Anda di halaman 1dari 7

PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t...

Bersyukur kami ke hadrat Allah Taala dengan limpah kurnia-Nya, hidayah-Nya serta inayah-Nya, dapat kami menyempurnakan tugasan kerja kursus MTE3108 ini pada masa yang telah ditetapkan. Kerja kursus ini telah diberikan awal oleh pensyarah pembimbing bagi membuat rujukan, pemerhatian dan mengumpul maklumat. Tarikh mula bagi kerja kursus kursus ini ialah pada 9 Mac 2013 yang lalu. Kami juga berterima kasih kepada Puan Hajah Ton Pah Chah bt Sareh Mohd Isa, Pensyarah yang banyak memberi tunjuk ajar yang sedemikian rupa. Segala tunjuk ajar anda sangat dihargai. Beliau yang banyak memberi tips-tips, formula dan petua memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan. Juga kepada ibu bapa, suami isteri serta anak-anak yang sentiasa menyokong kami dari belakang dan turut memberi semangat. Berkat doa mereka kami sentiasa dalam keadaan yang sihat, tenang dan tenteram dalam proses menjalankan tugasan kerja kursus ini. Kerja kursus ini sangat mencabar dan terpaksa dijalankan secara berkumpulan yang sememangnya memerlukan kerjasama daripada rakan-rakan untuk disiapkan. Semasa menjalankan kerja kursus ini, kami telah melakukan rujukan bersama-sama di perpustakaan, internet, dan juga rakan-rakan yang lain bagi bertukar-tukar idea. Jadi, sekalung penghargaan buat mereka yang telah banyak membantu . Selepas berjaya menyiapkan tugasan ini, secara tidak langsung dapat

membantu kami mengulang kaji subjek ini dan meningkatkan lagi kemahiran mengira dan menyelesaikan soalan matematik dan juga mendapat gambaran yang semakin jelas mengena kalkulusi. . Fakta dan formula pengiraan seperti ini perlu diketahui oleh kami sebagai guru yang sudah lama mengajar disekolah rendah agar peperiksaan kelak dapat diharungi tanpa tekanan lagi. Kami berbangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai dasar pendidikan yang bagus dan sentiasa diperbaharui ke arah penambahbaikan dan sejajar dengan pembangunan yang sedang diharungi

PENGENALAN KALKULUS

Kursus ini memfokus kepada konsep utama dalam kalkulus , fungsi dan graf, kefahaman asas kepada had dan teorem had, terbitan dan integral serta pola dan perhubungan. Teknologi digunakan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pengetahuan adalah maklumat yang diketahui atau disedari oleh seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang benar atau berguna. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan juga mungkin diperoleh berdasarkan pengalaman. Cara lain untuk mendapat pengetahuan ialah dengan pengamatan dan eksperimen. Kalkulus adalah satu cabang matematik. Kalkulus telah diwujudkan di sebahagian besar oleh Newton dan Leibniz, walaupun beberapa idea-idea yang telah digunakan oleh Fermat dan juga Archimedes. Kalkulus dibahagikan kepada dua bahagian, yang berkait rapat. Satu bahagian dipanggil "kalkulus pembezaan" dan bahagian yang lain dipanggil "kalkulus kamiran". Kalkulus kamiran membayangkan satu bentuk matematik yang mengenal pasti isipadu, luas dan penyelesaian kepada persamaan. Kalkulus pembezaan adalah satu kajian terhadap fungsi dan kadar perubahan dalam fungsi apabila pembolehubah diubah. Kalkulus kamiran menumpukan kepada menentukan jawapan matematik seperti saiz jumlah atau nilai Kalkulus adalah cabang matematik yang dikembangkan dari algebra dan geometri. Kalkulus umumya mempelajari perubahan laju (dalam fungsi), seperti halaju, lengkung, dan isipadu. Perkembangan kalkulus awalnya didukung oleh Archimedes, Leibniz dan Newton juga Barrow, Descartes, de Fermat, Huygens, dan Wallis. Dasar dari kalkulus adalah pengamiran, pembezaan dan had. Luas adalah kuantiti fizik yang menyatakan ukuran suatu permukaan. Unit luas utama menurut Scale International (SI) adalah meter persegi sedangkan menurut sistem Imperial adalah kaki persegi. Pengukuran luas untuk bentuk-bentuk sederhana boleh dilakukan dengan menggunakan persamaan Matematik. Contohnya, untuk suatu segiempat, luas adalah lebar darab tinggi.

