Anda di halaman 1dari 42

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN MEMBINA AYAT : Bil 1 2 Kemungkinan-kemungkinan Jika pelajar membina ayar yang betul/ gramatis. Jika pelajar membina ayat yang betul maksudnya tetapi mengandungi kesalahan ejaan atau kesalahan-kesalahan tatabahasa yang lain Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai kata nama khas Jika pelajar memberi makna perkataan dan makna tersebut tepat Jika pelajar membina seolah-olah satu ayat tetapi sebenarnya dua ayat atau lebih Jika pelajar menggunakan beberapa perkataan untuk dijadikan satu ayat, perimbangan diberi sebagai satu ayat sahaja Jika pelajar menambah/ meninggalkan imbuhan Jika pelajar membina ayat yang tidak jelas maksudnya Jika pelajar membina ayat yang tidak logik dari segi fakta. Jika pelajar hanya membuat satu ayat dan meninggalkan pasangan kata yang satu lagi. Markah 1 Tolak

3 4 5 6

0 0 1 Tolak

8 9 10 11

0 Tolak 0 0

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

CONTOH PEMBINAAN AYAT OLEH PELAJAR DAN PERATURAN PEMARKAHAN :

Bil 1

Kemungkinan-kemungkinan ayat pelajar : Jika pelajar membina ayar yang betul/ gramatis. Contoh : Winston Churchill ialah seorang negarawan Inggeris yang ulung Jika pelajar membina ayat yang betul maksudnya tetapi mengandungi kesalahan ejaan atau kesalahan-kesalahan tatabahasa yang lain. Contoh : Kakak telah menyusun pinggan mangkuk diatas para-para. Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa Contoh : Ayah Ahmad bersifat kepala batu. Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai kata nama khas Contoh : Nani telah menubuhkan Syarikat Usahawan Kreatif Sdn.Bhd. untuk mengedarkan produk kosmetik ciptaannya. Jika pelajar memberi makna perkataan dan makna tersebut tepat. Contoh : Maksud melayurkan ialah mengganggang sesuatu benda dengan tujuan untuk memanaskan benda tersebut. Jika pelajar membina seolah-olah satu ayat tetapi sebenarnya dua ayat atau lebih Contoh : Ramli pulang ke rumah pada jam 10 pagi dan Ah Chong mengajak Leman pergi menonton perlawanan hoki. Jika pelajar menggunakan beberapa perkataan untuk dijadikan satu ayat, perimbangan diberi sebagai satu ayat sahaja Contoh : Negarawan Indonesia itu pernah berkecimpung sebagai usahawan setelah menjadi cendekiawan dalam bidang ekonomi di samping terkenal sebagai budayawan dalam permainan wayang kulit Jawa. Jika pelajar menambah/ meninggalkan imbuhan Contoh : Kakak saya sangat berkira ketika berbelanja di pasar. Jika pelajar membina ayat yang tidak jelas maksudnya. Contoh : Wajah pari-pari itu sangat mengerikan. Jika pelajar membina ayat yang tidak logik dari segi fakta negara Contoh : Pak Kassim ialah seorang negarawan Malaysia yang terkenal. Jika pelajar hanya membuat satu ayat dan meninggalkan pasangan kata yang satu lagi. Contoh : Seekor ular sawa yang besar telah membelit tubuh wanita itu. Perkataan kedua : berbelit-belit ( calon tidak membuat ayat )

Markah

1- =

1- =

1- =

10

11

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

KOLEKSI SOALAN-SOALAN MEMBINA AYAT SPM TAHUN 2008 ( JULAI ) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas (i) (ii) (iii) bila banyak rata bila-bila banyak-banyak rata-rata

SPM TAHUN 2007 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas (i) (iv) muka permukaan (ii) terkemuka (v) mengemukakan (iii) bersemuka (vi) Bermuka-muka

SPM TAHUN 2007 ( JULAI ) Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas (i) (ii) (iii) Diam Tanggal Tawar

SPM TAHUN 2006 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. (i) (ii) (iii) Sabut Tunjuk Guruh Serabut Telunjuk Gemuruh

SPM TAHUN 2006 ( JULAI ) Tulis satu ayat daripada setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. 1. 4. Kuota Kontena 2. Konvoi 3. Kontras 5. Komplot

6. komisen

SPM TAHUN 2005 ( NOVEMBER )

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. 1. Tatasusila 4. Prasejarah 2. Tatacara 5. Dwibahasa 3. Prasyarat 6. Dwitahunan

SPM TAHUN 2005 ( JULAI ) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. 1. 4. Hari Berhari 2. Sehari 5. Berhari-hari 3. Harian 6. Sehari-harian

SPM TAHUN 2004 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata majmuk di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh memberikan imbuhan pada perkataan tersebut. 1. 4. Garis panduan Urus niaga 2. Baik pulih 5. Usaha sama 3. Hapus kira 6. Hak cipta

SPM TAHUN 2004. ( JULAI ) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (iii) kemas kosong (ii) (iv) kental kacau

( 4 markah )

SPM TAHUN 2003. Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya. (i) (iii) Melayarkan Mengehadkan (ii) (iv) Melayurkan Mengehakkan

( 4 markah )

SPM TAHUN 2002. ( JULAI ) Tulis ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) mengalah bertatang menggalah bertentang

( 4 markah )

SPM TAHUN 2002. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya.

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

(i) (iii)

negarawan cendekiawan

(ii) (iv)

usahawan budayawan

( 4 markah )

SPM TAHUN 2001 : Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. (i) didik (iii) didikan markah ) (ii) pendidik (iv) pendidikan.

(4

SPM TAHUN 2000: Tulis ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa (i) (ii) (iii) (iv) kuat kuasa urus niaga bercampur aduk bersatu padu dikuatkuasakan diurusniagakan mencampuradukkan menyatupadukan

( 12 markah )

SPM TAHUN 1999 : Tuliskan ayat bagi setiap perkatan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) mengira membelit menggulung menyempit berkira-kira berbelit-belit bergulung-gulung bersempit-sempit.

( 12 markah )

SPM TAHUN 1998 : Bina satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham penggunaan dan dapat membezakan maksudnya. Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) tumpat telus lewah mampat tulus lewa

( 9 markah )

SPM TAHUN 1998 ( JULAI ) : Tuliskan ayat bagi setiap perkatan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa (i) (ii) (iii) (iv) kehabisan kekusutan kepalsuan kerencatan penghabisan penyusutan pemalsuan perencatan

( 12 markah )

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

SPM TAHUN 1997 : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. (i) (ii) (iii) (iv) kelepasan kehidupan kesempurnaan ketetapan pelepasan penghidupan penyempurnaan penetapan

( 12 markah )

SPM TAHUN 1997 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya (i) (ii) (iii) kupas suling kuncup kelupas seruling kemuncup ( 9 markah )

SPM TAHUN 1996 : Tuliskan ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) mengacau mengalas menimang mengisahkan meracau menggalas meremang mengesahkan

( 12 markah )

SPM TAHUN 1996 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda memahami maksud dan penggunaannya. (i) (iv) larut larutan (ii) (v) pelarut berlarutan (iii) melarutkan ( 10 markah )

SPM TAHUN 1995 : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham penggunaannya dan maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (iv) perakuan mengaku (ii) (v) diperakui pengakuan (iii) keakuan ( 10 markah )

SPM TAHUN 1995 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) bukan jarang siang bukan-bukan jarang-jarang siang-siang

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

(iv)

putus

putus-putus

( 12 markah )

SPM TAHUN 1994 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya. (i) kira (ii) (iv) sekira-kira (v) SPM ( JULAI ) TAHUN 1994 berkira-kira kira-kiraan (iii) mengira-ngira ( 10 markah )

Tulislah satu ayat bagi tiap-tiap frasa di bawah untuk menunjukkan bahawa anda betul-betul faham akan maksud maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) Penatapan Penandaan Penegasan Penampalan penetapan penundaan penugasan penampilan

SPM TAHUN 1993 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (iv) berbonggol-bonggol tercungap-cungap (ii) mengungkit-ungkit (v) terngiang-ngiang (iii) meruntun-runtun ( 10 markah ) SPM TAHUN 1993 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) bercerai berhabis berjauh berutus ( 12 markah ) bercerai-ceraian berhabis-habisan berjauh-jauhan berutus-utusan

SPM TAHUN 1992 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) bertolak berlebih berkeras berhormat bertolak-tolakan berlebih-lebihan berkeras-kerasan berhormat-hormatan

( 12 markah )

SPM TAHUN 1992 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) penatapan penandaan penetapan penundaan

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

(iii) (iv)

penegasan penampalan -

penugasan penampilan

( 12 markah )

SPM TAHUN 1991 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya tanpa menambah imbuhan lagi pada perkataanperkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) anggun (ii) pasaran (iii) pikulan (iv) caruman markah ) unggun pusaran pukulan curaman.

( 12

SPM TAHUN 1991 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam kumpulan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham maksudnya dan penggunaannya tanpa menambah imbuhan lagi pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) masyarakat bermasyarakat memasyarakatkan pemasyarakatan sisip bersisip menyisipkan penyisipan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1990 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di dalam kumpulan perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaan dan maksudnya. Anda tidak boleh menambah imbuhan lagi pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) beragam meragamkan keragaman bersahaja menyahajakan kesahajaan

(ii)

(ii)

( 12 markah )

SPM ( JULAI ) TAHUN 1990 : Tulislah satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan lagi pada perkataanperkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) Menamu (ii) Melayang (iii) Menampan (iv) Menjentik markah ) SPM TAHUN 1989: tetamu lelayang tetampan jejentik

( 12

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Perkataan-perkataan di bawah mempunyai lebih daripada satu makna. Tuliskan dua ayat dengan tiap-tiap patah perkataan itu supaya jelas menunjukkan perbezaan makna itu tanpa menambahkan imbuhan atau penggandaan pada perkataan-perkataan itu atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (iv) menurun menampung (ii) mengupas (iii) menyokong

(12 markah ) SPM TAHUN 1989 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambahkan imbuhan atau penggandaan pada perkataan-perkataan itu atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) membantah menyampuk mencantum membidas menyahut menyambung

( 12 markah )

SPM TAHUN 1988 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap rangkai kata dalam pasangan rangkai kata di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan dan menggunakan gandaan. (i) (ii) (iii) (iv) orang berdagang daging berdarah goreng pisang susu lembu orang dagang darah daging pisang goreng lembu susu

( 12 markah )

SPM ( JULAI ) 1988 : Buatlah satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan pada perkataan-perkataan itu. (i) (ii) (iii) (iv) pantang-pantang Pahit-pahit Pecah-pecah Lemah-lemah pantang larang pahit maung pecah belah lemah lembut

( 12 markah )

SPM TAHUN 1987 : Buatkan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan di bawah bagi menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan atau pergandaan. (i) (ii) (iii) (iv) menoreh menyala mengandung menanah melorek menyara mengundang menanak

SPM ( JULAI ) 1987 :

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Buatlah satu ayat dengan menggunakan tiap-tiap perkataan dalam pasangan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan pada perkataanperkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) Mengena Mendakwa Menanggung Menyeleweng ( 12 markah ) pengenaan pendakwaan penanggungan penyelewengan

SPM TAHUN 1986 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan dan menggunakan gandaan/ (i) Memfitnah - menghasut (ii) Mengayun - menggoncang (iii) Mendedahkan - membentangkan (iv) Mewasiatkan - mengamanahkan. markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1986 : Perkataan-perkataan di bawah mempunyai lebih daripada satu makna. Buatkan dua ayat dengan tiap-tiap patah perkataan itu supaya jelas menunjukkan perbezaan makna itu tanpa menambah dan menggunakan gandaan. (i) (iii) Terbilang Menunda (ii) (iv) Terlancar Menggondol

( 12

( 12 markah )

