenteraan Keperluan petempatan rakyat yang bertambah

A B C D

Jemaah Menteri dibentuk Perlembagaan negeri dipinda Pentadbiran tradisional dimantapkan Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan

Pembesar A : Hamba dengar sultan murka dengan tindakan British. Pembesar B : Benar. British memang sengaja mencetuskan permusuhan tersebut. 5 Dialog di atas mungkin berlaku di kalangan pembesar di Perak. Apakah tindakan J.W.W. Birch yang menimbulkan kemurkaan sultan ? I II III lV A B C D Pemecatan sultan Pelantikan penghulu Pengenalan cukai baru Pengharaman perhambaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Bagaimana Terusan Suez dikatakan memendekkan jarak perjalanan ke timur ? A B C D Menghubungkan Merah Menghubungkan Merah Menghubungkan Mediterranean Menghubungkan Mediterranean Laut Hitam dan Laut Laut Hindi dan Laut Laut Hitam dan Laut Laut Merah dan Laut

Mengapakah pedagang Negeri-Negeri Selat mendesak campur tangan British di Negerinegeri Melayu ? A B C D Melindungi kepentingan perdagangan mereka Menubuhkan sekolah di Negeri-negeri Melayu Menyebarkan agama kristian di Negerinegeri Melayu Mengimbangi jumlah penduduk di Negeri-negeri Melayu 6 Residen Jeneral terlalu berkuasa Kuasa raja-raja berkurangan Gambaran pelukis di atas menggambarkan Perang Larut yang berlaku Perak. Apakah kesan utama Perang Larut ke atas ekonomi Perak ? A B C D Menjejaskan perusahaan mengetin Menjejaskan perusahaan bijih timah Menyebabkan pembukaan lombong bijih timah Menyebabkan pengunaan kepal korek di Perak

Maklumat di atas menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Dubar kedua di Kuala Lumpur. Apakah kesan daripada kritikan tersebut ?

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

Serangan ke atas kapal dagang berhampiran Kuala Langat Serangan ke atas rumah api Tanjung Richardo 7 Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor ? A B C D 8 Perang saudara Pembinaan kubu Penerimaan Residen Pengambilan askar upahan 11

A B C D

Memperkenalkan undang-undang baru Mendesak pertambahan pegawai Melayu Menetapkan bidang kuasa Residen Jeneral Menubuhkan Persidangan Raja-raja Melayu Perak Pahang Selangor Negeri Sembilan

Mengapakah berlaku perebutan takhta di Perak ? A B C D Campur tangan pelombong-pelombong Cina Rampasan kuasa oleh pembesarpembesar Melayu Sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi sepenuhnya Campur tangan Inggeris di Negerinegeri Melayu bermula

Senarai di atas merujuk kepada Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang membentuk Persekutuan 1896 ? Mengapakah raja-raja Melayu tidak bersetuju dengan pembentukan Persekutuan 1896? I II III IV Dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral Kuasa sultan dikembalikan oleh Residen Jeneral Disingkirkan daripada menjadi ahli Durbar Residen Jeneral berkuasa dalam urusan kewangan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Antara berikut, yang manakah menjadi faktor mendorong campur tangan British di Negeri-negeri Melayu ? I II III lV A B C D Revolusi Perindustrian Perang saudara di Perak Perang Larut di Perak Kekayaan hasil bumi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Raja-raja Melayu kuasa Pemusatan kuasa Residen Jeneral kehilangan di tangan

A B C D 12

Apakah kelemahan pelaksanaan Sistem Residen ? I II III IV Residen menjadi terlalu berkuasa Pentadbiran negeri yang tidak seragam Garis panduan bidang tugas yang jelas Sultan enggan menerima nasihat Residen I dan II II dan III III dan IV I dan IV

10

Senarai di atas menerangkan rasa tidak puas hati raja-raja Melayu tentang Persekutuan 1896. Bagaimanakah sultan-sultan menyuarakan rasa tidak puas hati tersebut ?

A B C D

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

16 13 Rajah di atas merujuk kepada perubahan sistem pentabdiran British di Tanah Melayu. Mengapakah British menukar sistem pentadbiran tersebut ? I II III IV A B C D Menyeragamkan pentadbiran Mengambalikan kuasa sultan Mengambalikan kuasa Residen Mengagihkan sumber kekayaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV 17

Apakah peristiwa yang membawa kepada campur tangan British di Selangor ? A B C D Kemangkatan Raja Sulaiman Pergaduhan antara kongsi gelap Cina Tercetusnya perang saudara di Klang Serangan ke atas rumah api di Tanjung Richardo

Campur tangan British telah memyebabkan pengenalan Sistem Residen di Negerinegeri Melayu. Apakah kesan pengenalan Sistem Residen di negeri-negeri Melayu ? A Perbelanjaan negeri meningkat B Pentadbiran berjalan dengan licin C Kuasa Sultan dan pembesar tergugat D Hak memungut cukai dikuasai oleh Sultan

18 14 Jadual di atas merujuk kepada perubahan kerajaan di British di Britain. Apakah akibat perubahan tersebut ke atas Tanah Melayu ? A B C D Pertambahan bilangan pegawai British Campur tangan secara langsung British Perpaduan kaum Tanah Melayu diutamakan Corak pentadbiran tradisional Melayu dihapuskan 19

Bagaimanakah Sultan Ahmad menghalang pengusaan Britisg di Pahang ? A B C D Membawa masuk pelabur Eropah Menambahkan bilangan tentera Menggubal perlembagaan baru Membina kubu pertahanan

Mengapakah Raja Yusuf diketepikan daripada system pewarisan takhta Perak ? A B C D Tidak Tidak Tidak Tidak mempunyai harta mempunyai kekayaan mendapat sokongan Cina mendapat sokongan pembesar

15

Apakah faktor yang menyebabkan tercetusnya pertelingkahan antara Dato Kelana dengan Dato Bandar di Sungai Ujong ? A B C D Hak untuk memerintah seluruh Sungai Ujong Hak untuk memungut cukai di Sungai Linggi Penguasaan ke atas laluan perahu ke Selat Melaka Persaingan untuk menguasai takhta Negeri Sembilan

20

Dasar Campur Tangan British di Negerinegeri Melayu. Apakah maksud Dasar Campur Tangan ? A B C D British melibatkan diri secara langsung dalam agama di Negeri-negeri Melayu British melibatkan diri secara langsung dalam ekonomi di Negeri-negeri Melayu British melibatkan diri secara langsung dalam adat resam di Negeri-negeri Melayu British melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di Negeri-negeri Melayu

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

BAB 3 : NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH. 1 Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Imperialis Baru ? A B C D Zaman British mencari pengaruh Zaman British meluaskan ekonomi Zaman kuasa besar menyebarkan agama Kristian Zaman kuasa besar bersaing merebut tanah jajahan

UsahaTunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah

Menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi dan perundangan. Surat rasmi tidak perlu ditapis. Penggunaan kalender Hijrah. Cuti umum pada hari Jumaat. Keutamaan melantik orang Melayu dalam pentadbiran.

British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1897. Apakah tujuan perjanjian tersebut ? A B C D Menghalang negeri-negeri Melayu menyerang Siam Menghalang negeri-negeri Melayu bertapak di selatan Siam Menghalang Siam daripada bertapak di negeri-negeri Melayu Menghalang Siam daripada membenarkan kuasa lain bertapak di Selatan Siam

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh di atas ? A B C D Jati diri Tolerensi Diplomasi Berhemah

Apakah usaha Sultan Zainal Abdin lll bagi memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu ? A B C D Menerima seorang wakil British Menerima seorang penasihat British Menggubal Undang-Undang Kerajaan Terengganu Menggubal perlembagaan UndangUndang Tubuh Kerajaan Terengganu

Siam telah menyerahkan Negeri-negeri Melayu Utara kepada British pada tahun 1909 melalui satu perjanjian A B C D Perjanjian Sulit Perjanjian Pangkor Perjanjian Bangkok Perjanjian Inggeris-Siam

Semua negeri di Tanah Melayu telah dijajah oleh pihak British tampa peperangan. Apakah punca keadaan ini berlaku ? A B C D Sikap kerjasama dengan British Sikap tidak bersatu padu orang Melayu Sikap tidak berwaspada terhadap tipu helah British Sikap kerjasama Negeri-Negeri Melayu dengan kerajaan British

Johor ialah negeri Melayu yang terakhir menerima Penasihat British. Apakah faktor yang membantu Johor mengekalkan kedaulatan sehingga tahun 1914? A B C D Perjanjian Bangkok Persahabatan Johor-British Perjanjian Sulit British- Siam Persahabatan Johor-Singapura

SMK PASOH DUA (FELDA)

Sejarah Tingkatan 2

Pada tahun 1885, Perjanjian Persabaatan telah ditandatangani antara Johor dengan British. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut ? I II III IV Johor diiktiraf sebagai negeri merdeka Maharaja Abu Bakar diiktiraf sebagai Sultan Johor Sultan Abu Bakar boleh berhubung terus dengan British di London Sultan Abu Bakar enggan menerima pegawai British yang bertugas I dan II II dan III III dan IV I dan IV

C D

Memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu Memastikan pelantikan wakil British mengikut perjanjian 1896 Lembaga Penasihat Johor

12

Lembaga tersebut telah ditubuhkan oleh British dan berhubung terus dengan Pejabat Tanah Jajahan di London. Apakah fungsi Lembaga tersebut ? I II III IV A B C D Mengurus hubungan luar Johor Mengawal ekonomi luar Johor Menguruskan pembangunan Johor Menasihat sultan tentang pentadbiran Johor I dan II II dan III III dan IV I dan IV

A B C D 9

Melalui Sistem Kangcu orang Cina telah diberi Surat Sungai oleh Temenggung Ibrahim. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang Cina? A B C D Kebenaran berniaga di bandar Kebenaran berkerja di lombong bijih Kebenaran mengusahakan pertanian Kebenaran mengusahakan perlombongan Beliau ialah Setiausaha Sulit Sultan Johor (1885) dan Setiausaha Kerajaan Johor (1893-1909). Beliau dianugerahkan gelaran Dato Seri Amar Diraja dan berperanan dalam halehwal hubungan luar negeri 13

Dato Abdul Rahman bin Andak memainkan peranan penting dalam sejarah negeri Johor. Apakah sumbangan utama beliau ? A B C D Memajikan pendidikan Johor Melukis peta lengkap negeri Johor Menjaga keamanan dan keselamatan Johor Mencuba menghalang British menguasai Johor

14

10

Siapakah pemimpin tersebut ? A Dato Jaafar bin Muhammad B Dato Abdul Rahman bin Andak C Dato Muhammad Ibrahim Munsyi D Dato Muhammad Salleh bin Perang Pada tahun 1911, Sultan Abidin III telah menggubal perlembagaan Undangundang Tubuh Kerajaan Terengganu

Bagaimanakah Temenggung Daeng Ibrahim memajukan ekonomi Johor ? A B C D Memperkenalkan tanaman getah di Johor Memperkenalkan sistem kerahaan tenaga Menggalakkan pelaburan asain menabur di Johor Menggalakkan kemasukan orang Cina mengusahakan ladang lada hitam

11

Apakah tujuan baginga berbuat demikian ? A Memelihara kepentingan ekonomi Terengganu B Memastikan baginda menjadi Sultan Terengganu SMK PASOH DUA (FELDA) 10

Sejarah Tingkatan 2

15

Apakah sumbangan utama Temenggung Daeng Ibrahim kepada Johor ? A B C D Memodenkan pentadbiran Johor Mengelakkan campur tangan British Menubuhkan jabatan-jabatan baru di Johor Menggalakkan kemasukan orang Cina memalui Sistem Kangcu

18

Apakah jawatan-jawatan yang pernah dipegang oleh Dato Jaafar bin Muhammad di Johor ? I II III IV A B C D Peseruhjaya Polis Menteri Besar Johor Setiausaha Kerajaan Johor Setiausaha Sulit Sultan Johor I dan II II dan III III dan IV I dan IV

16

Apakah muslihat yang dirancang oleh British untuk mengawal kewangan Johor ? A B C D Melantik orang British sebagai penasihat kewangan Mencadangkan kepada Sultan Johor supaya meminjam 200,000 doler untuk membina landasan keretapi di Johor Membina beberapa kemudahan awam di Johor Membentuk jawatan juruaudit dalam pentadbiran Johor Perlis Kedah Kelantan Terengganu 19

Kepintaran Dato Abdul Rahman Andak telah menyedarkan British bahawa bukan mudah untuk campur tangan di Johor. Apakah tindakan British untuk menyelesaikan masalah ini ? A B C D Memenjarakan beliau Menasihatkan beliau supaya bersara Meminda Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Melantik beliau sebagai Penasihat British di Johor

