Anda di halaman 1dari 2

Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus

Tajuk 1.1 1 1.2 1.3 Kandungan Pengertian matematik dan peranan matematik dalam perkembangan sains dan teknologi. Nilai-nilai dalam Pendidikan Matematik Sejarah perkembangan matematik asas seperti nombor, ukuran dan geometri Sejarah perkembangan kurikulum Matematik di Malaysia hingga masa kini. Faktor pengaruh yang membawa perubahan kepada kurikulum Matematik di Malaysia Matematik KBSR dan Matematik KSSR Guru dan Bilik Darjah Konstruktivis Berpusatkan murid Autonomi murid Soalan terbuka Pemikiran aras tinggi Penglibatan dalam dialog dan Perbincangan Aplikasi pendekatan konstruktivis dalam pengajaran dan pembelajaran matematik Definisi dan jenis masalah Masalah rutin Masalah bukan rutin Model Penyelesaian Masalah Polya untuk matematik Aplikasi model Polya dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah Strategi-strategi penyelesaian masalah Teka dan uji Penggunaan gambarajah Mengenal pasti pola Bina jadual Bekerja dari belakang Mengenal pasti subgol 6 Jam

1.4

1.5

1.6 2 2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

12

xvii

4.2

Eksperimen Simulasi Melakonkan Kaedah analogi

Aplikasi strategi-strategi penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran matematik Ciri-ciri guru matematik yang berkesan Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kreatif dan inovatif pembelajaran sepanjang hayat Tanggungjawab guru panitia matematik Amalan profesional guru Matematik belajar secara berterusan membina ilmu baru berkongsi ilmu dengan rakan sejawat melalui penyelidikan tindakan, lesson study, bengkel, seminar, persidangan dll Applikasi ilmu ke arah pengajaran berinovasi dan kreatif Jumlah Jumlah Keseluruhan 45 45

5.1

5.2

6.1

6.2

xviii

Anda mungkin juga menyukai