Theorem Asas Kalkulus telah dikenali kerana ia menghubungkan dua cabang kalkulus, iaitu kalkulus pembezaan dan kalkulus kamiran. Kalkulus pembezaan terhasil daripada masalah tangen manakala kalkulus kamiran terhasil daripada masalah mencari luas. Guru kepada Newton di Cambridge, Isaac Barrow (1630 1677), menemui dua masalah dalam kalkulus adalah sangat berkaitan bahkan menyedari pembezaan dan kamiran adalah proses songsangan. Theorem Asas Kalkulus menunjukan hubungan songsang yang jelas antara pembezaan dan kamiran. Newton dan Leibniz menggunakan hubungan antara pembezaan dan kamiran untuk membina kalkulus sebagai kaedah matematik yang sistematik. Secara khusus mereka melihat Theorem Asas Kalkulus membolehkan mereka mengira luas dengan kaedah kamiran adalah mudah tanpa perlu menggunakan limit bagi suatu jumlah. Cabang kalkulus dipenuhi teori dan aplikasi pengamiran. Differential Calculus memfokuskan pada kadar perubahan, seperti kecerunan garis tangen dan halaju. Integral Calculus pula menekankan jumlah sesuatu nilai seperti panjang, luas kawasan dan isipadu. Penguasaan pelajar dalam Kalkulus Permulaan di peringkat tinggi amat penting bagi melangkah ke peringkat kalkulus yang lebih tinggi. Kesukaran pelajar dalam penyelesaian masalah berkaitan kalkulus sering dikaitkan dengan pengetahuan asas yang mereka miliki. Pengamiran (integration) ialah songsangan bagi pembezaan (differentiation). Jadi, teknik yang diaplikasikan bagi menyelesaikan soalan yang menuntut penyelesaian berupa pengamiran adalah berbeza sedikit jika dibandingkan dengan proses pembezaan. Kamiran ialah satu konsep penting dalam matematik yang bersama

dengan pembezaan, membentuk antara operasi utama dalam kalkulus. Prinsip kamiran telah diterbitkan oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz secara berasingan (mereka berada di tempat yang berbeza, namun menerbitkan hasil kerja pada waktu yang sama) pada lewat kurun ke-17. Melalui teori asas kalkulus, yang juga diterbitkan oleh mereka berdua, kamiran dikaitkan dengan pembezaan, satu konsep yang diketahui umum ketika itu. Terdapat dua jenis pengamiran iaitu pengamiran tentu dan tidak tentu. Proses pengamiran boleh digunakan untuk menyelesaikan pelbagai

situasi iaitu menyelesaikan persamaan lengkung, mencari luas rantau berlorek dan juga isi padu janaan. Wikipedia menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kamiran dan terbitan yang merupakan asas kalkulus. Kedua-duanya boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan. Perkembangan besar dalam kamiran muncul pada abad ke-17 apabila kedua-dua Newton dan Leibniz menerbitkan teori asas kalkulus (fundamental theorem of calculus). Teori ini membuktikan kaitan antara kamiran dan pembezaan. Perkaitan ini, dicampur dengan pembezaan yang jauh lebih senang daripada kamiran, digunakan oleh kedua-duanya untuk membuktikan kewujudan kamiran dengan sistematik dan saintifik. Kamiran menyelesaikan banyak masalah yang gagal diselesaikan dengan pembezaan. Sesuatu fungsi yang berterusan boleh dianalisa dengan tepat melalui kalkulus yang diberi nama infinitesimal calculus ini. Kerja-kerja Newton dan Leibniz ini akhirnya dipanggil kalkulus moden, dimana tatanama untuk kamiran diambil secara langsung dari kerja Leibniz. Kalkulus telah wujud sejak zaman purba dan, dalam bentuk yang paling mudah dan digunakan untuk mengira. Kepentingannya dalam dunia matematik dalam mengisi kekosongan menyelesaikan masalah yang kompleks apabila matematik mudah tidak boleh memberi jawapan. Apa yang orang tidak sedar ialah kalkulus diajar kerana ia digunakan dalam kehidupan seharian di luar bilik darjah sekolah tinggi dan kolej. Kalkulus mempunyai banyak aplikasi dunia sebenar. Apabila ada masalah yang lebih kompleks untuk menyelesaikan atau ia melibatkan bentuk yang luar biasa atau saiz, kalkulus menjadi alat untuk tiba pada penyelesaian. Sebagai contoh, jika terdapat bumbung besar yang akan dibina seperti bumbung yang dibina melebihi stadium sukan, pereka akan menggunakan aplikasi kalkulus untuk merancang saiz dan kekuatan struktur. Bagi seorang profesional yang cuba untuk menentukan kerja, luas, kelantangan, kecerunan, atau luas permukaan, kalkulus akan banyak membantu. Sebagai contoh, kalkulus adalah penting untuk mengenal pasti perjalanan jarak kereta dengan gerak balas pecutan. Hubungan antara kedudukan, halaju, dan pecutan membentuk salah satu tema penting dalam kalkulus pembeza. Kita akan mendapati bahawa hubungan ini juga merupakan aplikasi penting kamiran, terutama dalam kes-