20

17

Apakah sebabnya Negeri-negeri Melayu di atas tidak lagi menghantar bunga emas ke Siam selepas tahu 1909 ? A B C D Mendapat kemederkeen Mampu memerintah sendiri Menjadi negeri naungan British Mempunyai angkatan tentera kuat

Negeri manakah yang Undang-undang Tubuh Kerajaannya juga dikenali sebagai Ittiqan-ilmuluk bi-tadil ilsuluk . A B C D Johor Kedah Kelantan Terengganu

yang

SMK PASOH DUA (FELDA)

11

Sejarah Tingkatan 2

BAB 4 KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE 1 Pangeran Indera Mahkota telah dilantik oleh Sultan Brunei pada tahun 1830-an untuk mentadbir Sarawak. Mengapakah sultan Brunei melantik beliau ? A B C D 2 Mengukuhkan pengaruh Menguasai hasil antimoni Menghapuskan kegiatan lanun Menghapuskan pemberontakan

Kaum Melayu Iban Cina 4

Bidang pekerjaan Pentadbiran Ketenteran Perdagangan

Jadual di atas menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut ? A B C D Meningkatkan taraf hidup Menjamin perpaduan rakyat Mengukuhkan kedudukan pemerintah Mempelbagaikan kemahiran penduduk

Siapakah pembesar Sarawak yang memimpin orang Melayu menentang Pengeran Indera Mahkota ? A B C D Datu Bandar Datu Patinggi Ali Datu Temenggung Pengeran Raja Muda Hashim

Ketua kaum bumiputera dilantik dalam Majlis Tertinggi pentadbiran keluarga Brooke. Apakah tujuan perlantikan tersebut ? A B Peluang pekerjaan kepada pemimpin bumiputera Peluang sama rata dalam pentadbiran keluarga Brooke Peluang pemimpin bumiputera bersuara dalam pentadbiran Peluang lebih ramai pemimpin bumiputera dalam pentadbiran

1846

Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka Sultan Omar Ali Saifiddin mengiktiraf perjanjian antara Pangran Raja Muda Hashim dengan James Brooke Pangeran Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai Gabenor dan Raja Sarawak. Pengaran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke untuk menamatkan penentangan

C D 6

1842

1841

Pada 24 September 1941,Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan perlembagaan Sarawak. Mengapakah perlembagaan Sarawak tidak sempat dilaksanakan ? A B C D Perang Dunia Kedua meletus Perlembagaan terpaksa ditulis semula Pemberontak menghalang pelaksanaan perlembagaan Peralihan kuasa pemeritah menghalang pelaksanaan perlembagaan Kaum Cina Bumiputera Petempatan Kawasan Bandar Kawasan Perdalaman

1840

di Sarawak 3 Garis masa di atas menunjukkan peringkat pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak. Apakah faktor kejayaan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak ? A B C D Kekayaan kewangan Kekuatan ketenteraan Kemahiran berdagang Kehebatn berdiplomasi

Maklumat di atas mengambarkan petempatan kaum semasa pemerintahan Brooke di Sarawak. Apakah kesan petempatan tersebut kepada masyarakat Sarawak ?

SMK PASOH DUA (FELDA)

12

Sejarah Tingkatan 2

A B C D

Perpaduan rakyat sukar dicapai Kehidupan rakyat semakin baik Kehidupan rakyat semakin sukar Pentadbiran Brooke semakin lemah Bangsa Melayu Iban Cina Bidang Pekerjaan Pentadbiran Ketenteraan Perlombongan

10

Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan penglibatan pemimpin tempatan dalam pentadbiran Brooke ? A B C D Memberi peluang pemimpin tempatan terlibat dalam pentadbiran Memberi peluang pemimpin tempatan memajukan ekonomi Memberi peluang pemimpin tempatan memajukan pelajaran Memberi peluang pemimpin tempatan terlibat dalam ketenteraan Beliau ialah seorang bekas tentera SHTI Belayar dengan kapalnya Royalist Mencari kawasan perdagangan di Tanah Melayu dan Sarawak

Jadual di atas merujukkan perbezaan pekerjaan penduduk di Sarawak semasa pentadbiran Brooke. Mengapakah perbezaan tersebut diwujudkan oleh Brooke? I II III IV A B C D Menghalang perbezaan tersebut diwujudkan oleh Brooke Menjamin kedudukan pemerintah Memperintingkatkan ekonomi peribumi Mengawal kuasa golongan pembesar I dan II II dan III III dan IV I dan IV Dijalankan oleh Syarikat Borneo dan orang Cina Dijalankan di sekitar Sungai Rajang Hasil dieksport ke Amerika Syarikat

11

Berdasarkan maklumat di atas, siapakah tokoh yang dimaksudkan ? A B C D James Brooke Charles Brooke Anthony Brooke Charles Vyner Brooke Datu Patinggi Datu Bandar Datu Temenggung

12

Pernyataan di atas merupakan kegiatan. A B C D Perlombongan Pembalakan Penanaman gambir Pengutipan sarang burung Majlis Tertinggi Residen Bahagian Pertama Empat orang Datu Melayu Majlis Negeri Majlis Bahagian Residen Penolong Residen Penolong Pegawai Daerah Pegawai Anak Negeri Ketua Kampung

Pembesar di atas terlibat dalam pentadbiran James Brooke. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbirannya? A B C D Memajukan ekonomi Melicinkan pentadbiran Mengurangkan krisis kewangan Mendapatkan sokongan orang tempatan

13

Ketua kaum bumiputera

Pemerintahan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran ke Sarawak. Mengapa keluarga Brooke bertindak demikian ? A B C D Mengamal dasar tutup pintu Mengelakkan pemberontakan Mengurangkan kenaikan cukai Menjaga kepentingan ekonomi mereka SMK PASOH DUA (FELDA) 13

Sejarah Tingkatan 2

14

Mengapakah sarang burung permintaan tinggi di pasaran ? I II III IV A B C D Harga yang tinggi Mudah didapati Harga yang murah Mempunyai pelbagai khasiat I dan II II dan III III dan IV I dan IV

mendapat

18

Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan Perlambagaan Sarawak sempena 100 tahun pentadbiran keluarga Brooke. Apakah kesan Perlembagaan 1941 kepada Sarawak ? A B C D Kemerdekaan negeri Pemerintahan rakyat Pengukuhan kuasa Brooke Kepentingan pembesar tempatan

15

Usaha cari gali minyak mula berkembang pada sekitar tahun 1882. Mengapa ? A B C D Kekurangan modal Kekurangan pekerja Kekurangan kilang memproses petroleum Kekurangan pengeluaran antimony, emas, arang batu dan raksa

19

Mengapakah tanaman tradisional seperti kelapa, gambir, lada hitam, sagu atau rumbia di tanam secara meluas semasa pemerintahan Brooke ? A B C D Untuk sara diri Untuk dieksport Unuk di bawa ke China Untuk dijadikan bahan mentah

16

Mengapakah aktiviti perlombongan emas orang Cina diambil alih oleh Syarikat Borneo ? A B C D Kekurangan modal Kekurangan kemahiran Melakukan pemberontakan Memperlkenalkan kaedah perlombongan baru

20

Sultan Brunei telah menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak. Apakah tujuannya ? A B C D Menguasai ekonomi Sarawak Menamatkan pemberontakan di Sarawak Meningkatkan ekonomi bumiputera orang Sarawak Membantu James Brooke menentang pemberontak

17

Mengapakah kerajaan Brooke memberhentikan kereta api pada tahun 1932 ? A B C D Jepun menyerang Sarawak Wujud perkhidmatan air Kemelesetan ekonomi Kekurangan pekerja

SMK PASOH DUA (FELDA)

14

Sejarah Tingkatan 2

BAB 5: KEJAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH 1 Apakah tujuan Bitish menganugerahkan Piagam Diraja kepada Syarikat Borneo Utara British pada tahun 1881? A Menjadikan Sabah sebagai tanah B jajahan British C Menghalang pertapakan kuasa barat D lain di Sabah Menggabungkan pentadbiran Sabah dan Sarawak Menyekat perkembangan pengaruh Kesultanan Brunei Apakah langkah yang diambil oleh Alfred dan Edward Dent untuk membolehkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British? A Menjual saham kepada rakyat British sahaja B Memperkenalkan corak pentadbiran barat C Menguasai lebih banyak kawasan di Sabah D Menyerahkan kuasa pentadbiran kepada British Apakah tanggungjawab SBUB ke atas rakyat peribumi Sabah? A Menerima nasihat pembesar tempatan B Memajukan taraf sosial dan ekonomi C Memelihara agama dan adat resam D Menyediakan peluang pekerjaan secukupnya Antara syarat-syarat pemberian piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad ialah I II III IV A B C D bebas melantik pegawai pentadbir nasihat kerajaan British wajib dipatuhi penyerahan wilayah perlukan persetujuan British melantik pembesar tempatan sebagai penasihat I dan II II dan III III dan IV I dan IV Dilantik oleh Pengarah Dibantu oleh Majlis Penasihat

Penyataan di atas merujuk kepada jawatan dalam SBBU iaitu A Gabenor B Pengerusi C Ketua Anak Negeri D Lembaga Pengarah Siapakah yang menganggotai Majlis Penasihat dalam pemerintahan SBBU? I II III IV A B C D Ketua Pasukan Keselamatan Setiausaha Kerajaan Ketua Anak Negeri Bendahari I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pentadbir daerah Bertindak sebagai majistret Pegawai buruh

Senarai di atas merupakan tugas yang dijalankan oleh A Gabenor B Residen C Pegawai daerah D Lembaga Pengarah Apakah tugas utama Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran SBBU? I II III IV A B C D Menasihati Pegawai Daerah Memajukan pertanian Menjaga keamanan Mengutip cukai I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SBBU melaksanakan undang-undang barat dan undang-undang tempatan dalam perjalanan sistem keadilan di Sabah. Mengapakah SBBU bertindak demikian? A Untuk mendapatkan sokongan rakyat B Untuk menjaga kemanan negeri C Untuk mendapat sokongan British D Untuk menjaga kepentingan pelabur

SMK PASOH DUA (FELDA)

15

Sejarah Tingkatan 2

10

Mengapakah SBBU melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran peringkat daerah dan kampung? A SBUB menghadapi masalah kewangan B Melatih penduduk tempatan menjalankan pentadbiran C Sebagai langkah untuk mendapatkan sokongan D Untuk memenuhi syarat pemberian piagam Sarang burung Sagu Trepang

I II III IV A B C D

Dividen diberi kepada pengusaha Pembinaan landasan kereta api Pengecualian cukai eksport Kemasukan buruh India I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pada tahun 1905, SBUB membina landasan kereta api dari Beaufort ke Jesselton dan dari Tenom ke Malalap.

15

11

Bagaimanakah kegiatan ekonomi tradisional di atas diekploitasi oleh SBUB untuk mengatasi masalah kewangannya? A Mengenakan cukai kepada hasil jualan B Memaksa penduduk menambahkan pengeluaran C Menghalang penjualan kepada pihak lain D Menyekat pengeluaran secara besarbesaran Pulau Banggi Tawau Sandakan

Apakah tujuan utama pembinaan landasan kereta api di atas? A Mengangkut hasil dari pedalaman ke pelabuhan B Menghubungkan bandar dengan bandar C Membangunkan kawasan luar bandar D Menghubungkan pantai barat dengan pantai timur SBUB membina jalan raya di bandarbandar besar. Apakah tujuan utama pembinaan jalan raya di Sabah? A Menghubungkan kawasan ekonomi dengan bandar B Menghubungkan pantai barat dengan pantai timur C Memesatkan pembangunan bandar D Memudahkan pergerakan penduduk

16

12

Senarai di atas menunjukkan kawasan utama penanaman A Sagu B Getah C Lanut D Tembakau Beaufort Tenom Jesselton Senarai di atas menunjukkan kawasan utama penanaman 17

13

Pada tahun 1915, SBUB telah membina Sekolah Latihan bagi anak-anak Ketua Anak Negeri. Lulusan sekolah ini akan diambil bekerja dengan SBUB. Apakah jawatan yang diperuntukkan kepada lulusan sekolah ini? I II III IV A B C D Kerani Renjer Pegawai Daerah Ketua Anak Negeri I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV SMK PASOH DUA (FELDA) 16

A B C D 14

Sagu Getah Lanut Tembakau

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penanaman getah di Sabah?

Sejarah Tingkatan 2

Ditubuhkan pada tahun 1900 untuk menjamin keselamatan Dianggotai oleh pegawai polis tempatan 18 Penyataan di atas merujuk kepada A Ketua Anak Negeri B Pasukan Renjer C Skuad Terbang D Pasukan tentera Dikenali juga sebagai Elopura Diasaskan oleh William Pryer 19 Penyataan di bandar A Sandakan B Jesselton C Tawau D Kudat atas berkaitan dengan

Api-api Diasuka Singga Mata 20 Nama tempat di atas merujuk kepada bandar A Sandakan B Jesselton C Tawau D Kudat

SMK PASOH DUA (FELDA)

17

Sejarah Tingkatan 2

BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI Lada hitam Nanas Tebu 1 Senarai di atas adalah mengenai A B C D 2 Tanaman baru Sistem kangcu Pertanian dagangan Sistem pertanian ladang 5

Diperkenalkan dalam tahun 1920-an di Kuala Selangor Turut ditanam di Perak dan Johor Penyataan tanaman A B C D di atas adalah mengenai

teh kopi tembakau kelapa sawit Tanaman kopi diusahakan secara besar-besaran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor.

Mengapakah penanaman pala di Pulau Pinang mengalami kemerosotan selepas tahun 1850 ? A B C D Kekurangan kawasan pertanian Kekurangan tenaga buruh Harga yang tidak stabil Tanah yang tidak subur

Apakah faktor yang mempengaruhi keadaan di atas? A B C D Harga tanah yang murah Harga pasaran yang tinggi Tenaga buruh yang mencukupi Galakan daripada pembesar negeri

Mengapakah penduduk tempatan kurang terlibat dalam mengusahakan pertanian dagangan? A B C D Tiada galakan daripada British Tidak mempunyai tanah yang luas Tertumpu kepada penanaman padi Tiada pengalaman yang mencukupi

3 Kawasan yang berlorek dalam peta di atas merujuk kepada tanaman A B C D 4 tebu buah pala lada hitam bunga cengkih 8

Hevea Brasiliensis Berasal dari Brazil Senarai di atas adalah berkaitan dengan tanaman A B C D kopi getah tembakau kelapa sawit

Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk mengatasi kemerosotan pertanian dagangan tradisional? A B C D Mencari pasaran baru Membawa masuk buruh Mengurangkan kadar cukai Memperkenalkan tanaman baru

SMK PASOH DUA (FELDA)

18

Sejarah Tingkatan 2

Tahun Ekar 1901 5965 1904 19239 1908 240000 Keluasan ladang getah di Tanah Melayu 9 Mengapakah berlaku pertambahan dalam keluasan ladang getah? I II III IV A B C D 10 Pembukaan ladang secara besarbesaran Penglibatan syarikat perladangan Eropah Penglibatan pemodal-pemodal Cina Kemasukan buruh dari India I dan II II dan III III dan IV I dan IV 13

A B C D

Menstabilkan harga getah Menyekat pembukaan ladang-ladang baru Menjamin bekalan yang mencukupi di pasaran Memenuhi permintaan peringkat antarabangsa Melampan

Penyataan di atas adalah mengenai aktiviti A B C D pertanian perikanan perhutanan perlombongan Tan 6000 51733 70000 Tanah Melayu

Antara faktor yang membawa kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu ialah I II III IV A B C D kejatuhan harga kopi Usaha Henry Wickham peningkatan permintaan tenaga buruh mencukupi I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV 14

Tahun 1889 1904 1929 Pengeluaran bijih timah di (tan)

Apakah faktor utama yang membawa pertambahan dalam pengeluaran bijih timah? A B C D Galakan insentif cukai Kemasukan buruh Cina Penggunaan kapal korek Penglibatan pemodal Cina Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa

H.N. Ridley memperkenalkan kaedah menoreh mengikut sistem ibedem. 11 Apakah kelebihan kaedah torehan ibedem? A B C D Mengurangkan penggunaan tenaga buruh Meningkatkan pengeluaran susu getah Menjimatkan masa menoreh Menyuburkan pokok getah Rancangan Sekatan Stevenson 1942 Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa 1934 12 Apakah tujuan langkah-langkah di atas diperkenalkan?

15

Apakah tujuan tandatangani? A B C D

perjanjian

di

atas

di

Menstabilkan harga bijih timah Menyelaraskan pengeluaran bijih timah Memperkenalkan kaedah-kaedah perlombongan Mengagihkan tenaga buruh sektor perlombongan Kapur barus Getah jelutung Rotan

16

Hasil-hasil hutan seperti dikumpulkan melalui kegiatan SMK PASOH DUA (FELDA)

di

atas

19

Sejarah Tingkatan 2

A B C D 17

meramu menetak membalak memotong 20

Taiping Ipoh Kuala Lumpur Apakah faktor bandar di atas? A B C D 21 perkembangan bandar-

Apakah kesan daripada kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu? I II III IV A B C D Pengenalan kaum berdasarkan kegiatan ekonomi Penempatan mengikut kaum Masyarakat berbilang kaum Berlaku pergaduhan kaum I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV Sistem Kontrak

Aktiviti pertanian Pusat pentadbiran Kawasan sawah padi Perlombongan bijih timah

Antara berikut yang manakah persamaan sistem pendidikan Cina dan Tamil di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua? I II III IV A B C D Peperiksaan yang seragam Sukatan pelajaran dari negara asal Bahasa ibunda menjadi bahasa pengantar Dikawal melalui Undang-undang Buruh 1912 I dan II II dan III III dan IV I dan IV Pihak Inggeris tidak berhasrat memajukan pendidikan dalam kalangan anak Melayu.

18

Penyataan yang manakah benar tentang sistem di atas? I II III IV A B C D Majikan menghantar penyelia mencari pekerja Pekerja dibawa masuk oleh majikan Pekerja membayar hutang tambang Majikan menyediakan tempat tinggal I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV

22

Pada pendapat kamu, mengapakah British mengambil tindakan seperti di atas? A B C D Masalah kekurangan guru Menjimatkan perbelanjaan Menghalang kesedaran politik Mengelakkan pergaduhan kaum Orang Cina dan India dilibatkan dalam kegiatan ekonomi dagangan, manakala orang Melayu dikekalkan dalam kegiatan ekonomi tradisional.

19

Apakah tujuan pembinaan kereta api fasa kedua di Tanah Melayu? I II III IV A B C D Menghubungkan kawasan utara dengan selatan Menghubungkan kawasan timur dengan barat Memenuhi keperluan ekonomi semasa Memudahkan pentadbiran I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV 23

Apakah kesan daripada dasar British di atas? A B C D Agihan pendapatan yang seimbang Mewujudkan jurang ekonomi Mewujudkan persefahaman Pembukaan tanah baru SMK PASOH DUA (FELDA) 20

Sejarah Tingkatan 2

BAB 7: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA 1 Mengapakah percubaan Sultan Ahmad Tajuddin untuk mengusir Siam yang menakluki Kedah menemui kegagalan? A B C D 2 Bantuan lewat tiba Siam dibantu oleh British Rakyat Kedah tidak bersatu Tentera Kedah kekurangan perahu

A B C D

I dan II II dan IIl III dan lV I dan IV Digelar sebagai " Raja Darat ". Berkuasa di hulu Sungai Skrang Membina kubu pertahanan di Bukit Sadok

Bagaimanakah perdamaian antara Kedah dengan Siam dicapai? A B C D Kedah bersetuju menjadi naungan Siam Setelah British campur tangan Siam ditewaskan oleh Kedah Melalui perundingan Perlis Setul Kubang Pasu

Siapakah tokoh yang dikaitkan dengan penyataan di atas? A B C D Rentap Banting Syarif Masahor Datu Patinggi Ali Pada tahun 1855, Sharif Masahor mengetuai 150 buah perahu menyerang Mukah

Senarai di atas adalah mengenai A B C D wilayah yang diasingkan dari Kedah pusat pentadbiran Siam di Kedah petempatan awal Bugis di Kedah kawasan kawalan British di Kedah

Apakah faktor yang menyebabkan Sharif Masahor bertindak demikian? I II III IV Pembinaan kubu Brooke di Kanowit Pelantikan Henry Steele sebagai wakil British Pengambilan kawasan Rajang oleh Brooke Penguasaan Sharif Masahor di Sarikei dibatalkan I dan II II dan IIl III dan lV I dan IV J.W.W. Birch mengarahkan rumah Raja Ngah dibakar

Mengapakah Dol Said menentang British? A B C D Dilucutkan jawatan sebagai penghulu British mengasingkan Naning dan Melaka Pencerobohan tentera British ke atas Naning Dasar percukaian British yang membebankan Pada tahun 1832, angkatan tentera British berjaya menewaskan Dol Said dan pengikutnya. 8 A B C D

Mengapakah arahan di atas dikeluarkan? A B C D Raja Raja Raja Raja Ngah menyimpan hamba Ngah enggan membayar cukai Ngah meneruskan kutipan cukai Ngah enggan mengiktiraf residen

Apakah kesan daripada peristiwa di atas? I Dol Said diberi pencen II British menanggung kerugian III Naning menerima Residen British IV Dol Said dipenjarakan di Singapura

SMK PASOH DUA (FELDA)

21

Sejarah Tingkatan 2

J.W.W. Birch Residen British pertama di Perak telah dibunuh pada 2 November 1875 9 Apakah kesan daripada peristiwa di atas? A B C D British menakluki Perak British meninggalkan Perak British menyerang Pasir Salak British melucutkan kuasa Sultan Perak

13

Bagaimanakah pertikaian antara Yamtuan Antah dengan British dapat diatasi? I II III IV A B C D Campur tangan Maharaja Abu Bakar Dato Kelana mengakui kesilapannya British meletakkan penasihat di Sungai Ujong Kedudukan Yamtuah Antah diiktiraf oleh British I dan II II dan IIl III dan lV I dan IV Menentang perdamaian Yamtuan Antah dengan British Menentang British di Seri Menanti

Perang Perak telah berlaku selama hampir setengah tahun sebelum British dapat mengalahkan pejuang Perak. 10 Apakah faktor yang menyebabkan pejuang Perak gagal mempertahankan kedudukan mereka? A B C D 11 Ramai pejuang Perak yang belot Tentera British lebih berpengalaman British mendapat bantuan tentera India Pejuang Perak kekurangan bekalan makanan 15

14

Penyataan di atas berkaitan dengan tokoh A B C D Tengku Besar Tampin Dato Siamang Gagap Undang Luak Rembau Dato Kelana Abdul Rahman

Apakah tindakan yang dikenakan oleh British terhadap Sultan Abdullah kerana terlibat dalam komplot membunuh J.W.W Birch? A B C D Dihukum gantung sampai mati Dibuang ke Pulau Seychelles Dipenjarakan di Matang Dibebaskan dengan bersyarat

Apakah faktor penentangan Dato Bahaman di Pahang? I II III IV A B C D Perlucutan gelaran Hilang hak memungut cukai Pembinaan balai polis di Lubuk Terua Pelantikan Residen British di Pahang I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12

Apakah faktor yang mencetuskan pertikaian antara Yamtuan Antah dengan Dato Kelana? I II III IV A B C D Dato Kelana membuat perjanjian dengan British Dato Kelana menuntut wilayah Terachi Yamtuan Antah tidak mengiktiraf Dato Kelana Yamtuan Antah mahu menguasai Sungai Ujong I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

16

Mengapakah Gerakan Sultan dapat menawan 11 buah kubu Dato Bahaman di Bentong? I II III IV Mempunyai tentera yang terlatih Mahir dalam selok belok hutan di Pahang British membekalkan senapang dan peluru Pengikut Dato Bahaman enggan menderhaka

SMK PASOH DUA (FELDA)

22

Sejarah Tingkatan 2

A B C D 17

I dan II II dan IIl III dan lV I dan IV

Kebangkitan Tani (1922-1928) di Terengganu? A B C D British menindas petani yang miskin British memberi tanah kepada orang asing Larangan pembukaan tanah baru Haji Abdul Rahman Limbong dibuang ke Makkah

Apakah faktor penentangan Mat Salleh terhadap Syarikat Borneo Utara British (SBUB)? I II III IV A B C D SBUB membakar perkampungan Peraturan SBUB yang membebankan Pergerakannya disekat oleh SBUB Menerima layanan buruk daripada SBUB I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Memusnahkan pejabat SBUB di Rundum Membina kubu di Sungai Selangit

18

Penyataan di atas merujuk kepada tokoh A B C D Mat Salleh Antanum Mat Sator Kamunta

Pada 29 April 1915, Tok Janggut dan pengikutnya mengisytiharkan Pasir Puteh bebas daripada cengkaman British. 19 Padanan yang betul tentang pentadbiran Pasir Puteh yang diisytiharkan oleh Tok Janggut dan pengikutnya ialah Raja Pasir Puteh Engku Besar Jeram Tok Janggut Engku Besar Jeram Tok Janggut Perdana Menteri Che Sahak Merbol Engku Besar Jeram Tok Janggut Penghulu Adam

A B C D 20

Apakah sebab utama yang mencetuskan SMK PASOH DUA (FELDA) 23

Sejarah Tingkatan 2

BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENINGKAT MARTABAT BANGSA 1 Apakah kesan kemenangan Jepun dalam Perang Rusia-Jepun pada tahun 1905? A B C D 2 Menyemarakkan semangat menentang penjajah Jepun meluaskan pengaruh ke Asia Tenggara Mewujudkan persaingan ekonomi di Asia Kuasa barat berundur dari Asia

