Anda di halaman 1dari 5

MAGESSWARI A/P MUNIANDY 4 PISMP PRA/PJ/MU

1.0 RANCANGAN SLOT PENGAJARAN


Kelas Tarikh Masa Bil. Murid Modul Tajuk Subtema Tunjang utama : Prasekolah Bestari : 12 Ogos 2013 : 9.00-9.30pagi : 25/25 : Asas : : : Fizikal Dan Estetika Perkembangan Fizikal Dan Penjagaan Kesihatan (PFK) Fokus Standard Kandungan : PFK 1.0 Perkembangan Motor Halus : PFK 1.2 Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. Standard Pembelajaran : PFK 1.2.12 Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas Besar. Kesepaduan Tunjang : Komunikasi Bahasa Malaysia (BM) BM 1.1.3 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. Sains Dan Teknologi (ST) Awal Sains & Matematik ST 2.3.1 membanding dan mengumpulkan objek-objek

MAGESSWARI A/P MUNIANDY 4 PISMP PRA/PJ/MU mengikut satu ciri bentuk. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat : 1. Mengecam bentuk cawan dan botol. 2. Menuang air dari cawan ke botol. Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah bermain dengan air. KBKK : Menjana idea, menghubung kait, berfikir kreatif dan kritis. Penerapan Nilai : Bekerjasama, toleransi, gigih, tolong-menolong, hormatmenghormati. Kosa kata Bahan Bantu Mengajar : Baldi, botol dan gelas. : Baldi, botol, wisel, gelas dan gelung rotan.

Fokus Multiple Intelligence: Kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik.

MAGESSWARI A/P MUNIANDY 4 PISMP PRA/PJ/MU AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Memanaskan badan


murid

Aktiviti P & P

Sumber/ bahan/ Catatan

1.

Guru membuat pergerakan Kesepaduan: asas dari kepala ke kaki bahasa dan dengan kiraan lapan. komunikasi,

2.

Murid membuat pergerakan Perkembangan bersama guru. fizikal

3.

Guru dan murid menarik nafas. BBB: Wisel, skitel, gelung rotan, baldi, botol, gelas.

guru

Langkah 1 ( 7 minit)

Tunjukcara bergilir-gilir

1. Guru

menunjukkan

cara Nilai:

menuang air dari gelas ke Bekerjasama, teliti, dalam botol. 2. Kemudian, murid membawa KB: gelas yang berisi air dengan Banding dan cermat. membeza, menjana

3. Setiap pasukan berbaris di idea, membuat belakang garisan permulaan. 4. Pemain setiap pertama pasukan daripada perlu Kesepaduan: keputusan.

mengambil air dalam baldi komunikasi, , fizikal dengan gelas dan mengisi dan estetika. dalam botol.

MAGESSWARI A/P MUNIANDY 4 PISMP PRA/PJ/MU 5. Permainan bermula dengan pemain pertama mengambil Nilai: air dalam baldi dengan gelas Kerjasama, teliti,

mengisi dalam botol dan balik bekerjasama. ke tempat permulaan. 6. Permain sudu pertama permulaan. 7. Pemain prosedur kedua yang mengikut sama ke kedua daripada di menerima pemain garisan

garisan pusingan dan balik ke garisan permulaan. 8. Pasukan yang balik dahulu ke garisan permulaan adalah

pemegang. Langkah 2 (15 minit)

Permainan kecil

1. Guru membahagi murid dua kumpulan. 2. Guru menerangkan peraturan permainan kecil. 3. Apabila wisel dibunyikan,

pasukan pertama dikehendaki mengambil air dalam baldi dan berjalan. 4. Setelah mengisi air dalam botol dan permulaan. 5. Pasukan yang balik dahulu ke garisan permulaan adalah balik ke tempat

pemegang.

MAGESSWARI A/P MUNIANDY 4 PISMP PRA/PJ/MU

Penutup/ Refleksi (3 minit)

Rumusan guru. -Gerak undur

1. Guru

Pendekatan : Bermain sambil membuat bulatan besar dan belajar meminta murid membuat gerak kundur.

2. Guru bersoal jawab tentang


murid

aktiviti yang telah dilakukan. 3. Murid beratur masuk ke

dalam kelas.

guru