SPM TAHUN 1985 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya. (i) Para-para (iv) Ura-ura 12 markah ) (ii) Pari-pari (iii) (v) Julung-julung (vi) Api-api Rambu-rambu

SPM ( JULAI ) TAHUN 1985 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahasa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak dibenarkan membubuh sebarang imbuhan pada perkataanperkataan tersebut atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) Panjang (iv) Berpanjangan markah ) SPM TAHUN 1984 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan dan menggunakan gandaan. (i) (iii) Golongan - gulungan Petah petak (ii) Menonton menuntun Tafsir taksir (ii) Sepanjang Pemanjangan (iii) Kepanjangan Memanjangkan

(v)

(vi)

( 12

(iv)

( 12 markah )

10

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

SPM ( JULAI ) TAHUN 1984 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak dibenarkan membubuh sebarang imbuhan pada perkataanperkataan tersebut atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) Jejaka (iv) Dedawai markah ) SPM TAHUN 1983 : Buat ayat dengan menggunakan tiap-tiap perkataan berganda di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaan dan maksudnya . (i) (iv) Kumat-kamit Compang-camping (ii) Sorak-sorai (iii) Simpang-siur ( 12 markah ) (ii) Lelemak (v) Kekudung (iii) (vi) Gegetar Bebangun

( 12

SPM ( JULAI ) TAHUN 1983 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap ungkapan berikut untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksudnya. (i) Menjangkau usia (ii) Memendankan diri (iii) Meniupkan semangat (iv) Mengalihkan pandangan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1982 : Buat satu ayat dengan tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya. (i) Lama (ii) Selama (iii) Lama-kelamaan (iv) Selama-lamanya (v) Berlama-lama markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1982 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah tanpa menggunakan sebarang imbuhan supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. (i) Ragu regu (ii) Rasmi resmi (iii) Tulus lurus (iv) Tempoh tempuh ( 12 markah )

( 12

SPM TAHUN 1981 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah tanpa apa-apa imbuhan supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. (i) Habis berhabis-habis (ii) Siang siang siang (iii) Jarang jarang-jarang (iv) Masak masak-masak ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1981 :

11

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Buat ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. (i) Melimpah limpahan (ii) Mengandung kandungan (iii) Perangsang rangsangan (iv) Berselisih perselisihan ( 12 markah )

JENIS AYAT Latihan 1:

12

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Latihan 2: Tentukan jenis ayat-ayat berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Afrika Selatan merupakan tuan rumah bola sepak Piala Dunia 2010. Tahniah, awak berjaya mendapat biasiswa Petronas! ucap Zaki kepada Wong. Mengapakah awak tidak menghantar berita setelah berada di sana? tanya Aidil kjepada Syukri. Oh, awak rupanya! Saya tidak perasan tadi, kata Dewi kepada Aini. Janganlah dikenang peristiwa lama, buat hati menderita saja. nasihat Amar kepada Safuan. Ayah akan pergi bercuti ke Eropah pada bulan depan.

Latihan 3: Tentukan jenis ayat-ayat berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Seramai 2,200 atlet menyertai triathon antarabangsa 2010. Ayah membaca surat khabar sambil minum kopi. Kasut kulit dipakai oleh Khairil ketika menghadiri temu duga. Selepas mengetahui nenek meninggal dunia adik bersedih. Wah, cantiknya taman bunga ni! kata Saleha. Bolehkah awak tolong angkat buku saya? luah Samad.

13

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Latihan 4: Tukar ayat-ayat biasa berikut menjadi ayat songsang. 1. 2. 3. 4. 5. Sayur-sayuran hasil tanaman Pak Abu habis dijual di pasar tani itu. Helmi tidak pernah berdendam walaupun dihina oleh Datin Salmah sewaktu tinggal di rumahnya. Kebanyakan masyarakat kita kurang bersenam kerana masih kurang kesedaran. Pantai Tanjung Bidara sangat bersih dan cantik. Kanak-kanak selamat untuk bermandi-manda kerana pantainya landai.

Panduan menukar ayat aktif ke ayat pasif:

14

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

1. Calon perlu berhati-hati dengan Ganti Nama Diri Pertama (GNDP) dan Ganti Nama Diri Kedua (GNDK). 2. Bagi GNDP dan GNDK, ayat pasif tidak menerima bentuk pasif di. oleh . 3. Contoh: a Ayat aktif: Saya membaca novel Papa kerana diarahkan oleh guru saya. Ayat pasif: Novel Papa saya baca kerana diarahkan oleh guru saya. (saya baca merupakan bentuk pasif - GNDP) Contoh: b Ayat aktif: Kamu menconteng dinding itu. Ayat pasif: Dinding itu kamu conteng. (kamu conteng merupakan bentuk pasif - GNDK) 4. Hanya ayat yang mempunyai Ganti Nama Diri Ketiga menerima bentuk pasif di oleh . Contoh: a Ayat aktif: Muhd Saiful menyepak bola itu. Ayat pasif: Bola itu disepak oleh Muhd Saiful. Contoh: b Ayat aktif: Petani itu sedang menanam padi si bendang. Ayat pasif: Padi sedang ditanam oleh petani itu di bendang. Ganti Nama Diri Pertama 1. Saya 6. Kita 2. Aku 7. Kami 3. Patik 4. Hamba 5. Beta

Ganti Nama Diri Kedua. 1. Engkau 6. Tuanku Ganti Nama Diri Ketiga 1. Baginda 6. Ah Meng 2. Beliau 7. Ibu 3. Dia 8. Orang itu 4. Ia 5. Mereka 2. Awak 7. Kalian 3. Tuan hamba 4. Kamu 5. Anda

TATBAHASA

15

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

(MENUKARKAN AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF) LATIHAN SPM 1 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Puan Azizah telah memarahi Azmi kerana memecahkan pasu bunga. Ibu bapa harus mengawasi tingkah laku anak-anak supaya mereka tidak tersalah langkah. Puan Sarah menghadiahi Atiqah sebuah kereta Kancil setelah lulus dalam ujian memandu. Ayah saya menyambut kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah. Dia mendayung sampan itu dengan laju dengan harapan untuk mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut.

LATIHAN SPM 2 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Saya membeli rumah mewah di atas bukit itu dengan duit titik peluh saya sendiri. Ibu Anita membuat kuih bahulu yang sedap itu sempena hari lahir Kalsom. Mereka menyusun kerusi-kerusi itu di padang sebelum acara sukan bermula. Semua pelajar sudah membaca buku cerita yang terdapat di perpustakaan. Saya selalu memasang lampu di hadapan rumah sebelum tidur.

LATIHAN SPM 3 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Kamu perlu membereskan kerja yang diberikan oleh guru sebelum pulang nanti. Ali telah mengambil buku itu semalam. Saya sudah menyelesaikan tugasan itu semalam. Ayah memarahi Kamal kerana pulang jauh malam. Kakak mencuci pakaian kotor di bilik air.

LATIHAN SPM 4 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. Saya telah mengirimi adik wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. 2. Ayah menghadiahi emak seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka. 3. Anda patut menyelesaikan tugas itu sekarang juga. 4. Beliau menyandang jawatan yang sangat penting dalam organisasi tersebut. 5. Kakak memasukkan sedikit garam ke dalam gulai yang sangat saya gemari. LATIHAN SPM 5 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Pengetua mengarahkan guru-guru memantau aktiviti pelajar pada waktu petang. Saya mengangkat beg besar itu masuk ke bilik hotel dengan segera. Anda mesti menghadiri kursus itu untuk meningkatkan kemahiran anda. Ali menemui buku itu di dalam beg pakaian. Anda perlu mengelakkan perbuatan mencuri kerana perbuatan itu berdosa.

LATIHAN SPM 6 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Kebanyakan negara hari ini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Pasukan petugas Agenda Teknologi Maklumat Kebangsaan bagi Pembangunan Struktur Informasi menggariskan beberapa langkah untuk membangunkan komputer peribadi buatan Malaysia sepenuhnya. Ayah telah berjaya menangkap seekor rusa jantan sewaktu memburu di hutan. Adlin telah memetik buah rambutan di belakang rumah untuk diberi kepada Siva. Adik terpaksa menyapu halaman rumah kami setiap hari kerana banyak daun yang gugur.

LATIHAN SPM 7

16

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Menteri Pelajaran telah mengingatkan pelajar agar tidak bergantung pada kerajaan untuk menyediakan segala kemudahan. Semua orang menentang kadar baru tol kerana membebankan orang ramai. Jabatan Perkhidmatan Awam tidak akan menuntut bayaran balik pinjaman daripada pelajar yang cemerlang. Awak telah menjalankan eksperimen itu dengan baik. Baginda menganugerahi pahlawan itu bintang kehormat dalam satu istiadat yang berlangsung di Balairung Seri, Istana Alam Shah, Klang.

LATIHAN SPM 8 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Guru disiplin menahan pelajar itu selepas pehimpunan kerana melanggar peraturan sekolah. Ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni kepada anak sejak kecil lagi. Guru Bahasa Melayu menghadiahi pelajar itu sebatang pen setelah berjaya memperoleh A dalam peperiksaan percubaan SPM. Polis telah menangkap penculik kanak-kanak itu pada pagi tadi. Kamu mestilah mematuhi undang-undang negara agar hidup kita aman.

LATIHAN SPM 9 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Mereka ke sekolah dengan menaiki bas. Pihak berkuasa telah berjaya membanteras aktiviti pembalakan haram itu. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk membantu pengusaha industri kecil itu. Ketua kampung menegur sikap Karim dan Derus yang suka menghabiskan masa di warung. Penduduk setempat mempertikaikan keputusan untuk membina tapak pelupusan sampah.

LATIHAN SPM 10 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Ahmad menendang bola itu ke pintu gol. Hanis membaca buku cerita kanak-kanak itu di kantin. Saya melukis gambar itu kelmarin setelah diminta oleh Farah. Kamu perlu menyiapkan tugasan yang diberi pada hari ini juga. Tuan hamba perlu menemui Panglima Garang segera.

LATIHAN SPM 11 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Rakyat Malaysia sangat mementingkan perpaduan. Irna mahu menyimpan raket badminton Iswan sebagai kenang-kenangan. Pihak kerajaan akan memberikan insentif kepada mana-mana ahli sukan yang berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) sekolah itu akan mengadakan mesyuarat tergempar. Jika saya berjaya dalam peperiksaan dengan cemerlang, saya akan memilih jurusan perubatan.

LATIHAN SPM 12. Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Kita seharusnya memperkemas diri kita dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Pesuruhjaya sumpah itu memperakukan segala dokumen yang diserahkan kepadanya sebelum dihantar ke mahkamah. Ah Meng telah menangkap ikan patin di sungai itu. Mei Ling menggondol tempat pertama dalam acara merentas desa. Beberapa kilang yang beroperasi di sepanjang sungai itu telah membuang sisa toksik ke dalam sungai untuk menjimatkan kos operasi mereka.

17

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

LATIHAN SPM 13 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. Pihak guru sahaja tidak mampu mengawal pelajar-pelajar yang merokok jika ibu bapa tidak mengambil berat terhadap anak mereka. 2. Shafiq mengajak Wan menyaksikan perlawanan bola sepak yang berlangsung pada malam ini. 3. Asap tebal menyelubungi seluruh daerah itu selama beberapa jam akibat kebakaran kilang mercun. 4. Tujuan kami mengadakan program ini adalah untuk meningkatkan prestasi pencapaian akademik pelajar tahun ini. 5. Beliau sentiasa memberi sokongan terhadap usaha yang kami lakukan. LATIHAN SPM 14 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Mimi membuat bunga telur itu untuk majlis perkahwinannya. Halim membawa beg pakaian yang besar ke Sarawak. Anda mesti makan buah-buahan ini sehingga habis. Saya menaiki kereta api itu untuk menziarahi nenek saya di Singapura. Peserta gimnastik Austria menggulingkan badannya di atas lantai semasa pertandingan itu.

