Anda di halaman 1dari 24

NEEDHAMS

FIVE PHASE CONSTRUCTIVE MODEL

(i) Fasa orientasi: (Engage) (ii) Fasa Pencetusan idea: (Explore) (iii) Fasa Penstrukturan Semula idea : (Explain) (iv) Fasa Aplikasi idea: (Elaborate) (v) Fasa Refleksi (Evaluate)

(i) Fasa orientasi: (Engage)


Tujuan: menarik perhatian , minat dan memotivasikan pelajar Contoh Aktiviti: membuat tunjukcara & demontrasi membuat tayangan filem atau video memberikan alam keratan akhbar mengemukakan soalan-soalan

Kesan: pelajar dapat lebih berfikir dan lebih seronok dalam pembelajaran.

(ii) Fasa Pencetusan idea: (Elicitation)


Mengenalpasti kerangka alternatif pelajar. Idea-idea pelajar yang terdahulu akan dikenalpasti melalui soalansoalan yang diajukan untuk mendorong mereka berfikir mengapa idea mereka tidak selari dengan idea saintifik.

Guru boleh menggunakan kaedah inkuiri untuk menyelongkar dan menyiasat melalui kaedah eksperimen.

Contoh aktiviti : membuat amali @ eksperimen perbincangan dalam kumpulan kecil pemetaan konsep dan laporan.

Kesan: Pelajar lebih berfikir, seronok dan lebih berkemahiran sosial. Dalam membina pengetahuan baru pelajar akan berfikir untuk menyelesaikan masalah menjana idea membuat keputusan yg bijak dlm mhadapi pelbagai kemungkinanan

Aktiviti penyelidikan dan penyiasatan mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi membuat kesimpulan.

Seronok kerana mereka melibatkan diri secara aktif. lebih faham, lebih yakin

Lebih berkemahiran sosial kerana boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah.

(iii) Fasa Penstrukturan Semula idea : (Restructuring )


Berpeluang untuk mengubahsuai kerangka alternatif kepada idea saintifik. Idea-idea baru akan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk untuk mbantu mbentuk konsep yg baru.

Pelajar akan dapat : membuat definisi menerangkan konsep menyoal tentang penerangan meminta justifikasi serta penjelasan

i)Penjelasan dan pertukaran idea (Explanation and exchanging ideas) Mecetuskan kemukingnan idea dan menghubungkaitkan dengan tepat dan mendalam kepada kefahaman sedia ada. Contoh aktiviti Perbincangan dalam kumpulan kecil

ii)Penyingkapan idea yang bercanggah (Exposure to conflict ideas) Menguji ketepatan kefahaman sedia ada
Contoh aktiviti Perbincangan Membaca bahan-bahan rujukan Pendedahan daripada cikgu

iii)Perkembangan Idea Baru (Development of new ideas) Mengantikan, mperkembangkan kefahaman sedia ada dengan kefahaman baru
Contoh aktiviti Eksperimen Projek Demostrasi

iv)Menguji Idea Baru (Evaluation) Menguji ketepatan idea yang diperolehi. Contoh aktiviti Membuat laporan Membuat pembentangan

Kesan Pelajar lebih yakin dan berani mencabar hipotesis yang telah dibuat mempunyai banyak ruang & peluang untuk menguji hipotesis mereka

(iv) Fasa Aplikasi idea: (Application of ideas) mengenalpasti idea yang baru diubahsuai atau dibina dalam fasa penstrukturan semula idea dapat diaplikasi dalam situasi yang baru. Konsep yang telah dibina di kaitkan dan dikembangkan di dalam bidang yang lain atau di dalam dunia sebenarnya.

Contoh aktiviti Penulisan kerja projek oleh pelajar.

Kesan Pelajar lebih faham dan ingat. Kefahaman konsep/idea lebih jelas Memahami yang dipelajari maka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru . Memahami konsep, maka dapat mengingati konsep dengan lebih lama

Mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

(v) Fasa Refleksi (Reflection) Tujuan: menilai kefahaman murid dan menilai sama idea terdahulu telah berubah.

Contoh aktiviti membuat penyoalan kepada pelajar secara reflektif seperti: menyoal mereka apakah yang mereka fikirkan apakah bukti yang anda ada apakah yang anda tahu tentang sesuatu pekara itu.

Kesan

Kesan daripada fasa ini keatas pembelajaran pelajar adalah pelajar dapat menilai adakah mereka faham dan dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka.