Anda di halaman 1dari 2

UJIAN AMALI PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV3107) PPG-IPGM SESI: 2013 Semester : 4& 5

NAMA KURSUS KOMPONEN AMALI

: PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR : PENGAJARAN MAKRO DAN BAHAN P&P

________________________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA CALON: 1. 2. Hasil sebuah pengajaran makro dan bahan P&P secara INDIVIDU Anda perlu memilih aktiviti yang sesuai dalam 4 bidang PSV SR untuk menghasilkan pengajaran makro (RPH) dan menyediakan bahan bantu P&P Pengajaran makro (RPH) dan bahan P&P yang dihasilkan mestilah menunjukkan kemahiran pemilihan aktiviti, perkembangan langkah-langkah pengajaran dan penutup. Anda boleh memilih tema pengajaran dan bahan P&P bedasarkan mana-mana aktiviti dalam 4 bidang kegiatan PSV SR. Bahan P&P perlu dihasilkan berdasarkan persembahan grafik dan sesuai untuk sesi pengajaran (RPH)

3.

4.

5.

6.

Anda dikehendaki menjalankan perlaksanaan pengajaran Makro yang dipilih di sekolah masing-masing dan divideokan dari awal hingga akhir P & P.

SOALAN :

1.

Hasilkan sebuah pengajaran makro berasaskan mana-mana aktiviti dalam 4 bidang PSV SR bersama bahan P&P yang menggunakan persembahan grafik yang berkaitan dengan aktiviti pilihan sama ada untuk KSSR atau KBSR seperti diarahkan.

Tugasan perlu mengikuti prosedur berikut: a) Bahan bahan P&P dihasilkan berdasarkan aktiviti yang dipilih dan dijayakan sendiri oleh INDIVIDU b) Masa perancangan P&P adalah 1 jam. c) Masa untuk bahan P&P - persembahan grafik adalah yang sesuai dengan masa di dalam langkah dalam RPH ( 5 10 minit) d) Sesi pengajaran boleh dijalankan secara individu dan divideokan.