LATIHAN SPM 15 Tukarkan ayat-ayat aktif berikut kepada ayat pasif. 1. 2. 3. 4. 5. Kerbau jantan yang liar itu merosakkan kebun pisang ayah saya. Beberapa pelajar telah mengalami kecederaan teruk sewaktu kebakaran asrama itu. Pengarah syarikat itu mengingatkan semua anak buah beliau agar sentiasa berbudi bahasa sewaktu melayani pelanggan mereka. Sekolah kami telah mengadakan Karnival Keusahawanan beberapa hari yang lepas. Belia hari ini perlu menguasai teknologi maklumat sesuai dengan kehendak wawasan negara.

18

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

TATABAHASA (MENUKARKAN AYAT PASIF KEPADA AYAT AKTIF) LATIHAN SPM I Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adik yang sedang bermain di halaman rumah dipanggil kakak. Anak-anak perlu diawasi oleh ibu bapa supaya tidak terjebak dalam kegiatan yang tidak bermoral. Seutas jam tangan dihadiahkan oleh Puan Sharifah kepada anaknya setelah lulus peperiksaan SPM dengan Kesalahannya itu disedarinya selepas beberapa ketika. Tanah itu diserahkan semula oleh kedua-dua belah pihak setelah memahami penerangan tersebut. Spesies tumbuhan anak di hutan itu akan dikajinya sekali lagi.

cemerlang.

LATIHAN SPM 2 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Novel berbahasa Inggeris itu sudah dibaca oleh Helen bulan lalu. Para pengawas dinasihati oleh guru disiplin agar menunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid yang lain. Pemandangan di kampung nelayan itu saya lukis. Tikus telah berjaya ditangkap oleh Si Comot, kucing kesayangan emak pagi tadi. Tingkah laku anak haruslah diawasi oleh ibu bapa agar mereka tidak tersalah langkah. Setelah lulus dalam ujian memandu Mei Ling dihadiahi sebuah kereta Kancil oleh Puan Lucy.

LATIHAN SPM 3 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bayaran balik pinjaman tidak akan dituntut oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada pelajar yang cemerlang. Eksperimen itu telah kau jalankan dengan baik. Pahlawan itu dianugerahi oleh baginda bintang kehormatan dalam satu istiadat yang berlangsung di Balairung Seri Istana Alam Shah, Kelang. Suzi dihadiahi Halim sejambak bunga ros sempena hari jadinya yang ke-23. Stor sukan hendak kami kemas pada petang nanti. Nota sejarah saya telah anda ambil semalam.

LATIHAN SPM 4 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tugas itu patut anda selesaikan sekarang juga. Jawatan yang dipegang oleh mereka itu sangat penting. Sedikit garam dimasukkan oleh kakak ke dalam gulai yang sangat saya gemari. Pokok-pokok itu dipangkas oleh para pekerja supaya sentiasa rendah. Nota pelajaran dikemaskinikan oleh mahasiswa itu supaya mudah membuat ulang kaji. Orang yang lurus bendul itu tidak harus kamu peralat sewenang-wenangnya.

LATIHAN SPM 5 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. Pelajar itu ditahan oleh guru disiplin selepas perhimpunan kerana melanggar peraturan sekolah. Anak-anak sewajarnya dikawal oleh ibu bapa supaya mereka tidak bergaul dengan budak-budak nakal. Pelajar itu dihadiahi oleh guru bahasa Melayu sebatang pen setelah berjaya memperoleh Adalam peperiksaan percubaan SPM. 4. Satu misi dilaksanakan oleh mereka bersama-sama. 5. Alat pendingin hawa itu dijualnya dengan harga yang tinggi. 6. Komputer itu saya beli untuk adik di kolej. LATIHAN SPM 6 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. Permukaan air itu dilitupi pokok teratai yang berwarna-warni. Majalah bercorak akademik kurang diminati oleh golongan remaja meskipun bahan di dalamnya memberikan ilmu kepada mereka. Pondok buruk yang didiami oleh orang tua itu beratapkan rumbia dan berdinding buluh. Adik perempuan saya dijahitkan baju kurung oleh kakak pada hujung minggu yang lalu. Rumah itu tidak berani kami hampiri kerana takut akan anjing peliharaan tuan rumah tersebut.

19

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

6.

Kerja-kerja memperdalam sungai Kinta itu akan ditangguhkan oleh mereka berminggu-minggu.

LATIHAN SPM 7 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Segala masalah itu mesti kita hadapi dengan hati tabah. Pengalamannya di hutan itu diceritakan oleh Encik Firdaus apabila didesak oleh ahli keluarganya. Rotan-rotan itu dijemur oleh mereka berminggu-minggu sebelum dibelah. Simen dari luar negara telah diimport oleh kerajaan untuk mengimbangi kekurangan simen dalam pasaran tempatan. Semak onak yamg melingkari perdu pokok saya bersihkan. Bantahan telah dikemukakan oleh penduduk kampung itu kepada wakil rakyat mereka.

LATIHAN SPM 8 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buah-buah mangga yang belum begitu masak diperam oleh Pak Yusuf dengan cara membungkusnya. Semua hasil tanaman mereka diborongkan oleh penanam-penanam sayur di kampung itu kepada seorang tauke Cina. Mata pelajaran Bahasa Melayu diajarkan oleh guru itu kepada pelajar-pelajar selama satu jam setengah pada setiap minggu. Usahawan tempatan dinasihati oleh Perdana Menteri supaya mengambil langkah susulan yang sewajarnya. Lakaran yang dibuatnya berdasarkan kain yang digunting oleh Puan Lim. Lelaki itu dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan tiga kali sebatan oleh Tuan Hakim.

LATIHAN SPM 9 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Seekor rusa jantan telah ditangkap oleh ayah sewaktu memburu di hutan. Buah rambutan di belakang rumah telah dipetik oleh adik untuk diberi kepada pak cik yang datang dari Singapura. Halaman rumah kami disapu oleh kakak setiap hari kerana banyak daun gugur pada musim panas ini. Rumah banglo di tepi pantai itu saya beli dengan duit titik peluh saya sendiri. Kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh ibu Kalsom sempena hari lahir Kalsom. Kerusi-kerusi itu disusun oleh mereka di padang sebelum acara sukan bermula.

LATIHAN SPM 10 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bunga telur itu dibuat oleh Rosliza untuk majlis perkahwinannya. Beg pakaian yang besar dibawa oleh Hazif untuk ke Kuala Lumpur. Buah-buahan ini mesti anda makan sehingga habis. Kereta api itu saya naiki untuk menziarahi nenek di Singapura. Kebun pisang ayah saya dirosakkan oleh kerbau jantan yang liar itu. Badan peserta gimnastik Rusia digulingkan di atas lantai semasa pertandingan itu.

LATIHAN SPM 11 Tukarkan ayat-ayat pasif berikut kepada ayat aktif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ceramah tentang bahaya merokok itu disampaikan oleh pegawai dari Jabatan Kesihatan. Para pelajar diingatkan oleh pengetua sekolah itu agar sentiasa berwaspada sewaktu berulang-alik ke sekolah. Gadis dari Brunei Darussalam itu diperisteri oleh Encik Halim sebulan yang lalu. Anak ayam emak saya telah disambar oleh helang pada tengah hari semalam. Sampan itu didayungnya dengan laju dengan harapan untuk mendapat tempat pertama dalam pertandingn itu. Penyalahgunaan dan pengedaran dadah telah diharamkan oleh kerajaan di negara ini.

20

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

PANDUAN MENUKARKAN CAKAP AJUK KE CAKAP PINDAH Cakap Ajuk Saya, aku, hamba, patik beta Kita, kami Kamu, awak, anda, engkau dia mereka ini itu sini sana situ begini begitu sekarang tadi Malam tadi semalam esok kelmarin ya tidak bukan Cis! Amboi! Hore! Aduh! Eh! Hai! Ya? Dia, ia, nya baginda mereka Saya, kami, dia, mereka, nya dia mereka itu itu sana situ situ begitu begitu Pada masa itu / ketika itu Tadinya itu Malam yang lepas, malam dahulu Hari semalamnya Esoknya itu kelmarinnya Mengeyakan/ mengiakan Menafikan / menidakkan menolak Dengan marahnya Dengan perasaan terkejut Dengan hati yang gembira Sambil mengerang kesakitan Dengan nada hairan memanggil Berasa hairan, tidak percaya Cakap Pindah

TATABAHASA ( Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ) Latihan SPM 1

21

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Tulis semula petikan di bawah dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan ini. Kamariah berkata kepada Aziz dan Samad bahawa negara Malaysia memang banyak mempunyai tempat menarik untuk dikunjungi. Pendapatnya itu disokong oleh samad dengan mengatakan bahawa negara ini mempunyai pantai-pantai yang bersih dan hutan semula jadi yang indah. Aziz pula menyatakan kehairanannya tentang ramai orang Malaysia yang masih suka melancong ke luar negara seperti ke Indonesia, Thailand, Singapura dan negara-negara Eropah. Kamariah menyetujui pandangan itu. Samad berpendapat mungkin keadaan ini berlaku kerana kurangnya promosi untuk menarik pelancong tempatan melancong di dalam negeri. Aziz bersetuju dengan pendangan Samad itu. Kamariah pula mencadangkan supaya pihak swasta seperti pusat-pusat pelancongan tempatan memberi potongan harga istimewa kepada pelancong tempatan yang mengunjungi pusat percutian mereka. Samad pula mengatakan bahawa di samping itu, kesedaran rakyat Malaysia tentang faedah melancong di dalam negeri perlu ditanam dalam diri. Kamariah dan Aziz mengiakan pendapat itu. [ 6 markah ] Latihan SPM 2 Tulis semula petikan di bawah dalam bentuk karangan biasa dengan menggunakan cakap pindah. Redwan dan Kamarul berkawan baik. Mereka sangat rapat dengan Cikgu Hassan. Oh, cikgu, kami ada di rumah ! Sahut Kamarul setelah mendengar sapaan Cikgu Hassan di halamannya. Cikgu Hassan sudah berada di tangga rumah Redwan. Jemputlah naik, cikgu. Redwan ada di dalam, pelawa Kamarul dengan hormat. Naik. Mestilah naik, kalau tidak buat apa datang, gurau Cikgu Hassan Rumah kami berselerak. Tak sempat nak berkemas, Redwan mencelah. Manalah sempat nak berkemas, kerja-kerja menuai baru selesai dua hari yang lepas, Kamarul memberikan alasan. [ 6 markah ] Latihan SPM 3 Tulis semula perbualan di bawah ke dalam bentuk karangan biasa dengan menggunakan cakap pindah. Bagaimana dengan rancangan awak ? tanya Salleh. Rancangan apa? jawab Ani. Rancangan mendaki gunung yang awak kata pada saya tempoh hari, kata Salleh. Oh, itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Sabtu depan. jelas Ani. Bagus Ani, bagus. Saya sokong rancangan itu ! Ani tersenyum puas apabila mendengar kata-kata sahabat karibnya itu. [ 6 markah ] Latihan SPM 4 Tukarkan cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. Norhayati: Norasyikin: Norhayati: Norsyikin: Syikin, mengapa Syikin tidak datang ke sekolah semalam? Syikin minta maaflah. Semalam Syikin ada hal di rumah. Apa halnya? Ceritakanlah kepada Yati. Andainya susah, sama-samalah kita tanggung. Bukankah kita sudah lama berkawan? Sebenarnya ibu Syikin sakit. [ 6 markah ]

Latihan SPM 5 Tukarkan cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. Ani tak ada sapa-sapa. Ani sorang....... Ani tak boleh tinggal sini.Di sini bahaya, kata Tuk Yahya sambil meneliti mata belolok anak itu. Ani tak ada sapa-sapa, rengek Ani lagi. Ya, Tuk Yahya tahu......... Ani tak mahu tinggal di rumah lagi.Nanti bom jatuh lagi. Datuk tak ada, datuk tak ada,jelas anak itu hampir meraung. Ani ada Tuk Yahya, Ani ada comot, pujuk Tuk Yahya. [ 6 markah]

Latihan SPM 6 Tukarkan cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah MAWI : Wah, sedap betul mi ini. Apa namanya ?

22

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

FELIX MAWI FELIX MAWI FELIX

: Mi Pedas. : Yalah ,minya pedas.Memang pedas......... tapi apa namanya ? : Mi pedas. Si Dolah tu kata namanya Mi Pedas. : Oh begitu, jadi kau masuk ke kedai ini sengaja nak makan Mi Pedaslah? : Yalah. Kan aku dah janji nak belanja kau dulu.Inilah dia. [6 markah]

Latihan SPM 7 Tukarkan cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. Salim, mengapakah awak kelihatan muram sahaja? tanya Nizam. Pagi tadi, Cikgu Khairul bertanyakan saya tentang yuran peperiksaan yang masih belum saya bayar, beritahu Salim dengan perasaan sayu. Eh, bukankah awak mendapat biasiswa! Mengapakah kamu tidak gunakan duit tersebut untuk membayar yuran? tanya Nizam dengan perasaan hairan. Duit biasiswa itu telah saya gunakan untuk perbelanjaan rawatan abang saya yang dimasukkan ke hospital baru-baru ini, jelas Salim. Oh begitu! Salim, saya cadangkan awak berjumpa dengan Cikgu Khairul dan jelaskan perkara yang sebenarnya, kata Nizam. Tapi, saya takutlah Nizam. Cikgu Khairul tu garang sangat, kata Salim. [6 markah] Latihan SPM 8 Tulis semula petikan di bawah dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan ini. Mak Limah bertanya arah tujuan suaminya setelah melihat suaminya itu dalam keadaan tergesa-gesa hendak keluar. Pak Usop mengatakan bahawa dia hendak berjumpa dengan ahli-ahli jawatankuasa Koperasi Maju. Mak Limah mencadangkan agar suaminya makan nasi dahulu walaupun sibuk dengan kerja kerana dia takut suaminya akan berasa lapar . Pak Usop memberitahu ii itsterinya bahawa dia hendak meletakkan jawatan sebagai pemandu bas koperasi itu. Mak Limah bertanya cara suaminya hendak mendapatkan pekerjaan sekiranya dia berhenti kerja. Pak Usop menjelaskan bahawa dia hendak memohon pinjaman daripada pihak MARA untuk membeli sebuah bas. [6 markah] Latihan SPM 9 Tukarkan cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah Hassan Shiela Hassan Shiela Hassan Shiela Hassan Shiela Hassan Shiela Hai, Shiela! Tahniah! Tahniah? Mengapa? Aku belum tahu hujung pangkal percakapan kamu. Tahniah kerana awaklah pelajar cemerlang SPM sekolah kita. Siapa yang memberitahu kamu? Aku sendiri pun belum tahu lagi. Cikgu Halimah yang memberitahu aku semasa aku ambil slip keputusan peperiksaan tadi. Nantilah, aku ke sekolah dulu. Aku perlu pastikan dulu benar tidaknya kata-kata kamu itu. Percayalah cakap aku. Aku serius. Aku kena hati-hati dengan kamu, dulu aku pernah terkena sekali. Kali ini aku tak tipu lagi. Lain kali jangan biasa berbuat sesuatu yang orang tak percaya. Berita betul sekalipun orang masih sangsi.

[6 markah] Latihan SPM 10 Tulis semula petikan di bawah dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan ini. Azman bertanya kepada Yahya tentang keputusan muktamadnya hendak ke bandar. Yahya mengiyakannya dan menyatakan bahawa dia sudah nekad dan tidak mahu Azman memujuknya lagi. Azman cuba menyedarkan Yahya bahawa kampung mereka pun tiada kurangnya berbanding dengan bandar. Yahya menegaskan bahawa dia sudah bosan hidup di kampung yang bergelumang dengan lumpur sawah. Azman cuba menyedarkan Yahya bahawa mereka lulusan bidang pertanian dan bekerja sebagai petani iatulah yang sepatutnya menjadi pilihan mereka. Sekali lagi Yahya menegaskan bahawa Azman sahajalah yang mengerjakan sawah tetapi dia tetap hendak ke bandar. Azman tetap mengajaknya mengerjakan tanah terbiar di kampung mereka kerana hasilnya tentu lumayan. Yahya tetap berkeras dan menyuruh Azman sahaja mengerjakannya, manakala dia hendak bekerja makan gaji di bandar. [6 markah] LATIHAN TATABAHASA SPM ( Menyambung Ayat )

23

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Sambung ayat-ayat pendek di dalam petikan di bawah ini supaya menjadi tiga ayat saja tanpa mengubah susunan dan makna asal ayat-ayat tersebut. Latihan 1 Beberapa jenis binatang liar menghuni hutan belantara negara kita. Binatang-binatang liar tersebut menjadi penghuni hutan sejak beberapa lama dulu. Kini binatang liar tersebut menghadapi kepupusan. Kepupusan ini berpunca daripada kegiatan manusia. Manusia berburu sesuka hati mereka. Kepupusan berpunca daripada kegiatan pembangunan. Kegiatan tersebut tidak teratur. Latihan 2 Televisyen merupakan salah satu media sebaran am. Televisyen direka untuk memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat tersebut adalah dalam pelbagai aspek. Malangnya, akhir-akhir ini kemunculan televisyen dikatakan membawa pelbagai masalah pula. Pelbagai penyelidikan terhadap kesan televisyen kepada masyarakat telah dilakukan. Hasil penyelidikan tersebut menunjukkan bahawa adegan-adegan ganas dalam siaran televisyen dapat mempengaruhi masyarakat. Malangnya, para penerbit filem masih membisu terhadap hasil penyelidikan tersebut. Mereka menegaskan bahawa para penonton terhibur oleh adegan-adegan yang dipaparkan. Latihan 3 Unsur-unsur keganasan terdapat dalam rancangan-rancangan di televisyen. Rancangan-rancangan tersebut disiarkan oleh RTM. Rancangan-rancangan tersebut terdapat di TV3 juga. Sejak akhir-akhir ini penyiaran rancangan yang bercorak keganasan itu meningkat. Hal ini membimbangkan ibu bapa. Mereka bimbang kalau-kalau unsur-unsur tersebut mempengaruhi pemikiran kanak-kanak dan golongan remaja. Golongan-golongan ini belum bijak menilai sesuatu yang baik. Mereka tidak bijak menilai sesuatu yang buruk juga Latihan 4 Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan pendidikan asas komputer. Pendidikan ini adalah untuk para pelajar di negara ini. Langkah Kementerian Pendidikan ini dialu-alukan oleh ibu bapa. Hal ini kerana langkah ini dapat membantu mengisi kekosongan dalam bidang berkenaan. Kekosongan tersebut ketara sekali di sekolah luar bandar. Banyak pihak yang berharap agar langkah kerajaan ini memberikan peluang kepada pelajar luar bandar mempelajari komputer. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat pelajar mendalami bidang komputer juga. Latihan 5 Bercuti ke Pulau Sayak adalah judul sebuah buku. Buku ini tergolong dalam jenis novel kanak-kanak. Buku ini dikarang oleh Darulsalam. Buku ini terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bercuti ke Pulau Sayak menceritakan kisah seorang budak lelaki bernama Syahid bersama-sama dengan rakannya. Mereka bercuti ke Pulau Sayak. Mereka terlibat dengan satu kumpulan penyeludup tanpa disedari. Nasib mereka baik kerana akhirnya mereka berjaya menewaskan kumpulan itu. Latihan 6 Pembangunan yang dicapai oleh Malaysia begitu pesat. Kepesatan ini berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Kestabilan ekonomi Malaysia pula berterusan. Faktor-faktor ini mendorong rakyat asing datang ke sini. Kedatangan mereka adalah untuk mencari rezeki. Dengan memiliki taraf kerakyatan, mereka dapat menikmati pelbagai keistimewaan yang disediakan. Keistimewaan-keistimewaan itu dipandang ringan oleh segolongan rakyat asing . Latihan 7 Pencemaran alam berlaku pada tahap yang serius. Keadaan ini mencemaskan manusia di seluruh dunia. Pencemaran tersebut berpunca daripada sifat haloba manusia. Manusia memperlakukan bumi sewenang-wenangnya. Tujuan mereka berbuat demikian ialah untuk mengaut keuntungan. Pencemaran alam ini mengakibatkan berlakunya pelbagai fenomena ganjil. Fenomena-fenomena tersebut termasuklah peningkatan suhu dan penipisan lapisan ozon.

Latihan 8

24

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Penangkapan ikan laut dalam di Malaysia akan dipertingkatkan. Usaha ini adalah selaras dengan Dasar Pertanian Negara. Usaha ini dilakukan dengan kerjasama pakar-pakar perikanan tempatan. Pakar perikanan luar negeri turut memberikan kerjasama. Penangkapan ikan laut dalam ini bertujuan memberikan faedah kepada nelayan tempatan. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Usaha ini bertujuan memulihkan sumber ikan di perairan pantai juga. Sumber ikan tersebut telah dieksploitasikan secara berlebihan. Latihan 9 Kehadiran pengemis di ibu kota makin meningkat. Mereka terdiri daripada pelbagai keturunan. Peringkat umur mereka pun pelbagai. Kehadiran mereka di ibu kota menimbulkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan kita. Kehadiran mereka menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada negara. Hal ini boleh menjejaskan usaha kerajaan. Usaha tersebut ialah untuk menarik pelancong datang ke Malaysia. Usaha tersebut dapat menggalakkan perkembangan perusahaan pelancongan. negara. Latihan 10 Isu alam sekitar makin diberi perhatian kini. Hal ini berikutan rumusan yang dicapai daripada sidang Puncak Bumi. Sidang tersebut diadakan di Rio de Jenerio pada bulan Jun 1992. Di Malaysia, masalah pencemaran masih dalam keadaan yang terkawal. Langkah berhati-hati perlu diambil. Tujuannya ialah untuk mengelakkan timbulnya pelbagai masalah alam sekitar. Antara masalah-masalah alam sekitar itu termasuklah pencemaran air, dan pencemaran udara. Selain itu pencemaran berlaku daripada aktiviti pembangunan yang tidak terancang. Latihan 11 Perubahan dalam sistem pendidikan negara kita sedang dilakukan. Perubahan itu bertujuan mengatasi masalah pengangguran di kalangan siswazah. Menteri pendidikan mengenalpasti kelemahan-kelemahan dalam sistem pendidikan sebagai punca bertambahnya penganggur di kalangan siswazah. Sistem pendidikan ini sudah ketinggalan zaman. Sistem tersebut hanya mengeluarkan tenaga siswazah bagi keperluan semalam. Yang diperlukan ialah siswazah yang terlatih untuk keperluan esok. Latihan 12 Remaja yang nakal sering menimbulkan masalah. Masalah tersebut terpaksa dipikul oleh anggota keluarga. Masalah tersebut terpaksa juga dipikul oleh anggota masyarakat juga. Kenakalan remaja dianggap suatu masalah sosial. Masalah tersebut begitu rumit. Masalah tersebut kian bertambah. Pertambahan masalah kenakalan remaja ini berlaku mengikut peredaran masa. Yang dimaksudkan dengan perlakuan yang nakal itu ialah sebarang perlakuan yang melanggar norma-norma masyarakat. Perlakuan tersebut mengaibkan kepentingan masyarakat. Perlakuan tersebut mewujudkan konflik. Latihan 13 Kejohanan Sukan Korporat Dunia dirasmikan oleh Perdana Menteri. Perasmian sukan itu dilakukan di Stadium Negara. Suasana ketika perasmian sukan itu sungguh meriah. Perasmian sukan itu mendapat pujian para peserta. Rekod penyertaan yang terbanyak dicatat dalam kejohanan ini. Sambutan hebat diberikan oleh syarikat korporat dari luar negara. Hal ini merupakan suatu penghormatan kepada negara kita. Hal ini membayangkan kemampuan Malaysia menganjurkan sukan tersebut. Latihan 14 Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah digubal. Penggubalan itu berlangsung pada Ogos 1971. Penggubalan itu adalah hasil daripada persidangan di kalangan para cendekiawan Melayu. Satu resolusi telah dicapai daripada persidangan itu. Resolusi itu berasaskan tiga prinsip utama. Prinsip yang pertama ialah Kebudayaan kebangsaan hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Prinsip yang kedua ialah unsur-unsur kebudayaan kebangsaan. Prinsip yang ketiga ialah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan itu.. Dasar Kebudayaan Kebangsaan digubal ekoran peristiwa rusuhan kaum. Rusuhan itu berlaku pada 13 Mei 1969. Rusuhan itu mencatat sejarah hitam negara.

