Nama:________________________

AKTIVITI 1 MENGENAL PASTI KONDUKTOR HABA DAN ELEKTRIK

Arahan: 1. Senaraikan 10 objek yang terdapat di dalam kelas. 2. Kemudian, bincangkan dan kenal pasti sama ada objek itu merupakan konduktor haba, konduktor elektrik atau kedua-duanya sekali 3. Setelah selesai mengelaskan objek tersebut, anda dikehendaki membuat kesimpulan tentang konduktor haba dan konduktor elektrik yang baik.

Konduktor elektrik

Konduktor haba

Penebat elektrik

Penebat haba

Kesimpulan: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful