RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Bil Murid Masa Bidang Kegiatan Aktiviti Teknik Tema Masa

: Pendidikan Seni Visual : Tahun 4 Viva : 25 Ogos 2013 : 25 orang : 08.10 – 09.10 pagi : 3. Membentuk dan Membuat Binaan : Membuat Topeng Mata Arnab dan Kura-Kura : Kolaj : Binatang : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran  Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan binaan topeng mata berbentuk muka arnab dan kura-kura

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengenali aktiviti membuat topeng.  Mengenali jenis-jenis topeng  Memahami dan mengaplikasikan cara-cara menghasilkan topeng mata berbentuk muka arnab dan kura-kura  Menghasilkan binaan topeng mata arnab dan kura-kura Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : Getah/Tali, gam, gunting Kertas Manila, kertas warna Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

 Penutup  Sosial atau  Kognitif .  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi – rakaman video “Kisah Arnab dan Kura-Kura”  Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara membuat binaan topeng mata arnab dan kura-kura menggunakan teknik kolaj  Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan binaan topeng muka  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap  Apresiasi dan refleksi.Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid.  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

nilai dan ilustrasi ) Rakaman video kisah Set Induksi (5 minit) Contoh Soalan: a) Apakah yang dapat kamu lihat dalam video ini? b) Pernahkah kamu melihat melihat arnab dan kura-kura? c) Apakah pengajaran yang kamu dapat daripada cerita ini? “Arnab dan Kura-kura” Aktiviti Guru .Jadual Pelaksanaan Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Guru mengaitkan rakaman video dengan tajuk yang akan dipelajari Konsep 5P : Penggabungjalinan kemahiran dalam Pendidikan Moral ABM : Laptop LCD Kaedah : Kelas Teknik : Bercerita (rakaman video) & penyoalan Aktiviti Murid -Murid menonton rakaman video yang ditayangkan.Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru .Guru menarik perhatian murid berkaitan video dengan mengajukan beberapa soalan. .Guru menunjukkan rakaman video menggunakan LCD. . ABM. .

penyoalan Langkah 1 (5 minit) Penerangan tentang tajuk/aktiviti yang Kaedah : Kumpulan / Kelas teknik kolaj dan jenis-jenis akan dipelajari topeng -topeng muka -topeng mata -topeng sarung . ABM.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Guru menunjukkan contoh-contoh topeng (paparan slide bergambar) sambil bersoaljawab dengan murid ABM : Komputer Projektor Slaid Bergambar Aktiviti Murid -Murid mendengar penerangan guru -Murid bersoaljawab dengan guru . nilai dan ilustrasi ) Pengenalan Konsep Pengenalan tajuk aktviti pelajaran dan penerangan konsep Aktiviti Guru -Guru mengaitkan aktiviti di Set Induksi dengan Teknik : Penerangan.Guru menerangkan tentang jenis-jenis topeng dan teknik kolaj .

bahan-bahan dan aktiviti yang akan dijalankan .Guru menunjukkan hasil karya yang telah siap Nilai : Menghargai ABM : Contoh hasil karya Kaedah : Kelas Teknik : Penerangan Aktiviti Murid . . nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Langkah 2 (5 minit) Penerangan tentang tajuk.Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk aktiviti hari ini . ABM.Murid mendengar penerangan guru berkaitan tajuk dan aktiviti yang akan dipelajari. .Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Guru menerangkan tentang tajuk dan pelaksanaan aktiviti yang akan dipelajari.

nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Langkah 3 (10 minit) Cara penghasilan: 1) Melukis bentuk topeng mata berdasarkan contoh yang ditunjukkan di atas kertas manila 2)Menggunting bentuk topeng yang telah siap dilukis 4) Menghias topeng mata menggunakan teknik kolaj .Guru menunjukkan carta penghasilan topeng secara berperingkat ABM : Kertas Manila Pensil Kertas Warna Gunting Contoh gambar topeng Strategi : Menerang dan menunjukkan contoh topeng mata yang telah siap Kaedah : Kelas Teknik : tunjukcara .Murid turut serta dalam demonstrasi guru dengan bimbingan dan panduan guru Ilustrasi : Contoh Lakaran topeng Nilai : Kebersihan Tunjukcara / demonstrasi .menggunakan kertas warna Aktiviti Murid .dan menyatakan langkah-langkah bagi membina topeng mata berbentuk ramarama .Guru menunjukkan cara membina topeng mata berbentuk arnab dan kurakura .Murid melihat tunjukcara yang ditunjukkan oleh guru.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. ABM.

Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan hasil kerja mereka .Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan (strategi / kaedah.menghasilkan binaan topeng mata berbentuk arnab dan kura-kura -menghias topeng menggunakan teknik kolaj Aktiviti Guru . Kemuncak Langkah 4 (7 minit) Penilaian hasil kerja murid dalam menghasilkan binaan topeng mata berbentuk arnab dan kura-kura Aktiviti Guru .Murid menghasilkan topeng mata mengikut langkahlangkah yang telah ditunjukkan dan mewarnakan serta menghias topeng mengikut kreativiti mereka.Guru membimbing dan memberi panduan kepada murid semasa aktiviti dijalankan Kaedah : Individu Teknik : Bimbingan dan tunjukcara membina topeng mata Aktiviti Murid .Guru meminta murid lain membuat penilaian dan ulasan ABM : Kertas Manila Pensil Warna Gunting Nilai : Kebersihan dan bertanggungjawab Kaedah : Individu / Kelas Strategi : Mempamerkan hasil kerja yang siap . ABM. nilai dan ilustrasi ) Gerakerja murid Langkah 3 (30 minit) .

........................Teori Kecerdasan Pelbagai Refleksi P&P: .................................. ...................................................... ABM............... ..Murid-murid yang dipilih mempamerkan hasil kerja masingmasing.......... Penutup (3 minit) Membuat rumusan Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti hasil karya murid Strategi : Merumus hasil kerja murid Kaedah : Kelas TKP : Intrapersonal Nilai : Menghormati dan menghargai ABM : Hasil kerja murid Nilai : Menghargai Nota : TKP ............................... nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Murid .................................................................................................... ..............................................................................Murid menceritakan serba sedikit tentang hasil karya mereka............................. ..................Murd-murid lain akan membuat ulasan bersamasama guru............. ....................................Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.........................