Antara berikut, yang manakah merupakan saranan Al-lmam? I II III IV A B C D Menekankan kepenting ilmu pengetahuan Berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis Wanita diberi peluang mendapatkan pendidikan Menuntut British memerdekakan Tanah Melayu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Mengapakah tercetusnya gerakan Pan-Islam di Turki pada akhir kurun ke-19? A B C D Perebutan takhta Empayar Turki Empayar Uthmaniyah dikuasai oleh kuasa Barat Perkembangan pengaruh Eropah ke Turki Rakyat Turki menentang pemerintahan Uthmaniyah Terpengaruh dengan idea pemulihan Islam Dikenali juga sebagai Kaum Muda 6

Pilih penyataan yang benar tentang Kaum Tua. I Mereka mendirikan Madrasah AlMasyhur al-Islamiyah II Mereka menentang idea pembaharuan Kaum Muda III Mereka dari golongan ulama dan pegawai agama IV Mereka berpegang kuat kepada adat dan agama A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Madrasah Il-Ihya Assyarif Madrasah al-Diniah Kampung Lalang

Penyataan di atas adalah mengenai A B C D Gerakan Islah Gerakan Pan-Islam Kesatuan Melayu Muda Kesatuan Melayu Singapura 7

Bagaimanakah perkembanganperkembangan pergerakan nasionalisme yang berlaku pada awal abad ke-20 di negara luar dapat diikuti oleh penduduk Tanah Melayu? I II III IV A B C D Melalui Melalui Melalui Melalui akhbar-akhbar warta kerajaan radio dan televisyen kemajuan sistem perhubungan

Apakah persamaan kedua-dua madrasah di atas? A B C D Menentang idea Kaum Muda Menyebarkan idea Kaum Muda Menyediakan pendidikan agama dan adat Mencetuskan semangat kebangsaan Melayu

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

SMK PASOH DUA (FELDA)

24

Sejarah Tingkatan 2

Antara berikut, yang manakah benar tentang golongan intelektual berpendidikan Melayu? I II III IV A B C D Menerbitkan akhbar Sekola Melayu Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris Berusaha memajukan pendidikan orang Melayu Menuntut kemerdekaan secara terangterangan I dan II II dan III III dan IV I dan IV Mereka menggunakan peluang yang ada dalam sistem pentadbiran dan perundangan untuk menuntut hak Melayu dalam ekonomi, pendidikan dan pentadbiran. Penyataan di atas adalah mengenai A B C D golongan intelektual berpendidikan Melayu golongan intelektual berpendidikan Inggeris golongan yang mendapat pendidikan di Mesir golongan yang mendapat pendidikan di Indonesia Pernah menjadi pengarang akhbar Warta Malaya Dilantik Ahli Tidak Rasmi dalam Majlis Mesyuarat Negeri Johor

11

Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan Melayu? I Mengkritik dasar yang merugikan orang Melayu II Menyeru agar perpaduan kaum dipertingkatkan III Menyeru supaya semangat kenegerian dihapuskan IV Menuntut kemajuan dalam ekonomi dan pendidikan A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12

Mengapakah akhbar Bintang Timor kendalian orang Cina Peranakan dianggap akhbar yang Melayu yang berani? A B C D Mencadangkan orang Cina diberi kewarganegaraan Melaporkan berita pemberontakan Dato Bahaman Mengecam dasar-dasar British yang menindas Mengkritik sikap raja-raja Melayu

13

Apakah yang hendak disampaikan oleh Ishak Haji Muhammad melalui novel-novel dan cerpen-cerpen beliau? I II III IV A B C D Membela nasib bangsa Mengkritik dasar British Mempertahankan dasar-dasar British Membangkitkan semangat kenegerian I dan II II dan III III dan IV I dan IV bahan

10

Siapakah tokoh yang dimaksudkan dalam penyataan di atas? A B C D Raja Chulan Dato Onn Jaafar Ishak Haji Muhammad Mohammad Eunos Abdullah

14

Akhbar yang pernah dijadikan rujukan di sekolah-sekolah ialah A B C D Majlis Pengasuh Warta Malaya Sekola Melayu

SMK PASOH DUA (FELDA)

25

Sejarah Tingkatan 2

Mendesak pengambilan lebih ramai pegawai Melayu dalam pentadbiran Mendesak supaya askar Melayu ditambah Mendesak penubuhan angkatan laut dan udara 15 Senarai tuntutan di atas dibuat oleh A B C D 16 Kesatuan Melayu Muda Persatuan Melayu Perak Persatuan Melayu Selangor Kesatuan Melayu Singapura

18

Mengapakah British bimbang kepada kegiatan Kesatuan Melayu Muda (KMM)? I II III IV A B C D KMM membangkitkan kesedaran kebangsaan Melayu KMM dipengaruhi oleh pergerakan komunis KMM menentang British secara terbuka KMM mengadakan pakatan sulit dengan Jepun I dan II II dan III III dan IV I dan IV Dianggotai orang Cina yang lahir di Negeri-negeri Selat Ahli-ahli taat setia kepada kerajaan British

Apakah kesan utama penganjuran persidangan Persaudaraan Sahabat Pena (PASPAM) peringkat kebangsaan di Taiping, Perak pada tahun 1934? A B C D Lebih banyak persatuan kenegerian dibentuk Konsep kebangsaan Melayu mula terbentuk Semangat kebangsaan dapat diperluaskan Langkah awal penubuhan parti UMNO Diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaakob Pertubuhan bersifat politik yang pertama di Tanah Melayu

19

Penyataan di pertubuhan A B C D

atas

merujuk

kepada

Hsing Chong Hui Chung Ho Tang Persatuan Orang Cina Peranakan British Persatuan Orang Cina Tanah Melayu Pada tahun 1937 Pandit Jawaharlal Nehru, pemimpin Parti Kongres India telah menyampaikan ucapan kepada orang India di Kuala Kangsar semasa lawatan beliau ke Tanah Melayu.

17

Penyataan di atas adalah berkaitan dengan penubuhan A B C D Kesatuan Melayu Muda Kesatuan Melayu Singapura Persaudaraan Sahabat Pena Persatuan Melayu Selangor 20

Perkara di atas membuktikan bahawa sebelum Perang Dunia Kedua, semangat kebangsaan orang-orang India di Tanah Melayu A B C D diketuai oleh pemimpin politik dari India disebarkan oleh pekerja India di Perak berorientasikan negara asal mereka diasas oleh Parti Kongres India

SMK PASOH DUA (FELDA)

26

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

TING 3 LATIH TUBI


SOALAN OBJEKTIF

SMK PASOH DUA (FELDA)

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

BAB 1 PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA Kebangkitan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisbermula dengan pemerintahan Maharaja Mikado Meiji pada tahun 1868. 1 Maklumat di atas berkaitan dengan usaha Maharaja Meiji memodenkan Jepun. Apakah langkah yang dibuat oleh baginda untuk mencapai matlamat tersebut ? I II III IV A B C D Melancarkan Revolusi Pertanian Memajukan bidang perindustrian Menjadikan negara Barat sebagai model Mengerahkan tentera mengambilalih pentadbiran I dan II II dan III III dan IV I dan IV

di atas ? A B C D Memajukan ekonomi penduduk tempatan Membebaskan penduduk tempatan daripada penjajahan Mempengaruhi penduduk tempatan supaya menyokong Jepun Menaikkan semangat penduduk tempatan memajukan negara Pada 8 Disember 1941, Jepun mendarat di Kota Bharu. Kemudian Tentera Jepun telah dapat menawan seluruh Tanah Melayu daripada kuasa British dalam masa 10 minggu 4 Maklumat di atas menunjukkan kemenangan tentera Jepun di Tanah Melayu. Apakah faktor kemenangan tersebut I II III IV Bantuan kaisha Jepun Keberanian tentera Jepun Maklumat perisikan lengkap Tentera British kurang bersemangat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pada tahun 1930-an Jepun mengalami masalah kekurangan bahan mentah untuk kegiatan perindustrian. 5 Pernyataan di atas merujuk kepada masalah yang dihadapi oleh Jepun sebelum meletus Perang Dunia Kedua. Bagaimanakah pemimpin Jepun mengatasi masalah tersebut ? A B C D Meluaskan tanah jajahan Mengurangkan pengeluaran Menambahkan barangan import Meningkatkan kegiatan pertanian

1931 : Penaklukan Manchuria 1937 : Serangan ke atas China 1940 : Serangan ke atas IndoChina 2

Peristiwa X

Jepun menyerang Asia Tenggara

A B C D

Rajah di atas menunjukkan peringkat peluasan kuasa Jepun di Asia Tenggara. Berdasarkan rajah di atas apakah peristiwa X? A B C D Sekatan ekonomi ke atas Jepun Pengeboman bandar di negara Jepun Amerika Syarikat menyertai pihak tentera Berikat Penempatan kapal perang Amerika di Pearl Habour Asia Untuk Orang Asia Semangat Asia Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Maklumat di atas menunjukkan slogan yang digunakan oleh Jepun sebelum menyerang Tanah Melayu. Apakah tujuan Jepun menggunakan slogan SMK PASOH DUA (FELDA) 2

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Tentera British di Tanah Melayu yang terdiri daripada askar-askar IndiaGurkha, Australia dan British tidak mampu menyekat kemaraan Jepun. Mereka terpaksa berundur ke selatan. 6 Pernyataan di atas mengenai kekalahan kuasa British di Tanah Melayu. Bagaimanakah Jepun menawan Tanah Melayu dalam masa yang singkat ? I II III IV A B C D Peranan Kesatuan Melayu Muda British tidak mempunyai tentera terlatih British menumpukan pertahanan di Singapura Peranan syarikat Jepun mendapatkan maklumat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Taktik Bumi Hangus 7 Taktik di atas digunakan oleh British semasa tentera Jepun menyerang Tanah Melayu. Apakah tujuan British melancarkan gerakan tersebut ? I II III IV A B C D Melumpuhkan ekonomi Memusnahkan dokumen Melengahkan kemaraan Jepun Menghadkan kemusnahan ekonomi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 11 10 9

A B C D

Menyiarkan propaganda Jepun Menentang pendudukan Jepun Menuntut kemerdekaan Tanah Melayu Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris Perlis Kedah Kelantan Terengganu

Senarai di atas merujuk kepada negeri Melayu yang diserahkan oleh Jepun kepada Thailand. Mengapakah Jepun bertindak sedemikian ? A B C D Membalas jasa Menjimatkan kos pentadbiran Memudahkan Thailand mengutip ufti Membantu meningkatkan ekonomi Thailand Pembela Tanah Air ( PETA ) Pasukan di atas ditubuhkan oleh Jepun di Tanah Melayu. Apakah tujuan penubuhan pasukan tersebut ? A B C D Mengatasi kekurangan pegawai awam Menentang tentera bersekutu Menggiatkan ekonomi Menjadi agen dasar penjepunan Patani Singgora Kota Bharu Senarai di atas merupakan lokasi yang dipilih oleh Jepun untuk menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941. Mengapakah Jepun berbuat demikian ? A B C D British bertumpu di Utara British bertumpu di Selatan Mengukuhkan pertahanan Jepun Mendapat sokongan penduduk tempatan

Selain daripada akhbar di atas, akhbar Fajar Asia juga diterbitkan pada zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Apakah persamaan akhbar-akhbar di atas ? SMK PASOH DUA (FELDA) 3

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Sebelum 1942 Dasar Ekonomi Bebas 12

Selepas 1942 Dasar Ekonomi Kawalan

9 Ogos 1945

Bom atom digugurkan di Nagasaki

Rajah di atas menunjukkan perubahan dasar ekonomi di Tanah Melayu. Apakah faktor yang membawa kepada perubahan dasar tersebut ? A B C D Pendudukan Jepun Kemelestan ekonomi Pemberontakan komunis Kemasukan pemodal asing X Ditubuhkan oleh tentera Bersekutu di Pahang, Johor dan Kedah Mendapat latihan di Sri Lanka 15

6 Ogos 1945 1945

Bom atom digugurkan di Hiroshima

Garis masa di atas menunjukkan peristiwa pengeboman bom atom oleh tentera Bersekutu di Jepun. Apakah kesan tersebut kepada Jepun ? A B C D Jepun menyerah kalah Jepun bertindak balas Jepun melaksanakan sekatan ekonomi Jepun menyerahkan tanah jajahan kepada Siam 1941-1945 Jepun menduduki Tanah Melayu

13

Rajah di atas merujuk kepada sebuah gerakan menentang Jepun di Tanah Melayu. Apakah X ? A B C D Force 136 Askar Melayu Setia Pasukan Wataniah Pahang Malayan Peoples Anti Japanese Army Iktibar Tidak mengharapkan kuasa asing untuk mempertahankan tanah air kita sendiri.

