Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 2A CATATAN REFLEKSI

1. Isu/ Perkara yang difokus: Program ASAH(Anda Sedar, Anda Hebat).

2. Analisis isu / perkara yang difokus: 2.1 Kekuatan: 1) Sistem pemarkahan yang digunakan sepanjang program dapat mengatasi masalah kebisingan dan kerjasama yang baik telah diberikan sepanjang program. 2) Slot-slot program yang dijalankan mendapat maklum balas yang baik daripada murid dan mereka rasakan ia sangat memberi kesan pada mereka hingga majoriti murid mengalirkan air mata. 3) Kerjasama guru yang dilantik sangat baik dan membantu menjayakan program.

2.2 Kelemahan : 1) Pengurusan jawatankuasa program semasa program dilihat agak longgar kerana ada jawatankuasa kerja yang tidak disenaraikan. 2) Disiplin murid masih longgar dan masih terdapat masalah perhubungan antara murid.

3. Cadangan penambahbaikan: 1) Penyelaras program perlu lebih berhati-hati dan memberi penekanan kepada jawatankuasa kerja untuk kelancaran program akan datang. 2) Sesi kaunseling kelompok dan individu perlu ditingkatkan dan memberi penekanan kepada perhubungan murid.