Anda di halaman 1dari 6

Soalan 1 (b): b) Berikan dua contoh masalah bukan rutin.

Nyatakan tahap murid yang sesuai diberi masalah bukan rutin tersebut. Untuk setiap masalah rutin, tunjuk jalan

penyelesaiannya dengan menggunakan dua strategi penyelesaian masalah yang sesuai. Jawapan: Contoh masalah bukan rutin: Contoh 1: Cari satu nombor seterusnya dalam siri berikut:

1077

1078

1080

1083

1087

Tahap murid yang sesuai diberi masalah bukan rutin tersebut adalah murid sederhana.

Strategi penyelesaian masalah : Strategi 1: Mencari Pola Perhatikan nombor dalam siri berikut. Apakah hubungan di antara dua nombor berturutan.Cari pola untuk mencari nombor-nombor yang seterusnya.

1077

1078

1080

1083

1087

1092

+1

+2

+3

+4

+5

Oleh itu, satu nombor yang seterusnya ialah 1092.

Strategi 2: Teka uji T + S O Y O Y_ S K

T A

Toy dan Soy mewakili dua nombor tiga digit dan TASK adalah hasiltambah empat digit bagi kedua nombor tersebut. Dengan menggunakan digit 0, 1, 2, 4, 6, dan 9 sebagai mewakili satu abjad di atas, cari nilai bagi setiap abjad. Tahap murid yang sesuai diberi masalah bukan rutin tersebut adalah murid cemerlang.

Penyelesaian: Langkah 1 : Memahami masalah Setiap abjad dalam Toy, Soy dan Task hendaklah digantikan dengan digit 0, 1, 2, 4, 6 dan 9 untuk mendapatkan jumlah yang tepat. Dua digit terakhir Toy dan Soy adalah sama.

Langkah 2: Merancang penyelesaian Gunakan strategi teka dan uji. Apabila abjad y digantikan dengan salah salah daripada digit maka, y+y mesti k atau 10 + k. Memandangkan 1 + 1 = 2, 4 + 4= 8 dan 6 + 6 = 12, terdapat 3 nilai yang mungkin bagi y iaitu 1, 4 atau 6.

Langkah 3: Melaksanakan penyelesaian Jika y = 1, maka y + y = 1 + 1 = 2. Oleh itu, k = 2 Jika y = 4, maka y + y = 4 + 4 = 8. Oleh itu, k = 6 Jika y = 6, maka y + y = 6 + 6 = 12. Oleh itu, 10 + k = 18, maka k = 8.

Perhatikan bahawa Toy dan Soy adalah nombor 3 digit manakala Task ialah nombor empat digit. Oleh itu, apabila T dan S ditambah nilainya sudah menjadi ribu. Maka, nilai untuk T dalam Task adalah 1. Ini memberikan hanya dua pilihan untuk k iaitu 4 atau 6. Memandangkan T + S adalah nombor dua digit dan T= 1, maka S= 9. Terdapat dua kemungkinan:

(a) + 1

1 9 a

o o s

4 4 8

(b) + 1

1 9 a

o o s

6 6 2

Dalam (a), jika o= 0, 2 atau 6, tiada nilai yang mungkin bagi s dalam digit yang tinggal. Dalam (b), jika o= 3, maka o + o ditambah dengan digit puluh dari 6 + 6 memberikan s = 9. Ini bermakna a = 0. Oleh itu, jawapannya ialah t = 1, o = 4, y= 6, s = 9 dan a = 0.

Langkah 4: Menyemak Semula Semak semula jawapan dengan menggantikan nilai yang diperolehi tadi untuk memastikan bahawa jawapan itu betul.

T + T S a

o o s

y y k + 1

1 9 0

4 4 6 9

6 6 2

Contoh 2: Berapakah darjah yang terdapat dalam kek bulat yang diambil oleh Amir.

Tahap murid yang sesuai diberi masalah bukan rutin tersebut adalah murid sederhana.

Strategi penyelesaian masalah :

Strategi 1: Memudahkan Masalah Kek bulat satu bulatan adalah 360 . 360 4 = 90

360 8 = 45

360 16 = 22.5

Jika satu bulatan dibahagikan oleh 16, jadi satu bahagian mewakili 22.5 . Oleh itu, kek yang diambil oleh Amir adalah 22.5 X 3 = 67.5 .

Strategi 2: Bekerja secara songsang Amir mengambil sebahagian kek daripada sebuah kek bulat. Ahmad telah mengambil 10 buah kek. Amir telah mengambil separuh kek yang tinggal. Pada awalnya, kek bulat telah dipotong menjadi 16 bahagian, berapakah bahagian kek yang diambil oleh Amir?

Penyelesaian: Bilangan kek yang awal 16 bahagian 10 bahagian 6 bahagian separuh = 6 2 = 3 bahagian

Bilangan kek yang diambil oleh Ahmad Kek yang tinggal Bilangan kek yang diambil oleh Amir

Bilangan kek yang diambil oleh Amir adalah 3 bahagian. 360 16 X 3 = 67.5 .