16

Apakah kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu kepada orang Melayu ? I II III IV A B C D Mempelajari taktik perang gerila Kebebasan bergiat dalam politik Mempercayai kebolehan diri sendiri Peningkatan semangat kebangsaan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Koa Kunrenjo ditubuhkan di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka.75 peratus pelatih tediri daripada orang Melayu.

Peristiwa Kejatuhan Tanah Melayu ke tangan tentera Jepun

14

Pernyataan di atas merujuk kepada sikap orang Melayu yang hilang keyakinan terhadap British. Mengapakah orang Melayu bersikap sedemikian ? A B C D Orang Melayu menyertai program Penjepunan Jepun berjaya mengalahkan British dengan mudah Tertubuhnya Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung Jepun menubuhkan Kawasan Kesemakmuran Asia Timur Raya

17

Pernyataan di atas merujuk kepada sebuah institusi yang ditubuhkan oleh pemerintah Jepun. Mengapakah pentadbiran Jepun menubuhkan institusi tersebut ? A B C D Memberi latihan ketenteraan Menyeragamkan sistem pendidikan Mengatasi kekurangan pegawai awam Menanamkan kesetiaan kepada maharaja SMK PASOH DUA (FELDA) 4

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Seksa dulu kemudian siasat 18 Pasukan apakah yang mengamalkan dasar seperti di atas? A Kaisha B Kempeitai C Kimigayo D Koa Kunrenjo Ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu Diberi elaun seperti semasa pemerintahan British 19 Maklumat di atas merujuk kepada kedudukan sultan dalam dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Mengapakah Jepun melaksanakan dasar tersebut ? A B C D Mahu menyatukan orang Melayu Mahu mendapatkan sokongan orang Melayu Mahu orang Melayu terus mengekalkan adat Mahu menggalakkan perkembangan agama Islam

Bantuan kepada MPAJA 20

Kewangan Latihan tentera X

Rajah di atas menunjukkan bantuan yang diberikan oleh pihak British kepada MPAJA. Apakah X ? A B C D Senjata Pengintip Anggota gerila Kenderaan tentera

SMK PASOH DUA (FELDA)

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 BAB 2 MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
Kekalahan Jepun Kekosongan politik Pentadbiran Tentera British

Malayan Union diisytiharkan oleh British pada 1 April 1946 di Kings House, Kuala Lumpur 4 Pernyataan di atas merujuk kepada peristiwa pengisytiharan Malayan Union. Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union ? I II III IV Menguatkan sistem pertahanan Menyatukan dan melicinkan pentadbiran Menjaga kepentingan sumber ekonomi pribumi Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Kami menentang Malayan Union ! - UMNO 5 Pendapat di atas adalah reaksi UMNO terhadap pembentukan Malayan Union 1946. Apakah ciri Malayan Union yang ditentang oleh UMNO ? I II III Pemberian kerakyatan secara terbuka Gabenor berkuasa penuh dalam pemerintahan Singapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union Negeri Melayu disatukan dalam satu unit pentadbiran I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Rajah di atas menunjukkan keadaan politik yang berlaku di Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun pada tahun 1945. Apakah kuasa yang mengambil kesempatan mengisi kekosongan politik tersebut ? A B C D Bintang Tiga Malayan Union Askar Melayu Parti Kebangsaan Malaya

Melayu A B C D

Tokoh X

Menyerang orang Cina di Batu Pahat Memakai selempang merah Bersenjatakan parang panjang

Rajah di atas merujuk tokoh X yang berani menentang tentera Bintang Tiga. Siapakah tokoh X tersebut ? A B C D Dato Onn Jaafar Kiai Salleh Karim Ibrahim Yaakob Dr Burhanuddin Al-Helmy Melakukan keganasan selama 14 hari Menguasai beberapa buah balai polis Membunuh penghulu di Batu Pahat 3 Maklumat di atas menerangkan tindakan pasukan Bintang Tiga selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Apakah kesan tindakan tersebut ? A B C D Penyebaran ideologi komunis Berlaku masalah pergaduhan kaum Orang Melayu meminta bantuan British Republik Komunis Malaya ditubuhkan

IV A B C D

SMK PASOH DUA (FELDA)

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Angkatan Pemuda Insaf ( API ) Angkatan Wanita Sedar ( AWAS ) Barisan Tani Malaysia ( BATAS ) 6 Senarai di atas merupakan pertubuhan Melayu yang aktif pada tahun 1946. Apakah persamaan pertubuhan tersebut ? A B C D Menentang Malayan Union Menyokong Malayan Union Ingin bergabung dengan Indonesia Ingin membentuk Persekutuan Tanah Melayu

Kewarganegaraan sama rata melalui prinsip Jus Soli akan menjadi asas kerakyatan Malayan Union 8 Pernyataan di atas merujuk peruntukan syarat kewarganegaraan dalam Malayan Union. Mengapakah orang Melayu menentang peruntukan kerakyatan tersebut ? A B C D 9 Melemahkan perpaduan rakyat Meningkatkan jumlah penduduk Menjejaskan sokongan terhadap British Menggalakkan kemasukan imigran asing

Mengikut perlembagaan Malayan Union, Undang-undang yang telah diluluskan oleh Gabenor British tidak perlu ditanda tangani oleh Raja-Raja Melayu. Mengapakah berlaku keadaan sedemikian ? A B Gabenor adalah kuasa tertinggi Sultan hanya berkuasa dalam hal agama Islam Parlimen British menjadi pemutus undang-undang Majlis Raja-Raja Melayu memberi kuasa kepada gabenor Malayan Democratic Union ( MDU ) All Malayan Cuoncil of Joint Action ( AMCJA )

Anda merupakan salah seorang penduduk Tapah turut menyertai demonstrasi secara aman yang diadakan pada tahun 1946 kerana menentang pembentukan Malayan Union. Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? I II III IV A B C D Pemberian kerakyatan secara terbuka Gabenor berkuasa penuh dalam pemerintahan Singapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union Negeri Melayu disatukan dalam satu unit pentadbiran I dan II II dan III III dan IV I dan IV

C D

10

Senarai di atas merupakan pertubuhan yang menyokong gagasan Malayan Union. Mengapakah pertubuhan tersebut bertindak sedemikan ? A B C D Pelonggaran syarat kerakyatan Pengurangan kuasa Raja-raja Melayu Pengenalan hak kebebasan beragama Pemansuhan hak istimewa orang Melayu

SMK PASOH DUA (FELDA)

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Secara individu Melalui akhbar Secara kolektif 11 Senarai di atas merujuk kepada cara penentangan terhadap Malayan Union. Antara individu yang terlibat dalam penentangan tersebut ialah I Edward Gent II R.O. Winstedt III Dato Onn Jaafar IV Tan Cheng Lock A B C D I dan III II dan III III dan IV I dan IV 14

Tahun 1946 Menentang Malayan Union

Tahun 1949 X

Rajah di atas menunjukkan matlamat penubuhan UMNO. Matlamat X ialah A B C D Menyatupadukan kaum Menuntut kemerdekaan Mengembalikan kuasa sultan Mewujudkan organisasi nasional Zainal Abidin Ahmad Dato Nik Ahmed Kamil Dato Panglima Bukit Gantang

15

Che Maznah : Kita mesti bangun menentang pertubuhan tersebut. Puteh Mariah Ibrahim Rashid : Ya ! mari kita berjuang hingga titisan darah yang terakhir.. 12 Dialog di atas mungkin diucapkan dalam satu rapat umum sekitar Mei 1946. Apakah pertubuhan yang ditentang itu ? A B C D UMNO Malayan Union Kongres Melayu Persekutuan Tanah Melayu L.D. Gammans David Rees William 13 Ahli Parlimen British di atas pernah datang ke Tanah Melayu pada bulan Mei tahun 1946. Apakah tujuan kedatangan mereka? A B C D Membebaskan negara ini daripada penjajahan Membantah penubuhan Gagasan Malayan Union Menyokong penubuhan Gagasan Malayan Union Meninjau bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union

Senarai di atas merupakan antara tokoh pemimpin UMNO yang berjasa dan terlibat dengan satu perkara penting dalam tahun 1949. Apakah perkara penting tersebut ? A B C D Menjadi ahli Parlimen Mengetuai rapat umum Menulis bantahan di surat khabar Menggubal perlembagaan UMNO 1946 HIDUP MELAYU ! 1950 MERDEKA !

16

Rajah di atas menunjukkan pertukaran cogan kata UMNO. Mengapakah berlaku perubahan cogan kata tersebut ? A B C D Mahu berjuang secara radikal Mahu menubuhkan kerajaan sendiri Mahu mendapatkan sokongan rakyat Mahu meningkatkan taraf hidup rakyat Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan pada 25 Julai 1946, dianggotai oleh pegawai kanan British, wakil UMNO dan wakil rajaraja Melayu.

17

Pernyataan di atas merujuk penubuhan Jawatankuasa Eksukutif setelah orang Melayu menolak Malayan Union. Apakah tugas jawatankuasa tersebut ? SMK PASOH DUA (FELDA) 8

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

A B C D

Memulihkan kuasa Raja-raja Melayu Membincangkan kemerdekaan negara Merundingkan tarikh pilihan raya umum Menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Tarikh Tempat Pengerusi Kehadiran : 1 4 Mac 1946 : Kelab Sultan Sulaiman : Dato Onn Jaafar : 41 Persatuan Melayu

Lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Orang Melayu dan Orang Asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang ada sultan. 20

Rakyat British

18

Maklumat dalam jadual di atas menerangkan Kongres Melayu yang pertama. Apakah kesan daripada Kongres tersebut ? A B C D Penubuhan UMNO Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Penubuhan Gagasan Malayan Union Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif
Tidak mahu orang Melayu menentang British secara kekerasan Tidak Mahu PKM mempengaruhi orang Melayu Sikap pemimpin Melayu yang sentiasa berunding X

Rajah di atas menerangkan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Siapakah X ? A B C D Rakyat Rakyat Rakyat Rakyat biasa Imigran Raja Persekutuan

Persekutuan Tanah Melayu

19

Rajah di atas merujuk kepada faktor persetujuan British membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah faktor X ? A B C D Dasar dekolonisasi British Dasar imperialisme British Bantahan golongan imigran Bantahan golongan Rakyat British

SMK PASOH DUA (FELDA)

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

BAB 3 : ANCAMAN PKM Dan DARURAT Cara penyusupan komunis ke Tanah Melayu Persatuan-persatuan Penerbitan X 1 Rajah menunjukkan cara fahaman komunis disebarkan ke Tanah Melayu. Apakah X ? A B C D Kesatuan Kesatuan Kesatuan Kesatuan sekerja komunis pelajar Bintang Tiga

Mogok Sabotaj Tunjuk perasaan 4 Senarai di atas adalah antara kegiatan agresif PKM menjelang tahun 1935 ? Mengapakah PKM menggalakkan tindakan di atas ? A B C D Membantah pentadbiran British Melumpuhkan ekonomi British Menuntut kenaikan gaji pekerja Menguasai ekonomi Tanah Melayu Pada Jun 1948 , Sir Edward Gent telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu dan menguatkuasakanUndang-undang Darurat 1948. 5 Pernyataan di atas merupakan tindakan British mengatasi ancaman keganasan komunis. Bagaimanakah British menguatkuasakan undang-undang tersebut ? I II III IV A B C D Menggeledah rumah kediaman Menahan mereka yang disyaki komunis Memindahkan penduduk ke petempatan baru Menembak mereka yang bersubahat dengan komunis I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Askar Fiji Askar Australia Askar Afrika Timur 6 Senarai di atas merujuk tentera asing yang pernah berkhidmat di negara kita antara 1948 hingga 1960. Apakah tujuan kedatangan mereka itu ? A B C D Mengadakan latihan ketenteraan Membantu operasi menyelamat Mengadakan sekatan jalan raya Membantu menghadapi ancaman komunis SMK PASOH DUA (FELDA) 10

Penduduk kampung X : Kami tidak tertarik dengan komunisme. Penduduk kampung Y : Ya, kita orang Melayu memang membenci komunis. 2 Dialog di atas merujuk kepada sikap orang Melayu terhadap fahaman komunis. Mengapakah mereka bersikap sedemikian ? I II III IV A B C D Komunis bersikap ganas Orang Melayu menolak fahaman ateis Komunis mengenakan cukai yang tinggi Agama Islam menentang kezaliman I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Sekolah Latihan Khas 101 di Singapura 3 Maklumat di atas merujuk sekolah yang ditubuhkan oleh British. Apakah kepentingan sekolah di atas kepada Parti Komunis Malaya ? A B C D Melatih buruh mahir Mengendalikan tahanan Mencipta peralatan senjata Melatih taktik perang gerila

