Anda di halaman 1dari 1

FORMAT LAPORAN PANITIA BIL PERKARA 1 2 3 4 5 6 7 Isi Kandungan Misi dan Visi Matlamat dan Objektif Carta Organisasi

Takwim dan Perancangan Carta Gantt Pengajaran dan Pembelajaran 7.1 KBSR 7.1.1 Sukatan dan Rancangan Pelajaran 7.1.2 Buku Teks dan Buku Kerja 7.1.3 Bahan dan Alat Bantuan Mengajar 7.1.4 Latihan Harian / Mingguan / Bulanan / Tahunan 7.2 KSSR 7.2.1 Dokumen Standard Kurikulum 7.2.2 Buku Teks dan Buku Kerja 7.2.3 Bahan dan Alat Bantuan Mengajar 7.2.4 Latihan Harian / Mingguan / Bulanan / Tahunan Analisa Peperiksaan 8.1 KBSR 8.1.1 Kekuatan 8.1.2 Kelemahan 8.1.3 Strategi Penambahbaikan 8.2 KSSR 8.2.1 Kekuatan 8.2.2 Kelemahan 8.2.3 Strategi Penambahbaikan Program dan Aktiviti 9.1 Sudah (Telah) 9.2 Belum (Akan) 9.3 Ganti (Ubahsuai) Lampiran 10.1 Gambar 10.2 Data dan Maklumat 10.3 Geraf / Chart 10.4 Lain-lain yang berkaitan

10