RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Bil Murid Masa Bidang Kegiatan Aktiviti Teknik Tema Masa

: Pendidikan Seni Visual : Tahun 4 Viva : 25 Ogos 2013 : 25 orang : 08.10 – 09.10 pagi : 3. Membentuk dan Membuat Binaan : Membuat Topeng Mata Arnab dan Kura-Kura : Kolaj : Binatang : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran  Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan binaan topeng mata berbentuk muka arnab dan kura-kura

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengenali aktiviti membuat topeng.  Mengenali jenis-jenis topeng  Memahami dan mengaplikasikan cara-cara menghasilkan topeng mata berbentuk muka arnab dan kura-kura  Menghasilkan binaan topeng mata arnab dan kura-kura Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : Getah/Tali, gam, gunting Kertas Manila, kertas warna Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

 Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  Penutup  Sosial atau  Kognitif .  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi – rakaman video “Kisah Arnab dan Kura-Kura”  Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara membuat binaan topeng mata arnab dan kura-kura menggunakan teknik kolaj  Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan binaan topeng muka  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap  Apresiasi dan refleksi.Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid.

nilai dan ilustrasi ) Rakaman video kisah Set Induksi (5 minit) Contoh Soalan: a) Apakah yang dapat kamu lihat dalam video ini? b) Pernahkah kamu melihat melihat arnab dan kura-kura? c) Apakah pengajaran yang kamu dapat daripada cerita ini? “Arnab dan Kura-kura” Aktiviti Guru .Jadual Pelaksanaan Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru .Guru mengaitkan rakaman video dengan tajuk yang akan dipelajari Konsep 5P : Penggabungjalinan kemahiran dalam Pendidikan Moral ABM : Laptop LCD Kaedah : Kelas Teknik : Bercerita (rakaman video) & penyoalan Aktiviti Murid -Murid menonton rakaman video yang ditayangkan. . . ABM.Guru menarik perhatian murid berkaitan video dengan mengajukan beberapa soalan.Guru menunjukkan rakaman video menggunakan LCD. .

penyoalan Langkah 1 (5 minit) Penerangan tentang tajuk/aktiviti yang Kaedah : Kumpulan / Kelas teknik kolaj dan jenis-jenis akan dipelajari topeng -topeng muka -topeng mata -topeng sarung .Guru menerangkan tentang jenis-jenis topeng dan teknik kolaj . ABM.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. nilai dan ilustrasi ) Pengenalan Konsep Pengenalan tajuk aktviti pelajaran dan penerangan konsep Aktiviti Guru -Guru mengaitkan aktiviti di Set Induksi dengan Teknik : Penerangan.Guru menunjukkan contoh-contoh topeng (paparan slide bergambar) sambil bersoaljawab dengan murid ABM : Komputer Projektor Slaid Bergambar Aktiviti Murid -Murid mendengar penerangan guru -Murid bersoaljawab dengan guru .

Murid mendengar penerangan guru berkaitan tajuk dan aktiviti yang akan dipelajari.Guru menerangkan tentang tajuk dan pelaksanaan aktiviti yang akan dipelajari. nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Langkah 2 (5 minit) Penerangan tentang tajuk. . . bahan-bahan dan aktiviti yang akan dijalankan .Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk aktiviti hari ini .Guru menunjukkan hasil karya yang telah siap Nilai : Menghargai ABM : Contoh hasil karya Kaedah : Kelas Teknik : Penerangan Aktiviti Murid .Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. ABM.

menggunakan kertas warna Aktiviti Murid .Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Guru menunjukkan cara membina topeng mata berbentuk arnab dan kurakura . ABM.Guru menunjukkan carta penghasilan topeng secara berperingkat ABM : Kertas Manila Pensil Kertas Warna Gunting Contoh gambar topeng Strategi : Menerang dan menunjukkan contoh topeng mata yang telah siap Kaedah : Kelas Teknik : tunjukcara .Murid turut serta dalam demonstrasi guru dengan bimbingan dan panduan guru Ilustrasi : Contoh Lakaran topeng Nilai : Kebersihan Tunjukcara / demonstrasi .dan menyatakan langkah-langkah bagi membina topeng mata berbentuk ramarama .Murid melihat tunjukcara yang ditunjukkan oleh guru. nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Langkah 3 (10 minit) Cara penghasilan: 1) Melukis bentuk topeng mata berdasarkan contoh yang ditunjukkan di atas kertas manila 2)Menggunting bentuk topeng yang telah siap dilukis 4) Menghias topeng mata menggunakan teknik kolaj .

Guru membimbing dan memberi panduan kepada murid semasa aktiviti dijalankan Kaedah : Individu Teknik : Bimbingan dan tunjukcara membina topeng mata Aktiviti Murid . ABM. nilai dan ilustrasi ) Gerakerja murid Langkah 3 (30 minit) .menghasilkan binaan topeng mata berbentuk arnab dan kura-kura -menghias topeng menggunakan teknik kolaj Aktiviti Guru .Murid menghasilkan topeng mata mengikut langkahlangkah yang telah ditunjukkan dan mewarnakan serta menghias topeng mengikut kreativiti mereka. Kemuncak Langkah 4 (7 minit) Penilaian hasil kerja murid dalam menghasilkan binaan topeng mata berbentuk arnab dan kura-kura Aktiviti Guru .Guru meminta murid lain membuat penilaian dan ulasan ABM : Kertas Manila Pensil Warna Gunting Nilai : Kebersihan dan bertanggungjawab Kaedah : Individu / Kelas Strategi : Mempamerkan hasil kerja yang siap .Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan (strategi / kaedah.Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan hasil kerja mereka .

............. Penutup (3 minit) Membuat rumusan Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti hasil karya murid Strategi : Merumus hasil kerja murid Kaedah : Kelas TKP : Intrapersonal Nilai : Menghormati dan menghargai ABM : Hasil kerja murid Nilai : Menghargai Nota : TKP ........................................................Teori Kecerdasan Pelbagai Refleksi P&P: ....................... nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Murid ..Murid menceritakan serba sedikit tentang hasil karya mereka...................................................................... ......... ......................................... ABM.................. ............Murd-murid lain akan membuat ulasan bersamasama guru............................................Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.......................................... ......................................................... ....................................................Murid-murid yang dipilih mempamerkan hasil kerja masingmasing..............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful