Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 - SJK


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

PERNYATAAN
STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2
Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis
B2DT1
Menulis imlak
B2 DT1 E1:
Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan.
3.4.2
Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan
akhiran dengan tepat.
Bahan :
Lembaran kerja

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran
Guru membimbing murid membaca ayat.
Murid menulis imlak ayat yang telah dibaca
oleh guru.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
NAMA : _______________________

TARIKH : ____________

KELAS : _______________
RUJUKAN : B2 DT1 E1
ARAHAN : Guru membaca ayat, murid menulis ayat yang dibaca oleh
guru berdasarkan gambar.

1.
______________________________________
______________________________________

2.
______________________________________
______________________________________

3.
______________________________________
______________________________________

4.
______________________________________
______________________________________

5.
______________________________________
______________________________________

Ayat:
1. Kulit kura-kura berupaya melindunginya daripada musuh.
2. Aznil menjemput rakan-rakan ke majlis hari jadinya.
3. Para penonton bertepuk tangan selepas menyaksikan persembahan
tarian.
4. Aslem dan rakan-rakannya bermain bola sepak di padang.
5. Aina Ling menolong ibunya memasak air di dapur.