Anda di halaman 1dari 6

JPNWP/REKBUL

REKOD BUKU LEBIH (SPBT) Tahun 2011 (Gunakan helaian berasingan bagi setiap darjah/tingkatan) Nama Sekolah : SK. Jalan Pasar 1, Jalan Rusa, 55100 Kuala Lumpur Zon: Pudu Kod Sekolah : WBA 0003 No. Telefon: 03-92218019

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kod Buku B 012102 B 012124 B 012113 B 012135 B 022062 B 022073 B 092061 B 092072 B 252086 B 252108 B 252097 B 252119 B102047 B 102058 B 322045

Judul Buku BM Teks Jid 1 BM Teks Jid 2 BM BLA Jid 1 BM BLA Jid 2 B.ING Teks B.ING BLA AGAMA JID 1 AGAMA JID 2 MATEMATIK Teks Jid 1 MATEMATIK Teks Jid 2 MATEMATIK BLA Jid 1 MATEMATIK BLA Jid 2 Science Teks science Activity PJK

Tahun / Tingkatan Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2

Bilangan Buku Lebih 23 20 11 16 27 10 27 3 17 18 8 10 29 20 30

Catatan Murid berkurang // // // // // // // // // // // // // //

(Tandatangan Pengetua/Guru Besar) Cap:

JNWP/REKBUL

REKOD BUKU LEBIH (SPBT) Tahun 2011 (Gunakan helaian berasingan bagi setiap darjah/tingkatan) Nama Sekolah : SK. Jalan Pasar 1, Jalan Rusa, 55100 Kuala Lumpur Zon: Pudu Kod Sekolah : WBA 0003 No. Telefon: 03-92218019

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kod Buku B 013061 B 013083 B 023054 B 023065 B 093063 B 093074 B 253099 B 253103 B 253114 B 103028 B 103039 B 323026

Judul Buku BM Teks Jid 1 BM Teks Jid 2 BM BLA Jid 1 B.ING Teks B.ING BLA AGAMA ISLAM TEKS JID 1 AGAMA ISLAM TEKS JID 2 MATEMATIK Teks Jid 1 MATEMATIK Teks Jid 2 MATEMATIK BLA Science Teks science Activity PJK

Tahun / Tingkatan Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3

Bilangan Buku Lebih 34 22 42 31 9 15 48 25 10 11 38 13 29

catatan
Murid berkurang // // // // // // // // // // // //

(Tandatangan Pengetua/Guru Besar) Cap:

JPNWP/REKBUL

REKOD BUKU LEBIH (SPBT) Tahun 2011 (Gunakan helaian berasingan bagi setiap darjah/tingkatan) Nama Sekolah : SK. Jalan Pasar 1, Jalan Rusa, 55100 Kuala Lumpur Zon: Pudu Kod Sekolah : WBA 0003 No. Telefon: 03-92218019

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kod Buku B 014053 B 024046 B 254059 B 104054 B 104065 B 054048 B 324029 B 094055 B 094066 B 084028 B 344005 B 454004

Judul Buku BM TEKS B.INGG TEKS MATEMATIK TEKS SCIENCE TEKS SCIENCE PRACTICAL K.TEMPATAN PJK AGAMA JID 1 AGAMA JID 2 SIVIK K.HIDUP JAWI TEKS

Tahun / Tingkatan Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4

Bilangan Buku Lebih 13 24 13 20 20 28 18 13 9 21 23 12

catatan
Murid berkurang // // // // // // // // // // //

(Tandatangan Pengetua/Guru Besar) Cap:

JPNWP/REKBUL

REKOD BUKU LEBIH (SPBT) Tahun 2011 (Gunakan helaian berasingan bagi setiap darjah/tingkatan) Nama Sekolah : SK. Jalan Pasar 1, Jalan Rusa, 55100 Kuala Lumpur Zon: Pudu Kod Sekolah : WBA 0003 No. Telefon: 03-92218019

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kod Buku B 015056 B 025049 B 255052 B 105068 B 105079 B 055029 B 325022 B 095058 B 095069 B 085021 B 345008

Judul Buku BM TEKS B.INGG TEKS MATEMATIK TEKS SCIENCE TEKS SCIENCE PRACTICAL K.TEMPATAN PJK AGAMA JID 1 AGAMA JID 2 SIVIK K.HIDUP

Tahun / Tingkatan Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5

Bilangan Buku Lebih 13 12 15 13 11 12 12 25 10 19 12

catatan
Murid berkurang // // // // // // // // // //

(Tandatangan Pengetua/Guru Besar) Cap:

JPNWP/REKBUL

REKOD BUKU LEBIH (SPBT) Tahun 2011 (Gunakan helaian berasingan bagi setiap darjah/tingkatan) Nama Sekolah : SK. Jalan Pasar 1, Jalan Rusa, 55100 Kuala Lumpur Zon: Pudu Kod Sekolah : WBA 0003 No. Telefon: 03-92218019

Bil.

Kod Buku

Judul Buku

Tahun / Tingkatan Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6

Bilangan Buku Lebih 9 6 6 5 7 8 17 11

catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B 016060 B 026042 B 256044 B 106050 B 106061 B 056022 B 096051 B 086002

BM TEKS B.INGG TEKS MATEMATIK TEKS SCIENCE TEKS SCIENCE PRACTICAL K.TEMPATAN AGAMA SIVIK

Murid berkurang // // // // // // //

(Tandatangan Pengetua/Guru Besar) Cap: