P. 1
DGA32KUPkeDGA32HAKIKI

DGA32KUPkeDGA32HAKIKI

|Views: 7|Likes:
Dipublikasikan oleh Sulia Binti Suhed
Borang Kenaikan Pangkat
Borang Kenaikan Pangkat

More info:

Categories:Topics
Published by: Sulia Binti Suhed on Aug 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

G--9S o-;,;is L,,-J+)LA, * .

='LJ
PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK
Tingkat 3, Kompleks Selayang Mall Jalan SU 9, Taman Selayang Utama 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
I tvlALAr)tA: KAnyAt UtUAHULUKAN, !'ENLAPAIAN UIU IAMAKAN" Rujukan Kami : PPD_G PTD 500-4/1/4 (16)

Tarikh

: Q$

llrai zotz.

Pengetua/Guru Besar, Sekolah-sekolah Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.
Tuan, PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG DINATKKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (DGA32 KUP) KE JAWATAN HAKIKIGRED DGA32 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju berhubung pelaksanaan pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dinaikkan pangkat ke gred DGA32 secara Time-Bosed Khas Untuk Penyandang (KUP) ke jawatan hakiki gred DGA32 di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mulai tahun

2010 melalui Surat Kementerian Pelajaran KP.S(NP) 8S.0063/1/1J|d.13/(23) bertarikh 2 Julai 20i.0.

3.

Untuk makluman tuan/ puan juga semua calon yang layak dan berminat dipelawa mengisi permohonan berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut :

i-

Memperoleh LNPT 80 peratus ke atas bagi tiga tahun (2010,201,1, dan 2012)
L

ii- Calon Gred DGA32 (KUP) lantikan sehingga 2010

januari hingga Disember tahun 2006

iii- Calon yang layak bersedia ditempatkan ke mana-mana sekolah yang mempunyai kekosongan jawatan tersebut.

iv- Beberapa syarat perlu dipatuhi dan diisi oleh calon sepertimana Format Permohonan yang
d

iserta ka n.

No.Telefon: 03-6120 3200 No. Faksimili: 03-6138 1997

Emel:

(

Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami

)

ppd. gombak@moe.gov.my Laman Web:
http

://w.moe.

gov.my/ppdgombak

terima kasih. Calon - Pihak sekolah dipohon untuk mengemukakan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan yang dikehendaki mengikut senarai semak kepada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak (untuk perhatian: Seri Noor Suraya bt.borang Urusan Kenaikan Pangkat DGA32 KUP ke DGA 32 Hakiki. 6. Sufian) sebelum atau pada 6 Ogos 2013.moe. Sekian dimaklumkan.mv/ipnselangor untuk memuat turun borang . Selangor Darul Ehsan (DAYANG T^r. 5.BERKHTDMAT UNTUK NEGARA' "MENERAJU I TRANSFORMASI" Saya yang menurut perintah.4. Kerjasama tuan/ puan dalam perkara ini amatlah dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih.r^ffin DFAN/os/snss25072013 .gov. Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Sebarang permohonan yang lewat diterima adalah tanggungjawab pihak tuan sendiri dan tidak akan diproses sepertimana arahan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. . ABANG NARUDDIN) Pegawai Pendidikan Daerah. calon yang berminat hendaklah melayari website www.

2011 dan 20t2l Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Lampiran C (BPDGA32) 10 Format I .SENARATSEMAK pGA32(KUP) KE pGA 32 HAKIKI BIL 1 PERKARA CATATAN (/) Surat lringan Borang Permohonan yang lengkap beserta gambar Salinan Kad Pengenalan 2 3 4 SalinanSurat Pelantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Pendidikan 5 6 7 Salinan Surat Pengesahan Pela ntikan Salinan Surat Kenaikan Pangkat DGA32 (KUP) Salinan Surat Pengistiharan Harta (2008 dan ke atas) I 9 Salinan taporan INPT (2010.lll{Borang Sepadu Mengikut Jenis Sekolah) Dalam Bentuk Softcopy dan HordcoPY LL Salinan SUil-sUil yang berkaitan .

