Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMENT PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK

Kemahiran Band Pernyataan Standard

Membaca 5 Memahami, menaakul dan memberikan respon/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. B5 DB1 Membaca, memahami dan memindahkan maklumat dengan tepat. B5 DB1 E1 Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul

Deskriptor

Evidens

Aktiviti Pentaksiran

Bahan: Lembaran kerja Langkah Pentaksiran: . Menyusun maklumat mengikut urutan gambar.

INSTUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK NAMA : . TARIKH : KELAS : RUJUKAN : B5 DB1 E1 Baca dan fahami jadual dibawah. SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG JARAK PADANG TEKUKUR JADUAL BERTUGAS TAHUN 3 BESTARI Menyapu Tugas Hari Membuan g sampah Memadam Menyusun papan meja/keru tulis si

Isnin Selasa Rabu Khami s Jumaat

Rita Nisa Nora Lesa Zarina Liza Leha Azidah

Jimmy Ali Jeremy Jeman Edmund Shahabud din Khairani Mohamma d Hayqal Aidil

Hafis Kamal Aroon Aziz Yogesh Rosyam Nor Kamis Zamri Annas

Nasha Era Fazira Sopia Jane Iman Ruby Tina Ejariah Seripah

Siti Norhaliza Sonia

Auni Shahira

Elia Rusia

Peraturan Am :

Setiap murid mesti bertugas mengikut jadual di atas. Murid yang bertugas pada hari yang telah ditetapkan mesti datang sebelum pukul 7:15pagi.

Menguasai / tidak menguasai (soalan ini diajukan oleh guru selepas murid-murid membaca jadual)

1. ? 2. 3.

Siapakah yang bertugas membua ng sampah pada hari Rabu Bilakah Rita dan Nisa bertugas menyapu lantai ? Apakah tugas Khairani dan Mohammad ?

4. Siapakah yang bertugas menyusun meja dan kerusi pada hari Khamis ? 5. Nyatakan peraturan am yang mesti dipatuhi oleh muridmurid Tahun 3 Bestari ?