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 sedemikian ? Dibayar $ 350.00 Satu beg beras 7 Maklumat di atas merupakan tawaran pihak British kepada anggota MPAJA selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Mengapakah British berbuat demikian ? A B C D Mendapatkan bantuan MPAJA Mengelakkan MPAJA memberontak Membolehkan MPAJA menyerahkan senjata Menggalakkan MPAJA menentang komunis A B C D Meneroka tanah pertanian Membanteras kegiatan subversif Melemahkan pergerakan komunis Menyeragamkan petempatan imigran Ditubuhkan di peringkat kampung Membantu pasukan polis dan tentera Terdiri dari lelaki dan wanita 10 Maklumat di atas merjuk kepada sebuah pasukan yang ditubuhkan oleh kerajaan British untuk menentang komunis semasa zaman darurat. Apakah pasukan X tersebut ? A B C D Pasukan polis bantuan Pasukan Home Guard Pasukan tentera Komanwel Pasukan Special Constables Program Gerakan Kelaparan 8 Peta di atas menunjukkan lokasi peristiwa 6,000 orang buruh melancarkan mogok di lombong arang batu. Apakah tindakan kerajaan British untuk mengatasi masalah tersebut ? I II III IV A B C D Menahan pemimpin PKM Menubuhkan pasukan Home Guard Mengisytiharkan undang-undang darurat Menghantar pemimpin yang terlibat pulang ke China I dan II II dan III III dan IV I dan IV 11 Pernyataan di atas ialah satu rancangan yang dilancarkan oleh British semasa zaman darurat melalui A B C D Perang Saraf Akta Darurat Rancangan Briggs Perintah berkurung Penggunaan kekerasan dan senjata semata-mata tidak akan berjaya menghapuskan komunis. Sir Gerald Templer- Pesuruhjaya Tinggi British. 12 Pendapat di atas pernah diberikan oleh pegawai British tersebut ketika kerajaan berusaha membanteras ancaman komunis. Mengapakah tokoh di atas berpendapat sedemikian ? A B C D Komunis mahir taktik gerila British kekurangan tentera terlatih British memerlukan sokongan rakyat Komunis mempunyai kelengkapan perang

400,000 penduduk setinggan Cina 9

40,00 kampung baru.

Rajah di atas menerangkan strategi Rancangan Briggs semasa zaman darurat di Tanah Melayu. Mengapakah kerajaan British bertindak

SMK PASOH DUA (FELDA)

11

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 Apakah langkah X tersebut ? KAWASAN PERINTAH BERKURUNG Dari jam 6.00 petang hingga 6.00 pagi 13 Arahan di atas akan diisytiharkan di beberapa tempat semasa zaman darurat di Tanah Melayu. Kawasan tersebut juga merujuk kepada A B C D Kawasan Putih Kawasan Hitam Kampung Baru Cina Kawasan pinggir hutan A B C D Program Gerakan Kelaparan Penggunaan kad pengenalan Melonggarkan syarat kerakyatan Penempatan semula setinggan Cina 1948-1960 Zaman Darurat 17 Situasi di atas memberi kesan kepada masalah perpaduan rakyat di Tanah Melayu. Apakah langkah awal British bagi mengatasi masalah tersebut ? A B Sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng Hidup-hidup akan menerima wang hadiah sebanyak $ 250,000. 14 C X D Mengharamkan parti-parti berhaluan kiri Melonggarkan syarat kerakyatan Tanah Melayu Memperkenalkan kampung-kampung baru Cina Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum X

Maklumat di atas merujuk tawaran pihak British semasa zaman darurat. Apakah X ? A B C D Kempen Pilihan raya Kempen Perang Saraf Kempen Perang Dingin Kempen Gerakan Kelaparan Pengampunan beramai-ramai 18

ARAHAN Mengawal ladang-ladang Mengawal lombonglombong

Maklumat di atas merujuk tugas sebuah pasukan yang ditubuhkan oleh kerajaan bagi menghadapi ancaman komunis. X ialah A B C D Pasukan Home Guard Pasukan Special Constable Pasukan askar Komanwel Pasukan Gerila MRLA

15

Maklumat di atas merujuk usaha kerajaan membanteras ancaman komunis. Mengapakah kerajaan mengambil langkah tersebut ? A B C D Menjamin keselamatan negara Mengurangkan kos perbelanjaan Mengurangkan kesusahan Komunis Mengadakan perdamaian dengan komunis Pengampunan beramai-ramai Kawasan Hitam dan Kawasan Putih X

Komunis gagal menegakkan kekuasaan mereka di Tanah Melayu 19 Mengapakah perjuangan komunis tersebut gagal ? I II III IV A B C D Kebanyakan anggota PKM ialah orang Cina Keberkesanan Rancangan Briggs Kejayaan Perang Saraf Kurang sambutan dari orang Melayu I , II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV SMK PASOH DUA (FELDA) 12

Kempen Perang Saraf 16

Rajah di atas merujuk satu langkah kerajaan British semasa menentang ancaman komunis di Tanah Melayu.

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Memenangi hati dan fikiran rakyat 20 Maklumat di atas merujuk kempen untuk membasmi pengaruh komunis di Tanah Melayu. Apakah kesan kempen tersebut kepada penduduk Tanah Melayu ? A B C D Anggota komunis menyerah diri Rakyat berbilang kaum bersatu padu Penduduk tempatan menyokong komunis Penduduk tempatan membunuh komunis

SMK PASOH DUA (FELDA)

13

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 Bagaimanakah beliau boleh mendapatkan kerakyatan persekutuan ? A B C D Secara Secara Secara Secara naturalisasi permohonan cantuman wilayah kuat kuasa undang-undang

BAB 4 : KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN Tarikh 1949 Peristiwa Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

Maklumat di atas merupakan langkah ke arah mencapai perpaduan kaum di Tanah Melayu. Apakah langkah yang dipersetujui dalam jawatankuasa tersebut ? I Pilihanraya akan diadakan II Syarat kerakyatan dilonggarkan III Tanah Melayu akan diberi kemerdekaan IV Bantuan ekonomi dan pelajaran kepada orang Melayu A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Parti radikal telah memenangi 6 daripada 9 buah kerusi yang dipertandingkan

Sistem X Tokoh Jawatan Dato Onn Jaafar Ahli Hal Ehwal dalam Negeri DatoE.E.C.Thurai Ahli Pelajaran singham Dr.Lee Tiang Keng Ahli Kesihatan 4 Jadual di atas menerangkan sistem X yang diperkenalkan oleh British pada tahun 1951. Manakah antara berikut berkaitan sistem di atas ? I II III IV A B C D Dipilih oleh rakyat Kabinet bayangan Berpengalaman dalam pentadbiran Pelantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II.III dan IV Parti Perikatan Parti Negara Parti Islam SeMalaya 5 Bilangan kerusi ditandingi 52 30 11 Jumlah kerusi dimenangi 51 1

Pilihan Raya X

Rajah menunjukkan Pilihan Raya Majlis Bandaran yang pertama diadakan pada tahun 1951. Apakah X ? A B C D Pilihan Raya Majlis Bandaran Ipoh Pilihan Raya Majlis Bandaran Johor Bharu Pilihan Raya Majlis Bandaran George Town Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur Puan Lim merupakan seorang imigran daripada koloni British yang telah menetap di negara ini selama 10 tahun daripada 12 tahun secara berturut-turut

Jadual di atas menunjukkan sebahagian daripada parti yang bertanding dalam Pilih Raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Mengapakah Parti Perikatan mendapat menang besar dalam pilihan raya tersebut ? I Pendidikan peringkat menengah II Gigih untuk mencapai kemerdekaan III Bertolak ansur dalam pembahagian kerusi IV Perkongsian kuasa dalam pengurusan SMK PASOH DUA (FELDA) 14

Pernyataan di atas menjelaskan situasi seorang imigran di Tanah Melayu.

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 Negara A B C D I,II dan III I,II dan IV I.III dan IV II,III dan IV Menstabilkan politik Menstabilkan ekonomi Mengharmonikan masyarakat 9 A B C D Pilihan Raya Majlis Bandaran Ipoh Pilihan Raya Majlis Bandaran Seremban Pilihan Raya Majlis Bandaran George Town Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur Parti Negara Independence of Malaya Party (IMP) Senarai di atas merupakan parti-parti yang telah diasaskan oleh Dato Onn Jaafar. Apakah matlamat penubuhan kedua-dua parti tersebut ? A B C D Bekerjsama dengan British Menghadapi pilihan raya umum Perpaduan kaum dalam satu parti Menuntut kemerdekaan secara radikal MIC MCA x 10 Rajah di atas menunjukkan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti politik yang diperjuangkan oleh Independence of Malaya Party mendapat sokongan daripada beberapa buah parti yang lain. Apakah parti X ? A B C D PAS UMNO Parti Negara Parti Perikatan Sistem sebuah kabinet bayangan Anggotanya dikenali sebagai Ahli 11 Pernyataan di atas merupakan antara ciri dalam Sistem Ahli yang dilaksanakan pada tahun 1951 hingga 1955. Siapakah yang melantik anggota Sistem Ahli tersebut ? A B C Ratu England Parlimen British Majlis Raja-Raja Melayu SMK PASOH DUA (FELDA) 15

Rajah di atas menunjukkan tujuan penubuhan satu Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh British pada tahun 1949. Apakah X ? A B C D Suruhanjaya Reid Suruhanjaya Cobbold Jawatankuasa Antara Kerajaan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum Sikap tolak ansur dalam pembahagian kerusi pilihan raya Kesepakatan menolak pengaruh Parti Komunis Malaya Kesanggupan setiap kaum berkongsi kuasa dalam politik negara

Konsep kerjasama kaum dalam satu parti

Senarai di atas merupakan antara faktor kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh Parti Perikatan itu ? A B C D Berkhidmat Bermuafakat Bermasyarakat Berpandangan jauh UMNO-MCA memenangi 9 daripada 12 buah kerusi yang dipertandingkan.

Pilihan Raya X

Rajah menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Bandaran yang diadakan pada tahun 1952. Apakah X ?

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 D Pesuruhjaya Tinggi British Mewajibkan pendidikan sekolah rendah Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah 12 IV Tunku Abdul Rahman A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Konferansi Nasional telah diadakan oleh pihak British pada bulan Februari 1954 15 Apakah parti politik yang terlibat dalam Konferensi Nasional tersebut? A B C D IMP PAS UMNO Parti Negara Pendidikan sekolah rendah diwajibkan Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar di sekolah menengah 16 Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D Laporan Razak Laporan Barnes Laporan Fenn-Wu Laporan Cheesmen Penyata Razak diperkenalkan pada 1956 17 telah tahun

Maklumat dalam rajah di atas menerangkan cadangan dalam sebuah laporan pelajaran Tanah Melayu . Apakah laporan X tersebut ? A B C D Laporan Barnes Ordinan Pelajaran Laporan Fenn-Wu Laporan Razak

Soalan 13 berdasarkan rajah berikut,

Sistem pendidikan Tanah Melayu 1950-an.

Sekolah Melayu Sekolah Cina Sekolah Tamil

13

Rajah di sabelah merujuk kepada sekolah vernakular di Tanah Melayu sebelum merdeka. Apakah kesan kewujudan sistem pendidikan di atas? A B C D Peluang pendidikan terhad Perpaduan penduduk sukar dicapai Perbalahan antara kaum sering berlaku Pembangunan ekonomi tidak seimbang Pada peringkat awal penubuhan Jawatankuasa Hubungan antara Kaum hanya dianggotai oleh kaum Melayu dan kaum Cina.