3. KAD PENGENALAN BARU : 1.BPDGA32 GAMBAR BERUKURAN PASPORT TERKINI PERMOHONAN BAGI MENGISI JAWATAN PEGAWAI PERKH]DMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG TELAH DINAIKAN PANGKAT DGA32 SBCARA TTME.4 JANTINA : Lelaki Perempuan hari I. MAKLUMAT PERIBADI 1.2 NO. KAD PENGENALAN LAMA: NO. 2. Sertakan salinan kad pengenalan) 1. FAIL JABATAN : F-T_I P_T_I d:Bonng Peohom DGA32 Ulls 2009. Sila tandakan 1 Z ) dipetak yang berkenaan.1 NAMA PENUH: (Sepoti dalam kad pengenalan.T-l Cina BANGSA Melayu India Lain-Lain F_T-l 1.&dtlto u& lam W(Uui .5 bulan : tF. Tarikh tutup p€rmohonan : .3 TARIKH LAHIR : tahun r. BASED KI{AS T]NTUK PEI{}'ANDANG (KUP) KE JAWATAN GRED DGA32 SECARA I{AKIKI NEGERI SETANGOR ARAHAN KEPADA CALON 1.6 NO. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.6 OGOS 2013 1.

JLUSAN BAFIASA (sertakan salinan sij : il) CINA TAMIL FET-I tEiT_l d:Bwrg PerDolb@ DCA32 UttM 2oog.1 TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDII(AN sertakan salinan surat lantikan rosmi) hari bulan tahun )) TARIKI{ PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PERTAMA jawatan) bulan tahun 2.I : UntukKegunaan Jabatan SPM STPM Diploma 2.dodlkLn u& l@ Wcnr'ai .I AKADEMIK YANG DTPEROLEFtr DALAM PERKHIDMATA}.2.6 llazah KBLI.3 TARKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32 (KUP) sertakan salinan surat aran kenaikan pangka$ hari bulan tahun 2. MAKLUMAT PERKHIDMATAN 2.4 TARtr(H BBRSARA WAJIB hari bulan tahun ?( KELULUSA}.

rgleDo&mr DGA.btru&l&n W.b/di 4 .7 KURSUS KEPENGETUAANNPQHNPQEL (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan Jabatan 2.If.do.?..8 TAHTJN TAMAT BELAJAR DI PERINGKAT IJAZAH (Jika ada) Tahun : = J.2 UllszxD. (2006 HINGGASEKARANG) BIL JAWATAN TEMPAT TAMPOII rrlt l l Untuk Kegunaan Jabatan d:Bc. MAKLIJMAT "NTUGAS KHAS DI PPD/ SEKOLAH KANAN/TUGAS.

Power Point. KEIWAHIRAN ICT E E I-r E E Tandakan Tidak tahu rnenaip/ menggunakan komputer. Excel dan. rEL BMBIr . Untuk Kezunaan Jabatan ti:BmnBPs@lp@DcAla UtIe 2009dodltlm utlmnw. Boleh menggunakan projektor atau LCD. rEL' nl .b/mi 5 . No.l-l-l-l 5.4. Tahu Menaip/ tahu nrenggunakan komputer. Boleh membuat troubleshooting/ penyelenggaraan komputer. ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG : DAERAH: No. Tahu menggunakan perisian yang asas seperti word. { manayang berkaitan.

Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran Malaysia Semenjak Lima Tahun Kebelakangan (contoh pemeriksa kertas. 4. ). Untuk Kegunaan Jabatan 7. panel soalan) Bil I 2.dodlklatr utt lam !tr'.Uei . Nyatakan Sumbangan Yang Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Di Peringkat Sekolah.Bodrg PcmhoM DGA32 UIIM 2oo9. 5. 5. Nyatakan Ceramal/ Bengkel/ Kursus Yang Telah Disertai Sebagai Pembentang Ke(as Kerja/ Penceramah/ Fasilitator Semenjak Linra Tahun Kebelakangan : BiI 1 Tajuk Ceramah/ Bengkel/ Kursus Yang Dise:tai Tarikh. Untuk Kesunaan Jabatan d. Tugas & Peringkat 2. a Sumbangan Peringkat 4. J.6.

8. 5. Nyatakan Buku. Nama Buku/ Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penorbit & Tahun Ponerbitan 4. Untuk Kesunaan Jabatan d:B6. Artikel. Jurnal Dan Modul Yang Telah Diterbitkan/ Dibina Semenjak Lima Tahun Kebelakangan: Bil I 2.trSPs@l@DCA32 UttezD9.h/ui 7 . 5. 3. Untuk Kecunaan Jabatan 9.dodltlmdtlsm W. Anugerah/ SuratKepujian/ Penghargaan Yang Pernah Diterima : Bil I Anugeratr/ Surat Kepuj ian/ Penghargaan Daripada & Tahun ) 3. 4.

3 10. Cuti Tanpa Gaji. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. Eridak TAI{DATANGAN PEMOHON: Saya memahami bahawa saya akan dikenakan denda sekiranya mengingkari Arahan TARTKH : * potong mana yang tidak berkenaan d:Bonng P@llo@ DGA32 UM 2009. 31200? dan telah diluluskan pada (Salinan $urat kolulusan discrtakan) 10.4 ll I I Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/ BPR/ Surcaj. PENGAKUAN PEMOHON 10. permohonan saya akan dibatalkan. pelepasan jawatan &ngan izinl porletakan jawatan * pada/ mulai hingga-.9 pertukaran kelak.d0c[k]laD ott lotr W6/&i . ll I Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan. l--l "" 10.IO.l Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan (nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan).1 Saya telah mengisyihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10. 10.5 bawah Perindah Am* pada/ mulai _ hingga Saya sedang msmohon untuk bersara pilihan sendiri/ cuti tanpa gaji. Perletakan Jawatan Saya tidak pernal/ pernah* diluluskan bersara pilihan sendiri/ cuti anpa gaji di [--l I I 10. Bersara Pilihan.6 I LO.

LASAN KETUA JABATAN (GB/ PENGETUA/ PPD/ PPB/ K.S/ KPp mongikuttempat bcrtugas) S SOKONG TS TTDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN : NAMA : JAWATAN TARTKH : : COP RASMI : d:Bmr8Psoo!@!DcA32trra2009.&c.m&ndLmwdr'mi 9 .I.

Jenis Kesalahan 6.BonogPsoolpluDcA32 Ulu 2@g.doc/lkhn ut t re Wcb/ad 10 . Kad Pengenalan Jawatan Tempat Bertugas 5. 3.BORANG TATATDRTIB ( hanya bagi pegawai yang mempunyai kes T/Tsrtib/ Surcaj atau SPRM) 1. Nama Pegawai No. Status Kes TANIDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : : JAWATAI{ TARIKH : COP RASMI : d. 2. 4.

t * (a) (b) BEBAS dari hukuman tatafr.fiiblBPR/ Surcaj dan juga tidak dalam perhrduhan tindakan tatatertib ATAU * DALAM PERTUDUIIAN atau DALAM IIUKTIMAN tatatertib/ SPRI\{/ Surcaj ketua jabatan hendaklah mengemukakan keterangan nrengenai jenis hukuman dan tarikh / tempoh hukuman jika berkenaan) dengan rrengisi lampiran TT secara berasirgan.doo4klan utk lam Wdr/di . Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNIT) Waiaran (20%) (a) Tahun Tahun Pertama : : : O) 2. Kad Pengenalan Pemohon Nama Pemohon tsn/ CiV : : 1.gawai di atas.@hom DGA32 U@ 2009. TANDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : JAWATAN : TARIKH : COP RASMI : (* Potong yang mana tidak berkenaan) d:Bo@g P. Kedua (c) Tahun Ketiga (3s%) (4s%) JUMLAH 4enyataan Tatatertib : Adalah disahkan bahawa pe.Lampiran C (BPDGA32) KEI{YATAAN OLEH KETUA JABATAN Pn No.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->