kes di mana salah satu kuantiti berubah dengan masa. Melalui idea asas kalkulus pembeza ini, keadaan yang paling mudah di mana anda boleh membaca bacaan speedometer apabila anda memandu pada kelajuan yang sama seluruh jarak. Kemudian, anda boleh menggunakan formula, kelajuan sama dengan jarak dibahagikan dengan masa. Kemudian kalkulus juga diperlukan dalam mencari sesuatu luas. Berdasarkan contoh, kalkulus adalah sangat penting dalam mengira luas padang atau ladang. Dengan menggunakan kalkulus, kita boleh menjimatkan masa dan tenaga untuk mengira luas itu. Tambahan pula, bagi rantau bentuk tidak teratur, kita tidak boleh menggunakan kaedah integrasi tetapi cara yang paling mudah adalah skala panjang, kemudian memecahkan ia ke dalam segiempat tepat yang sama lebar dan mengira jumlah kawasan tersebut. Dalam idea asas kalkulus kamiran ini, bentuk yang paling mudah untuk mengira luas ialah dengan menggunakan segi empat tepat. Luas tersebut merupakan panjang segi empat didarab dengan lebarnya. Sebagai contoh, "batu persegi" adalah ukuran untuk mengukur ukuran sebidang tanah. Untuk mengira luas rantau yang lebih rumit, kita bina rantau ini ke dalam bentuk segiempat tepat kecil yang banyak. Walaupun matematik kalkulus mungkin kelihatan tidak relevan dan tidak diperlukan, jika kita fikir semula akan hal ini kita akan menyedari bahawa

mempelajarinya adalah satu kepuasan. Kita akan mengetahui keindahan sebenarnya apabila kita memahami keupayaan alat ini sangat kuat untuk menggambarkan asal usul persekitaran kita. Bagi saya, tiada apa yang lebih seronok daripada pembelajaran matematik kalkulus. Istilah "Kalkulus" sering membuat pelajar matematik gementar dalam berada ketakutan kerana reputasinya sebagai kursus yang sukar untuk diajar di sekolah-sekolah hari ini. Kalkulus memainkan peranan yang besar di universiti-universiti dan juga mata pelajaran penting kepada pelajar kolej dalam bidang ekonomi, sains, perniagaan, kejuruteraan, sains komputer, dan sebagainya. Masyarakat perlu sedar bahawa jika kalkulus ini bukan sebahagian daripada subjek matematik, kita tidak akan menikmati semua teknologi yang popular hari ini seperti kereta, telefon bimbit, komputer, motosikal, dan lain-lain mata pelajaran Matematik boleh dianggap menjadi sumber dunia moden hari ini.

BIBLIOGRAFI 1) Buku

Abu Osman Md. Tap. (1988). Jilid II: Kalkulus dengan satu pemboleh ubah.Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka

Chew, Khoo,May,Ooi,Rohaiza. (2008). Additional Mathematics Form 5: Selangor Nur Niaga Sdn. Bhd.

Mustapha Majid (1994), Kalkulus asas untuk pelajar kejuruteraan dan sains jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ong Beng Sim (2005), Mathematics for STPM Pure Mathematics. Selangor : Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd

2) Internet

A Dendane. (2007). Free Kalkulus Tutorial dan Masalah. [web document]. Diperoleh pada 25 Julai, 2012, dari http://www.analyzemath.com/malay/calculus.html Wikipedia. (2012) Calculus.. [web document]. Diperoleh 20 Julai, 2012, dari http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus

Tutor Circle. (2012). Comparison Between Integration And Differentiation. [web document]. Diperoleh pada 23 Julai, 2012, dari http://www.tutorcircle.com/comparison-between-integration-and-differentiationt1iip.html#

Chee Jun Wie . (2001). Anti kamiran pembezaan dan kamiran tak tentu. [web document]. Diperoleh pada 25 Julai, 2012, dari http://www.analyzemath.com/malay/calculus.html