Betulkan kesalahan-kesalahan tatabahasa :

25

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

1 para guru-guru 3 tiap pelajar 5 sejak dari semalam 7 beberapa penjahat 9 sesetengah daripada kek yang dipotong 11 kain batik sutera 13 membuang sampah-sarap 15 beralaskan dengan bantal 17 semangat berkerjasama 19 saling hormat-menghormati 21 kawasan pendalaman 23 melawat ke negeri Sembilan 25 menghadiahkan ibu sebentuk cincin 27 mengunakan ilmu dan pengetahuan 29 kebanyakkan fail di pejabat 31 negara yang aman-damai 33 pemainan tradisional 35 golongan cendikiawan 37 golongan pelajar-pelajar 39 penyalah gunaan dadah 41 jangan sesekali kita membuat jahat 43 Barang kali, lelaki itu sesat jalan. 45 sejak akhir ini 47 Bapa menghadiahkan ibu sebentuk cincin 49 telah mereka sediakan 51 mini kalkulator 53 Persatuan Ibu Bapa Dan guru 55 Kesimpulanya, masalah ini mesti diselesaikan. 57 rambut kerinting 59 pemadam besar getah 61 sampel merah darah 63 sekawan gajah-gajah 65 ilmu mempertahankan diri 67 segerombolan perompak-perompak 69 sudah terhantuk baru terngadah 71 setiap-tiap warga sekolah 73 beberapa buah kelas-kelas 75 pada masa kini 77 sekelompok murid-murid 79 melukis gambarajah 81 dimana ada kemahuan, disitu ada jalan 83 Kesalahan itu telah adik lakukan. 85 sekumpulan ahli-ahli sains 87 semangat anti penjajah 89 kerosakkan kereta di lebuh raya 91 mengadakan pilihanraya umum 93 setia-setiausaha menteri kabinet 95 penyanyi professional 97 berkunjung ke Bandaraya Kuala Lumpur 99 segerombolan tentera negara

2 satu setengah jam 4 daripada sekolah 6 demi untuk ibu bapa 8 koleksi lagu-lagu 10 video cakera padat 12 ahli jawatan kuasa 14 bergantung kepada guru 16 persahabatan di antara Rushi dengan Rani 18 rakyat yang bersatu-padu 20 deretan kedai-kedai 22 kawasan pengairan di Selat Melaka 24 menghadiri ke majlis 26 memasak nasi 28 menggelakkan diri daripada gejala sosial 30 pertunjukkan amal 32 gugusan pulau-pulau 34 masalah yang serious 36 memberi banyak faedah 38 wajar dilakukan oleh kita 40 menjadi orang yang baik 42 Kadang kala, ibu saya garang. 44 Walaubagaimanapun 46 Justeru itu, masalah ini mestilah diselesaikan. 48 barisan hakim-hakim 50 pintu konkrit gerbang 52 Pasaraya Jusco 54 Melaka Bandaraya Bersejarah 56 Oleh yang demikian, guru pendidik bangsa. 58 membeli olih-olih 60 karangan contoh cemerlang 62 diluar jangkaan semua 64 sembilan orang adik beradik 66 lima setengah tahun 68 membina jatidiri bangsa yang utuh 70 sesetengah remaja-remaja 72 sebuah sungai yang panjang 74 di dalam mesyuarat agung 76 membeli baju baru 78 membeli alatulis 80 mewujudkan usahasama antara peniaga 82 dihantar oleh kita 84 sekaligus 86 kemeja T 88 berjiwa cintakan negara 90 mengamalkan urusiaga yang halal 92 senarai nama-nama 94 urusetia program motivasi 96 stesen keretapi 98 memilih ahli jawatan kuasa 100 pengaruh media masa

26

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN LATIHAN 1 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. 2. 3. 4. Pak Cik saya membeli sebuah kereta baru untuk isterinya sempena hari ulangtahun kahwin mereka Pesakit di kawasan pedalaman itu dikejar ke hospital besar Ungku Tun Aminah dengan menggunakan helikopter. Masyarakat desa pencil masih percaya kepada kepercayaan karut bahawa seseorang menjadi cantik kerana memakai susok. Anda perlu mendapatkan kebenaran penguasa asrama sebelum meninggalkan asrama , kata waden itu semasa menyampaikan taklimat sempena sesi suai kenal. 5. Harga baju dan kasut di pasaraya itu lebih terendah daripada harga biasa . LATIHAN 2 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Ramli akan sambut kakaknya dari lapanganterbang. 2. Kanak-kanak itu dilateh menulis dan membaca oleh guru di kelas selain merwarna gambar. 3. Dia menerima mohonan maaf lelaki itu dengan tulus ikhlas tanpa sebarang perasangka. 4. Kecurian dan rompak menjadi kebiasan pada masa kini dan banyak berlaku di bandar-bandar besar. 5.Untuk memburu mewah, manusia sangup merompak asalkan mendapat wang. LATIHAN 3 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Suasana di sekelilingi sunyi sepi kecuali bunyi suara megastua yang menjadi penghuni rimba. 2. Beberapa orang pembaca mengesyorkan kepada penerbit majalah akedemik itu supaya adakan ruangan tentang sejarah tempatan. 3. Manusia mengabaikan pengambilan makanan berkasiat semata-mata mahu dinikmati keenakan makanan segera. 4. Bahasa Inggeris amat memerlukan dalam bidang pemindahan teknoloji moden. 5. Kempen anti-merokok yang dilancarkan oleh kerajaan akan diperluaskan kepada pelajar sekolah menengah. LATIHAN 4 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Pemimpin-pemimpin negara haruslah aref dan bijaksana dalam mengkendalikan masalah moral yang berlaku dalam kalangan remaja serta mencari jalan penyelesaian dengan segera sebelum terlambat . 2. Pertandingan lanskap antara sekolah dapat pupuk sikap cinta akan keindahan kawasan sekolah dalam kalangan sekolah. 3. Semua pelajar yang sedang mengikuti kursus pra-diploma di kolej itu diminta membayar yuran mengaji selewat-lewatnya pada hari Khamis ini. 4. Pada masa kini , kerajaan telah ambil langkah-langkah untuk menjaga dan meningkatkan tarap kesihatan penduduk Malaysia. 5. Kerajaan telah habis berjuta-juta ringgit untuk menjamin kesehatan rakyat. LATIHAN 5 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Wakil rakyat kawasan kami akan meresmikan pembukaan sekolah baru yang melibatkan kos binaan sebanyak RM 5 juta. 2. Tanda-tanda umum keracunan makanan ialah rasa mual, muntah, ceret-beret, pening-pening, dan ganggu perut. 3. Filem yang ditontonnya itu menceritakan kedhaifan penduduk-penduduk yang tinggal di negara yang dilanda perang. 4. Masalah peningkatan suhu bumi dan kenipisan lapisan ozone dibincangkan secara terperinci dalam persidangan tersebut. 5. Menurut sumber daripada kementerian Kesihatan, dari Januari hingga Ogos tahun ini , terdapat tiga bilas kes keracunan makanan yang melibatkan 801 orang termasuk satu mati.

27

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

LATIHAN 6 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Inflasi merupakan kenaikkan harga barang-barang yang melambong tinggi. 2. Tiada seorang pun dibenarkan simpan barang-barang kawalan lebeh daripada yang dibenarkan oleh kerajaan. 3. Tindakan orang ramai bercocok tanam di kawasan lapang atau tanah di keliling rumah menurun harga sayur di pasaran. 4. Malaysia telah menghantar satu pasukan sukarelawan ke negara itu untuk menyertai missi aman. 5. Pada hari ini, gulungan tua juga tidak kurang terlibat dalam tagihan najis dadah. LATIHAN 7 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Dia seperti sudah dapat menerka kematiannya kerana dia mewasiat segala hartanya kepada pihak pengurusan rumah anakanak yatim. 2. Kawasan rehat dan rekriasi diwujudkan bagi memberikan peluang kepada pelancong beriadah. 3. Perlantikan Dayana sebagai setia usaha baru di pejabat itu mendapat sokongan Pegawai Eksekutifnya. 4. Kita harus saling bantu apabila mengadapi sebarang masalah dalam kehidupan harian. 5. Kanak-kanak itu baru sahaja mendaftar diri disekolah itu. LATIHAN 8 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Mee goreng yang dimasak ibu itu tersungguh enak. 2. Negara kita masih perlu mengimpot beras walaupun penanam padi merupakan salah satu kegiatan pertanian yang utama di negara ini. 3. Kerajaan ingin memastikan bahawa pertubuhan itu tidak lari daripada matalamat asal pertubuhannya. 4. Cikgu Fauzi ajar matapelajaran Sejarah kepada kami. 5. Agus ambil buku-buku rujukan dari almari lalu dibawanya ke bilik setor. LATIHAN 9 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Amirah melanjutkan pelajarannya dalam bidang pengubatan kerana dia ingin mengikuti jejak langkah kakaknya yang juga seorang dokter. 2. Wan Jasmin kagit melihat kejelitaan atlet yang bertahi lalat di bibir itu yang berkedudukan berhadapan dengannya di dalam komuter tadi. 3. Hajjah Nazimah berniat memperisteri anak lelakinya dengan gadis dari Pekan, Pahang. 4. Pengumuman washington tentang pelan pembangunan Iraq dan pembentukan kerajaan baru, menyakinkan dunia bahawa mereka tidak berhasrat hendak menjajah Iraq. 5. Setelah disilakan tetamunya duduk, Puan Hashimah menghidangkan minuman dan sedikit kueh. LATIHAN 10 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Ibu telah membelikan mesen basuh baru kerana yang lama telah rosak. 2. Pasukan Portugal akan menemu dengan pasukan Greece dalam perlawanan akhir untuk menentukan juara bolasepak Euro 2010. 3. Pelancaran fasa ke-dua Teknologi komunikasi dan Maklumat memberi tekanan dalam aspek kritikal seperti pendidikan dan kesihatan. 4. Sebahagian tembikar Dinasti ming yang karam di perairan Kuala Dungun kira-kira 400 tahun dahulu telah berjaya dinaikan oleh pihak Jabatan Muzium Negara. 5. Kerajaan telah memperlebarkan jalan itu untuk menampong pertambahan bilangan kenderaan.

28

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

LATIHAN 11 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Bahang kegawatan ekonomi yang dilanda negara kita dapat di rasai oleh setiap lapisan masyarakat. 2. Beberapa faktur harus dititikberatkan dalam proses penghasilan karya sastera. 3. Masyarakat Malaysia masih diamalkan adad resam yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. 4. Haliza ditolong Mak Cik Ramlah membasoh pinggan mangkuk yang digunakan semasa kenduri malam tadi. 5. Penduduk di Taman Kosas sangat perama kerana sering ditegur sapa antara satu sama lain apabila berjumpa. LATIHAN 12 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Barah merupakan pembunuh yang paling menggeronkan dewasa ini tetapi dapat dikawal dengan mengambil berat tentang makanan dan cara hidup yang sihat. 2. Tempuh pengajian dapat menunjukkan pedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan yang dapat ditimba oleh seseorang. 3. Planeterium negara dapat memberikan pelbagai informasi berguna kepada orang ramai mengutamakan pelajar sekolah. 4. Pelajar yang cermelang itu berupakan pelajar miskin, tetapi sangat berbudi bahasa. 5. Membaca buku-buku berbentuk ilmiah boleh tingkat ilmu pengetahuan seseorang dan menjadikan mereka cendakiawan.

29

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa


Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Selain daripada mengamalkan amalan pemakanan seimbang, bersenam juga perlu dilancarkan untuk menjamin kesihatan seseorang. (ii) Pihak berkuasa perlu memantau sesetengah mini bas yang membawa penumpang berlebihan dan dipandu secara berbahaya. (iii) Masih ramai orang-orang Malaysia belum menukarkan kad pengenalan mereka ke My Kad. [6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Buku yang dipinjamkan oleh saya itu telah saya hantarkan kepada tuannya. (ii) Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bukan sahaja mengisi masa lapang pelajar yang terluang, tetapi dapat memberi ketahanan fizikal dan mental. (iii) Kemalangan yang berlaku di antara sebuah lori dengan kereta kancil itu berlaku di empat belas kilometer setengah Lebuh Raya Utara Selatan (PLUS). [6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Jualan majalah picisan itu kian hari semakin meningkat kerana sering menayangkan bintang popular yang menjadi kegilaan ramai. (ii) Pelabagai sumber-sumber hutan diselidik untuk dijadikan bahan pengawet dan ubat-ubatan. (iii) Sila jangan merokok di kawasan-kawasan awam, kerana asap rokok membahayakan sesiapa yang menghidunya. [6 markah] Latihan 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Meskipun gaji rendah, mahasiswa itu sanggup menerima pekerjaan tersebut tetapi penuh kegembiraan. (ii) Persatuan Bekas-Bekas Perajurit itu memohon sumbangan orang ramai untuk membantu anak-anak peserta yang yatim piatu. (iii) Dalam simposium serantau itu, ramai pewakilan melaporkan kertas kerja-kertas kerja tentang cara-cara mengatasi masalah keganasan global. Latihan 6: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

30

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

(i) Sungguhpun Datuk Murad seorang jutawan, tetapi beliau tidak sombong. (ii) Ayah dan ibu bercadang membawa sekeluarga kami bercuti di Pulau Langkawi pada hujung minggu ini. (iii) Lukisan yang tergantung kepada dinding itu, dibelikan ayah semasa melawat Portugal dahulu. [6 markah] Latihan 7: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Sukan Pendidikan Khas (SUKPEN) yang diadakan di mini stadium itu Pengarah Pelajaran Negeri yang rasmikan. (ii) Peperiksaan penggal kedua itu ditangguhkan ke minggu hadapan kerana terdapat beberapa sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. (iii) Yang Berbahagia Tuanku Sultan memperkenankan pelancaran Majlis Maulidur Rasul pada peringkat negeri. [6 markah] Latihan 8: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Bas rombongan kami naiki itu rosak berhampiran dengan Tapah Plaza Tol. (ii) Para hadirin dan hadirat bangun memberikan penghormatan sebaik sahaja pengunjung kehormat itu memasuki dewan. (iii) Kos sara hidup yang semain hari kian meningkat membebankan golongan berperolehan rendah. [6 markah] Latihan 9: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Walaupun kehidupan Pak Mahadi diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tetapi tidak pernah menyusahkan jiran-jirannya. (ii) Taklimat tentang sambutan hari kemerdekaan yang diberikan pada guru-guru besar diadakan di Perdana Hotel. (iii) Jalan raya-jalan raya dibina di seluruh negara bagi memudahkan pengangkutan bahan-bahan pertanian ke bandar-bandar besar. [6 markah] Latihan 10: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) membuat pertimbangan sama ada hendak mendenda pemandu itu dan memberikan amaran kepadanya kerana melanggar peraturan-peraturan jalan raya. (ii) Mereka-mereka yang melanggar garis panduan sekolah akan dikenakan tindakan disiplin. (iii) Ramai penyokong-penyokong bola sepak itu sedih apabila pasukannya tewas. [6 markah] Latihan 11: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Pemandu pesawat pejuang itu terpaksa menggunakan payung terjun apabila kerosakan pesawat dialaminya. (ii) Gopal ialah antara pemandu yang dicari kerana melakukan banyak kesalahan lalu lintas. (iii) Sehubungan itu, para peserta dinasihatkan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. [6 markah] Latihan 12: Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan keslahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan atau penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Ramai ahli keluarga tidak dapat menahan keresahan bila mendengar berita tentang kemalangan itu. (ii) Tuan pengetua menyatakan ribuan terima kasih ke atas sumbangan yang diberikan oleh ahli-ahli korporat itu. (iii) Menteri itu memberikan pendapatnya yang perpaduan bangsa amat penting dalam sesebuah negara seperti Malaysia ini. [6 markah]

31

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Peribahasa Abu di atas tunggul Ada kerak adalah nasi Ada udang di sebalik batu Ada gula, adalah semut Ada sampan hendak berenang Ada padi, semua kerja jadi; Ada beras semua kerja deras Ada wang abang disayang, tak ada wang abang melayang Air tenang jangan disangka tiada buaya Air digenggam tiada tiris Air sama air, sampah ke tepi juga Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Alah bisa, tegal biasa Alah membeli menang memakai Alang-alang mandi biar basah Anak di pangku kelaparan, kera di hutan disusui Aur dengan tebing ayam bertelur di atas padi Bagai itik pulang petang Bagai menatang minyak yang penuh Bagai ayam disambar helang Bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya Bagaimana acuan, begitulah kuihnya Berpatah arang berkerat rotan Bersatu kita teguh bercerai kita roboh Berpeluk tubuh Besar periuk, besarlah keraknya Belum duduk sudah berlunjur Bergolok bergadai Belakang parang, diasah lagikan tajam. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis Berludah ke langit, jatuh ke muka sendiri Biar titik jangan tumpah Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut Biar mati anak, jangan mati adat Biar putih tulang, jangan putih mata Biar lambat asalkan selamat Biduk lalu kiambang bertaut Bintang terang Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali Bukit sama didaki, lurah sama dituruni Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat Bumi mana yang tidak ditimpa hujan; laut mana yang tidak bergelora. Bunga dedap Burung terbang dipipiskan lada Burung dalam sangkar, mata lepas badan terkurung Burung terbang dipipiskan lada Campak baju nampak kurap Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga Cubit paha kanan, paha kiri sakit juga Daripada hidup menanggung malu, biar mati bergalang tanah Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Dibakar tidak hangus, direndam tak basah Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ditelan mati emak, diluah mati bapa

Maksud Kedudukan jawatan yang tidak pasti. Sesuatu kejadian tentu ada bekasnya. Ada tujuan atau muslihat yang tersembunyi dalam perbuatan. Mata pencarian yang mudah / Orang yang berbudi bahasa akan dikasihi orang. Sengaja menyusahkan diri Kalau ada wang semua kerja dapat dijalankan dengan cepat. Ada kasih sayang kerana adanya wang. Jangan sangka pendiam itu bodoh atau penakut Kedekut, kikir atau bakhil Kalau campur tangan dalam pergaduhan keluarga orang lain, apabila mereka berbaik-baik semula, kita akan tersisih. Buat kerja bersungguh-sungguh hingga memperoleh kejayaan. Kerja yang susah menjadi senang jika menjadi suatu kebiasaan. Membeli barang yang mahal, bermutu, baik dan tahan lama. Membuat sesuatu kerja biarlah dengan sempurna Suka mengurus hal orang lain dan mengabaikan keluarga sendiri. Tolong-menolong Orang yang hidup mewah Berjalan dengan sangat perlahan Sangat berhati-hati apabila melakukan sesuatu kerja Hilang dengan tiba-tiba Ikut keadaan Anak menurut baka bapanya. Memutuskan hubungan persaudaraan Kalau kita bersatu padu, kita akan berjaya/Perpaduan sangat penting Malas bekerja Besar gaji, besarlah perbelanjaan. Membuat sesuatu pekerjaan tidak mengikut peraturan. Habis terjual barang-barang milik untuk mendapatkan wang. Kurang berkebolehan tetapi apabila rajin belajar akan berjaya. Sebelum mendapat pekerjaan baik, buatlah kerja lain. Sedih melihat orang yang susah, tetapi susah lagi orang yang menanggungnya. Pada mulanya susah, kemudian mendapat kesenangan. Tolong-menolong apabila membuat sesuatu kerja. Berfikir sebelum membuat sesuatu pekerjaan. Membuka rahsia sendiri atau keluarga, akhirnya diri yang malu. Biar mendapat sedikit kerugian, jangan hilang sama sekali Menjaga rahsia Adat resam perlu ditaati walaupun terpaksa korbankan anak. Sanggup mati daripada meyerah kalah. Membuat sesuatu kerja dengan berhati-hati agar mendatangkan kejayaan Ahli keluarga yang berkelahi akhirnya akan bersatu semula. Bertuah Buat baik biar sekadarnya dan jangan sama sekali buat jahat Susah sama susah; senang sama senang. Manusia yang hidup berdasarkan kata muafakat / kata sepakat Setiap orang tidak sepi daripada membuat kesalahan, bezanya sama ada kesalahan itu besar atau kecil. Perempuan yang cantik tetapi buruk budi bahasanya Belum tentu akan memperoleh sesuatu tetapi sudah memikirkan keuntungannya. Orang yang dipelihara dengan baik tetapi tiada kebebasan. Orang yang berangan-angan / Mengharapkan sesuatu yang belum pasti dapat Mendedahkan keburukan diri sendiri. Perkelahian antara ahli keluarga berakhir dengan berbaik-baik. Kalau seseorang itu merosakkan kaum keluarga orang lain, orang berkenaan turut merasakan kesusahannya. Daripada mendapat malu lebih baik mati Kalau ada cita-cita, tentu ada ikhtiar untuk menjayakannya. Sangat berkuasa dan tidak mudah dikalahkan. Patuh kepada adat dan peraturan tempat di mana kita tinggal Suatu keadaan yang serba salah

32

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Embun di hujung rumput Enggang sama enggang, pipit sama pipit Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing Peribahasa Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama Gali lubang tutup lubang Gegak seperti hendak roboh Genggam bara api biar sampai jadi arang Gulung tikar Gunung yang tinggi akan runtuh jika setiap hari digali Habis manis sepah dibuang Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga Hangat-hangat tahi ayam Harap hati nak peluk gunung, apakah daya tangan tak sampai Harapkan guruh di langit, air di tempayan dicurahkan Harapkan pagar pagar makan padi Harga mati Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah. Hendak seribu daya tak hendak seribu dalih Hidung tak mancung pipi tersorong-sorong Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah Hilang bahasa lenyaplah bangsa Ibarat beban belum terlepas dari bahu Ibarat telur sesangkar, pecah sebiji pecah semua Ikut resmi padi; semakin berisi semakin tunduk Ikut hati mati, ikut rasa binasa Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis Isi dengan kuku Jauh berjalan banyak pengalaman Jangan biar cacing naik ke mata Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Kacang lupakan kulit Kacang hantu Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang Kata periuk belanga hitam Kalau tak pecahkan ruyung manakan dapat sagunya Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai Kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang Kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi Kera sumbang Kera mendapat bunga Kerbau dicucuk hidung Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan Ke tengah boleh ke tepi pun boleh Ketam menyuruh anaknya berjalan betul Kunyah dahulu telan kemudian Kupu-kupu terbang malam Lain padang lain belalang; lain lubuk lain ikannya Lain di mulut lain di hati Lain gatal lain digaru Lain makan nagka, lain kena getah Laut mana yang tidak bergelora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan Lautan dapat diduga, hati manusia siapakah dapat menduganya Lebah, mulut membawa madu, ekor membawa sengat Lembu punya susu sapi dapat nama Lempar batu sembunyi tangan Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau Lidah biawak Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak

Kasih sayang yang tidak kekal. Perbezaan taraf; orang kaya dengan orang kaya; orang miskin dengan orang miskin. Mementingkan diri sendiri dan hidup bersendirian. Maksud Orang yang baik meninggalkan nama yang baik apabila sudah meninggal dunia. Meminjam wang untuk membayar hutang. Orang yang ketawa dengan sangat kuat Melakukan sesuatu biarlah sehingga mendatangkan hasil. Muflis Harta akan habis jika bersifat boros. Digunakan sewaktu ada keperluan sahaja dan selepas itu ditinggalkan. Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan walaupun sesudah mati. Pada mulanya bersungguh-sungguh tetapi kemudian ditinggalkan begitu sahaja. Kehendak hati terlalu besar sehingga tidak berkeupayaan untuk mencapainya. Keuntungan kecil dilepaskan dengan harapan akan mendapat keuntungan yang lebih yang tidak pasti akan diperoleh. Orang yang diharapkan melakukan pengkhianatan. Harga tetap. Hidup bermuafakat; banyak sama banyak; sedikit sama sedikit. Melakukan ssuatu dengan bersungguh-sungguh kerana ada kemahuan tetapi apabila tiada kemahuan akan mengelak daripada melakukannya. Orang tak sudi tetapi dia yang mahu campur tangan / penyibuk Kita tidak boleh lari daripada adat Sesuatu bangsa akan hilang apabila bahasanya tidak digunakan. Masih terpaksa menanggung tanggungjawab Sekiranya kita tidak bersatu padu, nescaya akan mendatangkan kesan buruk Semakin kaya atau berilmu, tidak sombong tetapi merendah diri. Kalau kita ikut nafsu, buruk padahnya Berhati-hati sebelum mendapat kesusahan dan berjimat sebelum kehabisan wang. Persahabatan yang rapat. Banyak pengalaman. Perbuatan yang melampau dan mendatangkan aib kepada diri dan keluarga Perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Tidak mengenang budi. Budak-budak yang nakal. Keadaan hidup seseorang yang sangat susah. Orang yang memburuk-burukkan orang lain, tidak sedar yang dia pun buruk juga. Kita tidak akan mendapat hasil jika kita tidak berusaha. Kalau takut berhdapan dengan riisiko, jangan melakukan kerja yang berbahaya Kalau kita memiliki kemahiran, sudah tentu kita akan berjaya Sangat menghargai Anak akan mewarisi bakat ayahnya. Orang yang mengasingkan diri. Orang yang selalu merosakkan pemberian orang lain kerana tidak tahu menghargai Sentiasa mengikut kehendak orang lain. Kalau sesuatu kerja itu ditangguhkan selalu, ia tidak akan selesai tetapi apabila dilakukan beransur-ansur akhirnya siap. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan. Orang yang memberi nasihat tidak melakukan sebagaimana yang dinasihatinya itu. Berfikir sebelum bertindak Pelacur Adat resam dan cara hidup di sesebuah negeri tidak sama di negeri lain. Apa yang diperkatakan adalah berlawanan dengan apa yang tersemat di hati. Lain disoal lain dijawab. Orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh. Setiap usaha tetap ada kesukaran ataupun bahayanya. Hati dan perasaan manusia itu tiada siapa yang dapat mengetahuinya. Orang yang percakapannya manis tetapi niatnya jahat. Mendapat nama hasil titik peluh orang lain. Membuat perbuatan jahat dan berpura-pura tidak tahu. Terlepas daripada mala petaka dan terpaksa berhadapan dengan bahaya yang lain. Cakap yang berubah-ubah dan tidak menepati janji. Kita hendaklah mengikut adat resam masyarakat setempat.

33

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Melepaskan batuk di tangga Melepas anjing tersepit, selepas terlepas dia menggigit Melentur buluh biarlah dari rebungnya Membujur lalu melintang patah Peribahasa Membuka pekung di dada Menanti kucing bertanduk Menanam tebu di tepi bibir Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri Mentimun dengan durian, menggolek luka, kena golek pun luka Merdu bagai buluh perindu Murai dcabut ekor musuh dalam selimut Nasi sudah menjadi bubur Orang mengantuk disorongkan bantal Orang buta hilang tongkat Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa Padang jarak padang terkukur Pandu cermat jiwa selamat Pandai macam kancil Patah tumbuh hilang berganti Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara Pucuk dicita ulam mendatang Rumah sudah siap, pahat masih berbunyi Rumput di tepi jalan Sambil menyelam minum air Sebab nila setitik rosak susu sebelanga Sebatang kara Sediakan payung sebelum hujan Segan bertanya sesat jalan Sehari selembar benang, lama-lama akan menjadi kain Sekali air bah, sekali pantai berubah Sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga Seperti anjing dengan kucing Seperti bertih digoreng Seperti cacing kepanasan Seperti kaduk naik junjung Seperti katak di bawah tempurung Seperti kerbau dicucuk hidung Seperti kumbang putus tali Seperti lipas kudung Seperti mencurah air ke pasir Seperti pahat dengan pemukul Seperti pinang pulang ke tampuk Seperti sirih pulang ke gagang Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan Setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga Siapa makan lada, dialah berasa pedas Sudah terhantuk baru tengadah Sudah jatuh ditimpa tangga Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi Sudah tahu bertanya pula Takkan lari gunung dikejar Tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan Takut kerana salah, berani kerana benar Takkan pisang berbuah dua kali Talam dua muka Tanam lalang tak akan tumbuh padi Tepuk sebelah tangan takkan berbunyi Terkilat ikan di air, sudah tahu jantan betinanya

Membuat sesuatu pekerjaan dengan cara yang tidak bersungguh-sungguh. Orang yang tidak berterima kasih. Biarlah mendidik sejak kecil. Dapat mengatasi segala halangan untuk mencapai kejayaan Maksud Mendedahkan rahsia kaum keluarga, sendiri yang mendapat malu Menunggu sesuatu yang memang mustahil berlaku Seseorang yang bercakap dengan lemah-lembut tetapi berniat jahat. Perbuatan yang mendatangkan aib kepada diri sendiri Melawan orang yang berpangkat dan kuat, sama ada salah ataupun tidak, tentu orang yang berpangkat rendah atau lemah akan kalah juga. Sangat tenang Seseorang yang sangat bising. Seseorang yang dipercayai tetapi orang yang dipercayai mengkhianati Suatu keadaan yang tidak boleh dibaiki lagi. Seseorang yang inginkan sesuatu, tiba-tiba keinginannya itu disajikan kepadanya. Orang miskin yang hilang tempat bergantung. Sentiasa menjaga tutur kata dan berterima kasih kepada yang menolong kita. Musnah sama sekali Berhati-hati di jalan raya Sangat cerdik Setiap sesuatu ada galang gantinya Pemuda dan pemudi mempunyai peranan dalam pembangunan negara Mendapat sesuatu pada masa yang sangat-sangat menghendakinya. Seseorang yang suka mencela benda yang sudah siap. Keadaan hdiup seseorang yang melarat dan tidak dipedulikan oleh orang lain. Melakukan dua aktiviti pada masa yang sama. Disebabkan kesalahan kecil, segala kebaikan tidak dipandang orang Hidup menyendiri Menyediakan perlindungan sebelum mendapat kesusahan. Kalau tidak mahu bertanya, tentu jadi bodoh Melakukan kerja secara beransur-ansur akhirnya akan berhasil. Pemerintah bertukar dan cara pemerintahan pun bertukar. Membesar-besarkan perkara kecil Orang jahat akan tertangkap juga akhirnya. Orang yang selalu bergaduh Bunyi kuat seperti bunyi letupan senapang atau meriam Orang yang gelisah dan sentiasa resah Orang hina apabila senang sudah lupa daratan / lupa asalnya Dunia hidup seseorang yang sempit / Pengetahuan dan pengalaman terbatas Orang yang menuruti kata orang lain tanpa membantah Menghilangkan diri dengan cepat Berlari dengan sangat laju Tindakan yang sia-sia / Menasihati orang yang memang degil Orang yang hanya melakukan sesuatu kerja apabila disuruh Kena pada tempatnya Sangat sesuai Sebelum bertindak hendaklah berfikir terlebih dahulu. Jika tersalah membuat pekerjaan hendaklah cepat-cepat menyedarinya dan membetulkan kesalahan itu. Walaupun jauh berdagang, akan kembali ke tempat asal. Yang membuat salah selalunya akan merasa. Sudah mendapat kemalangan baru hendak beringat-ingat. Ditimpa beberapa bencana sekali gus. Apabila mendapat perkara yang lebih baik, yang sedia ada dibuang Orang yang berpura-pura tidak tahu padahal sudah tahu Sesuatu yang pasti. Adat resam, kepercayaan, samangat, rasa hati dan sebagainya tidak akan dilupakan atau berubah-ubah lagi. Yang bersalah takut, yang tidak bersalah berani menghadapi kenyataan. Tidak mahu perkara malang berulang lagi Berbaik-baik dengan dua orang yang masing-masing bermusuhan Kejahatan yang dibuat, balasannya jahat juga. Tanpa Kerjasama atau tolong-menolong sesuatu perkara tidak dapat dilakukan. Seseorang yang pandai dalam mengetahui maksud perkataan seseorang.

34

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya Tiada rotan akar pun berguna Tiada beban batu digalas Peribahasa Tikus membaiki labu Tinggal sehelai sepinggang Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa tahu Ukur baju di badan sendiri Untung sabut timbul, untung batu tenggelam

Kita perlu berhati-hati dengan tutur kata kita. Kalau tiada yang lebih baik, gunakan apa sahaja yang ada sebagai penggantinya. Tiada masalah tetapi sengaja mencari masalah Maksud Orang yang kurang arif dalam sesuatu perkara, apabila melakukannya, ia bukan bertambah baik malah bertambah buruk. Menjadi miskin Kita tidak dapat menentukan nasib seseorang Melakukan sesuatu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. Orang yang mengadu untung nasibnya, jika bernasib baik ia akan selamat; jika tidak bernasib baik, akan rugi.

35

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Senarai Peribahasa dalam Buku teks Tingkatan 4

1. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 2. Darah daging Maksud : Anak dan saudara-mara daripada keturunan sendiri. 3. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Maksud : mengalami susah senang bersama-sama. 4. meninggi diri Maksud : Sombong 5. bermuka dua Maksud : Tidak jujur. 6 baik hati Maksud : Bersikap baik dan penyayang (suka menolong). 7. tulang belakang Maksud : Punca kekuatan/ orang harapan 8. bara yang digenggam biar sampai jadi arang Maksud : Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar, sehingga mencapai kejayaan. 9. bagai kaca terhempas ke batu Maksud : Sangat sedih atau kecewa. 10. melentur buluh biarlah dari rebungnya Maksud : Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. 11. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Maksud : dua orang atau pihak yang sama darjat dalam adat 12. seperti lembu dicucuk hidung Maksud : Orang yang selalu menurut kemahuan orang 13. yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing Maksud : Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu. 14. dayung sudah di tangan, perahu sudah di air Maksud : segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh. 15. terang hati Maksud : Lekas pandai. 16. rendah hati Maksud : Tidak sombong 17. murah hati Maksud : Pemurah. 18. tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas Maksud : Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh.

