PROFIL SYARIKAT COMPANY PROFILE Nama Syarikat Yang Didaftarkan : MAXICOOL ENGINEERING Company’s Registered Name Alamat Yang

Didaftarkan : B41 Jalan Sunway Semenyih 2/6, Company’s Registered Address Bandar Sunway Semenyih,43500 Semenyih Selangor.Alamat Perniagaan : No. 1 Jalan Semenyih Jaya 1, Correspondence / Business Address Taman Semenyih Jaya43500 Semenyih Selangor.Nombor Telefon / Faks : 03 – 8724 8875 Telephone / Fax Number Nombor Pendaftaran Perniagaan : 001703742-P Business Registration Number Tarikh Pendaftaran : 9HB Ogos 2007 Registration Date : August 9 th 2007Taraf Syarikat : Perkongsian Company’s Status Enterprise No. Pendaftaran Kem. Kewangan : 357-02115063 Ministry Of Finance Registration Number Bank : Maybank, Semenyih Selangor Bank Nombor Akuan Bank : 512521141559 Bank Account Number Modal Berbayar : RM50,000.00 Authorised Capital Overdraft : RM10,000.0