Anda di halaman 1dari 2

Do'a Sebelum Membaca AL-QUR'AN

Perbanyaklah membaca Al-Qur'an dan sebelumnya bacalah Fatihah


kemudian bacalah do'a ini, lalu akhirilah dengan membaca Fatihah kembali

.

.
.
. . .

.


ALLAHUMMA BL HAQQ ANZALTAHU WABL HAQQ NAZAL. ALLAHUMMA
'AZZM ROGBAT FH WAJ'ALHU NUURON L BASOR, WA SYFAA-AN
LSODR. ALLAHUMMA ZAYYN BH LSAAN, WA JAMML BH WAJH,
WA QOWW BH JASAD, WARZUQN TLAA WA TAHUU 'ALAA
TOO'ATK, AANAA ALLAYL WA ATROO FANNAHAAR. WAHSYURN
MA'AN NABYY MUHAMMADN SHOLLALLAHU TA'AALA 'ALAYH
WASALLAMA WA AALHL AKHYAAR.

Artinya
:
"Yaa Allah dengan Hak-Mu, Engkau menurunkan Al-quran, dengan
Kebenaran (Hak-Mu) pula Al-quran turun. "Yaa Allah, dengan Al-quran,
Besarkanlah semangatku, jadikanlah Al-quran sebagai cahaya untuk
penglihatanku dan obat untuk hatiku. "Yaa Allah, Hiasilah lisanku dengan Alquran, dengan Al-quran indahkanlah wajahku, dengan Al-quran kuatkanlah
jasadku, karuniakanlah bacaan ini atas taat kepadamu sepanjang malam dan
siang. Dan kumpulkanlah aku bersama Nabi Muhammad SAW dan para
keluarganya yang terpilih"

DOA SETELAH MEMBACA AL-QURAN :


ALLAHUMMARHAMN BL QURN, WAJALHU L
MMAW WA NUUROO, WA HUDAA WA ROHMAH.
ALLAHUMMA DZAKKRN MNHU MAA NASTU, WA
ALLMN MNHU MAA JAHLTU, WARZUQN
TLAAWATAHU AANAA-ALLAYL WA ATHROO
FANNAHAAR, WAJALHU L HUJJATAN, YAA ROBBAL
AALAMN.
Yaa Allah curahkanlah rahmat kepadaku dengan Al-Quran, dan
jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan
rahmat bagiku. Yaa Allah ingatkanlah aku terhadap apa yang
telah aku lupakan dari Al-Quran. Ajarilah aku apa-apa yang
belum aku ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah aku
kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam
dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujjah bagiku ( yang dapat
menyelamatkanku) Wahai Tuhan Seluruh Alam.