DEFINISI PRINSIP OBJEKTIF FAEDAH KOMPONEN MATRIKS PENGAJARAN KMD .

. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan .

Prinsip Perubahan Pengupayaan Prinsip Kajian Masa Depan Pandangan Jauh Perancangan Strategik .

Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan OBJEKTIF Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan Membina sikap dan nilai tentang masa depan .

 MURID › Meransang murid berfikir › Menyemai semangat optimistik tentang masa depan › Menggalakkan murid memahami kesepaduan antara › › › › › pelbagai bidang ilmu Berupaya menangani dan menyelesaikan isu-isu kritikal Menyediakan murid meneroka pekerjaan masa depan Menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran masa depan Melatih menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Murid berminat dan seronok kerana mereka boleh mengeluarkan idea dan pandangan tentang sesuatu tema .

menarik dengan suasana kreatif serta persekitaran yang boleh meransang murid untuk belajar . kinestetik dan komunikasi berpusatkan murid boleh digunakan › Iklim dalam bilik darjah seronok. visual . Guru › Pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid › Guru berperanan sebagai fasilitator kerana murid memainkan peranan sebagai peneroka yang aktif › Pelbagai gaya pembelajaran seperti lisan . audio .

KOMPONEN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN .

Konsep KMD • Yang relevan dengan tajuk mata pelajaran Aplikasi dalam Bidang yang sesuai Tema yang sesuai Kapasiti murid Persepsi Murid Proses yang Dialami Murid Isu yang ada kaitan dengan tajuk Kemahira n Khusus KMD .