36

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

19. Tangan kosong Maksud : Hampa.

Senarai Peribahasa dalam Buku teks Tingkatan 5 1. lintah darat Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. 2. bagai aur dengan tebing Maksud : Hubungan yang rapat antara sama sama yang lain dan saling membantu. 3. anak dagang Maksud : Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat 4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri Maksud : Walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi. 5. kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai Maksud : Kalau takut berhadapan dengan penderitaan , lebih baik jangan melakukan sesuatu yang susah 6. indah khabar daripada rupa Maksud : Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. 7. hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah Maksud : Pengagihan yang sama banyak. 8. bukit sama didaki, lurah sama dituruni Maksud : Perhubungan yang sangat akrab, senang susah bersama. 9. kacang lupakan kulit Maksud : Orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolongnya setelah mendapat kesenangan. 10. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Maksud : Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. 11. masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak Maksud : Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan 12. ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua Maksud : kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain yang menerima akibatnya.. 13. memerah otak Maksud : Berfikir dengan bersungguh-sungguh. 14. kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Maksud : Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah 15. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Maksud : Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian hari. 16. yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang Maksud : Sesuatu benda tidak akan datang tanpa usaha 17. sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit Maksud : Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. 18. bak cendawan tumbuh selepas hujan Maksud : Terlalu banyak pada sesuatu masa.

37

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

19. bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 20. yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran Maksud : Bernasib malang kerana setelah memperoleh sesuatu, tetapi yang sudah di tangan hilang pula.

21. mencari jalan Maksud : Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara. 22. biar mati anak, jangan mati adat Maksud : orang yang kuat perpegang pada adat. 23.sediakan payung sebelum hujan Maksud : Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana. 24. berbesar hati Maksud : Gembira. 25. anak buah Maksud : a. Anak saudara. b. Pekerja di bawah jagaan kita. 26. tuan rumah Maksud : tempat berlangsungnya sesuatu acara 27. yang lama dikelek, yang baharu didukung Maksud : Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baharu. 28. batu penghalang Maksud : Halangan 29 untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-nantikan Maksud : orang lelaki yang merisik bakal isterinya. 30. bagai ikan pulang ke lubuk Maksud : a. Orang yang pulang ke tempat asal. b. Kehidupan yang senang.

38

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan tiga peribahasa yang sesuai bagi setiap petikan.. Latihan 1 Semangat kejiranan masih diamalkan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Mereka saling membantu menyelesaikan masalah. Mereka akan menghadapi situasi susah dan senang bersama-sama. Amalan ini sudah sebati dalam diri mereka kerana telah diwarisi sejak turun temurun.

Latihan 2 Ismail menjalankan perniagaan runcit di kampungnya. Kebanyakan barangannya dijual dengan harga yang tinggi kerana dia ingin mengaut keuntungan yang lebih. Ismail juga terkenal dengan sikapnya yang suka berbangga dengan kejayaannya dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, isterinya tidak bersikap sedemikian sebaliknya dia sering merendah diri dan tidak keberatan membantu mereka yang dalam kesusahan.

Latihan 3 Saiful bekerja di sebuah syarikat pengangkutan. Dia merupakan seorang pekerja yang rajin dan akan menyiapkan tugasannya sehingga selesai walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Saiful berperanan penting di tempat kerjanya kerana dia sangat berkemahiran dan mampu mengendalikan syarikat dengan baik. Dia sentiasa meningkatkan kecekapannya supaya kebolehannya setanding dengan pegawai-pegawai yang lain.

Latihan 4 Syarifah merupakan seorang pelajar yang cemerlang di sekolahnya. Semasa mengulangkaji pelajaran, dia akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh gurunya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat jawapan yang tepat. Syarifah sedar bahawa untuk meraih kejayaan, dia perlu berusaha dengan tekun. Walaupun letih, dia percaya bahawa keperitan yang dialaminya sekarang akan menjanjikan kesenangan pada masa hadapan.

Latihan 5 Aziz masih memegang status kerakyatan Malaysia walaupun sudah dua puluh tahun menetap di England. Dia tidak menghadapi sebarang kesulitan tinggal di sana kerana dia mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat. Aziz mendapati kehidupan di England tidaklah sehebat yang disangkakan sebagaimana yang sering didengarnya sebelum ini. Namun dia terpaksa meneruskan kehidupannya di sana kerana kontrak kerjanya masih belum tamat.

Latihan 6 Penduduk Taman Perdana mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan persekitaran. Mereka bersamasama melakukan kerja sama ada mudah atau susah. Penduduk taman yang berbilang kaum itu bertolak ansur dan hidup aman dan damai. Sekiranya ada penduduk di taman itu yang menghadapi kesusahan, yang lain turut bersimpati dan cuba membantu.

Latihan 7 Kerajaan telah memilih Kampung Siantan sebagai kampung angkat. Kampung itu terpilih kerana majoriti penduduknya rajin bekerja dan mereka juga mudah memberikan pertolongan jika diperlukan. Dalam salah satu projek yang dijalankan, penduduk kampung telah bersepakat untuk mendirikan semula rumah Pak Kemat yang hampir roboh. Sikap pemuda-pemuda kampung yang suka menghabiskan masa di tepi-tepi jalan pula amat dikesalkan kerana tidak sudi membantu walaupun telah ditegur.

Latihan 8

39

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

Gejala sosial dalam kalangan remaja begitu membimbangkan. Walaupun telah diberi teguran dan dinasihati oleh keluarga, guru dan masyarakat pelbagai masalah sosial terus berlaku. Ada di antara remaja terbabit telah ditangkap dan dihantar ke pusat serenti atau pusat pemulihan akhlak. Golongan ini memang menyusahkan masyarakat yang cinta akan kedamaian. Walaupun begitu, ibu bapa dan keluarga mereka tetap tidak berputus asa, malahan terus berusaha untuk memastikan masalah ini dapat diatasi.

Latihan 9 Masyarakat kampung terkenal dengan semangat bekerjasama. Hal ini dapat dilihat apabila ada majlis kendurikendara. Masyarakat di bandar pula lebih mementingkan diri sendiri dan keadaan ini berpunca daripada latar belakang hidup yang berbeza. Jika berlaku sesuatu masalah, mereka terasa berat untuk membantu. Namun, keistimewaan tinggal di bandar, penduduknya akan terasa aman kerana tiada orang yang menyibuk akan hal orang lain. Sedangkan jika di kampung, apabila berlaku sahaja sesuatu perkara, akan gemparlah seluruh kampung.

Latihan 10 Pak Salleh yang telah lama berniaga makanan di kampung telah mengambil keputusan untuk mencuba nasib dengan membuka restoran di Kuala Lumpur. Perniagaannya sangat baik kerana sejak akhir-akhir ini dia telah mendapat banyak keuntungan hingga kehidupannya menjadi senang. Setelah beberapa tahun, sikap tamak mula bersarang di hatinya menyebabkan dia menutup restorannya dan melibatkan diri sebagai kontraktor bangunan. Namun malangnya, syarikat barunya itu telah gagal mendapat sebarang projek dan diistiharkan muflis menyebabkan dia menjadi miskin.

Latihan 11 Budaya dan minat membaca hendaklah dipupuk sejak kecil lagi. Kita bersyukur kerana sudah ada pihak yang berani tampil dengan beberapa pendekatan sistematik bagi menimbulkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak yang berusia tiga hingga empat tahun agar mereka mahir membaca. Ahli keluarga terutamanya ibu bapa juga harus menampilkan teladan dalam memupuk minat membaca. Sekiranya budaya ini sudah dijadikan amalan, sudah pasti anakanak akan mengikut jejak langkah mereka. Masyarakat perlu sedar bahawa tanpa ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada pembacaan, mereka akan terus menjadi masyarakat yang buta ilmu dan ketinggalan zaman.

Latihan 12 Samad bekerja sebagai seorang nelayan kecil-kecilan. Dia tidak hanya bergantung kepada pendapatan sebagai nelayan sahaja sebaliknya turut mengambil upah menjahit jala yang terkoyak sebagai cara untuk menambahkan pendapatannya. Samad juga sering beringat dan tidak boros berbelanja dan akan menyimpan wang untuk keperluan semasa susah. Walau bagaimanapun, dia amat sedih apabila sampannya dihanyutkan ombak petang semalam kerana dia terlupa untuk menambatnya.

Latihan 13 Daud masih tidak puas hati dan terus menuntut harta pusaka peninggalan ayahnya daripada abang-abangnya walaupun pembahagian sama rata telah dibuat. Perangainya itu menimbulkan kemarahan keluarganya kerana semasa ayahnya masih hidup, Daud dengan jelas mengatakan bahawa dia tidak kisah akan harta tersebut. Sikapnya itu telah menjadikan hubungan mereka sekeluarga terjejas walaupun sebelum ini mereka sekeluarga cukup akrab.

Latihan 14 Para pengunjung yang datang ke kedai lelongan itu amat sedikit walaupun iklan tentang lelongan itu telah disebarkan secara meluas menerusi media massa. Sebahagian daripada pelanggan yang datang ke kedai itu berasa kesal kerana barangan yang ada di situ tidak banyak pilihan untuk dibeli seperti yang disangka oleh mereka. Jelaslah perkara itu hanyalah omong kosong dan tidak menepati maklumat dalam iklan yang disiarkan. Nampaknya pengunjung pulang dengan hampa kerana terpaksa pulang tanpa membeli apa-apa barangan.

Latihan 15 Setiap indinvidu yang ingin berjaya tidak boleh hanya mengharapkan bantuan dan simpati orang lain. Mereka perlulah berusaha dengan gigih kerana tiada kejayaan untuk orang yang malas. Apabila sudah berjaya, jangan pula kita

40

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

melupakan jasa semua pihak yang telah menolong kita seperti ibu bapa, guru dan pihak kerajaan. Kita juga perlu bijak membuat keputusan dan jangan pula terlalu mengikut arahan orang lain tanpa usul periksa atau memikirkan kesan negatifnya kepada diri kita sendiri.

BINA AYAT DARIPADA PERIBAHASA Latihan 1 Bina satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Mencari jalan Anak dagang Memerah otak Batu penghalang Lintah darat

Latihan 2 Bina satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Latihan 3 Bina satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas Kacang lupakan kulit Bak cendawan tumbuh selepas hujan Bagai kaca terhempas ke batu Seperti lembu dicucuk hidung Ibarat telur sesangkar, pecah sebiji pecah semua

Latihan 4 Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat di bawah ini. 1) Raju dan Kumar merupakan sahabat karib sejak kecil dan mereka sering bekerjasama dalam apa jua situasi. 2) Jauhary menyiapkan tugasan yang diberikan oleh majikannya itu dengan bersungguh-sungguh dan dia sanggup tidak tidur semalaman. 3) Zairul tidak menghadapi sebarang masalah ketika menetap di luar negara kerana dia mudah menyesuaikan diri dengan adat resam dan budaya hidup masyarakat setempat . 4) Penduduk Kampung Jaya Setia sering berganding bahu dan menyelesaikan masalah mereka bersama-sama untuk mengekalkan keharmonian hidup yang mereka kecapi selama ini. 5) Kita tidak akan mencapai apa yang dihajati jika tidak berusaha bersungguh-sungguh.

41

MODUL TATABAHASA SMK DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA.

6) Pinjaman perniagaan Anis sudah diluluskan oleh pihak bank dan dia hanya menunggu masa sahaja untuk menjalankan perniagaannya sendiri. 7) Anidah sering mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kerana dia mudah faham apa yang diajar oleh guru. 8) Pelancong itu merungut apabila mendapati hotel penginapannya tidak menyediakan segala kemudahan yang dijanjikan sebagaimana semasa dia membuat tempahan dahulu. 9) Pak Abu tidak pernah lupa untuk menyimpan sebahagian daripada pendapatan bulanannya sebagai bekalan semasa dalam kesusahan. 10) Anak-anak sepatutnya dididik sejak mereka kecil lagi untuk memastikan mereka mempunyai akhlak yang cemerlang.

42

Anda mungkin juga menyukai