Anda di halaman 1dari 13

Para Paraga Kridha Darma Pahargyan Dhaupipun Rr.

Yuliana Subastine, SE, MM


Bp. Ngatmin Faisal Tomin, SE Ibu. Wagiyem S.Pd Sukosari Rt.01 / IV Mulur Bendosari, Sukoharjo

Kaliyan

Bg. Budi Prasetyo Hari Nugroho, A.Md


Bp. H. Tukimin Cipto Nugroho, SH Ibu. Hj. Siti Munawaroh Sukosari Rt.01 / IV Mulur Bendosari, Sukoharjo

Dinten Piniji Tanggal Wanci

: Sabtu Wage : 12 Nopember 2011 : Tabuh 19.00 WIB


1

Mapan ing

: Gedung Univet Bantara Sukoharjo

RANTAMAN URUT-URUTANANING TITILAKSANA PAWIWAHAN


I. PEPANGGIHAN DHAPUK BEBADAN ALIT Dinten Tanggal Wanci Mapan ing : Minggu Kliwon : 09 Oktober 2011 : Tabuh 19.30 : Sukosari Rt.01 / 04 Mulur Bendosari, Sukoharjo

II. RUBUKAN / KUMBOKARNAN Dinten Tanggal Wanci Mapan ing : Kamis Kliwon : 03 Nopember 2011 : Tabuh 19.30 WIB : Sukosari Rt.01 / 04 Mulur Bendosari, Sukoharjo

III.BLADAHAN / TARUB Dinten Tanggal Wanci Mapan ing : Jumat Pon : 11 Nopember 2011 : Tabuh 14.00 WIB : Sukosari Rt.01 / 04 Mulur
2

Bendosari, Sukoharjo IV. MANGSULAKEN SAMBUTAN Dinten Tanggal Wanci Mapan ing : Minggu Kliwon : 13 Nopember 2011 : Tabuh 07.00 WIB : Sukosari Rt.01 / 04 Mulur Bendosari, Sukoharjo V. MIDODARENI KANTHI ACARA NAMPI LAMARAN Dinten Piniji Tanggal Wanci Mapan ing : Jumat Pon : 11 Nopember 2011 : Tabuh 19.30 WIB : Sukosari Rt.01 / 04 Mulur Bendosari, Sukoharjo VI. UPACARA IJAB Dinten Tanggal Wanci Mapan ing Wali Ijab Saksi Atur Pasrah Ingkang Nampi Pangandaliworo Tauziah : Jumat Pon : 11Nopember 2011 : Tabuh 20.00 WIB : Sukosari Rt.01 / 04 Mulur Bendosari, Sukoharjo : Bp. Ngatmin Faisal Tomin. SE : Bp.Sihabudin, BA : Bp. H. Syahidin : Bp. Sihabudin, BA : Bp. Tukiman Rahmat Raharjo : Bp. Ahmad Budiharto, S.Ag Among Tamu Putri (Ageman Kebaya):
3

Among Tamu Kakung (Ageman Jas):

1. Bp. Subandi 2. Bp. Iman Sukirman 3. Bp. Widodo 4. Bp. Sukirso, S.Pd 5. Bp. Sungkono Pos 6. Bp. Suratmo Para Paraga Ijab: 1. Bp. Dwi Joko 2. Bp. Kahar Tri Atmadi 3. Bp. Sudarmanto

1. Ibu Hj. Surami 2. Ibu Khotijah 3. Ibu Sihabudin 4. Ibu Yayuk Sungkono Pos 5. Keluarga

I. PANGREHING KRIDHA DHARMA


1. Ingkang Hamengkugati Sekaliyan 2. Peran Para 3. Pangarsa 4. Panitera 5. Kahartaan 6. Sesepuh / Pinisepuh (Ageman Batik Panjang) : Bp. Agung Setyo Nugroho, ST Bp. H. Drs. Slamet Riyanto : Bp. Sihabudin, BA Bp. Joni Supadmo : Bp. Joko Rumanto Bp. Agus Sunaryo : Ibu Suminten, S.Pd. M.Pd Ibu Sariyati : Bp. Suparjo Bp. Satino Bp. Suratmo Bp. Sukidi, S.Pd Bp. Sutadi Bp. Giyono Bp. Katino : Bp. Ngatmin Faisal Tomin, SE

II.

PARA HAMONG TAMU KAKUNG


4

Wanci: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 09.00 12.00

(Ageman Nasional / Jas Berdasi) Ketua Among Tamu: Bp. H. Sunarto 1. Bp. Suratmo 2. Bp. Sihabudin, BA 3. Bp. H. Taryanto 4. Bp. Widodo 5. Bp. Subandi 6. Bp. Sukirso, S.Pd 7. Bp. Karyanto, S.Sos 8. Bp. Bambang Haryono SPd.M.Pd 9. Katambah Keluarga Wanci: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 12.30 15.00

1. Bp. H. Wardiman 2. Bp. Slamet Dadiyono 3. Bp. H. Suwarno 4. Bp. H. Sunarto 5. Bp. Drs. Sugeng Parwanto, SE 6. Bp. Dwi Joko 7. Bp. Iman Sukirman 8. Katambah Keluarga Wanci: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 15.30 18.00 WIB

1. Bp. Harto, S.Sos 2. Bp. H. Pakpong Hari Prasetyo 3. Bp. H. Eko Muharjo 4. Bp. Iman Sukirman 5. Bp. Dwi Joko 6. Bp. Parmin 7. Bp. H. Sarjono 8. Bp. Subandi
5

9. Bp. Sungkono Pos 10. Katambah Keluarga

III.

