Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 2 DURRAH

Tarikh /Hari Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk

: : : : : : : :

19 Ogos 2013 Khamis 2 Durrah 24 orang 10.35 11.35 pagi Bahasa Malaysia Petani Moden Dusun Pak Long STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

1.3

Mendengar, memberi

memahami 1.3.2 Mendengar, memahami respons dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan mencapah. kuat yang ayat lancar, jelas,

dan

terhadap sesuatu arahan, soalan, dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1Membaca bahan bacaan dengan penyata sebutan berjeda. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

dengan

intonasi yang betul dan

Objektif Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. ii. Memberikan jawapan teka-teki dengan betul berdasarkan pendengaran dan pemerhatian yang teliti. Membaca cerita pada teks bacaan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Sistem Bahasa i. Tatabahasa : Ayat penyata

Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum i. ii. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan : Rajin, bekerjasama, bantu-membantu

Strategi i. ii. iii. iv. Kemahiran Berfikir maklumat Kecerdasan Pelbagai :Verbal linguistik, intrapersonal, visualruang Kemahiran mendengar harian Bahan bantu mengajar 1 2 3 4 5 Jenis Buku teks Papan hitam Buah Buahan Kad teka teki Lembaran kerja Bilangan 1 1 4 10 24 Belajar Cara Belajar :Memproses maklumat, dengan berkesan :Menghubung kait, menganalisis

Pembelajaran Kontekstual :Menghubung kait dengan amalan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai pengetahuan tentang jenis buah-buahan yang terdapat di dusun. LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ISI PELAJARAN Soalan 1. Apakah nama buah yang sedang cikgu pegang? Jawapan o Durian o Betik o Langsat o Pisang o Ciku 2. Pernahkan kamu makan buahbuah tersebut tersebut? 3. Bagaimanakah rasa buah ini? Jangkaan jawapan o Manis o Masam Teks bacaan : Tajuk Rambutan Muka surat 86. Jawapan dalam teks.

LANGKAH DAN AKTIVITI SET INDUKSI (5 minit) 1) Murid memerhatikan buah yang ditunjukkan oleh guru di hadapan kelas. 2) Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan buah yang yang ditunjukkan. 3) Murid berbisik di telinga rakan sebelah berkenaan buah kegemaran mereka. 4) Guru bertanya secara rawak rakan murid buah kegemaran mereka. 5) Guru mengaitkan jawapan murid dengan pembelajaran pada hari ini. KP

CATATAN BBB Gambar buah KB Menghubung kait

Verbal linguistik BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungka itkan dalam kehidupan dengan pengalaman

LANGKAH 1 (20 minit) 1) Murid membuka buku teks masing-masing muka surat 86. 2) Murid mendengar guru

BBB Buku teks

KB Mengenalpasti

1. Pokok rambutan banyak ditanam di Malaysia. 2. Pokok rambutan bermusim kerana biasanya pokok ini berbuah sekali dalam setahun. 3. Pokok rambutan berbuah apabila tiba musimnya.

membaca teks sambil mengajuk bacaan selepas guru. 3) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai isi teks bacaan yang telah dibaca. 4) Murid memberi pelbagai jawapan dengan bimbingan guru. 5) Murid membaca soalan kefahaman pada buku teks dan memberi jawapan secara lisan berdasarkan teks. 6) Guru dan murid membaca jawapan yang lengkap bersama-sama dengan lancar berserta intonasi dan jeda yang betul. 7) Murid membaca ayat demi ayat mengikut giliran sambil guru membetulkan kesalahan bacaan murid.

maklumat BCB Memproses maklumat Nilai Murni Rajin

Tugasan : Murid membaca teka-teki yang

LANGKAH 2 (20 minit) 1) Murid berada dalam kumpulan masing-masing.

BBB Kad teki teka-

diberi oleh guru. 1. Badan saya berwarna oren. Saya berbentuk bujur. Saya mempunyai banyak biji. Rasa saya sangat manis.

2) Guru memberi arahan aktiviti. 3) Murid menjawab teka teki mengikut giliran yang telah diundi oleh setiap wakil kumpulan. 4) Pusingan pertama murid menjawab soalan teka-teki yang disediakan oleh guru.

Teknik Perbicangan Lakonan Teka-teki KP Intrapersona l Interpersona l Kinestatik Verbal linguistik Nilai Murni Kerjasama Bantumembantu Penilaian objektif Memberikan jawapan teka-teki dengan betul berdasarkan pendengara n dan pemerhatian yang teliti.

2. Saya berbentuk bulat seperti bola. Saya sangat berat dan mempunyai isi berwarna merah. Kulit badan saya berjalur-jalur hijau.

5) Pusingan kedua, murid berbincang antara ahli kumpulan membina satu teka-teki untuk disoal kepada kumpulan lain. 6) Markah bonus diberikan bagi kumpulan yang dapat menjawab dengan betul di pusingan kedua. 7) Murid dan guru menyebut nama buah-buahan yang telah dijawab semasa aktiviti teka-teki.

*Rujuk lembaran kerja pada ruangan

LANGKAH 3 (10 minit)

BBB Lembaran kerja

lampiran Arahan aktiviti 1: Nomborkan ayatayat di bawah mengikut urutan gambar. Arahan aktiviti 2: Tulis nama buahbuahan berpandukan gambar.

1) Murid menerima lembaran kerja daripada guru. 2) Murid menukar kertas jawapan dengan rakan sebelah. 3) Murid dan guru membuat perbincangan jawapan bersama dan membuat pembetulan pada jawapan yang salah. Aktiviti 1 (Pengayaan) 1) Murid menyusun dan menomborkan ayat berdasarkan gambar mengikut urutan dengan betul. Aktiviti 2 (Pemulihan) 1) Murid menulis jawapan nama buah di bawah setiap gambar dengan betul.

Teknik Perbincangan KP Verbal Linguistik Intrapersonal KB Menghubung kait Membuat urutan

Kognitif Rumusan isi pembelajaran adalah berkaitan

PENUTUP (5 minit) Murid merumuskan isi pelajaran dengan

KB Merumus Menghubung kait

dengan langkah yang betul untuk menanam. Sosial : Guru memberi peneguhan positif kepada murid-murid dengan memberikan token dan mengucapkan tahniah serta kata perangsang kepada kumpulan yang tidak berjaya.

mengaitkan gambar-gambar dengan amalan pemakanan buah-buahan dalam kehidupan seharian. Guru memberi token kepada kumpulan yang berjaya melaksanakan tugasan dengan baik.

Nilai Keikhlasan Kesyukuran

Cadangan Pensyarah/Guru Pembimbing : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

Tandatangan Nama Tarikh :

: :