Kenyataan di atas merupakan satu daripada Laporan Pelajaran Tanah Melayu. Apakah syor-syor utama Penyata Razak di atas? I II III IV Sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama Latihan perguruan yang sama kepada semua guru Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Pendidikan wajib di peringkat SMK PASOH DUA (FELDA) 16

14

Wakil kaum Melayu dan Cina ialah I Dato Onn Jaafar II Tan Cheng Lock III Lee Tiang Keng

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 rendah A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Laporan Barnes 1951 Laporan Fen-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 18 Rajah di atas menunjukkan cadangan laporan pelajaran tanah Melayu. Antara berikut, manakah merupakan dasar Ordinan Pelajaran 1952? I II III IV A B C D Pendidikan sekolah rendah diwajibkan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah Bahasa ibunda di ajar jika ada 15 orang pelajar yang memohon Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Bermula kerjasama UMNO dan MCA Memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Melibatkan persefahaman Dato' Yahya Razak dengan Tun H.S. Lee 20 Maklumat yang dinyatakan dalam jadual di atas merupakan pilihan raya yang diadakan di negara kita sebelum mencapai kemerdekaan. Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan A B C D Pilihan Raya Negeri-negeri. Pilihan Raya Majlis Undangan Persekutuan Pilihan Raya Majlis Bandaran George Town Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur

Tunku Yaakob Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah telah menganggotai Sistem Ahli dari tahun 1951 - 1955 19 Pernyataan di atas berkaitan keanggotaan Tunku Yaakob dalam Sistem Ahli. Apakah portfolio yang di sandang oleh Tunku Yaakob semasa menganggotai Sistem Ahli? A B C D Ahli Pelajaran Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri Ahli Pertanian dan Perhubungan Ahli Tanah, Pelombongan Perhubungan

dan

SMK PASOH DUA (FELDA)

17

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 antara kaum BAB 5 : DETIK-DETIK PERISTYTIHARAN KEMERDEKAAN Merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Menentukan kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri Menjamin kedudukan khas rajaraja Melayu 1 Senarai di atas pertubuhan X. Pertubuhan X ialah A B C D merupakan peranan 4 Cadangan asal perlembagaan yang dikemukakan oleh panel Suruhanjaya Reid telah dipinda bagi memuaskan hati semua pihak. Apakah perkara yang telah dipersetujui bersama ? A B C D Raja berkuasa mutlak Kerakyatan jus soli dihapuskan Bahasa Inggeris dijadikan bahasa utama Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

Suruhanjaya Reid Suruhanjaya Cobbold Majlis Perundangan Persekutuan Jawatankuasa Antara Kerajaan Kuasa antara kerajaan pusat dan negeri X Tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1957

Di manakah Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu? A B C D Di Dataran Merdeka Kuala Lumpur Di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur Di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru Di Padang Merdeka Bandar Hilir, Melaka Tarikh: 12.00 tengah malam 30 Ogos 1957 Bendera Union Jack diturunkan Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan

Maklumat di atas adalah mengenai isi-isi Perjanjian London. Berdasarkan rajah di atas apakah X ? A B C D British kekal menguasai ekonomi Hubungan antara kaum ditingkatkan Konsep raja berpelembagaan dikekalkan Parlimen British menjadi penggubal undang-undang

Pernyataan di atas adalah merupakan peristiwa pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu. Di manakah pemasyhuran kemerdekaan tersebut dilakukan? A B C D Di Di Di Di Dataran Merdeka Stadium Merdeka Padang Kelab Selangor Kelab Sultan Sulaiman

Senarai di bawah merujuk kepada kandungan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah dipersetujui Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Persekutuan. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan 3 Pada pendapat anda,bagaimanakah persetujuan tersebut dicapai ? A B C D Persetujuan dari Parlimen British Titah perintah dari Raja-raja Melayu Pungutan suara berdasarkan referendum Dasar permuafakatan dan tolak ansur 7

Persekutuan Tanah Melayu akan menandatangani satu perjanjian pertahanan dengan pihak British Maklumat di atas merupakan sebahagian daripada hasil Rundingan London 1956 Tujuan perjanjian pertahanan tersebut ialah I menjamin keselamatan II menjaga kepentingan ekonomi III mengelakkan serangan tentera Jepun SMK PASOH DUA (FELDA) 18

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 IV membanteras ancaman dari komunis A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 8 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan peranan Suruhanjaya Reid. Apakah bentuk negara yang dicadangkan oleh suruhanjaya tersebut untuk Tanah Melayu ? A B C D Republik Persekutuan Monarki mutlak Raja Berpelembagaan Menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri X Menentukan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu 9 Rajah P di atas adalah berkaitan dengan tugas Suruhanjaya Reid. Berdasarkan maklumat tersebut X ialah A B C D merancang corak pentadbiran meningkatkan ekonomi tempatan merapatkan hubungan antara kaum menjamin kedudukan Raja-raja Melayu Kerakyatan Bahasa Kebangsaan Kedudukan agama Islam 10 Senarai di atas merupakan isu-isu rumit dan sensitif di Tanah Melayu. Bagaimanakah isu-isu tersebut diselesaikan? A B C D Melalui perjanjian Campur tangan British Kebijaksanaan pemimpin Menggunakan adat istiadat Tun H.S.Lee Tun Abdul Razak Tunku Abdul Rahman Tun V.T. Sambanthan 11 Senarai di atas merujuk kepada tokohtokoh penting di Tanah Melayu. Apakah usaha gigih dari tokoh-tokoh tersebut ? A B C D Mencorakkan hala tuju negara Membina sekolah kebangsaan Menggubal undang-undang negara Meningkatkan ekonomi penduduk bumiputera

Pada tahun 1957,Suruhanjaya Reid telah mengeluarkan draf perlembagaan supaya dapat dibahaskan oleh penduduk dan parti-parti politik tempatan 12 Maklumat di atas merujuk kepada Suruhanjaya Reid. Apakah perkara yang telah dipersetujui secara bersama ? I Pembentukan negara persekutuan II Pemansuhan kerakyatan secara jus soli III Pengekalan konsep raja Berperlembagaan IV Pengekalan kedudukan istimewa orang Melayu A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan 13 Pernyataan di atas merupakan perkara yang diberi kepentingan dalam Suruhanjaya Reid. Bagaimanakah kedudukan bahasa Cina dan Tamil ? SMK PASOH DUA (FELDA) 19

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

I II III IV A B C D

Dikembangkan Dijadikan bahasa kedua Menjadi bahasa rasmi negara Menjadi bahasa pengantar di sekolah Cina dan Tamil I dan II II dan III III dan IV I dan IV Raja Melayu berseri-seri dengan pakaian songket yang berkilau dan dipayungi dengan payung diraja,duduk berbaris dan bersemayam di pentas khas 17

A B C D

Negeri-negeri Selat mana-mana koloni British Persekutuan Tanah Melayu Negeri yang mempunyai sultan Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu1957 telah ditulis menggunakan tulisan jawi

Pernyataan di atas merujuk penggunaan tulisan jawi dalam menulis dokumen pemasyhuran kemerdekaan Tanah Melayu. Apakah peranan penggunaan tulisan jawi tersebut ? A B C D Menjadi simbol warisan bangsa Menjadi tanda kedaulatan negara Melambangkan kepelbagaian tulisan Merekodkan dokumen-dokumen penting Hari pemasyhuran kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah dilakukan dengan penuh gemilang di Stadium Merdeka,Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957

14

Berdasarkan maklumat di tujuan Raja-raja Melayu sedemikian ? A B C D

atas,apakah berkeadaan

Menonton perarakan hari kemerdekaan Menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja Menyaksikan pemasyhuran kemerdekaan Mengadakan persembahan malam kemerdekaan Tarikh Masa Tempat 30 Ogos 1957 Tepat 12.00 tengah malam Padang Kelab Sultan Sulaiman,Kuala Lumpur

18

15

Pernyataan di atas merujuk satu peristiwa penting yang berlaku. Apakah peristiwa tersebut ? A B C D Pemasyhuran kemerdekaan Penurunan bendera Union Jack Pengumuman tarikh kemerdekaan Persembahan malam kemerdekaan Kerakyatan terbuka

Apakah kepentingan pemasyhuran kemerdekaan ? I Tanda pembebasan negara daripada penjajah II Negara menentukan hala tuju negara dengan nasihat Ratu England III Pihak British akan memberikan tunjuk ajar dalam hal pentadbiran IV Negara bebas menentukan bentuk pemerintahan mengikut acuan sendiri A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Perlembagaan Merdeka 1957 16

Rajah di atas merujuk kepada kerakyatan terbuka dalam Perlembagaan Merdeka. Mengikut Perlembagaan Merdeka, kerakyatan terbuka kepada sesiapa yang lahir di SMK PASOH DUA (FELDA) 20

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Laporan Suruhanjaya Reid tentang perlembagaan telah dipinda hasil perbincangan dan pendapat Majlis Raja-Raja,parti politik dan perseorangan 19 Pernyataan di atas menerangkan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang pindaan tersebut ? I Kuasa pembesar tempatan dikembalikan II Kandungan meliputi kepentingan semua kaum III Pandangan rakyat diambilkira dalam menggubal perlembagaan IV Penggubal perlembagaan terdiri di kalangan pemimpin tempatan A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Tahun 1956

1957

Perkara Suruhanjaya dibentuk Menerima 131 memorandum Mengeluarkan draf perlembagaan Membuat pindaan terhadap perlembagaan Cadangan diterima oleh parlimen

20

Jadual di atas berkaitan dengan tugas Suruhanjaya Reid. Mengapakah 131 memorandum tersebut penting kepada Suruhajaya Reid ? A B C D Prinsip untuk menggubal perlembagaan Bukti penglibatan rakyat dalam penggubalan perlembagaan Cadangan yang memberi idea untuk menggubal perlembagaan Amaran supaya menggubal perlembagaan dengan lebih berhatihati SMK PASOH DUA (FELDA) 21

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 BAB 6 : PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SABAH DAN SARAWAK Barisan Pemuda Sarawak Persatuan Dayak Sarawak Barisan Pemuda Melayu Sibu 1 Senarai di atas merupakan persatuan yang bergerak aktif di Sarawak pada tahun 1940an. Apakah tujuan utama penubuhan persatuan-persatuan tersebut ? A B C D Menuntut kemerdekaan Menghadapi pilihan raya Menentang penjajahan British Menentang pendudukan Jepun Tarikh 1 Julai 1946 15 Julai 1946 2 Peristiwa British menguasai Sarawak British menguasai Sabah

Negeri Tanah Melayu Sarawak 4

Pegawai British Harold MacMichael Gerald T.MacBryan

Jadual di atas merujuk dua orang pegawai yang bertugas di dua negeri yang berasingan. Apakah peranan mereka di negeri-negeri tersebut ? A B C D Melumpuhkan gerakan anti-British Mengeksploitasi ekonomi tempatan Melindungi kepentingan dan kuasa pemerintah tempatan Mendapatkan tandatangan persetujuan daripada pemerintah peribumi

Bagaimanakah orang Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British? I Berkabung II Berdemontrasi III Menghantar telegram IV Menghantar surat bantahan A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Charles Vyner Brooke Mengisytiharkan Perlembagaan Sarawak Apakah faktor yang menyebabkan perlembagaan ini tidak dilaksanakan di Sarawak? A B C D Pendudukan Jepun Penentangan kerajaan British Penentangan penduduk Sarawak Pengenalan Pentadbiran Tentera British Pentadbiran X Mentadbir Sarawak dari 10 September 1945 sehingga 1 Julai 1946

Jadual di atas menerangkan peristiwa pengisytiharan Sarawak dan Sabah sebagai tanah jajahan Mahkota British. Mengapakah kerajaan British mengambil tindakan sedemikian ? A B C D Memenuhi permintaan rakyat Menjaga kepentingan ekonomi Membendung ancaman komunis Menyeragamkan sistem pentadbiran Tarikh 3 Disember 1949 Peristiwa Pembunuhan Gabenor Sarawak, Sir Duncan Stewart terhadap

Apakah reaksi British pembunuhan tersebut ? A B C D

Bersedia mengadakan pungutan suara Bertolak ansur dan bersedia mengikut kehendak rakyat Sarawak Mengadakan rundingan dengan pertubuhan anti penyerahan Menggunakan kekerasan untuk untuk melumpuhkan gerakan antipenyerahan

Berdasarkan maklumat di atas, apakah tanggungjawab Pentadbiran X di Sarawak dalam tempoh masa tersebut ?