PARA HAMONG TAMU PUTRI


Wanci: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 09.00 12.00 (Ageman Kebayak) Mapan Ing ndalem Sukosari 1. Ibu Hj. Surami Wahyono 2. Ibu Sihabudin, BA 3. Ibu Hj. Taryanto 4. Ibu Rum Bambang Haryono S.Pd 5. Ibu Nining Suparwanti S.Pd 6. Ibu Aminah S.Pd 7. Keluarga Bendosari 03 8. Katambah Keluarga Wanci: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 12.00 15.00

(Ageman Kebayak) Wonten Ing Ndalem Sukosari 1. Ibu Aminah Subandi, S.Pd 2. Ibu Hj. Tutik Sarjono, S.Pd 3. Ibu Nining Agus, S.Pd 4. Ibu Susilowati Sugeng 5. Ibu Sukirso 6. Ibu Sungkono Pos 7. Ibu Siti Mutmainah, S.Pd.I 8. Katambah Keluarga Wanci: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 15.00 18.00 (Ageman Kebayak) Wonten Ing Ndalem Sukosari
6

1. Ibu Hj. Tuk Pakpong Hari Prasetyo 2. Ibu. Hj. Sisri Eko 3. Ibu Harti Suharto 4. Ibu Kardiramin 5. Ibu Hj. Sukamto 6. Ibu Aminah Subandi 7. Katambah Keluarga

Wanci

: Sabtu, 12 Nopember 2011 / Tabuh 19.00 - Paripurna

Mapan ing : Gedung Univet Bantara, Sukoharjo (Para Paraga Kejawen Jangkep / Atela) 1. Bp. H.Sugeng Purwoko, SH Sekaliyan 2. Bp. H. Gatot Sujarwo Sekaliyan 3. Bp. Suwandi Wijaya Sekaliyan 4. Bp. Endang Soplo Sekaliyan 5. Bp. Drs. Bambang Haryono M.Pd Sekaliyan 6. Bp. H. Gondo Kuatno Sekaliyan 7. Bp. Sugiyarto (BRI) Sekaliyan 8. Bp. Agus Warsito Sekaliyan 9. Bp. Irianto Kusumayadi (BRI) Sekaliyan 10. 11. 12. Keluarga SDN Bendosari 03 Sedaya Among Tamu Kakung, Putri wanci Enjing, Siang, Lan Sonten Katambah keluarga

IV.

BABAGAN PAHARGYAN
7

1. Waosan Ayat Suci Al Quran 2. Atur Pambagyoharjo Ingkang Hanjajari 3. Waosan Doa / Penutup 4. Pasrah Temanten Kakung ST Ingkang Hanjajari 5. Penampi Pasrah Ingkang Hanjajari 6. Mratitisaken Upacara panggih 7. Ngasto Kembar Mayang 8. Ngasto Songsong 9. Ngasto Uborampe Panggih

: Bp. Moh. Lasimin, S.Pd. S.Ag : Bp. Sugeng Purwoko, SH Bp. Agung Setyo Nugroho, ST : Bp. Sukidiyanto Bp. Paiman Mantodiharjo : Bp. Sihabudin, BA : Bp. Agung Setyo Nugroho, : Bp. Sungkono Pos Bp. Agus Sunaryo : Bp. Sukirso, S.Pd : Bp. Subandi Bp. Widodo : Salon Jeng Asih Solo : Ibu Sariyati Setiyadi Ibu Ike Sapta Wasana, ST : Ibu Nining Suparwanti, S.Pd : Ibu Suminten S.Pd.M.Pd Ibu Wiwin Wakidi Ibu Harni, S.Pd

10.

Nglenggahaken Temanten : Ibu Hj. Purwaningsih : Ibu Mamik Suwandi : Drs. Sugeng Parwanto

Putri Saking Sasono Busono Dumateng Dampar Rinengga 11. 12. 13. 14. 15. Mapak Besan Sekaliyan

Ingkang Njumenengaken Bp Tomin : Bp. Joni Supadmo Sekaliyan : Salon Jeng Asih Solo : Bp. H. Sarjono Sekaliyan Mratitisaken Sungkeman Nglolos Dhuwung Ingkang Njumenengaken Temanten

Sekaliyan Badhe Mapak Besan

Sekaliyan, Bp Tomin Sekaliyan, soho Besan badhe atur pambagyoharjo : Bp. Subandi Sekaliyan
8

16. 17. 18.

