Anda di halaman 1dari 3

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Panduan Pelajar Pengenalan Siapa

yang ditawarkan Agihan Tajuk Sinopsis Hasil Pembelajaran Kursus Panduan Susun Atur Teks Kaedah Penilaian Rujukan Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 Pendidikan Matematik dan Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 1.1 Pengertian matematik dan peranan matematik dalam perkembangan sains dan teknologi. Nilai-nilai dalam Pendidikan Matematik Sejarah perkembangan matematik asas seperti nombor, ukuran dan geometri Sejarah perkembangan kurikulum Matematik di Malaysia hingga masa kini. Faktor pengaruh yang membawa perubahan kepada kurikulum Matematik di Malaysia

MUKA SURAT i i ii iii v vii viii ix x xi xii xv xvi xvii 1

1.2 1.3

8 13

1.4

18

1.5

23

iii

1.6 Tajuk 2

Matematik KBSR dan Matematik KSSR

30 39 41 45

Pendekatan Konstruktivis Dalam Pembelajaran matematik 2.1 2.2 Maksud Pendekatan Konstruktivis Prinsip-prinsip asas berdasarkan Pembelajaran Konstruktivisme Guru dan Bilik Darjah Konstruktivis Berpusatkan murid Autonomi murid Soalan terbuka Pemikiran aras tinggi Penglibatan dalam dialog dan Perbincangan Aplikasi pendekatan konstruktivis dalam pengajaran dan pembelajaran matematik

2.3

49

2.4

53

Tajuk 3

Matematik sebagai Penyelesaian Masalah 3.1 Definisi dan jenis masalah Masalah rutin Masalah bukan rutin Model Penyelesaian Masalah Polya untuk matematik Aplikasi model Polya dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah

63 65

3.2

69

3.3

72

Tajuk 4

Strategi Penyelesaian Masalah untuk matematik 4.1 Strategi-strategi penyelesaian masalah Teka dan uji Penggunaan gambarajah Mengenal pasti pola Bina jadual Bekerja dari belakang Mengenal pasti subgol Eksperimen Simulasi Melakonkan Kaedah analogi Aplikasi strategi-strategi penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran matematik

77 79

4.2

92

iv

Tajuk 5

Peranan Guru Matematik 5.1 5.2 Peranan Guru Matematik Ciri-ciri guru matematik yang berkesan Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kreatif dan inovatif pembelajaran sepanjang hayat Tanggungjawab guru panitia matematik

97 99 103

5.2

107

Tajuk 6

Pembangunan Profesional Guru Matematik 6.1 Konsep Pembangunan Profesional Berterusan Guru Sebab-sebab Pembangunan Profesional Guru Prinsip-prinsip dalam CPD Guru Matematik Pembinaan Ilmu Baru dan Perkongsian Ilmu Applikasi ilmu ke arah pengajaran berinovasi dan kreatif

112 114

6.2

116

6.3 6.4 6.5

117 120 124

Ikon Bibliografi Panel Penulisan Modul Panel Pemurnian Modul

128 129 130 132

iv

Anda mungkin juga menyukai