Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR 1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Nilai / tajuk 3.

Masa : Pendidikan Moral Tahun 2 Bestari : Baik Hati / Kami Suka Membantu : 10.40 -11.40 pagi (60 minit)

4. Standard Pembelajaran : 2.1.1, 2.1.2, 5. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. menyatakan 3 cara membantu keluarga kembangan ii. menyatakan 2 kepentingan membantu keluarga kembangan 6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. Perbincangan betapa penting mempunyai sikap baik hati membantu keluarga kembangan. ii. Sumbang saran berkaitan cara dan kepentingan membantu keluarga kembangan. iii. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan untuk menghasilkan salasilah keluarga kembangan menggunakan power point dan menyenaraikan cara serta kepentingan membantu keluarga kembangan. 7. EMK: i. ii. Kreativiti menjana idea TMK - Menggunakan power point

8. Bahan Bantu Belajar: Contoh salasilah keluarga kembangan, lembaran kerja, komputer 9. Penilaian P dan P: i. lembaran kerja (Memadankan keluarga kembangan) ii. Guru memberikan pujian kepada murid yang boleh menghasilkan salasilah keluarga kembangan menggunakan power point. 10. Refleksi gambar sikap baik hati yang berkaitan dengan