P. 1
DGA32KUPkeDGA32HAKIKI

DGA32KUPkeDGA32HAKIKI

|Views: 7|Likes:
Dipublikasikan oleh Sulia Binti Suhed
Borang Kenaikan Pangkat
Borang Kenaikan Pangkat

More info:

Categories:Topics
Published by: Sulia Binti Suhed on Aug 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

G--9S o-;,;is L,,-J+)LA, * .

='LJ
PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK
Tingkat 3, Kompleks Selayang Mall Jalan SU 9, Taman Selayang Utama 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
I tvlALAr)tA: KAnyAt UtUAHULUKAN, !'ENLAPAIAN UIU IAMAKAN" Rujukan Kami : PPD_G PTD 500-4/1/4 (16)

Tarikh

: Q$

llrai zotz.

Pengetua/Guru Besar, Sekolah-sekolah Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.
Tuan, PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG DINATKKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (DGA32 KUP) KE JAWATAN HAKIKIGRED DGA32 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju berhubung pelaksanaan pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dinaikkan pangkat ke gred DGA32 secara Time-Bosed Khas Untuk Penyandang (KUP) ke jawatan hakiki gred DGA32 di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mulai tahun

2010 melalui Surat Kementerian Pelajaran KP.S(NP) 8S.0063/1/1J|d.13/(23) bertarikh 2 Julai 20i.0.

3.

Untuk makluman tuan/ puan juga semua calon yang layak dan berminat dipelawa mengisi permohonan berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut :

i-

Memperoleh LNPT 80 peratus ke atas bagi tiga tahun (2010,201,1, dan 2012)
L

ii- Calon Gred DGA32 (KUP) lantikan sehingga 2010

januari hingga Disember tahun 2006

iii- Calon yang layak bersedia ditempatkan ke mana-mana sekolah yang mempunyai kekosongan jawatan tersebut.

iv- Beberapa syarat perlu dipatuhi dan diisi oleh calon sepertimana Format Permohonan yang
d

iserta ka n.

No.Telefon: 03-6120 3200 No. Faksimili: 03-6138 1997

Emel:

(

Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami

)

ppd. gombak@moe.gov.my Laman Web:
http

://w.moe.

gov.my/ppdgombak

6.4.BERKHTDMAT UNTUK NEGARA' "MENERAJU I TRANSFORMASI" Saya yang menurut perintah. calon yang berminat hendaklah melayari website www. Selangor Darul Ehsan (DAYANG T^r.moe. Sufian) sebelum atau pada 6 Ogos 2013. Sekian dimaklumkan.r^ffin DFAN/os/snss25072013 .mv/ipnselangor untuk memuat turun borang . . Calon - Pihak sekolah dipohon untuk mengemukakan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan yang dikehendaki mengikut senarai semak kepada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak (untuk perhatian: Seri Noor Suraya bt. 5.borang Urusan Kenaikan Pangkat DGA32 KUP ke DGA 32 Hakiki. ABANG NARUDDIN) Pegawai Pendidikan Daerah. Sebarang permohonan yang lewat diterima adalah tanggungjawab pihak tuan sendiri dan tidak akan diproses sepertimana arahan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Kerjasama tuan/ puan dalam perkara ini amatlah dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih. terima kasih.gov.

2011 dan 20t2l Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Lampiran C (BPDGA32) 10 Format I .lll{Borang Sepadu Mengikut Jenis Sekolah) Dalam Bentuk Softcopy dan HordcoPY LL Salinan SUil-sUil yang berkaitan .SENARATSEMAK pGA32(KUP) KE pGA 32 HAKIKI BIL 1 PERKARA CATATAN (/) Surat lringan Borang Permohonan yang lengkap beserta gambar Salinan Kad Pengenalan 2 3 4 SalinanSurat Pelantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Pendidikan 5 6 7 Salinan Surat Pengesahan Pela ntikan Salinan Surat Kenaikan Pangkat DGA32 (KUP) Salinan Surat Pengistiharan Harta (2008 dan ke atas) I 9 Salinan taporan INPT (2010.

Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.1 NAMA PENUH: (Sepoti dalam kad pengenalan. 3.6 OGOS 2013 1. FAIL JABATAN : F-T_I P_T_I d:Bonng Peohom DGA32 Ulls 2009. KAD PENGENALAN BARU : 1.6 NO. 2.5 bulan : tF. MAKLUMAT PERIBADI 1.4 JANTINA : Lelaki Perempuan hari I.T-l Cina BANGSA Melayu India Lain-Lain F_T-l 1. Sila tandakan 1 Z ) dipetak yang berkenaan. BASED KI{AS T]NTUK PEI{}'ANDANG (KUP) KE JAWATAN GRED DGA32 SECARA I{AKIKI NEGERI SETANGOR ARAHAN KEPADA CALON 1.3 TARIKH LAHIR : tahun r.2 NO. Sertakan salinan kad pengenalan) 1.BPDGA32 GAMBAR BERUKURAN PASPORT TERKINI PERMOHONAN BAGI MENGISI JAWATAN PEGAWAI PERKH]DMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG TELAH DINAIKAN PANGKAT DGA32 SBCARA TTME. KAD PENGENALAN LAMA: NO.&dtlto u& lam W(Uui . Tarikh tutup p€rmohonan : .

MAKLUMAT PERKHIDMATAN 2.4 TARtr(H BBRSARA WAJIB hari bulan tahun ?( KELULUSA}.2.6 llazah KBLI.JLUSAN BAFIASA (sertakan salinan sij : il) CINA TAMIL FET-I tEiT_l d:Bwrg PerDolb@ DCA32 UttM 2oog.dodlkLn u& l@ Wcnr'ai .3 TARKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32 (KUP) sertakan salinan surat aran kenaikan pangka$ hari bulan tahun 2.I : UntukKegunaan Jabatan SPM STPM Diploma 2.1 TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDII(AN sertakan salinan surat lantikan rosmi) hari bulan tahun )) TARIKI{ PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PERTAMA jawatan) bulan tahun 2.I AKADEMIK YANG DTPEROLEFtr DALAM PERKHIDMATA}.

do. MAKLIJMAT "NTUGAS KHAS DI PPD/ SEKOLAH KANAN/TUGAS. (2006 HINGGASEKARANG) BIL JAWATAN TEMPAT TAMPOII rrlt l l Untuk Kegunaan Jabatan d:Bc.2 UllszxD.btru&l&n W.If.b/di 4 .rgleDo&mr DGA.7 KURSUS KEPENGETUAANNPQHNPQEL (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan Jabatan 2..?.8 TAHTJN TAMAT BELAJAR DI PERINGKAT IJAZAH (Jika ada) Tahun : = J.

ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG : DAERAH: No. Boleh membuat troubleshooting/ penyelenggaraan komputer. Untuk Kezunaan Jabatan ti:BmnBPs@lp@DcAla UtIe 2009dodltlm utlmnw. No. Boleh menggunakan projektor atau LCD. { manayang berkaitan.4.b/mi 5 .l-l-l-l 5. Tahu Menaip/ tahu nrenggunakan komputer. rEL BMBIr . Tahu menggunakan perisian yang asas seperti word. KEIWAHIRAN ICT E E I-r E E Tandakan Tidak tahu rnenaip/ menggunakan komputer. Excel dan.Power Point. rEL' nl .

4. Nyatakan Ceramal/ Bengkel/ Kursus Yang Telah Disertai Sebagai Pembentang Ke(as Kerja/ Penceramah/ Fasilitator Semenjak Linra Tahun Kebelakangan : BiI 1 Tajuk Ceramah/ Bengkel/ Kursus Yang Dise:tai Tarikh. ). 5.Uei . J. Untuk Kesunaan Jabatan d. a Sumbangan Peringkat 4.dodlklatr utt lam !tr'. Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran Malaysia Semenjak Lima Tahun Kebelakangan (contoh pemeriksa kertas.Bodrg PcmhoM DGA32 UIIM 2oo9. Tugas & Peringkat 2. Nyatakan Sumbangan Yang Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Di Peringkat Sekolah. 5. panel soalan) Bil I 2.6. Untuk Kegunaan Jabatan 7. Pejabat Pelajaran Daerah.

