Storyboard Ciri-ciri Tumbuhan

Slide 1 Visual Taman Teks Audio Aktiviti Guru memberi gambaran kepada murid-murid tentang pelajaran pada hari itu.

2 3 4 5 6 7

Tumbuh an Tumbuh an Daun Daun Daun Bunga

Ciri-ciri tumbuhan Struktur tumbuhan Jenis-jenis daun Daun urat jejala Daun urat selari Jenis-jenis tumbuhan Tumbuhan berbunga Tumbuhan tidak berbunga Jenis-jenis tumbuhan Tumbuhan berbiji Tumbuhan tiada biji Jenis-jenis akar Akar tunjang Akar serabut Kuiz

Narrat or Guru melabelkan bahagianbahagian tumbuhan. Guru menerangkan tentang jenis daun Narrat or Narrat or Guru menerangkan tentang jenis tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Narrat or Narrat or Guru menerangkan tentang jenis tumbuhan berbiji dan tiada biji. Narrat or Narrat or Guru menerangkan tentang jenisjenis akar Narrat or Narrat or Guru memberi soalan kuiz kepada murid Video Lagu “Hijau”

8 9 10 11 12 13 14 15 1621 22

Bunga Tumbuh an Buah Buah Tumbuh an Akar Akar Akar