Anda di halaman 1dari 3

PORTFOLIO

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Hassan Mohd Ghazali


hassan@fsm.upsi.edu.my

Pengenalan

Dalam Pendidikan Seni Visual, penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses
pembelajaran pelajar adalah digalakkan. Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan,
kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. Bahan ini dikumpulkan dan
dipersembahkan secara terancang.

Rakaman Proses Pembelajaran

Rakaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa kecerdasan dan ia dikaitkan


dengan alat penilaian benar. Melalui portfolio Pendidikan Seni Visual, semua pihak dapat
melihat:

• Himpunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar


• Contoh hasil kerja pelajar
• Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual
berlaku
• Hasil penulisan, ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian peristiwa penting
untuk dikongsi bersama pihak lain
• Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta hasil kerja seni

Dari segi konsep, portfolio Pendidikan Seni Visual berasaskan kepada kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif, yang turut melibatkan proses penyelesaian masalah dan
membuat keputusan. lni disebabkan portfolio Pendidikan Seni Visual, selain
mendokumenkan urutan proses kerja, turut menuntut kemahiran mencetuskan idea
secara kritis untuk melakukan penggubahan secara kreatif, sama ada melalui alat, bahan
atau teknik tertentu. Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan
masalah yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan berupaya
pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan bagi mendapat hasil kerja
yang terbaik. Proses ini dirakamkan dalam portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk
tatapan dan mampu juga menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses
pembelajaran pelajar.

Bentuk Portfolio

Portfolio Pendidikan Seni Visual lebih merupakan portfolio dokumentasi proses sepanjang
kerja seni dilakukan dan bukan sekadar portfolio persembahan. Justeru, bentuk portfolio
menampakkan kajian, perancangan, eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil
yang hendak dibuat. Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi 4
aspek:
I. Kajian
• Pemerhatian dan pengamatan
• Koleksi bahan serta rekod daripada bahan rujukan yang sesuai dengan kegiatan
• Rumusan dan pertimbangan dalam membuat pemilihan

2. Lakaran
• Eksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat idea yang
konstruktif Pewujudan idea
• Perkembangan lakaran berkaitan tema atau tajuk

3. Rangka Sebenar
• Merangka reka cadang atau model
• Menentukan alatan dan bahan
• Prototaip (jika berkaitan)

4. Persembahan Portfolio
• Ringkas, menjimatkan, menarik dan tepat
• Mengikut urutan
• Bersih, kemas dan mudah digunakan

Keempat-empat aspek yang meliputi kajian, lakaran, rangka sebenar dan persembahan
boleh dihasilkan melalui sebarang bentuk, bergantung kepada keupayaan dan
kemampuan fizikal pelajar, sekolah dan kemudahan yang ada. Kemungkinan besar
pelajar akan menyediakan portfolio dalam bentuk seperti:

• Jurnal
• Diari
• Laporan
• Kompilasi catatan yang dijilid
• Beberapa helaian kertas yang di kokot
• Ataupun mungkin disket/cakera padat

Terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. Antaranya:

• Untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaian
pelajar
• Untuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri
• Untuk membantu ibu bapa, pentadbir dan guru lain mengetahui
• kemajuan pembelajaran pelajar
• Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri
• Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar dengan
pelajar lain atau dengan piawai tertentu

Cadangan Kandungan Portfolio


Kandungan portfolio seboleh mungkin dapat merakamkan beberapa kecerdasan,
antaranya:

Kecerdasan linguistik seperti:


• Catatan pra penulisan
• Draf projek penulisan
• Huraian bertulis tentang tajuk /tema/kajian
• Proses Penyelesaian masalah

Kecerdasan ruang-,visual seperti:


• Lakaran, catan, cetakan, kolaj, montaj, gambar rajah, peta minda, carta aliran
• Sampel gambar 2 dimensi dan 3 dimensi

Kecerdasan interpersonal seperti:


• Maklum balas bertulis daripada rakan sebaya, guru dan pihak lain
• Laporan rakan sebaya

Kecerdasan interpersonal seperti:


• Catatan jurnal
• Esei, senarai semak, kegiatan penilaian kendiri
• Sampel latihan refleksi kendiri
• Soal selidik
• Carta kemajuan
• Catatan refleksi tentang hasil kerja sendiri