Untuk Kecunaan Jabatan 9. Jurnal Dan Modul Yang Telah Diterbitkan/ Dibina Semenjak Lima Tahun Kebelakangan: Bil I 2. 5. Untuk Kesunaan Jabatan d:B6. 4.dodltlmdtlsm W. 5. Nama Buku/ Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penorbit & Tahun Ponerbitan 4. 3.8. Nyatakan Buku.trSPs@l@DCA32 UttezD9.h/ui 7 . Artikel. Anugerah/ SuratKepujian/ Penghargaan Yang Pernah Diterima : Bil I Anugeratr/ Surat Kepuj ian/ Penghargaan Daripada & Tahun ) 3.

31200? dan telah diluluskan pada (Salinan $urat kolulusan discrtakan) 10. 10.IO. Bersara Pilihan.l Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan (nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan). 10. Eridak TAI{DATANGAN PEMOHON: Saya memahami bahawa saya akan dikenakan denda sekiranya mengingkari Arahan TARTKH : * potong mana yang tidak berkenaan d:Bonng P@llo@ DGA32 UM 2009. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. Perletakan Jawatan Saya tidak pernal/ pernah* diluluskan bersara pilihan sendiri/ cuti anpa gaji di [--l I I 10. Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan. PENGAKUAN PEMOHON 10. pelepasan jawatan &ngan izinl porletakan jawatan * pada/ mulai hingga-. Cuti Tanpa Gaji. ll I Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. l--l "" 10.3 10.6 I LO. permohonan saya akan dibatalkan.5 bawah Perindah Am* pada/ mulai _ hingga Saya sedang msmohon untuk bersara pilihan sendiri/ cuti tanpa gaji.9 pertukaran kelak.d0c[k]laD ott lotr W6/&i .4 ll I I Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/ BPR/ Surcaj.1 Saya telah mengisyihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil.

m&ndLmwdr'mi 9 .I.&c.S/ KPp mongikuttempat bcrtugas) S SOKONG TS TTDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN : NAMA : JAWATAN TARTKH : : COP RASMI : d:Bmr8Psoo!@!DcA32trra2009.LASAN KETUA JABATAN (GB/ PENGETUA/ PPD/ PPB/ K.

Jenis Kesalahan 6. Nama Pegawai No. 2. Status Kes TANIDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : : JAWATAI{ TARIKH : COP RASMI : d. Kad Pengenalan Jawatan Tempat Bertugas 5.BonogPsoolpluDcA32 Ulu 2@g.doc/lkhn ut t re Wcb/ad 10 .BORANG TATATDRTIB ( hanya bagi pegawai yang mempunyai kes T/Tsrtib/ Surcaj atau SPRM) 1. 3. 4.

Lampiran C (BPDGA32) KEI{YATAAN OLEH KETUA JABATAN Pn No.gawai di atas.doo4klan utk lam Wdr/di . Kad Pengenalan Pemohon Nama Pemohon tsn/ CiV : : 1. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNIT) Waiaran (20%) (a) Tahun Tahun Pertama : : : O) 2. t * (a) (b) BEBAS dari hukuman tatafr. Kedua (c) Tahun Ketiga (3s%) (4s%) JUMLAH 4enyataan Tatatertib : Adalah disahkan bahawa pe. TANDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : JAWATAN : TARIKH : COP RASMI : (* Potong yang mana tidak berkenaan) d:Bo@g P.@hom DGA32 U@ 2009.fiiblBPR/ Surcaj dan juga tidak dalam perhrduhan tindakan tatatertib ATAU * DALAM PERTUDUIIAN atau DALAM IIUKTIMAN tatatertib/ SPRI\{/ Surcaj ketua jabatan hendaklah mengemukakan keterangan nrengenai jenis hukuman dan tarikh / tempoh hukuman jika berkenaan) dengan rrengisi lampiran TT secara berasirgan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->