Anda di halaman 1dari 10

CONTOH PERSEDIAAN MENGAJAR PRASEKOLAH Butiran Masa Jumlah Murid Tema Komponen Kemahiran : 9.00 9.

.30 pagi (30 minit) : 25 orang : Bunga : Perkembangan Kognitif : 2. Seriasi 2.1 Menyusun objek mengikut seriasi 2.1.1 Menyusun objek mengikut seriasi a) Saiz : Pada akhir pengajaran pembelajaran kanak-kanak dapat : i. menyusun lima kuntum bunga mengikut saiz kecil ke besar (menaik); ii. menyusun lima kuntum bunga mengikut saiz besar ke kecil (menurun)

Objektif

Pengalaman Sedia Ada : Kanak-kanak telah tahu konsep besar dan kecil Penyerapan Penerapan Nilai KB MI Bahan : Bahasa Melayu, Awal Sains, Kreativiti dan Estetika : Kerjasama, mengikut peraturan : Membuat Inferens : : Bunga sebenar, keratan bunga dari kad manila, gam, Gunting

Langkah/Masa Set Induksi (3 minit)

Aktiviti

Bahan/Catatan

- Guru menunjukkan kudup bunga, bunga -bunga raya kuncup dan bunga kembang sebenar -Bersoaljawab mengenai proses tumbesaran bunga raya iaitu bermula dari kudup bunga, ia mula membesar menjadi bunga yang masih kuncup dan semakin membesar menjadi bunga yang kembang - guru menerangkan tentang kedudukan bunga tersebut mengikut saiz iaitu dari kecil ke besar (menaik) -Guru menunjukkan lima kuntum bunga raya Bunga raya yang berbeza saiz sebenar -Guru meminta seorang kanak-kanak memilih bunga yang paling kecil dan Pasu kecil memasukkannya kedalam pasu yang pertama - Guru meminta kanak-kanak lain memilih bunga yang besar sedikit daripada bunga kanak-kanak pertama tadi dan memasukkan kedalam pasu yang kedua dan seterusnya bagi kanak-kanak lain (susunan secara menaik). - Aktiviti yang sama tetapi mengikut susunan secara menurun. - Guru menerangkan kedudukan susunan menaik mesti dimulakan dengan saiz yang besar dan sebaliknya bagi susunan secara menurun. - Kanak-kanak dibahagikan kepada empat kumpulan - Guru menerangkan aktiviti yang akan dijalankan iaitu mengikat bunga pada penyangkut baju mengikut saiz berdasarkan susunan secara menaik dan menurun: Kumpulan A&B : susunan menaik Bunga raya berbagai saiz Penyangkut baju Benang bulu

Langkah 1 (5 minit)

Langkah 2 (10 minit)

Kumpulan C&D : susunan menurun - Setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kumpulan masing-masing untuk dinilai - Guru bersoaljawab dengan kanak-kanak mengenai susunan yang dibuat Contoh : Kenapa bunga besar diletak mula- KBKK mula sekali? Membuat Inferens Langkah 2 (10 minit)

- Guru menerangkan cara membuat aktiviti Kad gambar - Kanak-kanak menggunting kad gambar Lembaran kerja bunga yang telah siap dilukis dan menampalnya mengikut susunan secara menaik dan menurun pada kertas yang disediakan. Guru dan kanak-kanak membuat Pita rakaman pergerakan kreatif proses tumbesaran bunga Contoh : mengecilkan badan semasa bunga peringkat kudup, badan dibuka perlahanlahan apabila bunga semakin mengembang dan layu dengan diiringi muzik lembut.

Penutup (2 minit)

Refleksi : . ... ...

KOMPONEN KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH 1. Perkembangan Bahasa dan Komunikasi a. Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya 2 jam seminggu) b. Bahasa inggeris (sekurang-kurangya 1 jam seminggu) 2. Perkembangan Kognitif 3. Perkembangan Pendidikan Islam dan Moral a. Pendidikan Islam ( sekurang-kurangnya 2 jam seminggu) b. Pendidikan Moral (sekurang-kurangnya 2 jam seminggu bagi murid yang bukan Islam) 4. Perkembangan Sosioemosi 5. Perkembangan Fizikal 6. Perkembangan Kreativiti dan Estetika

Contoh Jadual Sehari (210 minit) Rutin Perbualan Pagi Permainan/Aktiviti Luar Aktiviti Kelas Rehat Aktviti Kumpulan Aktiviti Kelas Aktiviti Penutup/Penamat 10 minit 20 minit 20 minit 30 minit 30 minit 60 minit 30 minit 10 minit

PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PRASEKOLAH Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah, tiga pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan, iaitu : 1. Pendekatan bermain sambil belajar Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut : Aktiviti yang mengembirakan Permainan bebas dan terancang Kelonggaran masa Percubaan idea sendiri Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian Pelaksanaan pendekatan bermain sambil belajar : Guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang ingin dicapai

Bahan perlu sesuai dengan perkembangan murid dan berfaedah Bahan konkrit, benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan akan menggalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid

Faedah pendekatan bermain sambil belajar : Pengukuhan kemahiran konsep-konsep pembelajaran dari umum ke spesifik (konkrit ke abstrak) Meningkatkan keupayaan konkrit Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa Perkembangan sosioemosi Mengukuhkan perkembangan fizikal Penguasaan kemahiran manipulatif Menguasai daya reka cipta secara konstruktif Melahirkan dan menyatakan perasaan Meningkatkan kemahiran berfikir 2. Pendekatan Bertema Faktor-faktor pemilihan tematik : Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Guru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan dari tema yang mudah kepada yang lebih mencabar Pelaksanaan Pendekatan Bertema : murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik kenalpastisubtopik, pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna membina peta minda web tema rancang dan keluarkan idea, galakkan kemahiran berfikir guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat, aktivti itu hendaklah ditamatkan iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaiatan dengan tema

memilih tema mengikut musim atau peristiwa

3. Pendekatan Bersepadu Melibatkan : kesepaduan antara komponen kesepaduan kemahiran, kemahiran dan nilai murni kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Pendekatan bersepadu menyediakan peluang kepada murid : mendalami atau meneroka sesuatu topic lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar pembelajaran lebih aktif, mengembirakan dan bermakna meningkatkan daya imaginasi dan kretiviti meningkatkan kemahiran berbahasa meningkatkan nilai murni 4. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendekatan ini digunakan untuk : membantu proses pengajaran dan pembelajaran memperolehi maklumat berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya memperkayakan pengalaman dan pembelajaran

PENGELOLAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Aktiviti Kelas melibatkan seluruh ahli dalam kelas aktiviti P & P dijalankan serentak dilaksnakan untuk :- menyampaikan amklumat - memberi arahan dan penerangan - sessi bercerita - bersoal jawab - membuat refleksi contoh aktiviti kelas :-

- bercerita - Circle time - nyanyian/gerakan - field trip -bersoal jawab - eksperimen 2. Aktiviti Kumpulan murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil setiap kumpulan menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif untuk memperolehi hasil yang sama contoh aktiviti kumpulan :- membentuk doh - main pondok - main bongkah - cantum puzzle - permainan tradisional - berkebun - penerokaan - permaian bahasa - kolaj/renjisan/cetakan/melukis/mewarna - pertandingan menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri 3. Aktiviti Individu murid menjalankan aktiviti secara bersendirian interaksi murid dengan bahan murid berpeluang mendapatkan perhatian secara personal daripada guru contoh aktiviti individu :- melukis gambar - menyusun bongkah - menggunting/menampal - menguntai manik/bunga - mengenakan butang baju - membaca buku kecil/kad bacaan AKTIVITI SEHARI DI PRASEKOLAH Rutin Aktiviti yang dilakukan setiap hari dan tidak ada kaitan dengan tema menyambut ketibaan murid dengan mesra menyusun kasut dan beg mengambil kedatangan murid membersihkan diri selepas makan perhimpunan pada awal minggu peraturan di dalam dan di luar kelas

Perbualan Pagi Bertujuan untuk mewujudkan suasana kesediaan dengan : murid berkongsi pengalaman atau bahan bersama rakan dan guru (show and tell) guru menerangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari itu menggerakkan interaksi dan komunikasi antara guru dan murid Permainan/Aktiviti Luar Dijalankan di luar kelas. Bertujuan untuk : meningkatkan kemahiran motor kasar mendedahkan kepada cahaya matahari dan udara segar peluang untuk pengalaman penerokaan ruang luas prihatin kepada aspek keselamatan penerapan nilai murni dan kepekaan kepada persekitaran Aktiviti Kelas Guru akan menjalankan aktiviti-aktiviti berikut mengikut rancangan yang dirancangkan : bercerita aktiviti fizikal di luar kelas membuat lawatan di sekitar sekolah Aktiviti Kumpulan murid dibahagikan kepada kumpulan lebih kecil bagi menjalankan pelbagai aktiviti serentak boleh bertukar aktiviti selepas lebih kurang 20 minit murid belum bersedia untuk bergerak ke aktiviti lain, harus dibenarkan untuk meneruskan aktiviti tersebut Rehat menikmati hidangan makanan berkhasiat dan seimbang mengamalkan nilai murni seoerti membaca doa, bekerjasama menghidang, mengemas selepas nakan dan menggosok gigi menjalankan aktiviti bebas secara senyap seperti melihat buku bergambar dan mendengar muzik perlahan Aktiviti penamat/penutup mengemas peralatan dan mastikan kebersihan kelas murid duduk bersama guru di dalam bulatan atau separa bulatan membuat refleksi terhadap apa yang telah dipelajari pada hari itu

PENYELIAAN KDPM PRASEKOLAH FASA 1


Penyeliaan 1 kali lawatan sosial 5 kali untuk satu slot 1 kali bersama guru pembimbing JUMLAH PENYELIAAN = 6 KALI Guru pelatih seminggu 2 kali sehari penuh

CONTOH JADUAL SEMINGGU PRASEKOLAH MASA/ HARI 8.00 8.30am (30 min) 8.30 8.50am (20 min) 8.50 9.20 am (30 min) 9.20 10.20am (60 min) 10.20 10.50am (30 min) AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS

RUTIN/PERBUALAN PAGI PERMAINAN/AKTIVITI LUAR PK SE PI KE BM

1. PI 2. BM 3. KE

AKTIVITI KUMPULAN 1. BI 1. BM 1. PI 2. KG 2. KG 2. KE 3. SE 3. KE 3. SE REHAT

1. KG 2. PF 3. BI

10.50 11.20am (30 min) 11.20 11.30am (10 min)

BI

PI

PF

BM

KE

PENUTUP