Anda di halaman 1dari 3

LANGKAH / MASA Set induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Aktiviti 1 1. Lampiran 1, Jalur Gemilang 2. Kibarkan Jalur Gemilang. 3. Menyatakan ciri-ciri yang terdapat pada Jalur Gemilang. 4. Menyanyi secara bersemangat.

CATATAN

1. Guru mengibarkan Jalur Gemilang di hadapan kelas. 2. Murid berbual secara bertatasusila dengan guru dan juga rakan-rakan tentang ciri-ciri yang terdapat pada bendera Malaysia. 3. Murid menyanyikan lagu Jalur Gemilang sambil mengikut pergerakan yang ditunjukkan oleh guru. 1. Guru mempamerkan dialog menggunakan LCD. 2. Guru mengedarkan lembaran dialog kepada murid. 3. Guru membaca dialog dengan intonasi yang betul dan murid mendengar. 4. Murid membaca sambil melakonkan dialog dalam kumpulan secara mekanis dengan intonasi yang betul. 1. Murid menyalin ayat yang dilengkapi dengan tanda baca yang dipaparkan di hadapan. 2. Murid diminta untuk menuturkan ayat yang mereka salin dengan intonasi

Media : Bendera Jalur Gemilang, komputer riba, video, pembesar suara mudah alih dan LCD Nilai : Kerjasama dan patriotisme KBT : Kemahiran pembelajaran kontekstual

Langkah 1 (minit)

Aktiviti 2 1. Lampiran 2, lembaran dialog 2. Murid membaca dan melakonkan dialog tersebut.

Media : Komputer riba, LCD dan lembaran dialog Nilai : Kerjasama

Langkah 2 (minit)

Aktiviti 3 1. Murid menyalin ayat dengan menggunakan tanda baca yang betul. 2. Murid menuturkan ayat tersebut.

Media : Komputer riba dan LCD Nilai : Kerjasama dan keyakinan diri

Langkah 3 (minit)

yang betul 1. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan petikan dialog yang telah dibaca sebelumnya. 2. Murid menuturkan jawapan yang telah ditulis. 1. Murid berbual tentang Jalur Gemilang dan membuat perbandingan dengan bendera negeri Johor. 2. Secara berpasangan, murid menerangakan kepada rakan yang lain mengenai perbezaan dan persamaan bendera-bendera tersebut.

Aktiviti 4 1. Lampiran 3, lembaran kerja 2. Murid menjawab soalan yang diberikan.

Media : Lembaran petikan, LCD dan komputer riba Nilai : Kerjasama dan hormat menghormati KBT : Kemahiran berfikir Media : Komputer riba, LCD dan lembaran kerja Nilai : Kerjasama dan keyakinan diri KBT : Kemahiran pembelajaran kontekstual

Penilaian (minit)

Aktiviti 5 1. Lampiran 4, lembaran kerja 2. Murid berbual dan membuat perbandingan antara dua bendera. 3. Murid menyatakan pendapat masingmasing.

Pemulihan (minit)

1. Murid menyanyikan
semula lagu Jalur Gemilang dengan menggunakan minus-one dan tanpa lirik.

Media : Komputer riba, pembesar suara mudah alih dan Jalur Gemilang Nilai : Patriotisme KBT : Kemahiran pembelajaran kontekstual

Pengayaan (minit)

1. Murid melukis dan mewarnakan gambar tugu negara.

Aktiviti 6 Melukis dan mewarnakan gambar tugu negara.

Media : Komputer riba, LCD, kertas lukisan, pensel dan pensel warna Nilai :

Keyakinan diri dan kreativiti KBT : Kajian masa depan

Penutup (5 minit)

1. Guru memanggil murid untuk menceritakan kembali isi pelajaran yang mereka telah pelajari.

KBT : Kajian masa depan

Anda mungkin juga menyukai