SMK PASOH DUA (FELDA)

22

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 I II III IV A B C D Memulihkan ekonomi Mengembalikan ketenteraman Mengemaskinikan pentadbiran Memberi latihan ketenteraan kepada penduduk tempatan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV 10

Menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Undangan (1950) Menambahkan bilangan ahli rasmi Majlis Undangan (1960) Rajah di atas menerangkan tentang usahausaha ke arah berkerajaan sendiri yang dijalankan oleh British di Sabah. Mengapakah usaha tersebut dilaksanakan ? A B C D Bagi melaksanakan pilihan raya Bagi memupuk perpaduan kaum Bagi melatih pemimpin tempatan Bagi menggalakkan penubuhan parti politik Bagi melicinkan urusan pentadbiranya di Sarawak pihak British telah menubuhkan Majlis Tempatan pada tahun 1947 11 Berdasarkan pernyataan di atas,nyatakan fungsi majlis tersebut ? I II III IV A B C D Mengutip hasil Menggubal undang-undang Menguruskan pelajaran rendah Mengawal perbelanjaan kawasan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Mewujudkan keharmonian semua kaum di Sarawak Menuntut pendidikan percuma bagi sekolah rendah Mempertingkatkan kedudukan politik,ekonomi dan sosial bumiputera 12 Pernyataan di atas merujuk kepada matlamat sebuah parti politik yang terdapat di Sarawak. Nyatakan parti politik tersebut ? A B C D Parti Parti Parti Parti Negara Sarawak (PANAS) Kebangsaan Sarawak (SNAP) Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) Bersatu rakyat Sarawak (SUPP)

Pada 26 Jun 1946, Kerajaan British telah menandatangani perjanjian dengan Syarikat Borneo Utara British(SBUB) bagi mendapatkan hak ke atas Sabah 8 Merujuk kepada pernyataan di atas ,mengapakah kerajaan British berminat untuk mengambil alih pentadbiran Sabah dari SBUB ? I Kekayaan bahan mentah II Desakan pelabur dan pemodal Eropah III Mengembalikan keamanan dan ketenteraman dalam negeri IV Menjamin kedudukan dan keselamatan mereka di Asia Tenggara A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Peristiwa Pengenalan perlembagaan baru Pilihan Raya Majlis Tempatan Pindaan perlembagaan Pilihan Raya Majlis Undangan

Tahun 1950 1952 1960 1962 9

Jadual di atas merujuk tentang perkembangan politik yang berlaku di Sabah. Apakah kepentingan peristiwa tersebut ? A B C D Kemunculan parti politik Penentangan rakyat tempatan Perjuangan berkerajaan sendiri Pelaksanaan semangat kesedaran

SMK PASOH DUA (FELDA)

23

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Pada bulan Disember 1946, kerajaan British di Sarawak telah mengeluarkan satu notis yang dikenali sebagai Pekeliling No.9 13 Berdasarkan maklumat di atas apakah kesan daripada pekeliling tersebut ? A B C D Kenaikan gaji kakitangan awam Rusuhan besar-besaran dari penduduk Pemecatan pegawai tinggi kerajaan Perletakan jawatan kakitangan kerajaan Persatuan Kebangsaan Melayu, Jesselton Persatuan Kebangsaan Melayu, Labuan 14 Pernyataan di atas merujuk kepada dua buah pertubuhan Melayu yang terdapat di Sabah. Apakah isu yang diperjuangkan oleh keduadua persatuan tersebut ? A B C D Kerakyatan yang sama Melindungi hak orang Cina Memperbaiki keadaan politik dan ekonomi Menukar nama Borneo Utara kepada Sabah Tarikh 8 Februari 1946 15 Peristiwa Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British oleh Charles Vyner Brooke

16

Gambar di atas memaparkan tentang penangkapan ahli Rukun Tiga Belas yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Gabenor Sarawak yang kedua. Siapakah tokoh di atas ? A B C D Rosli Dhobi Awang Ramli Morshidi Sidek Bujang Suntong Kelulusan usul untuk menyerahkan Sarawak kepada British tidak diterima oleh kebanyakan penduduk Sarawak.

17

Mengapakah penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut ? I II Mengingkari Perlembagaan 1941 Meningkatkan jumlah kemasukan kaum imigran III Mendapatkan tandatangan pembesar secara muslihat IV Melengahkan tuntutan untuk mendapatkan kemerdekaan A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Pernyataan di atas merujuk kepada penyerahan Sarawak kepada British. Mengapakah Vyner Brooke membuat keputusan tersebut ? I Vyner Brooke semakin tua dan uzur II Ingin berehat dan menetap di Australia III Desakan berterusan daripada British mengganggu ketenteramannya IV Tiada sumber kewangan untuk bangunkan Sarawak selepas perang A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

SMK PASOH DUA (FELDA)

24

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

18

Gambar di atas berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada British oleh Vyner Brooke. Apakah reaksi penduduk Sarawak terhadap penyerahan tersebut ? I Mengadakan tunjuk perasaan II Membakar kediaman Gabenor Inggeris III Meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan IV Menghantar surat bantahan kepada kerajaan British A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV 1962 1960 Pilihan raya Majlis Undangan Pindaan perlembagaan bagi menambah pemimpin bumiputera dalam Majlis Undangan Pilihan raya Majlis tempatan Majlis Kerja dan Majlis Undangan ditubuhkan kepada

20

Gambar di atas menunjukkan tunjuk satu perasaan yang diadakan di Sarawak. Mengapakah penduduk Sarawak mengadakan tunjuk perasaan tersebut ? A Menentang pembubaran Rukun Tiga Belas B Menuntut perletakkan jawatan kakitangan kerajaan C Membantah pelantikan Gabenor Sarawak yang pertama D Membantah cara MacBryan yang menggunakan muslihat untuk mendapatkan tandatangan pembesar

1952 1950 19

Garis masa di atas merujuk peristiwa yang berlaku di Sabah Peristiwa tersebut ialah A B C D

penggabungan parti politik pemilihan wakil rakyat tempatan pembentukan perlembagaan negeri perjuangan ke arah berkerajaan sendiri SMK PASOH DUA (FELDA) 25

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 BAB 7 : GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA Tarikh 1 September 1962 1 Peristiwa Referendum 4 Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan supaya Tanah Melayu dicantumkan dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei Mengapakah Tunku Abdul Rahman membuat cadangan tersebut ? A Menguasai pentadbiran negeri-negeri B Menghadkan kuasa kerajaan setiap negeri C Memenuhi permintaan rakyat negerinegeri tersebut D Membebaskan negeri-negeri tersebut daripada panjajahan Kita dimaklumkan bahawa Parti PETIR telah kalah dalam dua kawasan pilihan raya di Singapura ? Betul, Parti PETIR telah tewas di kawasan Hong Lim dan Anson

Jadual di atas menerangkan tentang tindakan kerajaan Singapura mengadakan pungutan suara bagi pembentukan Persekutuan Malaysia. Mengapakah kerajaan Singapura bertindak sedemkian ? A B C D Mendapat sokongan rakyat Memilih pucuk pimpinan baru Merangka perlembagaan baru Menambah ahli Dewan Undangan Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dan Malaysia dan inilah saat yang sungguh bersejarah kerana sungguhpun kita berasa sedih dan dukacita kerana satu negeri terpaksa keluar... Tunku Abdul Rahman,9 Ogos 1965

Tokoh P

Tokoh Q 5

Berdasarkan dialog di atas, apakah usaha yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew untuk mengukuhkan parti PETIR ? A B C D Menyertai Gagasan Malaysia Membatalkan keputusan pilihan raya Mengharamkan kegiatan Barisan Sosialis Menangkap pemimpin Parti Rakyat Singapura

Petikan di atas menjelaskan tindakan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia. Mengapakah tindakan di atas dianggap wajar ? A B C D Memenangi pilihan raya Menjamin perpaduan kaum Menghapuskan pengaruh komunis Menamatkan pemberontakan rakyat 6

Idea Gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman telah disokong oleh Sultan Omar Ali Saifuddin daripada Brunei Merujuk kepada pernyataan di atas,mengapakah Sultan Brunei akhirnya menarik diri dari menyertai Persekutuan Malaysia ? I Isu berkaitan dengan minyak II Kemerosotan pengaruh Parti Rakyat Brunei III Penentangan anggota Majlis Undangan Negeri Brunei IV Masalah kekananan Sultan Brunei dalam perlantikan Yang di-Pertuan Agong A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV SMK PASOH DUA (FELDA) 26

Perjanjian Perdamaian Tahun Wakil Negara 11 Ogos Tun Abdul Malaysia 1966 Razak b Hussein Tun Adam Indonesia Malik 3 Jadual di atas menerangkan tentang perjanjian yang berlaku di antara Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Apakah tujuan perjanjian tersebut ? A B C D Menamatkan konfrontasi Mewujudkan perikatan poitik Mengukuhkan pertahanan serantau mengadakan kerjasama perdagangan

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A.M. Azahari telah menentang penyertaan Brunei di dalam Persekutuan Malaysia. 7 Pernyataan di atas menjelaskan tentang tentangan A.M. Azahari terhadap penubuhan Malaysia. Mengapakah ia berlaku ? I Brunei akan terjejas dari segi pembangunan II Brunei akan menjadi tanah jajahan Tanah Melayu III Beliau mencadangkan penubuhan Kerajaan Kalimantan Utara IV Brunei enggan membayar royalti minyak kepada Persekutuan Malaysia A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 9

X Tidak bersetuju dengan Gagasan Malaysia Sabah perlu bersatu dengan Sarawak dan Brunei Rajah di atas menunjukkan pendirian X semasa gagasan Persekutuan Malaysia diumumkan. X ialah A B C D Parti Bersatu Pasok Momogun Parti Demokratik Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu

10

Gambar di atas terdiri dari tokoh-tokoh yang menganggotai Suruhanjaya X yang ditubuhkan pada tahun 1962. Apakah peranan Suruhanjaya X ? A B Menggubal Perlembagaan Malaysia Memujuk Sabah dan Sarawak menyertai gagasan Malaysia Meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia Menyiasat sebab penentangan Indonesia dan Filipina terhadap gagasan Malaysia

Gambar di atas merujuk kepada satu peristiwa penting yang berlaku di Hotel Addelphi, Singapura bertarikh 27 Mei 1961. Apakah pernyataan penting yang diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman dalam majlis tersebut ? A B C D Pemakluman Gagasan Malaysia Pemisahan Singapura dari Malaysia Penubuhan Persatuan Asia Tenggara Penubuhan Negara-negara Asia Tenggara

C D

SMK PASOH DUA (FELDA)

27

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3 I Sekatan cukai dihapuskan II Sistem ekonomi kawalan dilakukan III Sumber tenaga manusia dan sumber asli disatukan IV Satu kawasan pasaran ekonomi yang lebih luas diwujudkan A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Malaysia telah membuat bantahan rasmi terhadap pencerobohan tentera Indonesia kepada Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu (PBB) 14 Mengapakah PBB tidak bertindak terhadap perkara tersebut ? A B C D Tarikh Mei 1963 Ogos 1963 Februari 1964 Jun 1964 12 Peristiwa Rundingan tidak rasmi di Tokyo Sidang kemuncak di Manila Persidangan di Bangkok Persidangan di Tokyo Malaysia baru dibentuk Negara ini bukan anggota PBB Indonesia mempunyai kuasa veto di PBB Diveto oleh Rusia Tarikh Ogos 1962 15 Peristiwa Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan(JAK)

11

Gambar di atas dikaitkan dengan perisytiharan satu peristiwa penting yang berlaku di negara ini. Apakah peristiwa tersebut ? A Perisytiharan Persekutuan Malaysia B Pemisahan Singapura dari Malaysia C Penubuhan Negara-negara Asia Tenggara D Perisytiharan tamatnya konfrontasi Malaysia-Indonesia

Maklumat di atas merujuk kepada penubuhan sebuah jawatankuasa berkaitan dengan penubuhan Malaysia. Apakah jawatankuasa tersebut ? A B C D Menggubal Perlembagaan Malaysia Meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Sabah Membincangkan hak dan kepentingan Sarawak dan Sabah Memberi penerangan kepada penduduk Sabah dan Sarawak

Apakah tujuan acara di atas di adakan? A B C D meningkatkan ekonomi ASEAN mewujudkan kerjasama serantau menjelaskan tentang langkah-langkah penubuhan Malaysia mewujudkan perdamaian antara Malaysia dengan Indonesia

Penubuhan Persekutuan Malaysia dapat memajukan sosioekonomi negeri-negeri dalam Persekutuan 13 Bagaimanakah langkah tersebut dilakukan?

SMK PASOH DUA (FELDA)

28

Latihtubi ~ Sejarah Tingkatan 3

Rakyat Sabah telah mengemukakan satu memorandum yang dikenali sebagai Tuntutan 20 Perkara Sabah 16 Maklumat di atas berkaitan dengan tuntutan yang dibuat oleh rakyat Sabah. Apakah kandungan memorandum tersebut? I Peruntukan kerusi parlimen II Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi III Imigresen dibawah kuasa kerajaan negeri IV Pelantikan ketua negeri dibuat oleh Perdana Menteri A B C D 17 I,II dan III I,II dan IV I.III dan IV II,III dan IV 20 Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) telah menentang penubuhan Malaysia. Mengapa berlakunya penentangan tersebut? A B C D Kedudukan kaum bumiputera terjejas Melambatkan perpaduan penduduk Sarawak Sarawak perlu bersatu dengan Sabah dan Brunei Penduduk Sabah dan Sarawak tidak boleh berpolitik 19

... inilah saat yang sungguh bersejarah kerana sungguhpun kita merasa sedih dan dukacita kerana satu negeri telah terpaksa keluar. _Tun Abdul Razak Apakah peristiwa bersejarah seperti yang dimaksudkan olehTun Abdul Razak itu? A B C D Pemisahan Singapura dari Persekutuan Malaysia Pengunduran British dari Tanah Melayu Penarikan diri Brunei daripada menyertai Malaysia Pemisahan Pulau Pinang dengan Kedah

Apakah tujuan penubuhan Gagasan Malaysia? I Memajukan ekonomi II Menyekat pengaruh asing III Menyekat kegiatan komunis IV Mempercepatkan kemerdekaan A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

18

Pilihanraya Majlis Daerah telah di adakan di Sabah pada tahun 1962. Apakah kesan kemenangan Perikatan Sabah dalam piihan raya tersebut ? A B C D Melemahkan ancaman komunis Mempercepat pembentukan Malaysia Mengubah struktur pentadbiran negeri Menyebarkan idea gerakan nasionalisme

SMK PASOH DUA (FELDA)

29