Ingkang Njengkaraken Temanten : Bp. H. Taryanto Sekaliyan : Bp. Mulyono, A.Ma : Ibu Hj. Tuk Pakpong Hari Ibu Hj. Sisri Eko Muharjo Pangandaliworo Nenggo Kotak

Sekaliyan badhe paripurno

Prasetyo 19. Nengga Kadho : Sdri. Dita Sdri. Okta Sdri. Diyah Sdri. Nur Sdri. Iin Sdri. Ningrum 20. Cek Lokasi, Meja, Kursi : Bp. H. Sunarto Bp. Suparno Yayuk Bp. Joko Rumanto

V. BABAGAN PASUGATAN
1. 2. Pramugari Pengawas Tamu Jam 09.00-12.00 WIB Jam 12.00-15.00 WIB : Bp. Agung N Bp. Danang Tri S : Bp. Kahar Tri A Bp. Anang Purwoko Bp. Suyadi Jam 15.00-18.00 WIB : Bp. Dedi Kusdaryanto Bp. Wawan Bp. Sugeng R Pangarso Sinoman : Sdr. Puguh Sdr. Angga Sdr. Nurul Sdr. Yonik
9

: Bp. Joko Rumanto Bp. Sudarmanto

Muda-Mudi Sukosari Muda-Mudi Tegalrejo ( Sdr.Hafid CS) Seksi Konsumsi Es (Wonten Griyo Sukosari) Konsumsi (Wonten Gedung) : Ibu Giyono, CS : Bp. Arjo (Kalangan) Kabantu Ibu-Ibu Rt. Sukosari : Katering SANTOSO Grogol

VI. BABAGAN UBORAMPE PAHARGYAN


1. Tarub Koordinator Among Tamu Pangrenggo Wisma 01/04 2. Noto Palenggahan (Wonten Griya Sukosari) : Bp. Suparmin (Koordinator) Bp. Kahar Tri Atmadi Bp. Iman Sukirman Bp. Dwi Joko Bp. Agung Nugroho Bp. Dedy Kusdaryanto Bp. Anang Purwoko Bp. Danang Tri Sasongko Bp. Odiyono Bp. Subantoyo Bp. Wawan Tri Wibowo Bp. Basir Warga Sukosari 3. Sound Sistem / Lampu 4. Keamanan : Larasati Mulur : Bp. Supriyadi Bp. Slamet Dadiono Bp. Kamto CS (hansip)
10

: Kajang Ngudi Karya : Bp. H. Sunarto Bp. Joni Supadmo : Pemuda / Pemudi Sukosari Rt

Katambah Polsek Bendosari 5. Parkir : Bp. Suryadi Bp. Subantoro Bp. Basir Bp. Sukamdi 6. Ngaturaken serat Sedahan 7. Mendhet Bolo pecah, Meja, kursi ( Wonten Griyo Sukosari) 8. Nampi Sambutan : Pemuda Sukosari Rt 01 / 04 : Pemuda Rt 01 / 04 Sukosari - Saking Sukosari - Sabdo Palon : Bp. Sudarmanto Bp. Iman Sukirman Bp. Kahar Tri A 9. Seksi Jayeng / Unjukan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Juru Gambar Video Shoting Dekorasi Hiburan Seksi Hiburan Panghubung Pawiwahan Mratitisaken Foto : Bp. Totok Cs : Foto SAHABAT Solo : Vanessa (Mulur) : Salon Jeng Asih Solo : Yanto Electon Jombor : Bp. Parno S Bp. Sudarmanto : Bp. Joko Rumanto Bp. Bagyo : Bp. Agus Sunaryo (Umum) Bp. Sapto Wasono, ST (BRI) Seksi Transportasi / Kotak : Bp. Ria Budiman Bp. Galih Bp. Taufik Bp. Parno

Sukosari,

Oktober 2011
11

Pangarso

------------End-----------

URUT-URUTANING TITILAKSANA ADICARA PAWIWAHAN Ketarangan Adicara


1.Temanten putri kalenggahakem wonten dampar rinengga

Wanci
19.00 WIB
12

2.Srah Tinampi Temanten Kakung Badhe Upacara Panggih 3.Upacara panggihing Temanten 4.Rawuhipun Kadang Besan 5.Waosan Ayat Suci Al-Quran 6.Hidangan / Pasugatan I (Snack) , Foto I, Hiburan: Tari Gambyong 7.Atur Pambagyoharjo 8.Waosan Doa 9.Hidangan / Pasugatan II (Sop), Foto II, Hiburan: Orgen Electone 10.Hidangan / Pasugatan III (Dhahar + Es), Foto III, Hiburan: Orgen Electone 11.Temanten sekaliyan kajengkaraken saking dampar rinengga pinangka pratanda paripurna pawiwahan

19.15 WIB 19.30 WIB 19.45 WIB 20.00 WIB

20.15 WIB 20.30 WIB 20.45 WIB

21.00 WIB

21.15 WIB

21.30 WIB

13