Anda di halaman 1dari 2

1. Siapakah yang melaungkan pengisytiharan Merdeka pada 31 Ogos 1957? 2. Berapakah jalur yang terdapat di Bendera Malaysia? 3.

Bilakah Hari Malaysia disambut ? 4. Sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini ialah bagi kali yang ke- . ? 5. Siapakah perdana menteri Malaysia yang dikenali sebagai bapa pembangunan? 6. Apakah bunga kebangsaan negara kita? 7. Rukun negara mempunyai 5 prinsip. Nyatakan prinsip ketiga. 8. dibina untuk memperingati pejuang-pejuang yang gugur semasa mempertahankan negara kita. 9. Bendera Malaysia juga dikenali dengan nama 10. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sekarang?

1. Siapakah yang melaungkan pengisytiharan Merdeka pada 31 Ogos 1957? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 2. Berapakah jalur yang terdapat di Bendera Malaysia? 14 melintang jalurnya 3. Bilakah Hari Malaysia disambut ? 16 September (1963) 4. Sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini ialah bagi kali yang ke- . ? Ke-56 (2013) 5. Siapakah perdana menteri Malaysia yang dikenali sebagai bapa pembangunan? Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein 6. Apakah bunga kebangsaan negara kita? Bunga Raya 7. Rukun negara mempunyai 5 prinsip. Nyatakan prinsip ketiga. Keluhuran Perlembagaan 8. dibina untuk memperingati pejuang-pejuang yang gugur semasa mempertahankan negara kita. Tugu Negara 9. Bendera Malaysia juga dikenali dengan nama Jalur Gemilang 10. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sekarang? Dato Seri Mohd. Najib bin Tun Razak