Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN SANIS TAHUN 5

TARIKH / HARI : MASA / TEMPOH : KELAS : KEHADIRAN MURID : SUBJEK : TEMA PEMBELAJARAN : BIDANG PEMBELAJARAN : OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

20 JULY 2013 (ISNIN) 11:50AM-12:50PM (60MINIT) 5 NILAM 20/20 SAINS MENYIASAT BENDA HIDUP KEMANDIRIAN SPESIES MEMAHAMI BAHAWA SETIAP HAIWAN MEMPUNYAI CARA YANG TERSENDIRI UNTUK MEMASTIKAN KEMANDIRIAN SPESIESNYA PADA AKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN , MURID-MURID DAPAT : A) MENYEBUT 3 CARA HAIWAN MEMASTIKAN TELUR DIJAGA B) MENYEBUTKAN 5 JENIS CONTOH HAIWAN YANG MENJAGA TELUR

HASIL PEMBELAJARAN :

PENGETAHUAN SEDIA ADA :

MURID-MURID MENGETAHUI HAIWAN-HAIWAN MEMBIAK DENGAN MELAHIRKAN ANAK ATAU BERTELUR

KEMAHIRAN PROSES SAINS :

A) MEMERHATIKAN VIDEO HAIWAN YANG DITUNJUK OLEH GURU B) MERAMALKAN CARA HAIWAN MENJAGA TELUR MEREKA C) MEMBUAT INFEREN TERHADAP PEMERHATIAN MEREKA D) BERKOMUNIKASI DENGAN GURU DALAM KELAS DAN SEMASA MEMBUAT PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN E) MEMBUAT RUMUSAN TENTANG TOPIK KEMANDIRIAN HAIWAN

KEMAHIRAN BERFIKIR :

A) MURID-MURID MENJANA IDEA SEMASA GURU BERTANYA SOALAN BERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN SEHARIAN B) MURID-MURID MEMBUAT KESIMPULAN PADA AKHIR PEMBELAJARAN C) MURID-MURID MENGHUBUNGKAITKAN KEMANDIRIAN HAIWAN DENGAN KEHIDUPAN SEHARIAN A) BERSIFAT INGIN TAHU TERHADAP ALAM SEKITAR B)BERFIKIR SECARA RASIONAL C) BERANI MENCUBA MENJAWAB SOALAN D) BERKERJASAMA SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI POWER POINT, LEMBARAN KERJA, SAMPUL SURAT, GAMBAR HAIWAN

NILAI MURNI :

ABM :